Kristen eller inte kristen. Var går vattendelaren?

9 februari, 2009

Stanley Sjöberg har inför provvalet i Stockholms stift skrivit en debattartikel i SvD. Dagen har också uppmärksammat artikeln.

Sjöberg varnar Stockholms stift att välja en ”liberal” teolog till biskop i stiftet. (Vi som följt diskussionen vet vem Stanley Sjöberg varnar för.)

Vad som skiljer en ”bibelkritisk” biskop från en ”bibeltroende” är tydligen teologiskt fullständigt ointressant för Sjöberg. Nej, vattendelaren går i synen på ”fantasibilder om Jesus, typ ‘Ecce Homo.” Jag måste säga att jag nog anser det vara ett något begränsat synsätt, men givetvis är Stanley Sjöberg i sin fulla rätt, att dra gränser var han så önskar.

Jag har i många samtal, också här i bloggosfären försökt få förklaringar till vad som gör fotoutställningen Ecce Homo, i kristen mening förkastlig. Så förkastlig att ett försvar för utställningen skulle diskvalificera någon att bli biskop i något av Svenska Kyrkans stift. Tyvärr har svaren ofta varit mycket luddiga.

Det är riktigt befriande att läsa Sjöberg mycket klara syn. Han protesterar mot ”fantasibilder” om Jesus. Det kan vara intressant att lite skärskåda vad som ingår i fantasibilderna.

Är det verkligen en fantasibild att tänka sig att Jesus har bordsgemenskap med homo-, bi- och transsexuella? Är det verkligen möjligt, att Jesus skulle avvvisa någon som bokstavligt klänger sig fast vid honom och söker kontakt? Eller, för att dra det till sin spets, är det rimligt att anta att Jesus skulle överge en misshandlad och döende homosexuell person i hans/hennes dödsstund?

Elisabeth Ohlsson Wallin hävdar bestämt att Jesus avvisar ingen. Jag delar hennes uppfattning. Ecce Homo-bilderna, om vem Jesus är, har stark förankring i Bibeln. Den kritik som Stanley Sjöberg indirekt förmedlar är så bibelkritisk att det gränsar till hädelse.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,


Borde inte fredsplikten vara ömsesidig?

7 februari, 2009

ledarkommentarer och nyhetsartiklar är det tydligen mycket viktigt att påtala att renhållningsarbetarnas strejk i Stockholm är ett brott mot fredsplikten.

Ibland går görs också jämförelser med det av organiserad brottslighet styrda sophanteringen i Neapel. (Är jämförelsen tillkommen av en slump?)

Kräver de ”vilt strejkande” renhållningsarbetare förbättringar eller andra förändringar i löpande avtal? Inte vad jag kan utläsa i alla artiklar och ledarkommentarer. Renhållningsarbetarna kräver att ingångna avtal skall gälla.

Är inte arbetsgivaren LLAB också bundna av ingångna avtal? Varför påtalas inte företagets olagliga stridsåtgärder och brott mot fredsplikten? De hade redan med sitt anbud visat att de avsåg att bryta mot avtalet, men kommunen accepterade med öppna ögon avtalsbrottet.

Renhållningsarbetarnas fackliga organisation uppmanar sina medlemmar att avbryta strejken och återgå till arbetet. Borde inte samma krav ställas på arbetsgivarens organisation och kommunen? Det vore väl inte orimligt om LLAB uppmanades att upphöra med sina stridsåtgärder? Det att under löpande avtalsperiod, med fredsplikt, ensidigt försöka pressa fram en ändring av ett kollektivavtal.

Jag har genom åren stött många ”vilda strejker.” Allt från gruvarbetarnas, skogsarbetarnas, städerskornas och många till. Jag har stått utanför systembolagen i Sundsvall och på Sigmatorget i Västerås och samlar in pengar till alla dessa strejker och är också beredd att idag, lika helhjärtat, stödja renhållningsarbetarnas strejk i Stockholm. En del värderingar från ungdomsåren står sig över tid.

Renhållningsarbetarnas strid mot LLAB och kommunen, som accepterat avtalsbrottet, är en rättfärdig försvarsstrid.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,


Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer 5 februari

5 februari, 2009

Och när israeliterna såg det frågade de varandra: ”Vad är det här?” eftersom de inte visste vad det var. Mose sade till dem: ”Det är den mat som som Herren ger er att äta. Och Herren har gett denna befallning: Samla så mycket av det som var och en behöver, ett omermått per person för samtliga. Varje husfar skall hämta till dem han har i sitt tält.” Israeliterna gjorde så, och några samlade mer, andra mindre. När de sedan mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket och de som samlat mindre inte för litet, alla hade fått vad de behövde. Mose sade till dem: ”Ingen får lämna kvar något av detta till i morgon.” (Andra Moseboken 16:15-19)

Förlita dig inte på det förgångna

”Jag gör inte saker och ting i dag därför att jag fann dem riktiga i går, utan därför att Guds vilja pekar ut den riktningen för mig i dag.”  (Gesammelte Schriften)

”Vi kan lätt börja leva kristenlivet av gammal vana. Vi lever efter det förgångnas principer och hämtar kraft i gårdagens erfarenheter. Det är värdefullt att hämta insikt från der förgångna, men det kan inte bära upp det nuvarande. Vi behöver hela tiden ny nåd, ny inspiration och nya direktiv.”

Bön: Din nåd, o Gud, är varje morgon ny.

Andra bloggar om:  , , ,


Jämställdhet och kommunikation är inga enkla frågor!

2 februari, 2009

Ofta när jag av skilda anledningar tänker på det här med jämställdhet, könsroller och våld mot kvinnor, upptäcker jag att jag efter en tid sitter här med Sonja Åkessons dikter. Det hände nu igen!

Jag vill dela med mig av en dikt – Äktenskapsfrågan. Många ler igenkännande till orden – Vara Vit Mans slav. Jag har många gånger upplevt att många glömt att dikten är tvådelad. Läser man dikten så, då upptäcker man att jämställdhet inte bara är en kvinnofråga. Vi män har minst lika mycket att vinna som kvinnorna. Kanske rent av mer. Den historiska mansrollen vi släpat på är ju grotesk. 

Dikten är hämtad ur ”Sonja Åkessons Dikter.” Utgiven av Bra Lyrik 1986.

 

Äktenskapsfrågan

I

Vara Vit Mans slav.

Vit Man vara snäll ibland, javisst
dammsuga golven och spela kort
med barnen i Helgen.

Vit Man var på för Jävligt humör
och svära fula ord
många dagar.

Vit Man inte tåla slarv.
Vit Man inte tåla stekad Mat.
Vit Man inte tåla Dum mening.
Vit Man får stora Anfall
snubbla barnens pjäxor.

Vara Vit Mans slav.

Föda Annan Mans barn.
Föda Vit Mans barn.
Vit Man taga hand
Bekosta alla barnen.
Aldrig bliva fri Stora Skuld
till Vit Man.

Vit Man tjäna Lön på sitt arbete.
Vit Man köpa Saker.
Vit Man köpa hustru.

Hustru diska sås.
Hustru koka lort.
Hustru sköta grums.
Vara Vit Mans slav.

Vit man tänka många tankar bliva tokig?
Vara Vit Mans slav.
Vit Man supa full slå sönder Saker?
Vara Vit Mans slav.

Vit Man tröttna gammalt bröst gammal mage
Vit Man tröttna gammal hustru
ber fara åt Helvetet?
Vit Man tröttna Annans Mans barn?

Vara Vit Mans slav.

Komma krypa knäna
tigga
vara Vit Mans slav

II

Den som finge sticka från gumgnäll och köld
och segla till Hula-Hula!

Men nä: man är för hämmad!

Man går här och fantiserar och påtar
och drar sina strån
till stacken.

Det är det att man fått en gammaldags uppfostran.

Det är det att man inte kan fatta
att grabben dragit en över huvet
och inte längre vill snacka me´n.

Att jäntan är för stor för både pussar och smäll.

Om man tronade där, omsvärmad,
under palmkronesuset!

Utan plastöverdrag och frysfack och bonmaskiner
och staten som ska ha sitt.

Och tanten som ska ha sitt –
hon som väl tog en för att bli försörjd.

Som gruvar och ruvar och snorar
och vänder nosen mot väggen.

Hon som väl inte har någonting emot, egentligen…

Bara man drar till stacken.

 

Andra bloggar om: , , , ,