Får Bibeln tolkas hur som helst?

Frågan ställdes enligt referat i Dagen i ett panelsamtal mellan ”pingstprofilen” Sten-Gunnar Hedin och domprosten Åke Bonnier på Medborgarhuset i Stockholm. Många upplevde nog att det var bra med ett klargörande samtal mellan Hedin och Bonnier. Orsaken till panelsamtalet är ju kända. I en, av Domkyrkoförsamlingen utgiven tidskrift, finns en intervju med prästen Olaisson.

I intervjun berättar Olaisson om en något udda tolkning av berättelsen i Matteusevangeliets åttonde kapitel, om hur Jesus hjälper en romersk officers tjänare. Olaisson menar att det kan vara så att det förekom en sexuell relation mellan tjänaren och officeren. De som sammanställt texten har tydligen ansett att det inte behövs någon djupare förklaring till varför officeren ber om hjälp, men visst, det är ingen orimlig gissning att det låg en sexuell relation i botten. Sådana relationer var inte alls ovanliga bland de högre stånden på den tiden. Men å andra sidan, det står inte heller vilka andra handlingar officeren gjort fram till sitt möte med Jesus. Vi vet bara att han måst vada i blod och illgärningar. Ingen blev officer i den romerska armén utan att han visat både hårdhet och grymhet. Berättelsen ignorerar sådana bakgrundsfakta och koncentrerar sig på officerens fullständiga övertygelse om att Jesus kan och vill, men framförallt har myndighet att hjälpa. Det är enligt min mening berättelsens syfte och mening.

Olaisson drar istället fram en annan tolkning och säger: ”När Jesus helar pojken befäster han alltså underförstått relationen mellan mannen och pojken.” Den meningen gjorde Sten-Gunnar Hedin så upprörd att han uppmanade alla dubbelanslutna pingstvänner att lämna, inte bara Domkyrkoförsamlingen i Stockholm, utan även Bjuråker-Norrbo församling. Jag lovar, ingen av församlingens två präster skulle hamna i sådana vildsinta tolkningar!

Det är ändå intressant att mitt i larmet, upprördheten och de hårda orden fundera, inte över vad som sägs, men mer över vad som inte blir sagt. När Olaisson säger att Jesus ”befäster” en ojämlik sexuell relation, koncentreras all kritik till att Olaisson, Domkyrkoförsamlingen och eventuellt hela Svenska kyrkan är på glid mot en acceptans av pedofili.

Jag har, för min egen del, blivit mycket illa berörd över Olaissons antydan att Jesus skulle lägga våra handlingar i vågskålen, när han hjälper. För det skulle ju innebära att det kan tänkas finnas handlingar, som utestänger från hjälp. Jag har inte läst någon upprörd reaktion mot att Olaisson verkar se hjälpen från Jesus som villkorad. För det kan väl inte vara så illa, att en del av upprördheten bottnar i en övertygelse att Jesus aldrig skulle ha hjälpt någon med sådana sexuella handlingar i bagaget?

Det får vara hur som. När jag funderat över intervjun och alla upprörda reaktioner, har jag nåtts av insikten, att om någon ber för mig, hur blodiga och syndiga den bedjandes händer än är, nekar inte Jesus att hjälpa mig. Insikten bär också åt andra hållet!

3 Responses to Får Bibeln tolkas hur som helst?

 1. Peter Green skriver:

  Tro det eller ej, men jag tycker verkligen du fäster uppmärksamheten på något väsentligt i denna din kommentar till denna debatt. Jag anar att vi inte i alla avseenden tänker lika kring denna affär, men det du skriver är bra. Dock måste det kompletteras.

  Låt mig för ovanlighetens skull dra lite på min tradition teologi. Vi lär lite annorlunda än mainstreamkristenheten i många frågor av teologisk karaktär. Jag kommer inte att gå in på relationen till traditionell Luthersk eller katolsk teologi.

