Snälla ni, stör!

För några dagar sedan skrev jag ett inlägg med rubriken: Att rösta är att ta ett aktivt ansvar. Inlägget är en kritisk betraktelse över prästen Gustaf Björcks funderingar, att alltför många röstar i kyrkovalen. Det borde egentligen enbart vara de, som besöker kyrkan en gång i månaden, som ska påverka kyrkans utveckling.

Jag fick några få kommentarer till inlägget. En kommentar fick mig att ytterligare fundera på det här med vem som bör vara med och påverka i kyrkan. I kommentaren skrev David Castor: ”Jag hör inget i Björcks resonemang som tyder på att han anser sig kunna bedöma människors tro. Däremot hör jag en uppmaning till människor att själva, utifrån hur de tror, välja i vilken utsträckning de skall vara med och påverka de troendes gemenskap.” 

Jag upplever att Castors tillrättaläggande skärper, i stället för att mildra, Gustaf Björcks uttalande. Enligt Castors tolkning bör varje röstberättigad i församlingarna rannsaka sina hjärtan och njurar och tänka efter med vilken rätt de vill ”vara med och påverka de troendes gemenskap.” Om församlingsmedlemmen, som kanske inte tillhör eller känner sig delaktig i gemenskapen, ändå går och röstar, bör nog känna ett litet styng i samvetet. Att så där opåtalat komma och störa en gemenskap!

Inställningen påminner mig om en predikan, som en av församlingens präster här i Bjuråker-Norrbo, Lena Funge höll en domsöndag för några år sedan. Funge inledde sin predikan med att säga: ”Där Herren reser sitt tempel, slår djävulen upp sitt tält.” Lena varnade oss, som satt där i kyrkbänkarna i Bjuråker kyrka för att inte bli alltför högmodiga och självgoda. Frestelsen är stor och en del inser inte ens faran. Högmodet och självgodheten står och lurar bakom knuten, om vi gudstjänstbesökare börjar uppleva, att andra inte får störa vår gemenskap. Inställningen kan också bidra till en ond spiral, där vi utestänger människor och förstärker känslan av ett vi och de där andra, som inte tillhör gemenskapen. De där som bara stör och stökar till i finrummet!

Den nomineringsgrupp, Öppen kyrka – en kyrka för alla(ÖKA), som jag kandiderar för till stiftsfullmäktige och kyrkomötet, har en helt annan inställning. Vi vill uppmuntra alla tillhöriga att ”störa” genom att bl. a delta i valet genom att rösta. ÖKA är helt övertygade om att Kyrkan behöver fler som stör och skakar om oss som sitter där i kyrkbänken, kanske lite dästa och förnöjsamma.

Öppen kyrka har en valslogan: ”Ge alla medlemmar inflytande – inte bara innegänget! Parollen får för min del åskådliggöra Lena Funges träffande inledning på sin predikan: ”Där Herren reser sitt tempel, slår djävulen upp sitt tält.”

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Annonser

24 Responses to Snälla ni, stör!

 1. Nineve skriver:

  Tja öppen kyrka för alla…..finns ju en känd underrubrik till det namnet”Öppen kyrka för alla -som tycker som oss resten ska ut”

 2. David Castor skriver:

  Oj, här hårdnar tonfallet när präster som Björck och undertecknad beskrivs som djävulens tältmakare för att vi delar tanken att det är rimligt att de som väljer att leva sina liv i relation till kyrkan också är de som i första hand bör känna ett ansvar för kyrkans vägval och ställningstaganden.

  Åsikten att en kristen kyrka bäst leds av kristna människor är för mig lika självklart som att politiska partier bäst leds av dem som delar partiets ideologi. Det ena är inte mer uteslutande eller högmodigt än det andra.

 3. LeoH skriver:

  Nineve: Du får nog utveckla din tanke. Är den riktad mot mig och Öppen Kyrka? Vilka skulle vi vilja kasta ut?

  Castor: Djävulen klarar nog av att resa sitt tält själv, dig och mig förutan. Likaväl som Herren är fullt kababel att resa och bära upp templet.

