Dags för en kvällssaga!

29 maj, 2009

I går läste jag en mycket tänkvärd saga, skriven av min mycket goda vän Ingrid Persson i Ytterhogdal. Sagan är verklighetsbaserad, men ändå en skröna. Björn Perssons illustrationer gör att fabeln riktigt lyfter. Tala om att text och bild kompletterar varandra!

Läs och njut!

Andra bloggar om: , , ,


Hur lyder frågan?

28 maj, 2009

Fick en aha-upplevelse när jag alldeles nyss läste en artikel i DagenKD:s politik skall stötta alla familjeformer. Jag blev påmind om ett väggklotter, som jag stötte på för första gången tidigt 80-tal i en tvättstuga på 1:a Bjurhovdagången i Västerås: Om Jesus är svaret – vad är då frågan?

Det var inte förslaget att KD skulle stötta alla familjeformer, som fick mig att minnas väggklottret. Det var den förväntade reaktionen från t ex Tuve Skånberg, som fick minnescellerna att gå i gång. När människor kommer till kyrkor och församlingar med sina frågor och svårigheter, då skall vi kristna enligt Skånberg (och tydligen också samhället) inte utgå från människornas faktiska situation och svårigheter, utan svara med ett påstått ideal:

– Men när det gäller sammanhang där normer överförs, som i skolans värld, eller på föräldrautbildningar och familjerådgivning i kommunal regi, så är det viktigt att samhället uttalar vilken typ av familj man vill stödja. Det är den där barn lever med sin biologiska mamma och pappa. Samhället måste stå för det ideala.

Jag frågar mig. Hur lyder frågan, enligt Tuve Skånberg, som Jesus är svaret på? Jag får ofta känslan av att många av oss kristna tenderar att se formen som huvudsak, när det borde vara innehållet.

Jag avslutar mina något luddiga funderingar med min dagliga andakt med Dietrich Bonhoeffer sammanställd av Charles Ringma. Dagens andakt sammanfattar i mångt och mycket det som styr mitt handlande i Bjuråker-Norrbo församling. Texterna är också betydelsefulla för mitt engagemang i Öppen Kyrka-en kyrka för alla (ÖKA), men mer om det när vi närmar oss valet. 

Tänk på svunna tider,/ framfarna släktens år./ Fråga din far, han kan berätta,/ de gamla, de vet att förklara,/ När den högste gav land åt folken/ och skilde dem från varandra,/ när han fördelade deras områden/efter gudasönernas antal,/då blev Jakob Herrens andel/Israel hans arv och egendom. (5 Moseboken 32:7-9)

Resurser i gamla lärdomar

”Men precis som förmågan att glömma är en Guds gåva, är minnet, återkallandet av läxor vi lärt, en viktig förutsättning för att leva ansvarsfullt.” (Motstånd och underkastelse)

Under årens lopp har vi byggt upp en kunskapsbank genom relationer och situationer. Den kan hjälpa oss att fatta riktiga beslut. Men vi bör ändå alltid se gamla lärdomar som en resurs och inte som en uppsättning regler att följa. Vad man lärt i gångna tider har ett värde endast om det tillämpas på det nuvarande med känslighet och flexibilitet.

Ord att tänka på: Den vishet vi samlar under årens lopp måste ibland justeras, anpassas och växa för att ha relevans.

 

Andra bloggar om: , , , , , , ,


Det allseende ögat!

26 maj, 2009

Nu tror ni att jag, så här i nattens timmar, tänker på Gud. Inget kan vara felaktigare. Jag tänker på Migrationsdomstolar, som kan rannsaka hjärta och njurar.

Migrationsmyndigheterna och migrationsdomstolarna kan avgöra om ett land befinner sig i krig. De kan avgöra om någon riskerar att bli förföljd. De vet när de kan skicka ensama barn till främmande länder. Ja, det är ingen hejd på myndigheternas och domstolarnas kompetens.

Nu har det också visat sig, att de kan avgöra vilka som är genuint kristna. Det vore väl bäst om alla kyrkor i Sverige överlät ansvaret för dop åt Migrationsmyndigheterna. Präster, pastorer och församlingar kan ju ta miste och döpa ovärdiga personer.  Migrationsmyndigheternas allseende öga skulle bara godkänna genuint kristna. Här släpps inga illvilliga muslimer över bron!

Tänk vilken fröjd i himlen!

Andra bloggar om: , , , , ,


När ska brottslingarna ställas inför rätta?

25 maj, 2009

På ett plan har inget juridiskt fel begåtts, när Lynndie England dömdes för sitt deltagande i tortyren av fångar på Abu Ghraib-fängelset. Tortyren var ett brott mot folkrätten och kan inte ursäktas med ett – ”jag lydde bara order.”

Men i samma stund som en domstol dömde Lyndie England för tortyren, då blev alla de som på skilda sätt uppmuntrat, anstiftat och beordrat brotten också förklarade skyldiga. Det är en gigantisk rättskandal, att president Bush, vicepresident Dick Cheney, försvarsministern Donald Rumsfeld och utrikesministern Condoleezza Rice och hela militärledningen, inte blivit ställda inför rätta för sin delaktighet i brotten.

Deras brott är av den karaktären att de borde sitta på de anklagades bänk vid tribunalen i Haag, men eftersom USA inte tillåter att medborgare ställs inför internationella krigstribunaler, då borde de ställas inför rätta i USA. Jag upplever efter domarna mot Lyndie England och hennes kollegor, att en åklagare torde ha ett starkt fall och kunna förvänta sig fällande domar.

Istället för att stå till svars i en domstol får vi uppleva det absurda i att förre vicepresidenten åker land och rike kring och försvarar sina brott och inte bara det – han anklagar den nuvarande administrationen för att de inte fortsätter med brotten!

Andra bloggar om: , , , , , , , ,


En självrannsakan som berörde!

24 maj, 2009

Det var länge sedan jag så helhjärtat varit bunden av ett TV-program, som ikväll, när jag såg ”The 90´s – ett försvarstal” med Henrik Schyffert. Det är inte ofta man får uppleva en sådan djupgående analys över den egna utvecklingen som Schyffert förmedlade i sitt program.

Att med sådan distans berätta om varför det blev som det blev. Kunna se styrkan i ironin, men också svagheten att inte våga öppna allvarsdörren. Den beskrivningen var helt suverän.

Vid några tillfällen fick jag också några hugg av samvetsförebråelser. Hur var det med vår egen generation? Vi som enligt Schyffert deltog i alla protester och gått från radikalitet till att bli samhällsbevarande krafter. Den bilden är det inte lätt att ta till sig, men den är i mångt och mycket sann.

Det finns inte många röster från vår generation, som så klarsynt som Schyffert gör, vågat analysera vår generations tillkortakommanden. Det var också uppfriskande att höra Schyfferts trotsiga slutord – han tänker inte sluta med att vara ironisk, barnslig och ytlig, men tänker inte heller vara rädd att öppna allvarsdörren.

Det var skönt att höra eftersom jag uppskattat Killinggänget något oerhört genom åren!

Andra bloggar om: , , ,


Finns det ett samband mellan sjukskrivning, vård av barn och porrsurfande på arbetstid?

9 maj, 2009

Jag är en regelbunden läsare av Göran Skyttes skriverier på SvD:s ledarsida. För det mesta låter jag mängder av orimligheter passera, men ibland blir det bara för mycket!

I dagens SvD ondgör sig Skytte över, att vi är många, som oroar sig över att vår integritet är hotad av allehanda kontrollåtgärder från myndigheternas sida. Göran Skytte anser tydligen, att porrsurfandet på Luftfartsverket (LFV) kunde ha förhindrats om arbetsgivaren haft rätt att kontrollera de blivande anställdas tidigare sjukskrivningar och omfattningen av VAB-dagar. Jag kan inte tolka innehållet i Göran Skyttes kolumn på annat sätt, än att han ser ett direkt ett samband mellan sjukskrivning och vård av barn med porrsurfande på arbetstid.

Skytte skriver: En utredning föreslår en ny lag som ska ”skydda den anställdes integritet”. Utredningen föreslår också stopp för arbetsgivare som kräver intyg om till exempel tidigare sjukskrivning eller ledighet för vård av barn.

Göran Skytte använder sig också av en mycket gammal makthavarargumentation, när han hävdar att kommunernas enda ambition med att kräva leverprover av alla blivande anställda, är att skydda barn och gamlingar. Med liknande hänvisningar om skydd mot terrorism införde många länder, inklusive Sverige, omfattande kontrollåtgärder mot sina medborgare. I USA gick det så långt att säkerhetstjänsten kunde beordra bibliotek att informera myndigheten om vilka böcker, godtyckligt anklagade medborgare, lånat. Inte vet jag om säkerheten blivit nämnvärt bättre för det. Men visst, det kunde väl vara en idé för svenska kommuner att ta efter. Tänk vad bra det vore om kommunen kunde få vetskap, att en kommunal trädgårdsarbetare lånat Lolita, I kräftans vändkrets eller rent av Lady Chatterleys älskare på det kommunala biblioteket!

Göran Skytte tar inte upp argumentet, att alla präktiga och skötsamma medborgare inget har att frukta, av myndigheternas välvilliga kontroll av oss medborgare. Men nog upplever jag att det finns en blinkning av samförstånd i Göran Skyttes kolumn kring påståendet: ”Den som inte har något att dölja. Den har inte heller något att frukta, oavsett hur omfattande eller noggranna myndigheternas kontroller än är.”