  I korthet kan man säga att vi inte tror att frälsning är ett ögonblicks verk, utan en process som pågår under hela livet. Alla de val du gör bygger ytterst på den generella riktning du väljer att ge ditt liv, och blir i mångt och mycket det du tänker och det du gör. Vi kallar detta för ditt livs ”dominerande kärlek”. Ur nykyrklig synpunkt bygger man alltså kontinuerligt i nuet inför det eviga livet, i vilket den du blivit via ditt livs dominerande kärlek. Genom att ge ditt liv en inriktning som vänder dig från Gud tillsluter du dig också för den gudomliga inflytelsen och rör dig genom livet inte bara i riktning mot ålderdom utan också i riktning från Gud. Har du valt detta, kommer denna resa att fullbordas i det eviga livet och man kanske förstår vad detta betyder för denna själ. När det gäller att hjälpa människor så kan Gud enligt oss endast hjälpa den som vill bli hjälpt och därmed söker Guds vägledning. Problemet med Olaison enligt mig, utifrån min tradition, är att Olaison inte alls är intresserad av att närma sig Ordet på dess egna villkor, utan är ute efter att bekräfta och legitimera en livsstil som han själv lever och propagerar för. Matteus 8 har inget att göra med det Olaison där menar sig se, men allt att göra med den nutida Bibelläsningskultur som finns. Problemet som jag anser att man bör ha med Olaisons långsökta tolkning är inte i första hand just själva tolkningen han gör, ty forskningen är fri. Det som gör mig och många andra upprörda är att han inte låter Ordet förändra sig, utan endast speglar sig i det. Han, och många andra av hans sort, har tillslutit sig för den gudomliga inflytelsen. Detta är en farlig väg att gå, ty den leder till döden. Därför måste man bemöta och tillrättavisa villfarelser som de som Olaison för till torgs. Inte i första hand för att han är ”homosexuell” och vill att kyrkan ska acceptera en promiskuös livsstil, utan för att han är del av en rörelse som verkligen inte bara innefattar homosexuella, som drar människor från Gud och till dem själva och denna fallna värld. De bygger också för evigheten, men på fel grund. Detta är vad Herren talar om i Lukas 6 – ”Men den som hör och inte handlar, han är lik en man som bygger ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräker sig mot huset, och det rasar genast ihop och förödelsen blir stor.” De dömer sig själva.

 2. LeoH skriver:

  Tack för att du delar med dig. Har du någon hyfsat lätt introduktion att rekommendera?
  När det sen gäller tolkning av Bibeln, så tror jag att innehållet är i en ständig process. Den avslöjar sig inte vid en läsning. Jag har vid ett antal tillfällen skrivit och sagt, att man skulle nästan tro att jag läst minst 5 olika versioner av biblar. Ta insikten om betydelsen av att be för varandra. Den seanste mer genomtänkta slutsatsen av officeren och tjänaren jag drog var att jag såg ganska tydligt vad syftet med att berätta just den berättelsen var. Jag såg mig själv som tjäneren som var uppskattad Jesus, som ber för mig inför fadern. I grunden tror jag fortfarande på den ”tolkningen”, men den kan leda till passivitet.
  Känner allt oftare begränsningar både känslomässigt, men också intellektuellt. Insikterna och förståelden tillväxer för långsamt, men lita till att ändå slutgiltigt inte hänger på prestation.
  Till sist,, oavsett vad slutresultatet än är, så kom inte Gud till världen enbart för att bekräfta våra handlingar. Han kom för att också mycket påtagligt tala om för oss vilka fel vi gör. Dom och förlåtelse, det går inte att skilja begreppen åt. De är intimt sammanvävda.
  Kvällen börjar bli sen och jag känner att jag tänker trögt just nu:-)

 3. LeoH skriver:

  En sak till Peter. Jag tror också att vi inte får överbetona den individuella frälsningen. Korsets budskap är universell, den gäller hela skapelsen. Inte bara efter döden, utan också här och nu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: