Bojkotta sponsorerna!

I medier rapporteras varje dag om den Kinesiska diktaturens övergrepp mot enskilda och grupper. Varje sådant övergrepp för sig, motiverar en bojkott av Peking-OS.

Oavsett om övergreppen riktar sig mot protesterande tibetanska munkar, innebär brott mot religionsfriheten eller förföljelser av aktivister för mänskliga rättigheter är det en skam, att ett sådant land kunde tilldelas uppdraget att anordna ett OS. Det var ju inte så att IOK var okunnig om situationen i Kina. Förklaringen att ett OS kunde innebära ett bidrag till demokratiseringen av Kina är så skruvad, att jag inte förstår hur den kan framföras utan att alla i IOK går omkring med illande röda kinder av skam. 

Nå, nu är vi där och många upplever att det är orealistiskt att kräva en bojkott av Peking OS. Inte för att jag riktigt förstår varför, men jag får acceptera att åsikten finns och att den är stark. Men kunde vi åtminstone få slippa läsa argument, som den som IOK-presidenten Jacques Rogge kläckte ur sig: ”Men IOK är en sportorganisation och inte en aktivistgrupp.” Jag hoppas han åtminstone blev tvungen att harkla upp några skammens tuppar ur halsen!

Om nu kravet på bojkott av hela arrangemanget känns för orealistiskt, då kan vi väl enskilt och i grupp under resten av året bojkotta de företag som sponsrar Peking-OS? Är det fullständigt orealistiskt att tänka sig, att hela ungdomsidrotten, i samråd med sina aktiva ungdomar och föräldrar, enade sig om att under hela 2008 inte avsluta seriespel, cuper och tävlingar på McDonalds. Det skulle, det vet jag av egen erfarenhet, bli en gigantisk mängd färre hamburgare sålda på McDonalds. För att inte tala om hur många liter Coca Cola som inte skulle bli drucket. Vilken förträfflig pedagogisk illustration av begreppet ”Rent spel!” Ungdomarna skulle förstå, det är jag fullständigt övertygad om.

Vågar jag vara så oerhört orealistisk, att jag föreslår att vi samfällt reser oss och kräver att det officiella Sverige inte finns på plats på olika hedersläktare i Peking? Inga ministrar, inga representanter för riksdag och partier. Representanter för kommuner och landsting skall självfallet inte hitta skäl till varför de ska närvara. Och framförallt – inga kungligheter!

De som representerar den svenska demokratin borde väl kunna säga till Jacques Rogge och IOK:

Vi är ingen idrottsorganisation! Vi är aktivister för demokrati och mänskliga rättigheter!  

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

28 Responses to Bojkotta sponsorerna!

 1. L H skriver:

  Bojkott av sponsorer är en mycket bra idé.
  Borde kunna fungera både mot Peking-regimen och mot den lika våldsfixerade regimen i Tel-Aviv. De är båda trogna kopior på det maktspråk som utvecklades av den tyska regimen på 1930-talet.
  Det är hög tid att arkivera det dåliga samvetet tillsammans med andra historiska och ekonomiska misslyckanden.
  Finner det ytterst märkligt att världssamfundet fortfarande kryper för förtryckarregimer. Särskilt som FN-deklarationen om mänskliga rättigheter, så vitt jag vet, inte är villkorad på något vis. ALLA skall ju omfattas av den, oavsett hemlandets historiska eller ekonomiska bakgrund och situation.

 2. Gurka i Burka skriver:

  Du anser att ”ett OS kunde innebära ett bidrag till demokratiseringen av Kina” är ”skruvad”. Varför?

  Känner du till någonting om Kina? Har du varit där, levt med kineser, pratat med dem? Vet du, förstår du, vad OS innebär för ‘kinesen på gatan’?

  Eftersom jag dagligen diskuterar detta med mina kinesiska vänner (dels kineser i exil, som flytt Kina på grund av just förföljelser och dels kineser som studerar eller arbetar här av andra skäl och som frekvent åker tillbaka), samt att jag har många vänner där, varit där och upplevt kineser och Kina, så vet jag hur kineser ser på OS.

  De allra flesta man pratar med anser att OS är ett fantastiskt bevis på att de, som det kinesiska folket, är värt lika mycket som alla andra folk. De är enormt stolta över sitt OS. De älskar OS, och de flesta tror och hoppas att OS kommer att innebära att Kina blir mer öppet, mer demokratiskt och börjar respektera mänskliga rättigheter mer.

