Lögner som blir till sanningar…………….

25 oktober, 2016

Självklart borde jag skriva ett inlägg själv, men ibland kan det också vara bra att säga: ”instämmer med föregående talare.
Några påpekanden bara: En lögn kan aldrig i någon djupare mening bli till en sanning. Jag anser det också oerhört anmärkningsvärt, när hyfsat etablerade samhällsdebattörer inte verkar veta att det inte är kommunerna som stiftar lagar. Det gör staten och staten har ett rättssystem, som har att se till att lagarna efterföljs och om inte se till att förbrytaren får stå till svars.
Så om det skulle vara så, att kommuner säger att vi ger IS/Daesh-krigare körkort, då kan rättsväsendet säga och bör säga: ”det får ni gärna göra, men först efter att han har sonat sina brott. Om han nu är, vill säga, skyldig,  och det avgör domstolar!”

Björn Alvebrand

Publicerad 2016-10-25
470909685Desinformation på saliga medier såsom Facebook med flera sprids med blixtens hastighet genom – och allt som oftast – obekräftade länkar – länkar som har mycket i övrigt att önska men tas som en sanning av någon outgrundlig anledning svår att förklara.
Till och med politiskt korrekt (PK-media) – allmänt kallad av den andel som har ringa eller inget alls förtroende för några andra medier än de nätbaserade alternativa medier – gör fel ibland.
Det kan vara förståeligt mot bakgrund av stressen att få ut en explicit nyhet utan faktakontroll inför tidpunkten för pressläggningsögonblicket.
Det händer – men händer sällan dessbättre – och oftast plockas den ”nyheten” bort där det låter sig göras eller så är den så vinklad att själva sakinnehållet i stora delar stämmer.
Men för de som söker motsatser till den reala sanningen får naturligtvis sina behov tillfredsställda – man har fått sin bekräftelse – och…

View original post 488 fler ord


Martin Luther Kings sista tal 3 april 1968

24 oktober, 2016

Jag har av olika anledningar fått impulser att tänka på Martin Luther Kings sista tal, de senaste dagarna. Det började i går på en studiecirkel om Katolsk tro, där vi utgick från en film med biskop Barron. I filmen nämnde han bl a Martin Luther Kings ickevåldsprinciper. I vårt efterföljande samtal i cirkeln, kunde jag inte låta bli att just nämna Martin Luther Kings sista tal. I dag hade jag ett samtal med min gode vän Karl Åkerblom. Samtalet gled in på Martin Luther King- dagen nästa år och återigen kunde jag inte låta bli att börja tala om hans sista tal på ett solidaritetsmöte för strejkande renhållningsarbetare i Memphis 3 april 1968. Ett helt fascinerande tal för att vara på ett solidaritetsmöte för strejkande arbetare, men inte en enda gång får jag känslan av att talet på något sätt skulle vara ett tal vid fel tillfälle eller fel plats. Den är som gjord för ett solidaritetsmöte för kämpande arbetare. Martin King bygger upp talet, så att det fantastiska slutet blir helt logisk. Martin Luther King har sett Guds härlighet! Lyssna till just det slutet. Den är större än t o m hans ”I have a dream-tal. Martin Luther King var en värdig mottagare av Nobels fredspris. Definitivt mer värdig än den nuvarande krigspresidenten i USA.

 

Den som vill höra hela talet. Håll till godo!


En sista fundering, för åtminstone den närmsta veckan, om ämnet tiggare och hur vi ska ge eller inte ge.

23 oktober, 2016

I i fredags skrev jag ett blogginlägg, ” Är det tillrådligt att stöta i basun när vi inte ger allmosor?” Det blev ingen större debatt, men de kommentarer jag fått, har det varit nyttigt, att ta del. Bland den grupp jag speciellt vände mig till, menar tydligen många att de väljer att ge till organisationer istället för den enskilde tiggaren. En fullt acceptabel inställning, men det jag inte förstår varför det verkar vara viktigt att försöka få de som ger direkt till tiggarna, att välja det andra sättet. Sen vidhåller jag, att det är många såväl kristna som andra, som har andra skäl, att stöta i basun för att de inte ger. För mig är väl huvudsaken att det ges, men jag gillar inte att människor ska behöva ta ställning till hur och till vem det ger. Tror också att många inte ser någon som helst motsättning. Motsättningen är konstruerad enligt mitt synsätt.

Nu till något, inte helt annat, men en helt annan infallsvinkel. När jag botaniserade i argumentmängden om varför man inte bör ge ge direkt till tiggaren så stötte jag på en, kanske inte märklig, men i vart fall  mycket intressant argumentation. Den gick ungefär så här (nu försöker jag sammanfatta skilda varianter av argumentet): ”Jag har gett, men slutat ge (skälen till det beslutet varierar) eller jag har aldrig gett, men jag ler mot tiggarna  för de ska känna att de är sedda.” Nu skall jag inte göra mig till talesman för alla tiggare utanför alla affärer i Sverige, men nog skulle jag tänka, om jag satt där: ”Skit i att le, ge en slant istället!” Ofta när jag kommer så här långt i mina funderingar dyker tanken upp. Vad säger Bibeln? Och kan ni tänka er, jag tror jag hittat ett passande citat:

”Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det om någon av er säger: ‘Gå i frid, håll er varma och ät er mätta’, men inte ger dem det kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar är den död.”  Jak 2: 15-17

Texten i Jakobsbrevet kanske också kan innesluta leenden, med ack så tomma händer!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Biskop Barron om Katolska kyrkans sociallära

22 oktober, 2016

Jag hade förmånen, att redan vid det första undervisningstillfället, efter att jag ansökt om att bli upptagen i Katolska kyrkan, höra en redogörelse av fader Damian om katolsk sociallära. Jag får säga, att mina kunskaper om läran var, snällt sagt, bristfällig och därför blev undervisningstillfället en riktig ögonöppnare. (Också en förklaring till varför jag haft rätt i alla diskussioner under EU-omröstningskampanjen, att Kristdemokraterna i Tyskland inte var nyliberaler.) Nå detta om detta. Nu till en biskop som kan förklara vad katolsk sociallära handlar om.

 

 

 

 


Är det tillrådligt att stöta i basun när vi inte ger allmosor?

21 oktober, 2016

Ofta stöter jag på intressanta tankar, när jag surfar runt. Det är också mycket vanligt, att  det jag råkar stöta på, ingenting har att göra med det jag för tillfället egentligen sökte. I kväll var ett sånt tillfälle. Jag letade lite fakta till ett planerat blogginlägg och råkade läsa en ansenlig mängd artiklar och debatter där bl a kristna lite småstolt, som det verkar, berättar att de minsann inte ger till tiggare utanför olika affärer. Efter en stund, när jag smält all denna information, började jag fundera över det Jesus säger i sin Bergspredikan:

”När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.” Matt 6:2

Min fundering den här fredagskvällen är alltså: Varför anser en del kristna, att det är viktigt att stöta i basun, när de inte ger? Från vem eller vilka förväntar de sig sin lön?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Svenska kyrkans kyrkoherdar kränker landstingspolitiker!

20 oktober, 2016

Denna nyhet hittade jag i dag i en kort notis i Dagen. Eftersom många kanske skulle bli stoppade av en betalvägg citerar jag hela notisen. (Upptäcker att inte jag heller kommer in. Har glömt mitt lösenord. Citatet från papperstidningen får duga!)

Biskopen slår tillbaka mot kränkta politiker

Biskopen i Härnösand, Eva Nordung Byström, försvarar fyra kyrkoherdar som hamnat i onåd hos landstingspolitikerna. I ett brev protesterade prästerna mot nedläggningen av Sollefteå akutsjukhus. Flera av de 34 politikerna som fick brevet reagerade negativt.
-Jag känner mig kränkt av detta brev, menade Ingeborg Wiksten (L), ledamot i landstingsstyrelsen.
I veckan skickade därför fem av åtta partier i landstinget ett brev till biskopen där de bland annat undrar om det  är ”kyrkans uppgift att påverka förtroendevalda inför beslut”. De oroar sig för om det kan komma fler liknande påtryckningar inför framtida beslut. En av dem, Hans Hedlund (C) hotar dessutom i ett eget brev brev till biskopen att lämna kyrkan.
Men Eva Nordung Byström svarar bland annat  att rätten att bidra till debatten i en demokrati tillhör alla, även Svenska kyrkans ledare. ”Att lokala kyrkoherdar i en kommun engagerar sig för det som lokalbefolkningen uttrycker som viktigt  och angeläget för bygdens möjlighet att överleva och utvecklas står därför helt i linje med kyrkans uppdrag, bekännelse och ordning.”
Hasse Boström