  Däremot är det högmod att som Björck hävdar och som du tydligen ansluter dig till, att den kristna gemenskapen utgörs av dem som går i kyrkan. Björck kvantifierar det t o m, 1 gång/månad.

  Eftersom jag enligt Björcks, och kanske också din, definition tillhör de ”troendes gemenskapen” borde jag väl bli glad och stolt. Men jag inser också, att all sådan känsla enbart är högmod.

  För det är t o m många fler än de ca 12% som röstar i valen som är väl så goda troende som vad jag är. Och att många som inte röstar avstår för att de tror, att de inte duger. Björck och du förstärker den känslan.

 4. David Castor skriver:

  Jag tror inte att folk i någon större utsträckning avstår från att rösta för att de tror att de inte duger. Jag tror däremot att folk avstår för att de inte bryr sig om eller vill vara delaktiga i kyrkans beslut.

  Jag vill inte begränsa den kristna gemenskapen med någon måttstock (jag uppfattar inte Björck som så kategorisk på den punkten som du tycks göra). Däremot delar jag intentionen i det han säger: det är inte ett misslyckande, utan snarare positivt, för en organisation om bara de som bryr sig om dess tro och verksamhet deltar i valet av dess ledning.

 5. LeoH skriver:

  David du säger:”det är inte ett misslyckande, utan snarare positivt, för en organisation om bara de som bryr sig om dess tro och verksamhet deltar i valet av dess ledning.”

  Vad är problemet? Jag utgår från att de som deltar i valet bryr sig om dess tro och verksamhet, men du och Björck anser tydligen annorlunda. Ni ser något jag tydligen inte ser.

 6. Maja skriver:

  Jag håller med dig fullständigt, Leo. Den gåvan att ha en tro på Gud ska inte användas som slagträ mot andra människor. Jesus gick vid sina lärjungars sida på vägen till Emmaus och de såg inte vem han var. Ingen av oss kan avgöra på vems sida Gud går. Det är bisarrt att förminska sin tro så som frimodigkyrkarna gör.

 7. LeoH skriver:

  Maja, nästan varje gång du kommenterar delar du med dig av liknelser som gör att jag bara häpnar av glädje. Vilken fin liknelse med vägen till Emmaus!

 8. Anders E Nilsson skriver:

  Tänk att det enda som skiljer dig från den där Björck är ett litet kommateckens placering. ”Snälla, ni stör!” eller ”Snälla ni, stör!” Och den skillnaden är avgrundsdjup och himmelsvid. 🙂

 9. LeoH skriver:

  Ofta gömmer sig livsavgörande frågor bakom ett kommatecken.

 10. Magnus Svensson skriver:

  David, jag tror du har helt rätt. Att människor som inte går i kyrkan eller inte ens är troende, att de röstar i kyrkovalet är som att svenskar skulle rösta till Stortinget. Det handlar inte om att vara högmodig eller något annat i den stilen. Det handlar om vad som är rimligt.

 11. LeoH skriver:

  Nu är vi inte norska medborgare och då är det inte orimligt att 0% har rösträtt. Däremot är de som har rätten att rösta i Kyrkovalet ”medborgare” genom dopet i Svenska Kyrkan.

 12. Maja skriver:

  Vad kan jag säga. Jag är lite som Jesus. Man häpnar.

 13. David Castor skriver:

  Jag fick frågan ”Vad är problemet?”

  Problemet, som jag ser det, är att stora delar av det kyrkopolitiska etablissemanget kommunicerar till kyrkans medlemmar att de bör rösta utifrån att det är en demokratisk rättighet (och nästan plikt). Jag menar självfallet inte att man skall hindra någon medlem från att rösta, eller ens ifrågasätta någons röst, men målsättningar att engagemanget i valen skall vara mycket större än engagemanget i Kyrkans liv mellan valen framstår som underlig (med versalen i ”Kyrkan” vill jag markera att jag inte begränsar mitt tänk till organisationen kyrkan eller organiserade aktiviteter).

  Att de politiska partierna för sådan retorik förvånar inte. De vill ju locka sina partisympatisörer att rösta på dem även i Kyrkovalet, oavsett om dessa är intresserade av eller insatta i Kyrkans frågeställningar eller inte. Att Öppen kyrka står för samma linje är möjligen mer förvånande.

  För mig framstår det som naivt att tro det inte finns en stor andel röstande som röstar mer för sitt partis skull än för Kyrkans (SD:s partiledare Jimmie Åkesson säger till och med rakt ut i deras propagandamaterial att ett huvudsyfte med kyrkovalet är att skapa en bättre plattform för kommande riksdagsval).

  Den etiska vägen till högre valdeltagande är att arbeta för och inspirera till ett större intresse och engagemang i kyrkan mellan valen, snarare än att fiska röster bland dem som egentligen knappt bryr sig.

 14. David Castor skriver:

  Maja, du skriver ovan att du håller med Leo och utvecklar: ”Den gåvan att ha en tro på Gud ska inte användas som slagträ mot andra människor.” Jag ser inte att någon har velat använda sin tro som ett slagträ. Var läser du det?

 15. LeoH skriver:

  Du har en så endimensionell syn på de tillhöriga i kyrkan. Antingen är de passiva och okunniga eller så är de politruker. Politrukerna försöker på skilda sätt påverka människor att rösta. För att….? Alla som blir valda på politrukernas listor är fullständigt ointresserade av kyrkan liv och utveckling.

  Lösningen är att få bort de poltiska partierna och minska på antalet röstande. Om politrukerna vill se röstandet som en rättighet, så tenderar du att se röstandet som något omoraliskt och ogenomtänkt.

  Det i ett läge där ca 12% av medlemmarna deltar i valet. Jag skulle tro att deras tro och engagemang för kyrkan är äkta och bör uppmuntras och tas emot med tacksamhet. Jag skulle vilja gå så långt att jag påstår att dessa 12% utgör Kyrkans innersta kärna. Utan den kärnan lär en utveckling av SvK hamna i en brant uppförsbacke.

  ÖKA önskar frigöra den kraften genom att vara en nomineringsgrupp fri från bindningar till sekulära partier. Du David vill stöta bort den eller ser dem rent av som ett hot.

 16. David Castor skriver:

  Jag har börjat vänja mig vid att av dig, Leo, tillskrivas åsikter jag inte har gett uttryck för, men det känns fortfarande inte riktigt rättfärdigt. Jag har aldrig hävdat den knivskarpa indelning som du i senaste inlägget ovan skriver att jag står för. Aldrig har jag påstått att alla som väljs in via partipolitiska listor är fullständigt ointresserade, tvärtom framhåller jag gärna motsatsen. Problemet med personer som väljs in via partipolitiken (notera även att jag ingenstans använder det nedlåtande ”politruk”) är i väldigt många fall inte personerna själva eller deras åsikter och engagemang, utan plattformen via vilken de väljs.

  Däremot tror jag inte som du att alla som röstar i kyrkovalen gör det för att de bryr sig så mycket om kyrkan. Där tror jag att din övertygelse är mycket naiv. Jag har ovan redan hänvisat till SD:s partiledare och kan fortsätta med att påtala det FB-mejl som jag tror att du liksom jag har fått idag med en uppmuntran att rösta. Huvudmotiveringen (formulerad av en ÖKA-anhängare) lyder: ”Även om du är helt ointresserad, inte är troende, verkligen inte bryr dig, OM du är medlem i SvKyrkan använd din röst ändå!!”. Att uppmana människor att rösta trots att de inte bryr sig och inte är intresserade gagnar inte demokratin; det kan möjligen skapa ett falskt sken av demokrati.

  Ett par kommentarer från gästboken till den event-lista som mejlet utgick ifrån illustrerar mitt påstående ovan:

  -Vad ska man rösta på då? Jag är ju inte aktiv i församlingen måste jag säga. Men det kanske bra att rösta för att få upp statistiken i min kommun???
  -Självklart att jag röstar, vi lever väl i en demokrati.

  För att nu vara övertydlig: Jag förvägrar inte dessa människor att rösta, men att lobba för att försöka få folk att rösta med dylika motiv ser jag ingen vits med (annat än om man tror att de av slentrian skall rösta på samma som de röstar på i andra val eller att de skall rösta på det man tipsar dem om). Att arbeta för att de skall vara intresserade av kyrkan innan det är dags för val nästa gång, däremot, är angeläget (den sista kommentaren ovan kan förvisso komma från någon som redan är intresserad, men inlägget ger inte uttryck för det).

 17. LeoH skriver:

  Jag anser inte att jag missförstått dig David. Du kritiserar Öppen Kyrka (ÖKA) för att vi, enligt dig, på fel grunder uppmuntrar alla döpta att delta i valen. Om det är fel, då är väl alternativet att färre röstar? Hur ser den teologiska grunden ut, som du vill åperopa för din och Björcks ståndpunkt att det bara är vi som går till kyrkan en/månad som bör delta i valen? Gör ni inte Kyrkan till fånge under världslig logik med ert resonemang?

 18. Anders E skriver:

  Jag är inte insatt i kyrkovalet, men diskussionen mellan LeoH och David Castor är intressant. Och med stor tydlighet förefaller David vara den part som kommer med genomtänkta, kloka tankar medan LeoH mer och mer tappar förtroende i sina taffliga försök att angripa den som ifrågasätter (t.ex. David) med osanna påståenden.

  Vilket av följande är LeoH’s främsta(!) intresse med bloggandet: Att fiska röster till ÖKA ELLER att fiska engagemang för Kyrkan?

 19. LeoH skriver:

  Om du är intresserad att få svar på din fråga Anders E, kan du läsa mina 488 blogginlägg sen 19 februari 2007.

  I övrigt kan jag inte kommentera din kommentar. David klok och jag tafflig? Så kan det vara, vad vet jag.

 20. Maja skriver:

  Gud vad löjligt, det vanliga felslutet att dela upp förnuft och känsla. Som att inte en övertygelse byggde på förnuft. David Castor verkar lika kolugn som Carl Bildt (det vill säga, inte) och ungefär lika högdragen. Hur många [män] använder inte den där tekniken där de anklagar andra för att underminera dem på just det sätt de själva gör med andra.

  Jag är ganska insatt i kyrkovalet, till skillnad från exempelvis dig då, Anders E, och jag kan säga att är det några jag sett uppmana oengagerade till att rösta i valet så är det representanter för Frimodig kyrka. Läs kommentarer på tidningen Dagens hemsida i några dagar så får du se lobbning för att få ointresserade att rösta. Frimodig kyrka är inte mina favoriter. Jag tycker att politik ska vara ett ärligt försök att förbättra världen och det kräver att man har en taktik som inte luktar.

 21. Maja skriver:

  Och som av en händelse… debattartikel av de ack så svenskkyrkligt engagerade Herr Livets ord och Herr Pingst Sten-Gunnar ”gå ur Svenska kyrkan” Hedin.

  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?ID=178684

  Det är möjligt att det ökar antalet röster, och det är möjligt att det är något bra, men i alla händelser så faller ju det här fina argumentet att bara de engagerade i Svenska kyrkan borde rösta – inte sant, David Castor?

 22. David Castor skriver:

  Maja,
  Det är alltså felaktigt att dela upp förnuft och känsla och därför är det rimligt att påstå saker om andra bara för att man själv känner att det kan vara så? Och när jag ifrågasätter var du fått det ifrån så använder jag som taktik att underminera dig och utifrån det har du underlag att analysera min personlighet? Här är det du som har delat upp förnuft och känsla, för av det förstnämnda finns det inget spår i resonemanget.

  Däremot håller jag med dig om konsekvenserna av mitt resonemang. Jag anser inte att det är rätt att ragga röster bland människor som inte bryr sig om kyrkan, oavsett om de är pingstvänner eller humanetiker.

 23. Maja skriver:

  Bry sig om Svenskan kyrkan går väl mycket bra att göra fast man inte har en personlig tro på Jesus Kristus? Då bör man rösta. Däremot går det bra att ha en personlig tro på Jesus Kristus utan att bry sig om Svenska kyrkan. Då bör man inte rösta. Bara så vi inte blandar ihop äpplen och päron och nötter.

 24. […] En annan av deras företrädare har jag fört en diskussion med i det här ämnet på dennes blogg:Tankar i natten. Det här inlägget postades i Tro och kyrka och märktes Frimodig kyrka, kyrkoval av Pastor […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: