En riktigt rolig politisk analys!

27 mars, 2009

Det händer ofta, när jag surfar runt, att jag hittar riktiga guldkorn. I dag stötte jag på en artikel av Stig-Björn Ljunggren i Piteå-Tidningen. Analysen passade mina dagsaktuella känslor som hand i handske, men också en mer långsiktig och bestämd uppfattning, att vi saknar en opposition med visioner. Att vi har en visionslös regering är ju allombekant.

Pudra inte peruken!

För ett par hundra år sedan befann sig Sverige på reträtt från en framstormande rysk här. Någonstans i norra delarna av landet samlades de svenska officerarna för att få viktiga instruktioner av landets ledare, kung Gustav den Fjärde. Vad skulle göras i denna svåra tid?
När proklamationen lästes upp fick officerarna veta att kungen i sitt stora förstånd beslutat att läget var så allvarligt att de inte längre skulle behöva pudra perukerna.
Läs hela artikeln här.

Andra bloggar om: , , , , , ,


En passande andaktstext i dessa kristider.

27 mars, 2009

Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: ”Här är en bra plats för dig”, men till den fattige: ”Ställ dig där borta”, eller ”Sätt dig på golvet vid mina fötter” – gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? Hör på, mina kära bröder: har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom? Jakobsbrevet 2:2-5

Grumlad tacksamhet

”Vi måste vara medvetna om att sju miljoner människor i Tyskland kommer att vara arbetslösa i vinter, vilket betyder hunger för femton till tjugo miljoner människor…När vi sätter oss vid ett dukat bord i kväll och ber bordsbön och tackar Gud för hans nåd…måste vi tänka på att vi inte på något sätt gjort oss mer förtjänta av de gåvorna än våra hungriga syskon i staden.” Gesammelte Schriften

”Att vara tacksam för det man äger, oavsett det är lite eller mycket, är betydelsefullt om man ska leva meningsfullt och förnöjsamt. Men tacksamheten kan sällan vara ogrumlad, för den fördunklas ofta av vetskapen om att så många lider brist, och av samvetsnöd och ansvarskänsla inför andra människors behov.”

Bön: Herre, jag försöker leva ett liv i tacksamhet. Hjälp mig att även låta tacksamheten ta sig uttryck i generositet.

Ur ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer” för den 27 mars. Boken är sammanställd av Charles Ringma.

Andra bloggar om: , , ,


Beklämda tankar i natten

23 mars, 2009

En del av kvällen satt jag och slötittade på TV. Fastnade bl. a i Agenda. De följde upp Rapports avslöjanden (eller var det så att Rapport följde upp Agendas avslöjanden?) om att ledande företrädare för arbetarrörelsen varit med om att godkänna guldkantade bonusar och pensioner inom AP-fonder och AMF.

Under den senaste tiden har väl jag på samma sätt, som många andra, upprörts över alla avslöjanden om att direktörer, tydligen av bara farten får höga bonusar, trots förluster och ibland kanske trots ren vanskötsel. Visst har jag sett girigheten hos direktörerna och skakat på huvudet åt vansinnigheterna.

Men mitt i allt spottande på enskilda direktörer, måste frågan ändå ställas. Vilka är det som är ansvariga för besluten om alla dessa guldkantade förmåner? Självfallet är det styrelserna som är ansvariga. Det är styrelserna som genom åren beslutat om ersättningssystem, utan att ens fundera över om de leder till de förväntade resultaten för företag och institutioner. De positiva resultaten togs för givna, som ekonomiska sanningar.

Visst är det tragiskt, att ledande socialdemokrater och fackliga företrädare inte haft förstånd att säga nej till de senaste besluten, som nu kritiseras. Jag, för min del, upplever det ännu mer tragiskt att förmånsprogrammen införts och utvecklats genom åren med ledande socialdemokraters och fackliga företrädares goda minne. För visst är det väl så, att inte har väl de fackliga representanterna i de stora bolagens styrelser gjort sig kända för att kraftfullt motsatt sig alla dessa gigantiska direktörsförmåner? Jag kan ju ha fel, men det vore en intressant forskningsuppgift för fristående forskare att ta tag i. I vart fall skulle jag med stort intresse ta del av en sådan forskningsrapport.

I väntan på forskningsrapporten vill jag föra till torgs min fasta övertygelse. att det bristande motståndet från fackliga företrädare mot bonusbaserade löner och guldkantade pensionsavtal, inte primärt handlar om illvilja eller svek. Enligt min helt egna köksbordspsykologi är det mer fråga om, att våra fackliga företrädare känt, att det skulle vara lite skämmigt, att motsätta sig programmen. Lite underklassigt i de fina salongerna.

Andra bloggar om: , , , , ,


Vad återstår?

22 mars, 2009

Så har då Miljöpartiet och Vänsterpartiet anslutit sig till det socialdemokratiska mantrat:

Kärnkraften vill vi successivt fasa ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. En prövning måste därför göras varje mandatperiod.

Det har vi hört sen folkomröstningen och under alla dessa år har vi inte sett mycket av ”i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor.” Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tydligen inte heller någon tilltro till att snabbt hitta de förnybara källorna, eftersom de lovar att ”en prövning måste därför göras varje mandatperiod.” De säger inte hur många mandatperioder de har i tankarna.

Debattartikeln visa mycket klart vådorna av utvecklingen mot ett tvåpartisystem. Om jag anser kärnkraften vara en viktig och avgörande fråga. Vilket parti skall jag nu rösta på?

Det känns inte upplyftande, att behöva lyssna till argument som: vi är i alla fall bättre än alternativet!

En verkligt mobiliserande paroll?

Andra bloggar om: , , , , , ,


På något sätt fuskas det! Vi vet bara inte hur.

21 mars, 2009

”Kravet på intyg för att få ersättning vid vård av sjukt barn (vab) tycks inte ha minskat fusket med försäkringen. Enligt beräkningar från Försäkringskassan ligger uttaget på samma nivå som före regeländringen.”

SvD och mängder av andra tidningar är bekymrade, förvånade och mycket oroade. Trots omfattande kontrollåtgärder ligger uttaget av vab-dagar på oförändrad nivå. Det tar SvD och övriga massmedier som intäkt, att föräldrar hittat kryphål för att kunna undgå kontrollerna och fortsätta med sitt fuskande.

Jag förstår inte varför nyhetsartiklar och ledarskribenter inte drar den mer logiska slutsatsen, att det omtalade enorma fuskandet, som motiverade kontrollåtgärderna, kanske inte existerade i sinnevärlden?

Andra bloggar om: , ,


Det är skönt att tillhöra Bjuråker-Norrbo församling!

18 mars, 2009

För snart två timmar sedan kom jag hem från studiecirkeln ” I Paulus fotspår.”

Jag tror inte det finns alltför många församlingar med en sådan studietradition som vår. Jag har berättat om vår Luthercirkel som resulterade i en studieresa i höstas ”I Luthers fotspår.” Den studiecirkeln hade föregåtts av flera andra, som också resulterat i studieresor till Rom och Santiago de Compostela.

Årets studiesatsning utgår från Apostlagärningarna och Paulus. Som tidigare skall cirkeln behandla det som hände ”där och då”, men också leda till reflektioner om ”här och nu.”  Nu under 2009 studerar vi och har funderingar om att kanske göra en studieresa våren 2010 i Paulus fotspår. Troligtvis till Grekland. Ska väl också berätta att vi är 17 deltagare i studiecirkeln.

Nu är det inte enbart studieverksamheten, som gör det skönt att tillhöra Bjuråker-Norrbo församling. Jag har berättat om vårt goda ekumeniska samarbete med Betel, Elim, Saron och Missionskyrkan. Vår duktiga kör på drygt 30 sångare berikar våra Gudstjänster och är en stor källa till glädje och stolthet. Sygruppens och Måndagsmariornas arbete resulterar i årliga, icke föraktliga, anslag till skilda behjärtansvärda ändamål.

