Vilka frågor får jag som kristen ha åsikter om?

I dagens SvD har Morgan Johansson och Christer Sturmark en intressant och läsvärd presentation av en rapport till Europarådet angående kreationismen i Europa.

Trots att artikeln är mycket informativ om styrkan i kreationistiska uppfattningar i USA och hur den arbetar i Europa, stannade jag ändå till inför följande mening: ”Religionsfriheten ger inte religiösa förkunnare rätt att trampa in på vetenskapens domäner.” (En liten fråga, mer för formens skull. Ingår meningen i rapporten som Europarådet skall ta ställning till?)

Vilka samhälleliga konsekvenser skall, enligt Johansson och Sturmark, kravet leda till för t ex troende kristna? Jag är en kristen förkunnare, om än i liten och mycket begränsad omfattning. Vilka vetenskapsområden är jag utestängd ifrån? Det är väl ingen vildsint gissning att evolutionsläran, oavsett vilka uppfattningar jag har, är tabu för mig. Hur är det med andra områden inom biologin? Bör hela det vetenskapliga fältet vara tabu för en kristen förkunnare?

Hur är det med andra vetenskapliga områden? Astronomi? Kanske är det bäst att tabubelägga den vetenskapen också? Ligger farligt nära skapelsefrågor. Hur är det miljö- och klimatfrågor? Är det inte fara värt att vi kristna börjar tala om vårt förvaltaransvar inför Guds skapelse? Det är nog bäst att överlåta frågan till ateister och nyliberaler.

Upptäcker till min förvåning, att de flesta akademiska vetenskapsområden nog är uteslutna för åtminstone kristna förkunnare. Möjligen med ett undantag – nationalekonomi. Nationalekonomerna har en märkvärdigt likartat ordval och tonfall som kristna teologer: ”Ibland går det upp, ibland går det ner! Ha is i magen! Sitt still i båten! Sälj inte nu, aktier är ett långsiktigt sparande! Om någon nyser i Singapore kraschar börsen i New York. Ekonomins vägar är outgrundliga!” Ja ni kan säkert fylla på ytterligare insiktsfulla nationalekonomiska sanningar.

När vi nu har konstaterat hur omvälvande kravet att: ”Religiösa förkunnare inte får trampa in på vetenskapens domäner”, egentligen är. Då inställer sig genast frågan, hur tänker sig Johansson och Sturmark säkerställa att vi hålls utanför vetenskapen? Ateistiska åsiktspoliser vid universitetsportarna? Förhandscensur att inga anstötliga åsikter trycks? Distributionsförbud, om det ändå skulle tryckas ickelovliga religiösa åsikter? Kan kombineras med böteshot för de distributionsföretag som mot reglerna distribuerar förbjudna böcker. Det kan ju tänkas att religiösa förkunnare nästlar sig in på universiteten och ve och fasa t o m lyckas bli lärare! Det kan säkert motverkas med ett omfattande anonymt angiverisystem.

Jag vill i all enkelhet förorda, i motsats till Johanssons och Sturmarks förbudslinje, det öppna demokratiska samtalet. Den har visat sig vara en framgångsväg tidigare och torde hålla länge än.

20 Responses to Vilka frågor får jag som kristen ha åsikter om?

 1. Klas Katt skriver:

  Det verkar som du missförstått… det handlar inte om att du som troende inte ska få ha åsikter, men du kan inte begära att bibelns skapelseberättelse ska jämställas med vetenskapliga teorier… du får jättegärna tro på astrologi, men det gör inte att astrologi kan jämställas med astronomi och läras ut på universiteten som vetenskap…

  Massor med människor har fått för sig att kristallterapi fungerar mot cancer, men det betyder inte att vi ska låtsas att kristallterapeutiker är lika bra som läkare…
  Förstår du?

 2. Tvivlare skriver:

  Är du så okunnig som det verkar eller övertolkar du för att försöka framstå som en ädel demokratins försvarare?

  Att ”Reiligiösa förkunnare inte får trampa in på vetenskapens domäner” handlar inte om åsiktsförbud. Det handlar om att man inte kan åtnjuta vetenskapens respekt utan att hålla sig till vetenskapliga metoder.

  Inom den vetenskapliga världen är det här en icke-fråga. Det är resultaten som räknas. Några vetenskapliga resultat har rörelsen för Intelligent Design inte lyckats prestera, trots många år och rejält med resurser. Men så satsar de inte heller resurserna på forskning utan på lobbying. De vill påverka politiker och media för att jämställa sin icke-vetenskap med den riktiga varan i läroplaner och det offentliga samtalet genom att hänvisa till en ”kontrovers” som inte existerar.

  Men jag, Johansson och Sturmark vill att vi även i fortsättningen ska hålla oss till vetenskap och beprövad erfarenhet när läroplaner slås fast och politiska beslut ska fattas. Där har Intelligent Design (hittills) inget att komma med. Något åsiktsförbud finns inte, efterfrågas inte och behövs inte heller. Om resultat motsägande vår nuvarande uppfattning, och som håller för kritisk granskning, presenteras kommer de att införlivas i vetenskapen. Det händer hela tiden. Det är så vetenskapen fungerar och förs framåt.

 3. stormen_per skriver:

  Vetenskap är en metod, religion är en tro. Sjävlklart får du tro vad du vill, men försöker du få det utlärt i skolor kommer du att stöta på patrull.

  Du skriver att astronomi ligger nära skapelsefrågorna, men jag anser att du missar poängen. Religioner gör uttalanden om skapelsen, medan vetenskapen är en metod för att lista ut vad som hände. Den ena är ett ”svar”, medan den andra är ständigt förfinade frågor och slutsatser från de svar naturen ger oss.

  Självklart får ni anse att ni har ”förvaltar ansvar” när det kommer till miljön, men vetenskapen talar egentligen inte om ”att” eller ”varför” vi borde rädda vår miljö, den ger oss svar på vad som händer om vi inte gör det. Sedan väljer vi själva för vår och våra barns skull att dra ner på freoner och andra utsläpp.

  Slutligen vill jag kommentera din sista punkt om det ”demokratiska samtalet”. Jag antar att du syftar på en diskussion i klassrummet, men jag hoppas att du inte menar demokratisk i den mening att man sedan skall rösta om vad som är rätt. Självklart skall läraren svara på frågor, men har man en kreationist som läst någon bok av Molén blir läraren lätt överöst med konstiga detaljfrågor om just det där enzymet eller hur mRNA skapas. Sådant tar lätt mycket tid från lektioner och om läraren inte vet exakt hur någon skalbagges utveckling gått till kan kreationisten triumfera med att ha satt sin lärare på pottkanten.

 4. LeoH skriver:

  Jag utgick från en åsikt som framfördes i artikeln. Johansson och Sturmark hävdar och det här var inte första gången att religiösa åsikter eller förkunnare inte ska tillåtas i politiken eller vetenskapen.
  Ingen av er vet vilken åsikt jag har i evolutionsfrågan, för den är ju ointressant. För Johansson och Sturmark mycket bestämda – inga religiösa förkunnare får trampa över skaklarna till vetenskapen.

  Kreationism, ID och evolutionen diskuterar jag gärna, men mitt inlägg handlar inte om det. Inte heller har jag uttryckt någon åsikt om läroplanen, varken innehållet eller vem som har att besluta om den.

  Jag har inte heller diskuterat hur stark kreationismen är. Det är Johansson och Sturmark som påstår att hotet från kreationismen är överhängande.

  Får politiska propagandister trampa in på vetenskapens domäner? Jag tänker på alla nyliberaler som förnekar klimathotet.

 5. Friskytten skriver:

  Du får naturligtvis tycka och tro vad du vill. Du är också fri att försöka motbevisa eller bevisa vilka vetenskapliga rön som helst. Men du kan inte begära att vad som helst ska ges utrymme i undervisningen bara för att du tror på det.

 6. Staffan Bengtsson skriver:

  Kan du inte stå för dina egna personliga åsikter utan att sätta etiketten ”kristen” på dig själv?

 7. Tvivlare skriver:

  ”Johansson och Sturmark hävdar och det här var inte första gången att religiösa åsikter eller förkunnare inte ska tillåtas i politiken eller vetenskapen.”

  Det är ren lögn. Kryp ut ur din någon-argumenterar-emot-mig-omg-jag-är-förföljd-hjälp-hjälp-grotta och prova att läsa vad Johansson, Sturmark och Humanisterna faktiskt skriver, nu i SvD och annars. De försvarar åsiktsfrihet och demokrati.