När jag läste notisen, så var det ingen slump att minnet gick till valåret 2013. Under stor del av sommaren försökte jag på olika sätt få till en debatt mellan mig, som representant för Frimodig kyrka och Socialdemokraterna i Bjuråker-Norrbo församling. Tema för debatten var frågan om partiernas engagemang i SvK. Till slut drabbade jag och Per Svedberg samman i församlingshemmet i Bjuråker. Debatten går nog inte hävderna som en höjdare, men rolig var den. Det viktigaste argumentet från Per Svedbergs sida, var att jag odemokratiskt ville förhindra socialdemokrater att engagera sig i kyrkan. Hur jag försökte bredda diskussionen, så landade vi hela tiden i frågan om att jag ville förhindra socialdemokrater att vara aktiva i kyrkan.

Lite lustigt blir det, när några kyrkoherdar skriver ett protestbrev till förtroendevalda politiker, då blir politikerna kränkta och undrar om kyrkoherdarna tänker sätta det i system, att försöka påverka politikens innehåll. Man kan ju lite illvilligt undra om politikerna anser att kyrkoherdar inte är medborgare inom landstingets ansvarsområde?

Det är inte alltid lätt att handla logiskt och konsekvent. Partier som inte är medlemmar eller delar av Svenska kyrkan, ska inte bara ha rätten att ha åsikter, utan rent av styra Svenska kyrkan. Däremot ska inte kyrkoherdar, som bevisligen är medborgare, inte ha rätten att ha åsikter om hur politikerna styr sitt fögderi, utan att politikerna ska känna sig kränkta!

Till sist, får jag väl konstatera, att eftersom jag inte lyckades styra debatten, den där höstdagen, till att handla om väsentligheter, så förlorade jag debatten. Men som sagt, roligt hade jag!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Det krävs en inbjudan, för att vi ska kunna svara ”ja” eller ”nej.”

19 oktober, 2016

Jag upplever, att jag kanske var otydlig i mitt inlägg i går. Självfallet är det Gud som är den aktiva parten i vår relation. Utan en inbjudan från Gud, är ju en fundering kring den fria viljans möjligheter att säga ”ja” eller ”nej”, meningslös. Förutsättningen är att Gud inbjuder och när vi hör knackningen på dörren, så kan vi välja att öppna dörren eller låta bli. Nu bortser jag från, fullt medvetet, frågan om, hur vet vi, att det är Gud som bultar på dörren? Jag tror inte, att det är så enkelt, att vi intellektuellt kan komma fram till att Gud finns eller inte finns. (Ta det inte som en orubblig insikt.) Det krävs nog att vi drabbas av en insikt eller åtminstone en liten gnagande misstanke. Min personliga erfarenhet är, att jag inte medvetet hörde knackningen, utan jag brukar säga att den helige Ande lite försynt knackade mig på axeln och sa, ”det är dags nu.” T o m det är en efterhandskonstruktion. Jag försökte hitta ord på hur det kunde komma sig att jag vaknade som en icketroende ateist och gick till sängs som troende kristen, beredd att berätta det för alla som ville höra. Så, det är visst och sant, det krävs en aktiv kraft som bjuder in!

Efter den första glädjen kom sen det besvärliga. Det verkar som det inte räcker med att säga det där första jaet, utan det krävs tydligen ett nytt ”ja” varje dag. Det där, som Bonhoeffer lärde mig. Tro kräver lydnad! När Gud kallar kan jag inte hänvisa till att jag tror och därför kan jag välja att säga nej till krav från Gud. Tro utan gärningar är en död tro, som inte frälser. I vart fall bör vi inte chansa på det! Det viktiga är, att vi varje dag ställs inför valet att säga ja eller att säga nej. Det blir nog alltför ofta att åtminstone jag i handling säger nej. Därför är kvällsbönen oftast en bön om förlåtelse över dagens tillkortakommanden.