Män är djur!

Jag är övertygad om att många minns den upprörda stämningen i maj 2005. Då hade Ireen von Wachenfeldt ordförande i Roks uttalat de berömda orden i TV: ”Män är djur – tycker inte du det?” Den storm uttalandet väckte gav nästan intrycket av att vi för en kort tid bara hade en TV-kanal, som på den gamla goda tiden. Tidningsartiklar, intervjuer, avståndstaganden och framförallt moraliskt upprörda män följde på varandra som på parad.

Jag förstod inte då och förstår fortfarande inte den moraliska upprördheten. I ett slag försvann själva grunden för Ireen von Wachenfeldts åsikt, att män i förfärande omfattning misshandlar kvinnor i Sverige. (En rapport bland många.)

I en artikel i SvD beskriver Sanna Rayman sina känslor efter att ha lyssnat till Palmepristagaren Denis Mukweges vittnesmål från östra Kongo. Där har 500000 kvinnor våldtagits. Inte i första hand av sexuell lust, utan som en kallt kalkylerad krigsstrategi för etnisk rensning och för att krossa sociala bystrukturer.

Kvinnorna lemlästas på det mest bestialiska och utstuderade sätt. De får inte dö efter att de t ex blivit skjutna i underlivet, det är en del av den militära strategin. Efter övergreppet drabbas de utsatta kvinnorna av social utstötning, vilket får till resultat att byn socialt sönderfaller och att människor flyttar från området. Strategin har lyckats och manar till fortsatt användning!

Metoden att använda sig av sexualiserat våld är, enligt rapporter från Kristna Fredsrörelsen, tydligen mycket vanligt i klasskonflikterna i Latinamerika. Målet med våldtäkterna är att slå sönder solidariteten och tysta oppositionella rörelser. Läs fredsobservatör i Chiapas, Mexiko Lisa Blomqvists rapport: Kvinnor utsatta för sexuell tortyr låter sig inte tystas.(En av många likartade rapporter från Latinamerika.)

Ämnet är outtömligt. Överallt, i alla kulturer och sociala skikt förekommer det våld mot kvinnor. Målen och motiven kan skifta, men det är kvinnorna som drabbas. Och det är bara att erkänna, att det är män som står för våldet.

Kan vi män, så där rakt av neka till, utan att rodna, att män är djur?

Två tidigare inlägg i ämnet kan ni hitta här och här.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

15 Responses to Män är djur!

 1. Maja skriver:

  Hade du varit kvinna så hade kommentarsfältet varit fullt av arga män. Nu väljer de att tiga ihjäl dig. Ännu ett bevis på att påståendet stämmer. Bra skrivet.

 2. LeoH skriver:

  Det kan säkert komma några kommentarer, men tack för det vänliga berömmet.

 3. ZZZ skriver:

  Kongoleser är djur?

  Skämt åsido, detta är inget nytt i Kongo. Exakt samma saker hände för 50 år sen när svensk stridande trupp och svenskt stridsflyg var grupperade i landet.

  För de mest bestialiska tänkbara historier rekomenderar jag ”Svensk FN-officer bland kannibaler och minor Kongo 1949-64”.

  http://www.bitbox.se/1002/index.php?visaKat=&visaArt=1726

  Kannibaler finns det dessutom fortfarande i Kongo.

 4. LeoH skriver:

  Du förenklar problemet, ZZZ

  I mitt inlägg ville jag visa hur män i olika sociala och kulturella förhållanden ändå har något gemensamt och det är våldet mot kvinnor.

  Att kvinnor blir offer för skilda slag av militära och politiska strategier är också likartat över hela världen. Där kom exemplet från Mexiko in.

 5. Monica skriver:

  Jag tror du har rätt, våld mot kvinnor är universiellt.

  Förresten fungerar inte länken till Lisa Blomqvist, jag skulle vilja läsa.

 6. LeoH skriver:

  Det var konstigt. Hos mig funkar länken.

 7. Monica skriver:

  Nu funkar den!

 8. Hmmmm skriver:

  Vad vill du egentligen ha sagt? Försöker du överföra någon form av kollektivt ansvar på alla män? Jag vägrar ta ansvar för vad andra män har gjort bara för att jag råkar vara en man.

  Förövrigt kan man fundera på om det går att generalisera mäns barbari till mänskligt barbari när man läser sådant här http://www.news.com.au/story/0,27574,25006101-401,00.html

 9. LeoH skriver:

  Du hittar svaret på din fråga i inlägget.

 10. Mikaela Mars skriver:

  Detta är ju tyvärr inget unikt för Kongo heller. Det är en otroligt brutal krigsstrategi. På endel håll är sadismen inte den stora grejjen, utan snarare att man genom systematiska övergrepp ”ser till” att kvinnor av ett folkslag blir gravida med en man av den etniska grupp man strider emot. Grupper sönderfaller.

  En viktig ingrediens i detta är ju att man verkligen ser kvinnor som ägodelar till männen man strider emot: vi tar motståndarens kvinnor. Det är vidrigt.
  Kvinna till kvinna har skrivit många bra rapporter om kvinnors deltagande i uppbyggnaden av varaktig fred, om deltagande i beslusprocesser, o dyl, samt den starka ”Voices from the field” om övergrepp under väpnad konflikt: http://www.kvinnatillkvinna.se/article/14

 11. Brottsoffer skriver:

  Skriv gärna lite inlägg på såna sidor som ”Genusmagazinet”, ”Genusperspektiv” m fl.

  Där hävdas ju att det är lika vanligt med kvinnors våld mot män som tvärtom…

  Det är ju viktigt att män mobiliserar för att mota undan de allt framgångsrikare militanta Fathers Rights Movements representanter i Sverige – dvs Föreningen Pappa-Barn som döljer sig under skenbara jämställdhetssidor som dessa.
  De försvarar där det suspekta begreppet PAS – Parental Alienation Syndrome – som de lobbar för att få infört som bedömningsgrund i vårdnadstvister för att sjukförklara barn och mödrar som vill komma ifrån sina förföljare – f d män som misshandlar mamman och i många fall också barn.

  De stöder sig som sagt var på Richard Gardner.

  Jag hittade som sagt en länk till något som kallar sig ”Genusmagazinet”. http://www.genusmagazinet.se/
  Snacka om lurendrejeri. Gå gärna in och kommentera där. De försöker verka för jämställdhet när det i själva verket bara handlar om back-lash.

  Hittade som sagt lite mer om det här s k Genusmagazinet om ”jämställdhet” – Det är högst troligen föreningen Pappa-Barn som ligger bakom. Den kallar sig en ”webbtidning” och har en ”redaktion” som de inte redovisar vem som ligger bakom.

  Men i ett inlägg presenteras ”Magnus, redaktionen”. Just honom tror jag faktiskt att jag hittade även på en annan av troligen denna ”redaktions” många olika kameleontsidor på nätet ”Genusperspektiv.se”. På den sidan skriver ”Magnus” så här:

  ” Magnus – Genusperspektiv.se skriver:
  3 augusti 2008 kl 11:50
  Hejsan!

  Får inte heller glömma att PAS är vanligt förekommande i kampen om vårdnaden. PAS betyder Parental Alienation Syndrom och står för psykisk misshandel av barn.

  Syndromet går helt enkelt ut på att den ena föräldern manipulerar barnet att ta avstånd från den andra föräldern, med personliga tragedier som följd.

  (Läs mer pm PAS på hemsidan för föreningen Pappa-Barn)”

  Så Pappa-Barn har svidat om sin mediastrategi och försöker osynliggöra sin koppling till Richard Gardner och hans sjuka idéer om PAS ”Parental Alienation Syndrome”

  Richard Gardner var en amerikansk rättspsykiater som tog livet av sig 2003 efter att kritiker, domare mfl avslöjat hans bedrägeri om sin yrkesstatus och hans starka sympatier för pedofili.

  Han försörjde sig uteslutande som s k ‘expertvittne’ på vårdnadstvistande fäders sida – 500 dollar timmen – ofta våldsdömda och pedofiler – riktiga kvinnomisshandlare. Han ursäktade en man som sköt ihjäl sin f d i rättssalen med att hon hade PASat honom – utestängt honom från kontakt med sina barn.

  Föreningen Pappa-Barns (en utlöpare av militanta Father’s Rights movement) dolda agenda döljs nu alltså ännu mer. Att vilja införa begreppet PAS – Parental Alienation Syndrome är rättsvidrigt; dess upphovsman är just denne Richard Gardner – som t ex i år ljög om att han var anställd vid ett sjukhus och inte alls var det – dessutom strödde han pedofilvänliga uttalanden omkring sig.

  Nu har föreningen tagit bort hans namn från sin he msida, men tills bara för ett tag sen stod det där. De vill mörka.

  Här några citat ur Gardners skrifter om hur han tänker sig att terapi för familjepedofilen bör gestalta sig:

  ”He has to be helped to appreciate that, even today, it [pedophilia] is a widespread and accepted practice among literally billions of people. He has to appreciate that in our Western society especially, we take a very punitive and moralistic attitude toward such inclinations. He has had a certain amount of back (sic) luck with regard to the place and time he was born with regard to social attitudes toward pedophilia.”

  Källa:
  Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (p. 593)

  /översatt till svenska:
  ”Han [fadern] måste få hjälp att förstå att det till och med i dag är ett utbrett och accepterat beteende bland bokstavligt talat miljarder människor. Han [fadern] måste
  förstå att man, särskilt i vårt västerländska samhälle, intagit en mycket fördömande och moraliserande attityd mot sådana böjelser. Han har helt enkelt haft ett visst mått av otur när det gäller platsen och tiden han fötts in i beträffande sociala attityder mot pedofili”/

  Källa:
  Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (p. 593)

  Vidare säger Gardner beträffande terapi för modern:

  ”Perhaps she can be helped to appreciate that in the history of the world his behavior has probably been more common than the restrained behavior of those who do not sexually abuse their children.”

  Källa: Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (pp. 585)

  /översatt till svenska:
  ”Kanske kan hon få hjälp att förstå att hans beteende historiskt sett förmodligen varit vanligare än det återhållsamma beteendet hos dem som inte förgriper sig sexuellt på sina barn”/

  Källa: Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (pp. 585

  mer om PAS – se http://se.youtube.com/watch?v=nf-dX1Md1-I&feature=related

  Richard Gardner var en ”self-made” man. Sedan utbildningstiden hade han inte på 25 år varit anställd vid något sjukhus vilket han påsken.

  Han försörjde sig och blev stenrik på att försvara pedofiler och kvinnomisshandlare och han gav ut alla sina skrifter, massor med kassettband, artiklar m m på eget förlag ”Creative Therapeutics”.

  Sprid gärna informationen om ”PAS” denna ”sjuka” diagnos som helt strider mot alla traumaforskning och som Föreningen Pappa-Barn nu lobbar stenhårt på i Bryssel för att få infört som bedömningsgrund i vårdnadstvister, OCH som psykiatrisk diagnos på mammor som försöker skydda sina barn från misshandlare och pedofiler. Det verkar som de är på god väg.

  Gardner rekommenderade ‘chock-terapi’ mot sådana mammor – ett symptom på att mamman hade PAS var nämligen att hon anmälde mannen för våld eller övergrepp på sig själv eller barnen och då skulle vårdnaden flyttas över till pappan, något som också gjordes i många fall som Gardner ‘expertvittnade’ i.

 12. LeoH skriver:

  Att skriva faller sig inte så lätt för mig, Jag får vara nöjd att jag får till det på min egen blogg.

 13. Z skriver:

  Jag tror inte att män är ”djur” på det sättet, uttrycket var väldigt märkligt,
  men jag tror att man i Sverige förnekar att även det svenska hemvåldet mot kvinnor har hedersbakgrund, dvs ägandekänsla.

  Även det grundar sig i svartsjuka och ”jag vill ha kontroll över dig” ”du får inte klä dig så där lättklätt bland folk” eller ”du får inte prata med andra”
  (nej, svenska män är inga talibaner, ville bara klargöra)

  De flesta människor bär väl på någon form av ägandekänslor, man är bara olika bra på att tygla dem och ha självinsikt.

 14. Consequentia skriver:

  Till ”Brottsoffer” – det är Magnus Falkman som har sajterna.

 15. Lisa skriver:

  Såg nu att den tidigare länken funkade med… jaja
  😉

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: