Är det någon som uppnått en tro så stor som ett senapskorn?

29 april, 2009

Jag funderar ofta över fenomenet, att vi kristna så gärna och ofta talar om andras synder och bristande tro. Visserligen åtföljda av klädsamma påpekanden om, att alla är vi syndare och i behov av förlåtelse. Men handen på hjärtat, visst är det ändå så, att andra är större syndare än vi och egentligen på väg mot helvetet?

I sådana stunder, när jag söker tröst i att jag i vart fall inte är lika stor syndare som min granne och att jag definitivt har starkare tro än henne, brukar jag famla efter Bibeln och läsa:

Apostlarna sade till Herren: ”Ge oss större tro.” Herren svarade: Om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er. Luk 17:5

Om jag nu mot förmodan har större tro än min granne, är den ändå mindre än ett senapskorn. Än har jag inte fått den minsta lilla grästorva att plantera sig i Dellen. För att vara riktigt sanningsenlig, har jag nog inte mött någon som klarat bedriften.

Istället för att lite skadeglatt betona andras synder och bristande tro, får jag nog tacksamt inse det stora i, att jag är accepterad, förlåten trots alla dagliga tillkortakommanden och den lilla tro jag besitter. Det borde vara en källa till glädje och begrundan.

Andra bloggar om: , , , ,


Nu händer det igen!

23 april, 2009

I natt hade jag en notering om drygt 68 000 besökare på min blogg. I morse när jag gick in och kollade bloggen, då var besöksantalet nere i ca 9900. Ett antal fullständigt hugget ur luften, utan relevans till någon mätbar statistik.

Snart säger väl WordPress att jag inte existerar!


Hur skyddar jag mig mot pirater?

21 april, 2009

Ser i Dagen att kapade Facebookkonton sprider propaganda för Sverigedemokraterna. Jag har helt nyligen införskaffat mig ett sådant konto och är av naturliga skäl orolig. Jag kommer att ha mardrömmar om pirater med kroksablar mellan tänderna!

Hur kan mitt konto bli kapat? Jag läser och läser i artikeln, men ingen förklaring! Återigen den där obehagliga känslan av, att det bara är jag som inte begriper. För alla andra räcker tydligen uppgiften att ett konto blir kapat och de kan agera för att skydda sig.

Ja, ja, jag vet. Det bästa skyddet är att avveckla kontot!

Andra bloggar om: , , , , ,


Åtala Bush!

18 april, 2009

Läste tydligen Dagen dåligt igår. (och idag) Läser att Obama-administrationen inte avser att åtala dem, som beordrade, ledde och genomförde tortyren av terrormisstänkta.

Obamas förklaring känns på något sätt ihålig och omoralisk:

”Trots att användningen av metoderna är väl dokumenterad blir det inte tal om åtal för utövarna eftersom de handlade efter regeringen Bushs riktlinjer, säger Obama.”

Förklaringen kan väl till nöds accepteras eftersom det är sant, att förövarna handlade efter regeringen Bush riktlinjer. Om nu Obama anser, att det som genomfördes enligt ”riktlinjer” från regeringen innebar brott, då borde väl det rimliga vara att ställa Bush och stora delar av hans regering inför rätta.

Efter en rättegång, som visar att de riktlinjer som den tidigare administrationen genomdrev, var brottsliga och stred mot internationella konventioner, då kan också underhuggarna åtalas.

Enligt domarna från Nürnberg, om jag förstått dem rätt, kan ingen åberopa att de enbart lytt order. Detsamma torde väl också gälla ”riktlinjer.”  Om underhuggarna i USA skulle straffas och Bush går fri, då vore det en rättskandal utan dess like.

Obama kanske anser, att beslut av en president inte kan bryta mot vare sig nationell lag eller internationella konventioner? Ni vet den där patriotiska parollen: Right or wrong, my country! (Eller skall det vara My country, right or wrong?)

Andra bloggar om: , , , , , , , ,


Tänk så enkelt samhällsproblem kan lösas!

18 april, 2009

Läste alldeles nyss i Dagen hursom en närpolischef i Linköping, Håkan Stenbäck föreslår att tiggeri borde förbjudas.

Håkan Stenbäck har gjort en anmärkningsvärd upptäckt: ”Han menar att tiggarna agerar utstuderat. De försörjer sig på det och många tjänar till och med mycket pengar.”  Jag som i min enfald alltid trott att tiggeri självklart innebär en ”försörjning” för tiggaren. varför skulle han/hon annars tigga?

Jag förstår inte varför närpolischefen stannar vid önskemål om förbud mot tigger. Vore det inte ännu bättre att förbjuda människor att vara fattiga. Tänk vilken samhällsrevolution! Och än bättre – tänk vilka besparingar för kommunernas socialtjänster. Att kunna besvara människors önskemål om försörjningsstöd med: ”Enligt lag får ni inte vara fattiga. Ni kan inte få några pengar.”

Sverige skulle kunna bli ett föredöme för hela världen. Med ett penndrag är fattigdomen bortskaffad. Vår biståndsbudget skulle i ett slag försvinna. Nåja, det kanske skulle behövas lite biståndspengar till konsulter, som reser världen runt och informerar om den nya och revolutionerande metoden, att avskaffa världsfattigdomen.

Andra bloggar om: , , , ,


Om det nu är så enkelt, varför behövs det så många förklarande ord?

15 april, 2009

Ända sedan den där dagen 1991 då jag återvände till Kyrkan, har jag förvånats över, att jag så ofta mött det uppfodrande, men också i och för sig uppmuntrande påståendet – läs Bibeln, där finns alla svaren! De senaste veckorna har jag, i spåren av Jonas Gardells bok, mött en störtflod av skilda varianter av påståenden, att det räcker med att läsa Bibeln.

Jag har genom åren, efter fattig förmåga, försökt följa råden och läst Bibeln, men nästan varje gång jag berättar om vad jag funnit i Bibeln dyker det upp någon som säger: ”Du förstår fel! Du tolkar fel! I min Bibel står det minsann inte så! (Ibland får jag känslan av att det inte finns en enda Bibel, utan att varje kristen har sin egen.)

När dessa inledningsfraser är överstökade kommer det en störtflod av förklaringar, som skall visa att jag förstått innehållet fullständigt galet. Förklaringarna är för det mesta mångdubbelt längre än själva texten i Bibeln. Jag har haft förmånen att besöka Uppsala universitetets teologiska bibliotek. Det var inte fråga om hyllmetrar, utan det måste röra sig om hyllmil av litteratur med förklaringar och tolkningar av Bibeln.

Jag brukar se på Gudstjänster i Kanal 10 och God TV på Viasat. Det händer ofta när jag lyssnar till en predikan av t ex Ulf Ekman, att jag efter 20 – 30 minuter börjar jag bli något, milt sagt, less och går över till någon annan kanal. Efter en så där 30 minuter går jag tillbaka till Kanal 10 och döm om min förvåning – Ulf Ekman predikar fortfarande. Ulf Ekman är inte något särfall. Nästan alla predikanter jag lyssnat till tar minst lika lång tid på sig att förklara vad som står i Bibeln, som Ulf Ekman.

Om det nu skulle vara så enkelt, att en läsning av Bibeln oförmedlat gav den fulla förståelsen av innehållet. Då skulle väl biblioteket vid Uppsala universitet bestå av en enda bok? (Bortsett böcker i kyrkohistoria etc.). Inte skulle präster och pastorer behöva predika över ordet. Det torde väl räcka med att jag som kyrkvärd läser texten för den närvarande församlingen och allt skulle vara uppenbart. Prästernas utläggningar kring det upplästa skulle vara fullständigt onödiga. (Av någon outgrundlig anledning, ser jag ändå alltid med stor förväntan fram på en förklarande predikan från församlingens präster.)

Jag har allteftersom insett, att Bibeln, oavsett vad människor säger, inte så där rakt av ger ifrån sig en entydig och klar tolkning. Det finns skilda tolkningar, som det inte bara går att avfärda med ett: ”Så står det inte min Bibel.”

Jag har också upptäckt ett mycket märkligt fenomen. Jag kan ha läst en text för någon månad sen och haft en mycket bestämd tolkning av innehållet. Döm om min förvåning när jag vid en senare genomläsning förstår texten helt annorlunda. Jag brukar ibland skämtsamt säga, att under de snart 20 åren jag tillhört Kyrkan, någon byter ut Bibeln på mitt skrivbord minst fyra gånger om året.

Ibland känns det lite otryggt att tillhöra lekfolkets stora skara. Det är många dogmer vi ska ta ställning till för att inte fara vilse. När otryggheten känns riktigt tung, då brukar jag försöka intala mig själv:

Det är inte tron på läroteser som frälser. Frälsningen kommer ur tro på Jesus Kristus och då finns det, det är min fasta övertygelse, bara en utgång.

Andra bloggar om: , , , , , ,


Bloggtips

14 april, 2009

Jag vill slå ett slag för en ny och spännande blogg, Ingrid på Sveá. I bloggen avser Ingrid att publicera en berättelse i ett antal avsnitt.

Berättelsen är en fantasi och heter ”Wirana och ondskarna.” Del ett finns för läsning och den lovar mycket gott för framtiden. Jag kommer att följa berättelsen med stort intresse.

Andra bloggar om: , , , ,