  Så tänker kinesen i gemen. Den där personen som gör dina kläder, som bygger dina barns leksaker. Den där kinesen som inte är medlem av kommunistpartiet, men som måste arbeta hårt för att föda sin familj. Den där kinesen som tjänar mer pengar och får ett bättre liv på grund av OS – för OS ger mer jobb till Kina, ökar deras ekonomi och ger arbetarna högre löner.

  Känner man inte till vad Kina är, hur kineser ser på sig själva och sitt land – då är det enkelt att skrika på bojkott. Men en bojkott av OS, eller av kinesiska produkter, eller av sponsorerna, får bara en enda effekt: Kinas folk kommer då att anse att utlänningar inte anser kineserna lika mycket värda som resten av världens folk. Och de sluter upp kring sin regim. Och regimen får mer makt. Och Kina stängs mer.

  Vill vi ha det så? Vill vi ha ett öppet, mer demokratiskt Kina – eller vill vi ha ett stängt, farligt, Kina?

  De som skriker på bojkott förstår inte vad de ger sig in på. Det är ett hån mot kineserna och som sådant ett flagrant övergrepp som inte kan accepteras.

  Och nej – jag stödjer inte Kinas agerande i Tibet – men man kan faktiskt diskutera huruvida kravallerna där var legitima eller ej. Munkarna och Dalai Lama kräver inte självständighet och de kräver inte heller bojkott av OS. Skall inte vi respektera det?

 3. Kerstin skriver:

  Jag har inga svårigheter att bojkotta OS i Kina. Dels hade jag inte tänkt resa dit, dels har jag i stort sett bojkottat alla OS, så långt tillbaka i mitt liv som jag kan minnas – och det kommer jag att fortsätta med.

  Fast förstås, då är det ju ingen uppoffring, och det erkännes. Det är det inte.

 4. LeoH skriver:

  Nej, Gurka i Burka, jag har inte varit i Kina. Nej, jag skriker inte på bojkott. Upplever nog att jag skriver hyfsat tystlåtet. Ett OS anordnat av en diktatur blir aldrig folkets OS. Lika lite som Berlin OS var folkets är Peking OS folkets.
  Att bojkotta t ex McDonalds och Coca Cola kan inte innebära missaktning av det kinesiska folket.

 5. Kina är diktatur, våld och förtryck. Men det är de usla politikerna som är problemet. Stora delar av folket ÄR emot våld, förtryck mm.

  Bojkotta OS nu

 6. Uppsala Student skriver:

  OS i Kina är bra för Sverige och övriga Väst-länderna! Vi bör inte svika kineser en gång till. Kineserna har förtjänt sin OS, till och med har Dalai Lama sagt. För ni som inte inte känner till Kinas historia kan läsa en artikel som presenterades i utrikesbloggen.se

  Den 3 november 1839 öppnade det brittiska örlogsfartyget HMS Volage eld mot en kinesisk flottstyrka vid Chuanbi i provinsen Guangdong. Det blev inledningen till den första större konfrontationen mellan en västerländsk stormakt och den ”himmelska dynastin” Qing, som då regerade Kina.

  För kinesisk del blev kriget en katastrof. Det visade sig att de kejserliga trupperna inte hade något att sätta emot de tekniskt och militärtaktiskt överlägsna britterna. Eftersom dessa framgångsrikt kämpade för det nobla syftet att fritt få sälja opium till en växande marknad av kinesiska narkomaner, är det här kriget känt som Opiumkriget. Det följdes senare av ett andra opiumkrig och andra militära konfrontationer och straffexpeditioner, som alla hade till syfte att påtvinga kineserna kolonialmakternas vilja och att lägga så mycket som möjligt av landet under västerländsk – och japansk – kontroll. Kanoner och biblar varvades som övertalningsmedel.

  Den moderna kinesiska historien kan därför sägas börja 1839. Därefter har nästan allt i Kina till syende och sist handlat om två saker: att rädda nationen från undergång och att återupprätta dess storhet och styrka – och därigenom återvinna världens respekt.

  Oavsett ideologi har detta varit det övergripande målet för snart sagt alla kinesiska politiska och samhälleliga rörelser under de senaste hundrafemtio åren eller mer. Regimer och ledare har kommit och gått, men målet att återupprätta Kinas ställning och anseende har bestått.

  Men bakslagen har varit många. Egentligen är det först genom det ekonomiska reformprogram, som i slutet av 1970-talet igångsattes av Deng Xiaoping, som man har hittat en väg att förverkliga det här målet.

  Att Deng och det kinesiska kommunistpartiet under hans ledning har förmått omstöpa den kinesiska ekonomin och det kinesiska samhället, så som man har gjort under snart trettio års tid, är i själva verket en stor paradox. Det utvecklingsprogram som genomförs är ju utpräglat marknadsekonomiskt och har väldigt litet att göra med marxism och kommunism. Men paradoxen blir begriplig, när man ser den i sitt historiska perspektiv av plågsam nationell förnedring och svaghet.

  Och man har lyckats väl. Den kinesiska ekonomin har blivit en av de största i världen och fortsätter växa snabbt. Kina är dessutom nu världens tredje största handelsnation och en av de främsta mottagarna av utländska investeringar. Under senare år satsar man också stort på teknisk och vetenskaplig utveckling.

  Samtidigt har de ekonomiska framstegen även i grunden stöpt om det kinesiska samhället i vid mening. Det är idag öppnare, mångsidigare och tolerantare än någonsin tidigare. Kineser har idag större möjlighet att välja hur de vill leva sina liv än någon gång tidigare under landets mångtusenåriga historia.

  Allt är därmed inte bra, men det har blivit mycket bättre, och det finns all anledning att stödja denna utveckling, både för Kina och för världen.

  I det här perspektivet kändes det både följdriktigt och passande att Beijing 2001 fick förtroendet att arrangera de olympiska spelen 2008. För kineser i allmänhet, oavsett politisk eller ideologisk hemvist, skulle detta bli det ögonblick man så länge längtat efter: att Kina skulle stå i centrum för världens positiva intresse. Samtidigt skulle olympiaden kunna bli en välkommen slutpunkt för mer än ett århundrade av splittring och konfrontation och inledningen till en ny era av samarbete. Valet av motto för spelen uttrycker just detta: ”En värld En dröm”.

  Tyvärr ser det nu ut som om dessa förhoppningar kommer att komma på skam. Från allehanda håll och kanter framförs att det bästa med den här olympiaden kommer att vara att den ger tillfälle att protestera mot kinesiska brister och tillkortakommanden, verkliga eller förmenta. Idrottsmännen och –kvinnorna bör inte resa till Beijing i första hand för att tävla utan för att demonstrera sin avsky för den kinesiska regimen. Den svenske kungen bör genera de kinesiska ledarna genom att utebli. O s v.

  Det är slående att de som vill synas också ser till att synas i denna egendomliga kampanj. Amerikanska presidentkandidater, som grälar om det mesta i övrigt är eniga om att Kina skall hållas kort. Filmregissörer och skådespelare, som veterligen inte har en aning om vad Kina är, ställer sig i spetsen för proteströrelser. Politiker av varierande snitt och kulör ser det som sin mest väsentliga uppgift att protestera mot bristande mänskliga rättigheter, om de får tillfälle att resa till Beijing.

  Och i allt detta skjuts det friskt vid sidan eller över målen, eller man skjuter kanske egentligen inte alls mot mål i Kina. Det verkar som om det viktigaste inte är att träffa rätt och bidra till ytterligare positiv utveckling och förändring i Kina. Viktigare är att ta poäng hemmavid, att vara värst i att fördöma Kina.

  Det är ett sorgligt skådespel. Tyvärr är det också ganska skrämmande och olustigt. Plötsligt är vi där igen – västerlänningarna vet bäst och ska läxa upp kineserna och lära dem hur det egentligen ska vara. Olympiakriget verkar alltså redan vara igång, men frågan är hur länge det kommer att pågå och vilka konsekvenser det får.

  Skillnaden nu är dock att kineserna inte är så oförberedda och försvarslösa, som de var 1839. Risken är att de sätter ned foten, och att det till slut är de aggressiva västerlänningarna, som drar det kortaste strået.

  Är det så vi vill ha det? Är det så vi vill bygga framtiden med det återfödda Kina?

  Skriven av Lars Ellström, sinolog, tidigare diplomat.

  /Daniel

 7. […] SDS3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Dagen, Aftonbladet1, Aftonbladet2 Bloggat: Nya Fotavtryck i Kina, Tankar i natten, Jinge, Det Progressiva USA, Landet Ingenstans Andra bloggar om: Kina, Tibet, OS, Lhasa, Bojkott, […]

 8. LeoH skriver:

  Tack Daniel för historielektionen! Jag tänker inte peta i den, för i allt väsentligt beskriver den min uppfattning om historien. Jag minns hur jag för mängder av år sedan såg en en film med Charles Heston. Har för mig att den hette ”55 dagar i Peking” eller något liknande. Det var en variant av westernfilmer, där ädla vita i all rättfärdighet dödar indianer. Den västerländska kolonialismen är en mycket viktig förklaringsmodell för att vi ska förstå världen av idag.

  Så långt är vi hyfsat eniga.

  Däremot upplever jag inte att det innebär att vi ska se med förstående ögon på daghens kinesiska diktatur. Att människorättsorganisationer både utomlands och i Kina utnyttjar OS för att påtala missförhållanden är väl i sig naturligt. Känner det lite olustigt att bli pådyvlad en önskan om krig mot Kina. Däremot är diktaturer alltid ett hot mot världsfreden.

  Diktaturen i Kina skall inte mätas med andra mått än vad vi mäter andra diktaturer med. Det vore att att verkligen visa förakt mot det kinesiska folket.

 9. Johan Stenberg skriver:

  ”Det går snabbt för dig att göra mig till [socialist]” (Apg 26:28) 🙂

  Nejdå, men allvarligt talat så sprider du en frisk fläkt bland mina fördomar. Min inlärda uppfattning är att vänstersinnade personer sällan eller aldrig brukar hacka på diktaturer, och särskilt inte på s.k. ”folkrepubliker”.

  Jag skulle gärna bojkotta McDonalds om jag inte älskade dess McBean-burgare så mycket. Jag får inventera menyerna på MAX och Burger King och se vad de har på menyn. När du sist uppmanade till bojkott av sponsorerna så var jag skeptisk eftersom jag är beroende av McD. Men jag skall faktiskt ge Pepsi och MAX en chans nu och försöka ställa upp på din bojkott.

 10. LeoH skriver:

  Jag fick anledning att läsa i min Bibel idag:-) Blev också påmind om att jag missat min andaktsstund idag. Får skylla på att jag förberett första steget i vår passionsandakt ikväll. Det blir långa texter att läsa.

  Det känns oerhört skönt att kollektivt läsa och reflektera över påskens händelser!

 11. Fredric Nomael skriver:

  Bra idé att bojkotta sponsorerna. Jag är iofsg redan konsekvent i min vägran av MCDonalds, Coca Cola mfl men om fler kunde bli det så skulle nog världen bli en bättre plats.

  Det sorgliga är att om en vecka så har alla glömt Tibet och viftar istället med knytnäven i luften efter något annat media hittar för att sälja lösnummer. Kinas regering simmar lugnt eftersom människans ”guldfiskminne” skyddar dem.

  Sen att Kina är vår ”kompis” men inte Kuba är ju också något man får knutar på hjärnbarken av.

 12. Johan Borg skriver:

  Oj.

  Den här bloggartikeln (och alla kommentarer därefter) har verkligen givit mig en funderare. Jag vet inte alls om jag kan ställa mig bakom bojkotten av OS längre. Jag som var så säker innan. Men både Gurka i Burka och den artikeln Uppsala Student har fått mig på andra tankar. Jag skäms nästan över insikten om att jag faktiskt bara följt strömmen. Det lät logiskt och rätt med bojkott av OS i Peking, men jag visades vara väldigt kortsynt.

  McDonalds och Coca Cola Company bojkottar jag ändå, men av OS:et vet jag inte längre. Jag har i alla fall lärt mig en ordentlig läxa denna morgon.

  Tack!

 13. Johan Borg skriver:

  OT: Varför länkas inte mitt namn efter att jag kommenterat? Jag är inloggad, men kan det vara så att bara därför visas inte länken för mig?

 14. LeoH skriver:

  Visst är det skönt när man kan ändra uppfattning? Det är ju det ett samtal är till för.

  Ett par kommentarer bara. Jag upplever inte att kravet att böjkotta peking-OS innebär att ”följa strömmen” Inte är det några ovationsartade jakande jag mött när jag framför det kravet. Jag tror att jag får gå tillbaka till 1966 för att påminna mig en liknande situation. Det var många spottloskor som ven förbi öronen, när vi samlade pengar till FNL i Vietnam.

  Ett argument som jag inte riktigt förstår är insinuationen att jag skulle missunna kineserna ett OS. Det är diktaturen jag missunnar ett propagandisktiskt OS. Det kinesiska folket unnar jag i första hand demokrati. Det har de verkligen gjort sig förtjänta av!

 15. Johan Borg skriver:

  Det har det inneburit i de kretsar jag umgås i alla fall.

  Men samtidigt handlar det väl om det kinesiska folkets självkänsla. De har ju haft det riktigt tufft genom åren, och ett OS skulle kunna lyfta dom rejält. Och som sagt, det är ju ett rejält lyft även för ekonomin och arbetsmarknaden.
  Fast jag ska kanske inte säga så mycket. Är inte särskilt insatt i allt detta.

  Tack för tankarna i alla fall! 🙂

 16. […] 19, 2008 Jag blev ordentligt uppläxad i förmiddags. Jag läste ett blogginlägg om bojkott av OS i Peking, där LeoH uppmanar till att bojkotta de företag som sponsrar nästa […]

 17. Susz skriver:

  Vi människor som vill ha fred och en mänskliga rättigheter bryr oss! Kolla petitionen-och stöd de
  förtrycka medmänniskorna…
  http://www.avaaz.org/en/tibet_end_the_violence/21.php/?cl=65269630V

 18. Daniel skriver:

  Susz: Jag tycker definitivt att vi ska stödja Daila Lama! Enligt honom så bör inte Tibet vara självständigt och tibetanerna ska leva fredligt sida vid sida med han-kineser/muslimer…osv.

  Så det eviga tjafset “fria Tibet” kan väl läggas ner!

  Enligt Daila Lama:
  -China deserved the olympic game. China/chinese really deserve it.

 19. Johan Stenberg skriver:

  Leo, du har tydligen gott stöd från Nicolas Sarkozy – det är roligt med omaka par! 😉

  Själv har jag druckit en milkshake på Burger King och en kopp te på Hesburger sedan jag kommenterade här sist. Inget McD och inga Coca Cola-drycker m.a.o. 🙂

 20. Z skriver:

  Det verkar som om USA bojkottade Moskva-OS år 1980 (var det så?) Futtiga elva år senare upplöstes Sovjetunionen.

  Man hoppas att detta ska hända med Kinas kommunistiska diktatur-styre också….

 21. LeoH skriver:

  Visst är det en mäktig koalition – jag, prins Charles och Zarkozy:-)
  För min del blir inte hamburgarna och Coca Colan något problem. Däremot kommer det bli en plåga att undivika själva sändningarna. Det är ju också ett sätt att bojkotta sponsorerna. Det är ju oss TV-tittare de vill nå.

 22. Daniel skriver:

  Zusz:

  Ryssland bojkottade USA OS -84, totalt meningslöst. USA blev bara starkare och startat sedan igång kriget mot världens muslimer, miljoner människor dödats varje år.

  OS i Kina är folkets OS. Bojkott leder endast till att fler kineser sluta upp sin regeringen. Demokrati i Kina förlängs.

  Ger stöd till demokrati, Daila Lama och det kinesiska folket. Lägg ner bojkott!

 23. […] SDS3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Dagen, Aftonbladet1, Aftonbladet2 Bloggat: Nya Fotavtryck i Kina, Tankar i natten, Jinge, Det Progressiva USA, Landet Ingenstans Andra bloggar om: Kina, Tibet, OS, Lhasa, Bojkott, […]

 24. Johan Stenberg skriver:

  Med en viss känsla av triumf kan jag konstatera att McD har förlorat flera tusen kronor på att lilla jag har varit med på bojkotten sedan start.

  Funderar på hur man skall göra nu efter OS. McD-tarmen suger faktiskt ganska mycket fortfarande. Jag känner mig som en nykter alkoholist… Vad tycker strejkledaren Leo?

 25. LeoH skriver:

  Avstå över OS. För mig är det jobbiga att inte se OS på TV:-)

 26. Z skriver:

  Gick på Max i Ystad i helgen.
  Vackert hus, bra restaurang, många sorters burgare, potatisgratäng, sallad, bröd, fullkorn, you name it
  Kaffe ingick. Samt en Dagens Nyheter

  Maken fick kämpa ett tag för att övertala mig till McD-s konkurrent, men oj så rätt han hade.

 27. LeoH skriver:

  Se där det finns alternativ! Vad jag vet så finns det minst en max i Uppsala.

 28. Johan Stenberg skriver:

  Det blev faktiskt ett maxmål på Max i Uppsala idag! Mycket gott! 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: