Jag saknar en följdfråga.

31 maj, 2008

Varför ställde inte DN-journalisten Michael Winiarski en följfråga till Condoleezza Rice, när hon i intervjun säger: ”Han hade ju inlett krig mot Iran, invaderat Kuwait och upprepade gånger vägrat följa FN:s resolutioner.” 

Det hade räckt med den enkla följdfrågan: Stödde inte USA Iraks angrepp på Iran med vapenleveranser och moraliskt stöd?

Andra bloggar om: , , , ,

 

 


Förväntas det att vi ska bli imponerade?

30 maj, 2008

Enligt DN och Dagen verkar åtminstone Reinfeldt vara mycket imponerad. USA:s utrikesminister Condoleezza Rice har tydligen lovat Reinfeldt att USA i framtiden skall ta emot 5 – 12000 irakiska flyktingar. Jag förstår om Reinfeldt känner sig hedrad av att få löften från en så mäktig person som Condoleezza Rice. Det är fullt mänskligt, men inte blir löftet mer imponerande för det. Kommunalrådet Anders Lago i Södertälje är på goda grunder inte imponerad. Han har hört liknande löften tidigare och anser att USA bör ta emot 50 000 flyktingar för att någorlunda matcha Södertäljes flyktingmottagning.

Jag vill inte fastna i sifferexercis, utan vidga frågan något. Om jag har förstått folkrätten någorlunda, så åläggs en ockupationsmakt ett stort ansvar. Ockupanten är ansvarig för civilbefolkningens fysiska säkerhet. Ockupanten skall se till att det finns mat, husrum och medicinsk omvårdnad för civilbefolkningen. Vad jag kan förstå har USA och dess allierade fullständigt misslyckats med att axla ansvaret för civilbefolkningens säkerhet. Det är inte bara så att USA och dess allierades angrepp stred mot folkrätten. Hela deras administration av ockupationen strider också mot folkrätten. Världssamfundets tystnad är öronbedövande!

I en situation där ockupantmakterna, vilket nu bekräftats av Condoleezza Rice, inte kan garantera civilbefolkningens säkerhet, vore det inte en rimlig slutsats, att USA och dess allierade tog sig an alla de som måste fly? Det kravet kan väl ändå inte anses för ohemult?

Det vore helt fel, när jag påminner om USA:s brott mot folkrätten som ockupant, att inte påtala de assyrisk kristnas situation i Irak. Allt tyder på, att oavsett oenigheten sinsemellan, att de dominerande parterna i Irak är eniga om att de kristna assyrierna skall bort. Det är egentligen fantastiskt hur passivt USA är, när det gäller den oerhörda press de kristna utsätts för från extremister inom shia- och sunnimuslimer och kurder. Kan det vara så illa att ockupationsmakten, för att inte stöta sig med de dominerande grupperna, är beredd att offra den lilla grupp kristna? I så fall är det ett cyniskt maktspel, som mycket väl kan sluta med folkmord.

Kalla mig gärna USA-hatare, men jag är inte imponerad över Irakkonferensens resultat. Det enda jag sett är att ”världssamfundet” inklusive Sverige med en hörbar suck av lättnad, gett legitimitet åt USA:s orättfärdiga Irakpolitik.

Det kanske också var meningen med hela konferensen?

Läs andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Inte direkt rädd, men…

28 maj, 2008

lite orolig är jag nog.

Dagen frågar med anledning av en artikel i tidningen: ”Är du rädd att bli gammal?”

Artikeln tar upp något mycket väsentligt, som jag känner igen från min tid som ledamot i äldre- och handikappnämnden i Västerås, de äldres psykiska hälsa och ensamheten. Om jag tolkar artikeln rätt, så är problemen lika stora i dag, som de var på 90-talet. Det är något som låter illavarslande.

Men ändå, det är inte det som oroar mig. Jag är hyfsat säker på att bli väl omhändertagen, om jag blir riktigt gammal. Det som oroar mig är, att jag ska bli så gammal att jag inte kan gå på toaletten själv och måste ha blöjor på mig. Jag vill inte heller bli tilltalad som om jag vore 6 år: ”Tänk Leo, att du fortfarande vid dina år är så klar i huvudet. Bloggar du fortfarande? Vad duktig du är!”

Det är inte utan, att jag ganska ofta undslipper mig en djup bönesuck: Gud låt mig dö, innan dessa förnedringar drabbar mig!  

Andra bloggar om: , , , ,


Har Sverigedemokraterna en filial i Sydafrika?

26 maj, 2008

En liten notis i Dagen fick mig att fundera. Artikeln berättar om en demonstration mot våld och främlingsfientlighet i Johannesburg. Orsaken är ett ökat våld mot flyktingar från bl. a Zimbabwe, men även från andra länder i Afrika.