  I en demokrati möts åsikter. Att få svar på tal är en del av demokratin. Det innebär inte åsiktsförbud. Bra idéer tål att kritiseras. Ifrågasättande och diskussion är nödvändigt.

  Inom vetenskapen kritiseras och ifrågasätts allt. Vem du är eller vad du tror spelar ingen roll. Presentera resultat som håller för en vetenskaplig granskning, något annat räknas inte.

  Problemet med ID, som tas upp i artikeln, är att det inom politiken och i det offentliga samtalet inte är så enkelt som inom vetenskapen att resultaten räknas. Genom att gapa högt och hänvisa till en icke-existerande ”kontrovers” vill man få det till att två jämbördiga förklaringsmodeller står mot varandra. Media vill vara ”opartiska” och det tar sig gärna uttrycket att sida A ställs mot sida B och journalisten tar inte ställning. En sådan framställning av ID mot evolutionsteori är helt enkelt inte sanningsenlig. Det är som att ställa Astrologi mot Astronomi, kaffesump mot Metrologi. På ena sidan finns löst tyckande och gaphalsar. På den andra *vetenskap*. Detta måste påtalas och det är det Sturmark och Johansson gör. Inget annat. Sluta skrika ”vargen kommer”.

 8. stormen_per skriver:

  LeoH, jag tror att en viktig misuppfattning är när du säger ”För Johansson och Sturmark [är] mycket bestämda – inga religiösa förkunnare får trampa över skaklarna till vetenskapen.” Religiösa personer är mycket välkomna, och många vetenskapsmän är troende, men deras tro är inte vetenskap och skall heller inte framställas som sådan.

  Du säger (om jag förstår dig rätt?) att det inte rör kreationism, utan mer den principiella frågan om religion får ta plats i läroplanen. Själv är jag stark motståndare till detta, då jag anser religion tillhöra det personliga. Läser man inte teologi el.motsv. skall inte Gud tas upp som argument.
  Och jag har hittills inte sett någon vilja få in gud i skolan utom just när det gäller biologin. (Det skulle vara samlevnadskursen, kanske, men där har vi väl inga större problem i Sverige.)

 9. LeoH skriver:

  Det blev mycket på en gång:-) Stormen, jag vill en gång till påpeka att jag inte citerat fel. Meningen lyder: ”Religionsfriheten ger inte religiösa förkunnare rätt att trampa in på vetenskapens domäner.” Det är två ord som är intressanta dels ”religionsfriheten” och dels ”rätt”. Det var inte länge sedan medlemmar i Humanisterna pläderade för att relgionsfriheten skulle tas bort ur grundlagen, men motiveringen att yttrande- och åsiktdfriheten borde räcka. I meningen angriper Johansson och Sturmark alla tre friheterna. De exempel de tar upp bl a den muslimske kreationisten som tydligen sprider böcker som försvarar kreationismen och angriper evolutionsläran. Trampar han in på vetenskapens domäner, vilket han inte bör ha rätt till? Om så, hur tänker sig Johansson och Sturmark stoppa tilltaget?

  I den idémässiga vänstertradition som jag av födsel, ohejdad vana och självvalt tillhör finns tyvärr ofta en övertro på att genom lagstiftning försöka stoppa misshagliga åsikter. Därför är jag ytterst misstänksam mot uppfattningar som talar om ”rätt”.

  Jag har förstått av de indignerade kommentarerna att jag nog måste beröra kreationismen, evolutionsläran och skolplanens ställning.

  Jag tror på en skapande Gud i annat fall vore det meningslöst att kalla mig kristen. Däremot kan jag inte riktigt förstå varför evolutionen skulle motsäga skapelsen. Hur Gud ”skapade” går inte att ur Bibelns skapelseberättelse förklara. Det är ändå intressant att se att skapelseberättelsen och evolutionsläran har en sak gemensamt, att skapelsen var en process under en lång tidsperiod. Vetenskapen har kommit fram till att med den kunskap vi idag har, är evolutionsteorin den mest rimliga. Med den utbildningsbakgrund jag har finns det ingen anledning för mig att ifrågasätta den slutsatsen. Om det finns andra teorier, låt dom då tävla mot varandra inom den vetenskapliga sfären. Det finns ingen anledning för kristna eller andra troende att börja ta ställning mellan olika teorier. Det är definitivt ingen omröstningsfråga på våra församlingsmöten eller Gudstjänster. Har likartad syn vad gäller de flesta naturvetenskapliga områden.

  Däremot kan jag reagera surt, när vetenskapen används som slagträ i frågor där moral, etik och människosyn är inblandad. Jag tar risken att locka fram en felaktig diskussion igen:-) Jag tänker på abortdiskussionen. Jag upplever det nästan komiskt när man försöker kvasivetenskapligt förklara när livet börjar. I den frågan är min uppfattning lika ”vetenskaplig” som vilken läkares uppfattning som helst.

  I Sverige och de flesta Eutopeiska länder är det riksdagen som stiftar lagar och beslutar om nationella riktlinjer på en rad områden. Det gäller även skolplanen. Det är självklart att skolan inte jämställer kreationismen och evolutionsläran. Kreationismen tillhör möjligen religions- eller idéhistoriska ämnesblock.

  Däremot ska inte staten hindra att rörelser och individer försöker påverka samhället att besluta något annat. Här kommer mina farhågor in vad gäller meningen jag polimiserat emot. Jag har inte heller något svar på hur lärare ska hantera frågvisa elever som sätter dom på pottkanten. Personligen minns jag att det var enormt roligt. I mitt fall var det oftast politiska frågor det gällde.

  Till sist. Två smärre frågor – i och för sig hade jag inte uttryckt några synpunkter på religion i skolan, men givetvis skall religionskunskap vara ett ämne i skolornas läroplan.
  Staffan, jag har skrivit snart 160 inlägg sen februari. Jag begär inte att du ska läsa alla, utan du får tro mig när jag säger: Det finns mängder av inlägg, där ordet ”kristen” inte nämns och oavsett om jag använder etiketten eller inte, så är det alltid mina personliga uppfattningar jag för till torgs.

 10. Tvivlare skriver:

  Vem argumenterar du mot? Vem har krävt lagstiftning? Mot vad? Vem hotar religionsfriheten? Vänligen sluta upprepa dina grundlösa anklagelser.

  Ur artikeln i expressen om religionsfriheten som du syftar på: http://www.expressen.se/1.683581

  ”Att varje människa skall ha rätt att tro på vilka gudomligheter eller andra väsen som helst liksom att tro att några sådana gudar och väsen inte existerar, är en självklar del av de mänskliga rättigheterna. Varje människa skall också ha rätt att uttrycka sin tro, mötas eller samlas kring sin tro. Dessa rättigheter skyddas genom en lagstadgad tankefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Likaså rätten att följa egna sedvanor, oavsett om de är religiösa eller kulturella, så länge de inte strider mot övrig lagstiftning.”

  Känner du dig hotad?

  Sturmark & Co kräver inte åsiktsförbud eller lagstiftning mot en debatt om hur samhället ska se ut. De deltar blott i en sådan debatt, om var religionen hör hemma: ”Religionsfriheten ger inte religiösa förkunnare rätt att trampa in på vetenskapens domäner.” Biologilektionerna i skolan är vetenskapens domän. Att hålla religionen borta från biologiundervisningen är helt förenligt med religionsfrihet. ID och kreationism kan tas upp i religionskunskapstimmen.

  Debatten blir trevligare om du inte tillskriver andra åsikter de inte framför.

 11. Odelberg skriver:

  Vetenskapen accepterar bara empirism, om du har en åsikt ”utanför empirismens gränser” så får du givetvis ha den men vetenskapen kommer inte acceptera den.

 12. LeoH skriver:

  Menar du Odelberg, att min kritik av meningen: ”Religionsfriheten ger inte religiösa förkunnare rätt att trampa in på vetenskapens domäner” , inte håller empiriskt? Har jag tolkat orden fel? Om någon säger till mig att jag inte har ”rätt” att göra någonting, är det inte ganska rimligt att jag frågar – hur tänker du hindra mig? Hur faller den frågan utanför empirismens gränser?

 13. Jörgen L skriver:

  Måste hålla med Odelberg. Jag begriper inte hur du kan tolka meningen som att du inte skulle få till exempel bedriva undervisning i biologi. Det enda meningen säger är att du inte bör få presentera religiösa förklaringar till biologiska fenomen i biologiundervisningen, därför att det vore att låtsas att religionen har ett vetenskapligt förklaringsvärde.

  Vetenskap bygger på verifierbara/falsifierbara påståenden, saker som man genom försök kan testa och verifiera. Religion bygger på tro, alltså något som per definition inte går att varken bevisa eller motbevisa.

  Att påstå att religiösa förklaringar är vetenskap är ”att trampa in på vetenskapens domäner”. Det är det som Sturmark et al. hävdar att man inte bör tillåta, ens i religionsfrihetens namn.

  Om du tolkar in nåt annat i detta tycker jag det är svårbegripligt, och det får mig att undra varför du föredrar en sådan tolkning.

 14. LeoH skriver:

  Meningen står där svart på vitt. Jag har inte förvanskat meningen, utan citerat den korrekt. Det är alla andra som försöker övertyga mig om att jag inte kan läsa och förstå skriven svenska. I dina försök att påstå att jag hårdrar betydelsen av meningen, gör du ett mycket intressant förtydligande: ”Att påstå att religiösa förklaringar är vetenskap är ”att trampa på in på vetenskapens domäner”, Det är det som Sturmark et al. hävdar att man inte bör tillåta, ens i religionsfrihetens namn.” Nu ställer jag frågan till dig Jörgen – hur tänker du dig att sådana påståenden skall förhindras? Jag kan inte se att du bevisar att jag har fel, utan du bara bekräftar min tolkning.

 15. Odelberg skriver:

  Förstår du ens skillnaden mellan att basera sitt påstående på experiment och observation och att basera sitt påstående enbart på en känsla (dvs. tro)?

 16. LeoH skriver:

  Förstår inte varför du vill diskutera något annat än vad jag skrev i mitt inlägg. Jag har trots det svarat på din fråga i en tidigare svarskommentar, det får räcka för min del. Du underkänner tydligen det svaret och det får jag väl acceptera:-)

 17. Klas Katt skriver:

  Ja, din tolkning av meningen du citerar håller INTE empiriskt, eftersom du rycker den ur sitt sammanhang, ignorerar allt klargör meniningen längre fram i texten och helt struntar i alla oss som försöker förklara sammanhanget för dig…

 18. Odelberg skriver:

  Du skriver inte någonstans skillnaden mellan de båda synsätten. Du bara skriver att de är lika och när det kommer till sanningar har du rätt. Ingen av dessa båda synsätt kan bevisas som sanning, det är här sunt förnuft kommer in. Ska jag tro på det jag kan uppfatta eller på det jag inte kan uppfatta. Ska jag tro på att det finns en rosa elefant bakom min dator eller att det är de sladdar som jag kan se? För mig är det självklart.

 19. goranr skriver:

  Du har missuppfattat meningen som du helt koncentrerar dig på. Vetenskapen har klarlagt en metod och spelregler som man måste följa för att det ska ha kvaliten av vetenskap. Det är vad det offentliga samhället ska tillämpa och lära ut. Sedan får du tro på vad du vill, det lägger sig ingen annan i, men du får inte framställa det som om det har samma evidens som det som är accepterad vetenskap, utan behålla din tro för dig själv. Om vi handlar annorlunda så blir det rimligt att sjukkassan betalar varje alternativ terapi som du kan tänka ut, vilket många riksadagsmän tycker, att friskolor lär ut egna ideologiska ståndpunkter som fakta och så vidare. Slutligen tillkommer att du för att kräva något av dina medmänniskor måste kunna ställa upp med evidens för att detta krav är rimligt( ett utslag av min liberalism, som Morgan Johansson säkert inte ställer sig bakom). Alltså artikeln av Sture och Morgan är helt korrekt uttryckt, en ganska bra artikel dessutom

 20. hmp skriver:

  Jag tycker det verkar som om Kuhn hade rätt…olika paradigm kan aldrig förstås innifrån ett annat paradigm..allltså sluta tjafsa om kreationism kontra evolution…båda sider anser sig sitta på sanningen och kommer bara se den andra sidan som dum i huvudet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: