Migrationsmyndigheterna travar på i ullstrumporna!

29 juni, 2009

Gång på gång, gång på gång kan jag läsa i medierna hur våra migrationsmyndigheter, verk och domstolar, spottar på all medmänsklighet. Nu senast läste jag om ”Fatima” från Mellanöstern i Läsarnas Fria Tidning. I en debattartikel beskriver Åsa Brandberg ett gripande människoöde. Ett öde som tydligen inte föll Migrationsöverdomstolen på läppen. Fatima drog en nitlott i myndigheternas lotteri!

Brandberg berättar om en kvinna som blivit våldtagen, torterad av landets säkerhetspolis och är hotad till livet av sina manliga släktingar. Fatimas öde är inte något unikt, utan vanligt förekommande. Migrationsmyndigheterna borde vid det här laget ha både kompetens som känsla för fallet. Ändå verkar det på hanteringen, som om myndigheten anser att Fatima överdriver eller rent av ljuger. Migrationsverket undanhåller domstolen läkarintyg som dokumenterar tortyrskadorna, med motiveringen: ”Vi kan ju inte skicka alla papper!” Om inte detta skulle vara tillräckligt så hånar domstolen Fatima genom att fråga sig varför hon inte polisanmält det inträffade. En märklig inställning från en domstol. Varför flyr människor från diktatur och tortyr? De kan ju alltid anmäla brotten till polisen!

Jag frågar mig, varje gång jag läser liknande artiklar som den om Fatima, vad gör riksdagen? Är det inte dags för lagstiftarna att inse, att de lagar de stiftat på migrationsområdet, inte blev som de utlovade? En mer rättssäker hantering. Jag börjar starkt misstänka att riksdagen anser att Migrationsmyndigheternas tolkning av lagen är korrekt. Om så inte vore fallet, då torde de väl ändrat lagen?

Jag stärks i min övertygelse, att det behövs ett nytt påskupprop från kyrkornas sida, mot den inhumana flyktinghanteringen. Jag vädjar till ärkebiskop Anders Wejryd att ta upp frågan inom Sveriges Kristna Råd (SKR) snarast möjligt. I annat fall kan Kyrkan också misstänkas för att godkänna tolkningen av de lagar, som bl. a var ett svar på Kyrkornas kritik.

Läs debattartikeln i Läsarnas Fria Tidning! Gå med i Stödföreningen för flyktingar! (Uppgifter om pg- och bankgironummer finns i artikeln)

Andra bloggar om: , , , , , , , ,


Vill dela med mig!

28 juni, 2009

Sök er till Herren och hans makt,/ träd ständigt fram inför honom./Tänk på de under han har gjort,/hans tecken och hans domslut/  (Psaltaren 105:4-5)

Att minnas med tacksamhet

”Att minnas blir en styrka i nuet, för den Gud som en gång agerade för min skull är den levande Guden som i dag gör mig medveten om vad han gjort.” Gesammelte Schriften

”Vi tillber inte en Gud som fanns i gångna tider, utan den Herre som tidigare handlat på så många underbara sätt, men som också handlar i nuet. Det som hände under uttåget ur Egypten, då lagen gavs vid Sinai, vid Jerikos fall, när Jesus föddes och då Anden kom på pingstdagen tycks oss ofta mycket mer dramatiskt än det Gud gör i dag. Men mycket sker även i vår tid: Att kristendomen fortfarande är livskraftig i utvecklingsländer, trots det negativa inflytandet av västerländsk kolonialism, och att det hela tiden funnits levande kristna rörelser bakom den kommunistiska järnridån visar att Gud bygger sin församling. Vi behöver få ögonen öppnande för hur han verkar i dag.”

Ord att tänka på: Vi tillber en levande Gud som inte är bunden till vad han gjort i gångna tider, utan som verkar i dag och ger uttryck för sin kärlek och längtan efter rättfärdighet.

Texterna hämtade för den 28 juni ur andaktsboken ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer” av Charles Ringma.

Andra bloggar om: , ,


Hur en bra tanke i slutändan ändå blir fel.

27 juni, 2009

Har efter en första läsning lagt ifrån mig Hudiksvalls Tidning(HT) och har funderingar kring dagens krönika av Fredrik Jarl. Krönikan är skriven med anledning av Michael Jackson hastiga hädanfärd. Fredrik Jarl gör en bra genomgång, på ett begränsat utrymme, av Jacksons betydelse både musikaliskt och samhälleligt. Så långt finns inget att klaga på.

Däremot blir jag något fundersam över slutet av krönikan. Fredrik Jarl skriver:

”Inte minst den sistnämnda låten har ett budskap som fler borde ta till sig. Vill du göra skillnad och nå förändring? Börja med att förändra den personen som du ser i spegeln.”

Hade krönikan slutat här, då lär jag ha lagt ifrån mig tidningen utan några djupare reflektioner. Men Fredrik Jarl slutar inte här. Han tillägger:

”Allt börjar hos dig.”

Om jag förstått budskapet rätt, borde det väl ha stått:

Allt börjar hos mig!

Andra bloggar om: , , , ,


Vi är under belägring!

25 juni, 2009

Jag har upptäckt, och det var på tiden skulle många säga, att jag är oerhört politiskt naiv! Här har jag gått i flera år och trott att majoriteten av riksdagspartierna varit stora vänner av EU, med Folkpartiet som den entusiastiska föregångaren.

Här går jag i godan ro i sommarvärmen och njuter av tillvaron, slösurfar runt på olika bloggar och mitt i allt vegeterande snubblar jag in på bloggen Utredarna och inser plötsligt att EU inte är någon vänlig samarbetspartner, utan något hotfullt.

Regering och opposition förbereder sig inför hotet och har proklamerat borgfred. Jag trodde i min enfald att borgfred enligt riksdagspartiernas uppfattning innebar att de skulle tala artigt till varandra. Utredarna visar i sin blogg vad det egentligen rör sig om: ”Med ordet borgfred menas enligt wikipedia överenskommelse mellan annars stridande parter att hålla sams inbördes för att bekämpa yttre fiende.”

Hinner vi hamstra mat innan belägringen börjar eller bör vi planera en flykt till Norge?

Andra bloggar om: , , ,


Skäms Nokia!

23 juni, 2009

För många år sedan (alltför många känns det som) fick jag lära mig i skolan att kejsar Vespasianus svarade, när han blev kritiserad för att ha infört avgift på offentliga toaletter: ”pengar luktar inte!”

Minnesbilden om doftlösa pengar dök upp när jag i DN läste hur Nokia hjälper den iranska regimen att tjuvlyssna på oppositionen.

Jag kan riktigt höra hur ledningen för Nokia kommer att svara på kritiken: Det doftar inte i våra bokslut av dödade, misshandlade och fängslade oppositionella i Iran. Den globala ekonomin och världens makthavare ser lycksaligt hur ljuset visar sig i kristunneln!

Vi andra får väl ropa så högt vi kan, oavsett förväntad kritik från förbundet Humanisterna, att detta är ett brott mot himlen och ett knäfall för Mammon!

Andra bloggar om: , , ,


Är det inte dags för ett nytt påskupprop?

21 juni, 2009

Under 2005 deltog 25 medlemskyrkor inom Sveriges kristna råd i en namninsamlingskampanj för en human asylpolitik med bl. a krav på amnesti för de apatiska flyktingbarnen. Kampanjen kom att gå under namnet påskuppropet. Kampanjen samlade in över 157 000 namnunderskrifter.

Den minnesgode kan säkert påminna sig om den dåvarande regeringens reaktioner på kyrkornas kampanj. Den dåvarande S-regeringen såg inte alltför välvilligt på kampanjen. Migrationsministern Barbro Holmberg hävdade att kyrkornas krav skulle innebära en humanitär katastrof. Ministrar, tjänstemän och utsedda utredare försökte på olika sätt göra det troligt, att de apatiska barnen inte existerade. De var manipulerade av föräldrarna. Folkhälsoministern Morgan Johansson mästrade ilsket ärkebiskop KG Hammar och påtalade det orimliga i att kyrkor ägnade sig åt politik. Kyrkorna skulle inte, enligt Morgan Johansson, försöka påverka politiken, utan snällt hålla sig inom kyrkportarna!

Med stora förväntningar om en rättssäker och mer humanitär hantering, inrättades migrationsdomstolar och en migrationsöverdomstol. Hela det regelverket har nu varit i kraft under ett antal år och det börjar bli dags att lite smått utvärdera resultatet av alla åtgärder. Och vad ser vi då?

En myndighet som anser sig mer kompetent än FN och alla internationella och inhemska människorättsorganisationer. Myndigheten kan avgöra i vilka länder det råder inbördeskrig. Vilka länder som garanterar en rättssäker hantering av återbördade flyktingar. En myndighet som anser sig ha rätten att under förnedrande former massutvisa människor ur landet.

Vi ser en myndighet, som beslutar om utvisning av ensamma barn till länder där de går ett mycket ovisst öde till mötes. Ofta finns ingen nära anhörig (i och för sig inte någon avlägsen heller) som tar emot barnen. Myndigheten anser att FN-konventionen om Barnets rätt inte behöver beaktas när den fattar beslut om utvisning av barn. Barn återbördas till misshandlande pappor och utvisas tillsammans med dem till en mycket osäker (är den så osäker?) tillvaro.

Nu senast kan vi läsa i Dagen hur barnläkarföreningen påtalar att Migrationsverket och Migrationsdomstolen struntar i läkarintyg, som kan vara relevanta i utvisningsärenden. Myndigheten anser sig tydligen också, bland många andra kompetenser, vara kompetent att avgöra om läkarintyg har relevans eller inte. Är det kanske dags att underställa Socialstyrelsen under Migrationsverket?

Jag upplever, att det mesta av statens beslut blivit halvmesyrer och motsvarar inte på långa vägar de krav, som kyrkorna ställde i påskuppropet 2005. Jag vill uppmana ärkebiskop Anders Wejryd att ta upp frågan om en ny kampanj för en humanare flyktingpolitik i SKR. Gärna med tyngdpunkten lagd på barnens situation och med krav på att FN-konventionen om Barnets rätt, tillförs lagstiftningen.

För min del kommer det här vara en av mina stora hjärtefrågor för min personliga valrörelse för Öppen Kyrka – en kyrka för alla(ÖKA), här i norra Hälsingland.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,


Vilka ska känna sig förolämpade?

16 juni, 2009

Det har skrivits mycket om Humanisternas kampanj ”Gud finns nog inte” och webbtestet som är en del av kampanjen. Jag tror inte att jag överdriver, när jag påstår att de flesta som reagerat är vi kristna. Jag nöjer mig att länka till inlägget i Monicas blogg. Monicas analys, både av innehållet i webbtestet och av den vetenskapliga kvalitén på frågorna, säger det mesta. Det finns egentligen inget mer att tillföra.

Humanisterna förbehåller sig rätten, i den här kampanjen, som i sin hela argumentation, att definiera vad en kristen är. En kristen är som pastor Phelps i USA eller Åke Green i Sverige. För några år sedan skrev jag ett inlägg, där jag försökte förstå den inställningen. Självklart är Humanisterna i sin fulla rätt att göra det enkelt för sig, men lite större krav på vetenskaplighet borde man kunna ställa. 

I många av webbtestets svarsalternativ har vi kristna känt oss provocerade och kanske rent av förlöjligade. Med viss rätt, för vi är ju måltavlan för kampanjen. Det känns inte, det ska villigt erkännas, angenämt få sina åsikter och tro reducerade ner till slagordsnivå.

Härom dagen slog det mig. Hur tar människor, som står Humanisterna nära eller som i skilda grad känner sig främmande för religiösa föreställningar webbtestet? Om Humanisterna känt sig tvungna att reducera religion till enkla slagord, då blir också med nödvändighet motbilden förenklad. Jag är säker på att många icketroende med skammens rodnad på kinderna besvarat webbtestets frågor. De blir ju också reducerade till Humanisternas förenklade slagord. Den känslan är som sagt inte angenäm oavsett vilka den drabbar. Den kapar enbart alla band till ett meningsfullt samtal.

Andra bloggar om: , , , , , , ,


Nu är jag väl ändå helt oresonlig?

12 juni, 2009

Jag känner, ju mer jag tänker på händelserna i Norge, att jag låter mig fångas av fullständigt hädiska tankar. Ja kanske, rent av populistiska!

Till en början blev väl jag också något upprörd över, att ministrar i en demokrati, kanske blivit övervakade av någon sorts säkerhetstjänst. Men ju mer jag tänkte på saken, desto mer osäker blir jag. Statsmakten i de flesta länder i världen, även så i Sverige, hävdar att tryggheten och demokratin kräver en mycket omfattande övervakning av medborgarna. Övervakningen måste vara bred och omfatta alla.

Det kanske är så, men det slog mig. Vad tror sig staten hitta om de har fullständig kontroll över mina förehavanden här i Bjuråkers socken? Hur stor är sannolikheten att de hittar grov brottslighet eller terrorism om de kontrollerar all min internetanvändning, kontrollerar min e-post, lagrar alla mina mobilsamtal (även de där jag inte lyckades nå någon mottagare), alla meddelanden från Facebook om att något hänt på mitt konto? Jag vågar mig på en gissning. Alla kontrollinsatser kommer att visa sig fullständig meningslösa. För att kontroller skall stå i någon rimlig proposition till insatserna måste det finnas en välgrundad misstanke om brott.

Det är nu fallet i Norge blir intressant. Var är sannolikheten störst, att hitta avsiktliga eller oavsiktliga grova brott mot tryggheten och demokratin?Bland invånarna i Bjuråkers socken eller i regeringskansliet? Vilka har tillgång till känslig information? Personal på departementen eller jag i Bjuråker? (Visserligen kan jag ha tillgång till känslig information om mina grannar, men det torde röra sig om något som säkerhetstjänsten inte har något intresse av.)

Låt mig påminna om den olagliga utvisningen av två egyptier. När händelsen avslöjades vidtog ett makabert skådespel. Plötsligt kunde vi medborgare få ett intryck av att framträdande regeringsledamöter och tjänstemän drabbats av plötslig senilitet. Ingen mindes något. Och mindes det något så var det, att de inte varit inblandade i beslutet, som ingen mindes. Till slut började minnet återvända och de flesta mindes mycket tydlig, att det nog var den döda utrikesministern som fattat alla beslut bakom ryggen på både stats- och justitieministern. Här kan det ha varit befogat med lite lagring av mobil- och datatrafik, som stöd för klena minnen.

Till sist. I ett antal TV-program har det hävdats, av vad jag kan förstå, på goda grunder, att inga större vapenaffärer i världen sker utan att omfattande mutor är inblandade. Sverige, Norge och USA har den senaste tiden varit indragna i en mycket omfattande flygplansaffär. Kan vi, så där rakt av, utgå från att den här affären är undantaget som bekräftar regeln om omfattande mutor? Hur troligt är det, att en eventuell sanningen uppdagas av att mina mobilsamtal från Kyrkbyn i Bjuråker lagras, en längre eller kortare tid? Är sannolikheten inte något större om lagring av mobil- och datatrafik skulle ske på annat håll i samhällskroppen?

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,


Så händer det igen!

11 juni, 2009

Det går inte längre hålla räkning på alla de beslut Migrationsverket tagit om utvisning av ensamma barn till länder, där de går en mycket oviss framtid till mötes.

Den här gången gäller utvisningen bröderna Vuvu, Asa (7 år), Kenneth (13 år) och Patrik (14 år). De ska utvisas till Kongo enligt beslut av Migrationsverket.

Det händer alltför ofta för att det ska kunna ses som enstaka misstag eller felbedömningar från myndighetens sida. Det är bara att inse, att Migrationsverkets beslut baseras på ett mycket dåligt underbyggt riksdagsbeslut. Börjar det inte bli dags för riksdagen att ta sitt ansvar och rätta till sitt misstag och fatta ett nytt beslut, som bättre tar hänsyn till barnens situation. Ett beslut, som äntligen visar att Sverige skrivit under FN:s  Barnkonvention om barnets rättigheter.

Heder åt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Nacka som genom sina ordföranden Anders Selin och Lisa Rasmussen uppmanat alla fullmäktigepartier i Nacka att göra gemensam sak och försöka stoppa utvisningen av bröderna Vuvu.

http://svtplay.se/v/1557866/de_ska_utvisas_ensamma_till_kongo

Andra bloggar om: , , , ,


Alldeles nyss bestämde jag mig. Jag kryssar Evin Cetin på söndag!

3 juni, 2009

Jag har haft stora svårigheter att bestämma mig för hur jag ska rösta i parlamentsvalet till EU. Jag har vacklat mellan Evin Cetin och Isabella Lövin de senaste veckorna. Tidigt i tankeprocessen föll en av mina verkliga favoriter, Gudrun Schyman och Feministiskt initiativ, bort. Skam till sägandes av rent taktiska skäl. Jag gjorde bedömningen att partiet inte skulle ha några rimliga möjligheter att nå 4 %.

När jag nu slutligen fastnat för, att jag ska kryssa Evin Cetin. Innebär det inte, att jag anser Isabella Lövin vara en dålig kandidat. Inte alls. Hon kommer med all säkerhet inte sitta och värma en stol i Bryssel.

Jag upplever, att Evin Cetin tidigt bestämde sig för att inte enbart representera ett parti, utan hon ville representera och ge röst åt något mycket mer. Cetins valkampanj gör ”Pizza-Sverige” tydligt. Den finns och saknar röst. Det avgjorde det slutgiltiga beslutet. Skulle kampanjen lyckas och Evin Cetin bli invald på den framtoning hon valt, skulle det innebära ett stort lyft för integrationen i Sverige.

Den möjligheten gjorde, att jag till sist bortsåg från att ett kryss för Evin Cetin också indirekt är en röst för Marita Ulvskog. Om Evin Cetin inte skulle bli invald, skulle jag inte uppleva att min röst är bortkastad. Jag kommer att lägga min röst med en pirrig förväntan och det var det länge sedan jag kände! Det kan vara något nytt på gång! Huka er partistrateger!

Evin Cetins kampanjlåt (hämtad på bloggen HBT – Sossen)

Egentligen riktigt roligt att vara en frifräsig intresserad medborgare och inte vara bunden av partilojaliteter.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,