Flyktingarna och invandrarna beskylls för att stjäla jobb och för att ligga bakom den svåra brottsligheten. 

Känns inte argumenten välbekanta på något vis?

Andra bloggar om: , , , , , ,


Det är inte bara att välja.

23 maj, 2008

Ser i Dagen att den alliansledda kommunen Gislaved tvångsseparerar gamlingar. Arvid Andersson 90 år undrar: ”Har man levt ihop i så många år, varför ska man inte kunna få leva tillsammans den sista tiden man har kvar? säger Arvid Andersson.” Så enkelt kan frågan om valfrihet ställas.

De senaste åren har det talats mycket om valfrihet. Ja, rent av om valfrihetsrevolution. Nu skulle de låsta strukturerna brytas upp och medborgarna få verklig frihet.

När det kommer till kritan kan medborgarna inte välja om de vill leva och dö tillsammans. Det valet görs av kommunfullmäktige.

Hur var det Ford sa på sin tid? Ni får välja vilken färg på bilen ni önskar, bara ni väljer svart.

Andra bloggar om: , , , , , ,


Tankarna, de flyger och far!

23 maj, 2008

Varje gång jag läser eller hör om Tibblegymnasiet i Täby drabbas jag av intressanta associationskedjor. I dag har tankarna återigen fått ströva fritt och visst har det blivit några tankefynd. 

Jag minns en TV-intervju med Alexander Solsjenitsyn efter återkomsten till hemlandet efter en mångårig påtvingad exil i USA. Sovjetunionen var ett minne blott och Solsjenitsyn hade valt att ta sig in i Ryssland, så att säga, bakvägen. Vid ankomsten till Moskva (eller var det S:t Petersburg) kunde han med stor förvåning berätta om de intressanta, men också upprörande iakttagelser han gjort under sin resa genom Ryssland. Alla statliga egendomar hade på något obegripligt sätt blivit privatiserade. I svenskt språkbruk heter det nog, blivit avknoppade? Solsjenitsyn var upprörd över stölden av allmän egendom och frågade sig, med vilken rätt stölden motiverats och vilka tjuvarna var? Sanningen bakom privatiseringen i Ryssland belystes tyvärr alldeles för lite i västliga medier, men vi vet att delar av stöldgodset hamnade i Engelska fotbollslag.

Ungefär samtidigt som jag såg intervjun med Solsjenitsyn i TV, läste jag, i någon tidning, en intervju med en facklig aktivist i östra Tyskland. (källhänvisningarna är minst lika vaga som minnesbilderna) Den fackliga aktivsten gav en hyfsad bild av vilka som var tjuvarna i östra Tyskland. Troligtvis samma tjuvar som i Ryssland. Han berättade med viss bitterhet, att under kommunismen blev han förföljd och fängslad för att han verkade för en fri fackförening. Nu efter kommunismens fall kunde han berätta, är han fortfarande förföljd av kommunister. Nu äger de företagen, där han försöker organisera fackligt motstånd!

Från privatiseringarna i forna Sovjetunionen och östtyskland flyger tankarna till de milsvida skogarna i Norrland. Nu är det 1800-tal och de stora sågverken och skogsbolagen med de fina adliga ägarna stjäl böndernas skog och berikar sig något så enormt. Företeelsen benämndes Baggböleri, vilket vi fick lära oss i skolan i Sundsvall. Den bondeägda skogen var inte tillräckligt privat för den tidens rövarbaroner, som på inget sätt skilde sig från oligarkerna i dagens Ryssland. Det är många förmögenheter som grundat sig och fortfarande grundar sig på stöld och bedrägerier.

I tankarna sluter sig kedjan. Inser, att i Täbys moderater förenas, forna tiders baggböleri och den kommunistiska modellen av privatisering, förlåt avknoppning.

Ett råd till alla offentligt anställda. Låt er inte luras av moderaternas förföriska toner om avknoppning och med antydningar om snabba klipp vid försäljning till stora multinationella företag. Det som är politiskt möjligt är inte alltid moraliskt försvarbart.

Hoppas medierna närmarkerar moderata förtroendevalda i Täby.

Läs andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,


Är heterosexuell avhållsamhet ädlare än homosexuell?

22 maj, 2008

Upplever att frågan är berättigad. Läser i Dagen att Vatikanen meddelat att: ”Personer med starka ‘homosexuella tendenser’ får inte släppas in på Katolska kyrkans prästutbildningar, och inte tillåtas att gå med i kyrkans ordnar.”