Personligen har jag en helt motsatt uppfattning. Eftersom jag i det stora hela är en laglydig medborgare, håller fartgränser, snattar inte i affärer, inte ägnar mig åt olaglig fildelning och inte är terrorist, förstår jag inte varför staten skall kränka min integritet genom att kontrollera mina handlingar. Upplever inte det fina i att personal från Securitas, i sina kameror, kan se hur jag petar mig i näsan eller kliar mig i skrevet. Inte heller förstår jag varför jag glatt och villigt skall acceptera att staten kontrollerar min e-post eller kräver att operatörerna skall lagra mina telefonsamtal och e-post i åratal. Det innebär inte att jag är terrorist, utan det kan ju kännas lite genant om uppgifter om eventuella amorösa snedsprång, vilka inte är direkt olagliga, men kan kännas något pinsamma, skall finnas sparade i olika arkiv. Jag undrar också på vilket sätt myndigheterna bekämpar terrorism, när de kräver att uppgifter om vad jag ätit på flyg skall lagras av flygbolagen. Tänk om svenska kommuner får reda på hur stor mängd whiskey någon druckit på charterresan till Thailand.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,


Ett efterföljansvärt exempel!

8 maj, 2009

Ikväll behövs det inget långt argumenterande inlägg. Handlingen talar för sig själv!

Alla kan mycket enkelt stödja Assyrier Utan Gränser. Bli regelbunden givare. Information finns på Assyrier Utan Gränsers hemsida. Du kan också gå in på hemsidan varje dag och ”klicka” ditt stöd för organisationens goda arbete.

Andra bloggar om: , ,


Försvar av folkkyrkan

4 maj, 2009

Det händer ganska så ofta, att jag i samtal med kristna från andra samfund än Svenska Kyrkan får höra, att tillhöriga till SvK inte skulle vara fullvärdiga kristna. Lite av ”Kristna light.” För det mesta brukar jag inte reagera, utan låter påståendena passera. Det är alltid lite svårt att tävla i grenen – vem är mest kristen?

Det som däremot kan få adrenalinnivån hos mig att stiga något lite, är när inomkyrkliga grupper vill skikta tillhöriga inom Kyrkan i godkända och icke godkända.  Fenomenet tar sig många uttryck, men den bärande tanken är, att majoriteten på skilda sätt är ett onödigt, ja rent av ett hotfullt påhäng på den kristna kroppen. För en tid sedan läste jag i Kyrka och Folk en mycket ödesmättad artikel, skriven av Fredrik Sidenvall: ”Flodvågen som ännu hålls tillbaka.” I artikeln beskriver Sidenvall hur 40 000 tappra gudstjänstbesökare likt de modiga och tappra 300 spartanerna håller stånd mot sekularisering och avkristning. Dessa 40 000 för en uppehållande strid så att ett konsoliderande återtåg för kyrkan skall bli möjlig.

Jag skrev ett blogginlägg till svar, när jag läst artikeln för ca två år sedan: Bevare oss för spartanerna! Jag upplever att innehållet och frågeställningen fortfarande står sig. För den bärande tanken i inlägget är frågan vem ska styra Svenska Kyrkan. Är det den lilla gudstjänstfirande delen eller inbjuder vi alla tillhöriga att påverka utvecklingen i Kyrkan? Den frågan är extra aktuell just nu, eftersom Svenska Kyrkan i höst på alla nivåer skall välja ledning för de kommande fyra åren.

Vid varje val är frågan om vem eller vilka som skall ha beslutanderätten i Kyrkan en av de viktiga frågorna. Så även i årets val. Det låter så förledande att de förtroendevalda skall komma från de Gudstjänstfirandes skara. Hur vacker än tanken är, så har den en stor svaghet. Den att den gudstjänstfirande skaran på något sätt skulle vara entydig i sina åsikter eller förhållningssätt. Så är ingalunda fallet. Alla, aktiva som mindre aktiva, inom Kyrkan är bärare av skilda åsikter om hur Kyrkan, stiftet eller församlingens skall utvecklas. Ingen tillhörig till Svenska Kyrkan får utestängas från inflytande över vilka som skall styra Kyrkan under kommande fyra år.

Vill man värna om allas rätt att vara delaktiga i Kyrkans utveckling, då finns ett inomkyrkligt alternativ. Öppen kyrka-en kyrka för alla(ÖKA). ÖKA är en organisation under uppbyggnad och finns tyvärr inte i hela landet ännu. Där ÖKA inte ställer upp kan jag bara uppmana alla att välja ett alternativ som värnar om allas rätt till delaktighet.

Andra bloggar om: , , , , ,