Det är verkligen en nåd att få tillhöra en levande församling!

Andra bloggar om: , , , , , , ,


Manligt och kvinnligt i skapelsen

12 mars, 2009

Jag har genom åren upptäckt, att nästan varje gång frågan om jämställdhet diskuteras i olika kristna sammanhang, dyker det upp farbröder (farbror har inget med ålder att göra) som med allvarstyngda miner hävdar, att kravet på jämställdhet är ett uppror mot skapelseordningen, eftersom Gud i själva skapelsen gav kvinnan och mannen skilda roller och uppgifter. 

Det händer ofta, att jag vid sådana tillfällen slår upp Bibeln och läser skapelseberättelsen. Det har blivit många gånger vid det här laget. Varje gång jag läser, kan jag bara konstatera. Jag kan inte hitta något som stöder uppfattningen att jämställdhet skulle vara ett uppror mot Gud. Ibland har jag drabbats av vankelmod och tänkt, att eftersom jag inte kan gå till originaltexterna, kanske någon nyans i berättelsen undgått mig. Vid sådana svaghetstillfällen har jag konsulterat präster. Svaren har varit entydiga, oavsett om jag frågat kvinnliga eller manliga präster. Det finns inget stöd för tanken, att jämställdhet skulle stå i motsättning till skapelseordningen, som den beskrivs i första Moseboken. 

Det verkar mer, som om dessa farbröder på fullaste allvar hävdar, att konsekvenserna av syndafallet skulle vara själva skapelsens mål. Hur kan en sådan tolkning ha fått fotfäste och varifrån får den sin näring?

Andra bloggar om: , , , , , ,


Det känns befriande!

12 mars, 2009

Det är som jag länge anat. Att vara kristen är tydligen inte samma sak som att tro på tomten.


Det finns en gränslinje. Den kan tyckas hårfin, men den existerar!

10 mars, 2009

De senaste dagarna, efter händelsen på Astrid Lindgrens barnsjukhus, har frågan om vård i livets slutskede debatterats både i gammelmedia och i bloggosfären. Ofta glider diskussionen in på frågan om rätten till aktiv dödshjälp. Personligen är jag en stark motståndare till tanken att tillåta aktiv dödshjälp.

Motståndet mot dödshjälp har inte hindrat mig, att känna trygghet i det, som ett antal läkare i en debattartikel i SvD beskriver som helt grundläggande får vård i livet slutskede på våra sjukhus. Det känns tryggt att livsuppehållande behandling kan avbrytas och att jag i en sådan situation får smärtlindring i den omfattning som krävs och ångestdämpande medicin, trots att den hjälpen kanske förkortar dödskampen med timmar eller dagar. Visst kan jag förstå om någon inte uppfattar gränslinjen så klart och tydligt som jag gör, men för mig är den tillräckligt tydlig.

Hur det förhåller sig i det aktuella rättsfallet, har jag ingen åsikt om. Det är fullt möjligt att läkaren överskridit den hårfina gränslinjen till aktiv dödshjälp. Den frågan är det upp till tingsrätten att svara på och inte något för mig att spekulera i.

Andra bloggar om: , , , , ,


Jag är människa enligt Dagen!

10 mars, 2009

Jag lever inte ett helnyktert liv, utan det händer alltsomoftast, att jag tar mig några glas öl eller vin. En snaps till sillen är också gott!

Om jag förstått dagens fråga i Dagen rätt, så innebär det att jag är mänsklig:

Bör pastorer vara helnyktra?

Ja, absolut(ist)                              Nej, de är ju också människor

Bakgrunden till frågan är att ett antal pastorer inom trosrörelsen skrivit under på att de ska leva ett helnyktert liv. Ett beslut, som pastorerna skall ha all heder av.

Självfallet innebär ett helnyktert liv att vara sant mänsklig. Det är inte alltid, som gamla talesätt riktigt stämmer: Ta en sup och var som folk!

Andra bloggar om: , , ,