Jag har egentligen inget med saken att göra, eftersom jag inte är medlem i Katolska kyrkan, men några enkla funderingar vill jag ändå, helt självsvåldigt, tillåta mig att lufta.

Vad har det för betydelse, om en person är heterosexuell eller homosexuell och alla möjliga variationer däremellan, om prästerna ändå skall vara sexuellt avhållsamma? Vad innebär begreppet och hur skall biskoparna mäta ”starka homosexuella tendenser?” Är det inte ett lika stort problem för kyrkan om prästkandidaterna visar starka heterosexuella tendenser. Eller menar Vatikanen, att homosexuella skulle ha svårare att kontrollera sin sexualdrift än vad heterosexuella förväntas klara av? Det skulle vara intressant om Vatikanen på något sätt, vetenskapligt eller erfarenhetsmässigt, kunde belägga en sådan inställning.

För det är väl inte så, att Vatikanen på grund av mängden pedofilskandaler bl. a i USA, försöker visa kraft och antyder den fullständigt felaktiga åsikten, att pedofili och homosexualitet skulle vara besläktade företeelser? Har Vatikanen den inställningen, lär de ha många framtida pedofilskandaler att hantera. Katolska kyrkan bör lägga in helt andra kontrollåtgärder för att skydda barnen i verksamheten mot pedofiler. Vill också påpeka att alla barn, oavsett kön, kan riskera att möta en pedofil. I den meningen borde Vatikanen vara lika misstänksam mot heterosexuella, som den är mot homosexuella.

Det finns också vulgärteorier bland motståndare till Katolska kyrkan, som hävdar att själva kravet på avhållsamhet skulle vara grundorsaken till pedofilskandalerna. Av vad jag kan förstå, är det en fullständigt befängd teori. Avhållsamhet är svårt och vi vet att många präster inte klarat av kravet. Men då har de löst problemet genom att inleda förhållanden med vuxna kvinnor och säkert också många fall med män.

Läs andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,


Visst är det, minst sagt, märkligt?

20 maj, 2008

Biskop Guldbrandzén försöker, enligt Dagen, stoppa avvisningen av familjen Mammadov till Azerbadjan. Biskopen får stöd från Amnesty International och FN-organet UNHCR, men Migrationsverket vet som vanligt bäst och anser familjen Mammadov inte löper någon risk vid återkomsten till Azerbadjan. Representanter för Migrationsverket har tydligen talat med den lokala polisen och vet att familjen kommer att få skydd om situationen blir hotfull.

Är garantierna lika säkra, som de som svenska myndigheterna fick från Egypten, när de ville utvisa Ahmed Agiza och Mohammed Alzery. På den ”garantin” överlämnades Agiza och Alzery till CIA för vidare transport till Egypten. Efter omfattande försökt till mörkläggning kröp ändå sanningen fram och vi vet nu vad som hände efter ankomsten till Egypten.

Det är lite märkligt hur svenskt rättsväsende agerar vid olika situationer. Om USA och FN stämplar någon som terrorist och kräver att personens tillgångar blir frysta, då accepterar svenska myndigheter utan vare sig bevis, rättegång och dom, att efterfölja USA:s och FN:s beslut. Svenska myndigheter hävdar t o m, att de är tvungna att följa besluten oavsett vad de i grunden anser om bevisningen.

När FN-organ, som UNHCR påpekar för svenska myndigheter, att en avvisning till ett land inte är lämpligt, då anser representanter för t ex Migrationsverket att de alltid vet bättre än FN. Då betraktas FN-organ som något suspekta och korrupta. Det är inte lätt alla gånger för en enkel medborgare, att förstå visdomen och logiken hos en byråkratisk myndighet.

Vad säger regering och riksdag? Är det inte dags att ändra något i lagstiftningen?

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,


Jag föll för PR-tricket!

20 maj, 2008

Alla som saknar ”De apostoliska fäderna” i sin bokhylla har nu chansen att få den gratis hemsänd till sig. Gå bara till Konvertittbloggen och följ instruktionerna.

Ni kan dels vinna en bok och dels ta del av en intressant blogg. Det senare är garanterat!

Andra bloggar om: , , ,


Visst är det väl lite patetiskt?

18 maj, 2008

Tidigt på morgonen den 8 januari 1952, samma dag som jag fyllde 8 år, steg jag, mamma, pappa och min syster av tåget i Sundsvall. Efter en lång resa från Jakobstad hade vi kommit till den stad som för mig blivit min hemstad. 1957 blev vi svenska medborgare.

Kan någon förstå, att jag fortfarande blir själaglad när Finland vinner över Sverige i ishockey?

Läs andra intressanta bloggar om: , , , , ,