Europa blev någon grad kallare i dag!

29 november, 2009

Till slut lyckades Schweiziska folkpartiet (SVP) hitta en fråga där de kunde slå mot muslimer i Schweiz. Det blev ett bygglovsärende om minareter som får bli den plattform för fortsatta attacker mot muslimer i Schweiz. För det är väl ingen som tror att SVP anser att kampen nu är vunnen? Så här säger Walter Wobmann, ordförande i förslagets stödkommitté, till Reuter enligt DN: ”Vi vill bara hejda fortsatt islamisering av Schweiz, och då menar jag politisk islam. Att folk utövar sin religion är inget problem.”

Varje tänkande människa inser, att muslimer inte samlas i minareter, utan i moskéer. Det innebär att SVP inte kommer att nöja sig med ett förbud mot minareter, utan nästa steg kommer givetvis att bli en folkomröstning mot byggen av moskéer överhuvudtaget. Det är egentligen mycket intressant, att Schweiz har nationella folkomröstningar i bygglovsärenden. Ännu intressantare är, att det genomförs folkomröstningar om graden av religionsfrihet. För det enda motivet till att förbjuda minareter, som jag har kunnat läsa mig till, är att förbudet sägs motverka en påstådd islamisering av Schweiz.

Folkomröstningen och än mer resultatet leder inte till lugn och harmoni i landet. Tvärtom är risken mycket stor att motsättningarna ökar. Kanske med förödande konfrontationer mellan olika folkgrupper i landet som följd. Jag tror inte att jag kan anklagas för konspirationsteorier, när jag hävdar att det är med all säkerhet ett av målen för SVP. Hat och motsättningar är den livsluft, som unkna partier, som SVP har behov av för sin överlevnad.

Till sist. Jag anser det mycket viktigt, att vi som är kristna och våra kyrkor runt om i världen, och givetvis i Schweiz protesterar med kraft mot beslutet. Uppmaningen till protester gäller givetvis inte bara oss kristna, utan riktar sig givetvis även till hinduer, buddhister, bahaier, agnostiker, humanister och ateister, ja till alla människor med god vilja. Det behövs ingen större fantasi, med de historiska erfarenheter vi delar i Europa, för att inse vad sådana här kampanjer som SVP driver kan leda till.

Låt oss ta kampen i dag, så att vi slipper upprepa Martin Niemöllers ord i morgon:

När nazisterna hämtade kommunisterna,
teg jag;
jag var ju ingen kommunist.

När de spärrade in socialdemokraterna,
teg jag;
jag var ju ingen socialdemokrat.

När de hämtade de fackliga,
lät jag bli att protestera;
jag var ju inte med i facket.

När de hämtade judarna,
lät jag bli att protestera;
jag var ju ingen jude.

När de hämtade mig,
fanns det ingen kvar som kunde protestera
.

Ytterligare bakgrundsartiklar: SvD, Dagen, Sydsvenskan,

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,


SKR – släpp inte taget!

23 november, 2009

I dag presenterade Sveriges kristna råd (SKR) sin rapport: Skilda världar – kyrkornas verklighetsbeskrivning av det som brister i det svenska asylsystemet.

Rapporten sammanfattar i ett antal punkter bristerna i asylpolitiken:

1. Bedömningen av situationen i olika länder håller inte tillräckligt hög kvalitet, och svenska myndigheter bör lita mer på information från oberoende källor.

2. Flyr man från urskillningslöst våld ges man sällan skydd, utan man måste kunna visa upp en personlig hotbild för att få asyl.

3. Det finns en bristande förståelse för tro som asylskäl.

4. Det finns en bristande kompetens på hur man värderar människors berättelser, och svenska myndigheter måste utveckla en större kulturell förståelse.

5. Det finns en obalans i tvåpartssystemet, där en asylsökandes resurser inte går att jämföras med de svenska myndigheterna.

6. Det finns bristande humanitära hänsyn, framförallt när det gäller barn, och därför bör exempelvis barnkonventionen införas som nationell lag.

Egentligen är det fel att peka ut någon av punkterna som viktigare än andra. Allt ingår i en nödvändig helhet för en värdig asylpolitik. Jag dristar mig ändå att peka på två av punkterna som ligger mig varmt om hjärtat.

Jag har aldrig förstått kravet på att den asylsökande, i alla lägen, skall visa en personlig hotbild. Stora flyktingströmmar skapades t ex i Irak, när olika krafter i landet i masskala försökte fördriva kristna ur landet. I en sådan situation är det mycket märkligt att kräva att den asylsökande skall kunna visa på vilket sätt han/hon som enskild blivit hotad eller förföljd. Att det inte ska räcka med att präster mördas, grannar trakasseras, misshandlas eller dödas. I sådana situationer är det fullt rimligt att anse att det föreligger skäl till att söka asyl.

Jag vill också särskilt ansluta mig till kravet att barnkonventionen införlivas med nationell lag. De senaste årens erfarenheter visar, att skyddet för barn i migrationsverkets nuvarande praxis, milt uttryckt är undermåligt. Apatiska barn kan avvisas. Flickor som blivit misshandlande av sin far har avvisats tillsammans med sin pappa. Exemplen är många och mycket entydiga. Barnkonventionen väger inte tungt i migrationsverkets hantering av asylärenden.

Jag har under en längre tid efterlyst ett nytt ”påskupprop.” Kan bara konstatera, att jag blivit bönhörd med råge!

Tack för det SKR!

Hela rapporten hittar ni här.

Andra bloggar om: , , , , ,


Ser man på. En riktigt glad nyhet!

22 november, 2009

Jag brukar väl som de flesta tidningsläsarna från och till klaga över att medierna enbart tar upp negativa nyheter. Till stora delar är det väl sant, men inte riktigt. Hyfsat ofta får vi ta del av glada och positiva nyheter. Idag hittade jag en mycket glad nyhet i Dagen.

Artikeln, med många möjligheter att länka vidare till ytterligare nyheter berättade om demonstrationer runt om i landet för en humanare flyktingpolitik. Manifestationerna tar sin utgångspunkt i den rapport om svensk flyktingpolitik, som Sveriges kristna råd, ska presentera på måndag.

Vi är många som hoppas att det har ska bli ett nytt ”påskupprop.” Den förra ledde till vissa framgångar, men var inte fullt ut en framgång. Den här gången får vi hoppas att vi tar rejäla kliv mot en rättssäkrare flyktinghantering. Ett viktigt och nödvändigt krav är att statsmakten beslutar om att FN:s deklaration om barnets rätt skrivs in i den svenska lagstiftningen. En sådan förstärkning skulle innebära att det skulle bli svårt migrationsverket och migrationsdomstolar att avvisa apatiska barn. Vilket sker i dag!

Det ska bli intressant och se om den här regeringen har någon minister, som är villig att ta ärkebiskop Anders Wejryd i örat och uppmana honom att sluta försöka påverka politiska beslut. När det senast begav sig, tog den dåvarande ministern Morgan Johansson på sig rollen, att uppmana KG Hammar att sluta upp att demonstrera och hålla sig innanför kyrkportarna.

Andra bloggar om: , , , , , ,


Mörda presidenten! Det finns verkligen tokkristna!

20 november, 2009

För en tid sedan skrev jag ett kort inlägg om en liten kristen sekt i USA som avsåg att ställa till ett bokbål med böcker av kristna författare som inte föll sekten på läppen.

Har på olika krokvägar blivit hänvisad till en kampanj bland högerkristna riktad mot president Obama. Kampanjens tema är:

Be för Obama. Psaltaren 109:8

Där står: Må hans liv bli kort och en annan överta hans syssla.

I följande vers står: Må hans barn bli faderlösa och hans hustru bli änka.

Jag rekommenderar alla att följa delar av mina krokvägar och lyssna till Frank Schaeffers kritik av kampanjen. Jag kan inte göra honom rättvisa. Min engelska är för dålig och varför göra ett tafatt sammandrag, när den välformulerade kritiken finns några knapptryck bort? I Frank Schaeffers kritik av kampanjen finns samtidigt en knivskarp analys av farorna med den kristna högern i USA.

Två påståenden kan jag ändå inte låta bli att nämna. Schaeffer påminner om kritiken av muslimska ledare som inte entydigt tar avstånd från sina fundamentalister. Frank Schaeffer varnar för att kristna ledare i USA kan drabbas av samma kritik om de inte klart och entydigt tar avstånd från en kristen fundamentalism med politiska ambitioner.

När Frank Schaffer får frågan hur det skall bli möjligt att få dessa extrema rörelser att byta uppfattning. Schaeffer svarar kort. Det går inte. Vi måste gå förbi dem. Det går inte att återuppbygga en by så det passar byidioterna. Det är bara att inse, enligt Frank Schaeffer, att USA:s byidioter är de kristna fundamentalisterna.

Lite om Frank Schaeffers bakgrund hittar ni här.

Andra bloggar om: , , , , , ,


Är det så här den omtalade debatten skall tas?

16 november, 2009

När man som jag snurrar runt på internet och läser tidningar stöter man på en hel del mycket intressanta notiser. I dag stötte jag i SvD på uppgiften att en socialdemokratisk politiker och Folkets hus föreståndaren Lars Svensson har stoppat en uthyrning med motiveringen att det räcker med ett ”invandrarbröllop” i månaden. När han sen skall förklara vad han menar med invandrarbröllop blir svaret: ”Det är rätt mycket kurder och palestinier som gifter sig. Det är något med orientaliskt ursprung, man kan ha 400-500 gäster, säger han när tidningen ber honom förklara vad ett ”invandrarbröllop” är.”

Kan någon på rak arm påminna sig andra som argumenterar på liknande sätt? Jag bara frågar. Jag skulle gärna vilja höra hur Lars Svensson tänker sig ”ta debatten!”

Bakgrundsartiklar ur Helsingborgs Dagblad: här och här.

Andra bloggar om: , , , , , ,


Jag köper inte det gula bandet!

13 november, 2009

I en ledare i dagens SvD uppmanas vi att stödja våra svenska soldater i Afghanistan genom att köpa gula bandet. Jag kommer inte att följa uppmaningen. Jag har många skäl för mitt ställningstagande, men det viktigaste är, att jag inte stödjer våra soldater i Afghanistan med mitt eventuella köp av ett gult band. Det gula bandet markerar enbart ett stöd för statsmaktens beslut att delta i kriget i Afghanistan. Det är ju inte soldaterna, som beslutat om eller är ansvariga för krigsinsatsen i Afghanistan.

Varje regering, som beslutat sig för att delta i ett krig med egna soldater försöker avvärja kritiken mot deltagandet, med att kritikerna inte stödjer det egna landets stridande soldater.  SvD:s ledarskribent hemfaller åt liknande argumentering, när han skriver: ”Stöd våra soldater. Att köpa och bära det hjälper veteranförbunden direkt, men signalerar också deltagande. Sverige står inte utanför.”

Tydligare kan det inte sägas. Köp det gula bandet och stöd Sveriges krig i Afghanistan! Ett krig utan klart uttalade mål. Ett krig där Sverige stödjer en korrupt regering och än korruptare president, som enbart genom valfusk klarat av att behålla makten. En president och regering som godkänt lagar, att det att tillåtet att svälta kvinnor, som nekar sin man samlag.

Det bästa stödet jag i dag kan ge våra svenska soldater i Afghanistan är, att uppmana den svenska regeringen att ta hem soldaterna från Afghanistan. Jag kommer också att stödja veteranförbundet, när de blir tvungna att kräva bättre sjukvårdsinsatser för hemvändande soldater. Hys inga förhoppningar om att sådana krav inte kommer att bli nödvändiga. Regeringens sjukförsäkringssystem är inte gjord för att hantera psykiskt och fysiskt skadade soldater från krigszoner.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,


I dag finns det anledning att vara både glad och stolt!

8 november, 2009

Det är inte varje dag Svenska Kyrkan viger två kvinnor, Eva Brunne och Tuulikki Koivunen Bylund, samma dag till biskopar. Stockholms och Härnösands stift är att gratulera, men också hela Kyrkan! Jag har hela dagen känt en stilla glädje, över att ha förmånen att vara medlem och aktiv i Svenska Kyrkan.


Ve och fasa! USA är på väg mot kommunism!

8 november, 2009

Under stort sett hela mitt vuxna liv, som samhällsintresserad medborgare, har frågan ställts om varför USA inte har en allmän sjukförsäkring. En förklaring till motståndet har varit, att en allmän sjukförsäkring skulle innebära socialism eller rent av kommunism och vara ett ingrepp i den enskildes frihet.

En annan, men också en mycket rimlig förklaring har varit det låga valdeltagandet. De som skulle ha gagnats av en allmän sjukförsäkring har inte röstat i de allmänna valen. Motståndare mot en sjukvårdsreform har inte riskerat något med sitt motstånd. Däremot kunde ett stöd till en reform inneburit, att den politiska karriären gått i kaputten.

Nu nås vi av nyheten, att representanthuset med röstsiffrorna 220 – 215 antagit ett förslag till en sjukvårdsreform. Det är bara önska att den fortsatta hanteringen leder till positivt resultat och att USA tar steg i riktning mot ett välfärdssamhälle.

Kan man börja hoppas på islossning för en modern vapenlagstiftning också?


Glad nyhet bakom negativ rubrik!

7 november, 2009

I dagens DN redovisas, under rubriken ”Många präster nekar homopar”, en undersökning som GP gjort i Göteborg. GP har frågat 147 präster i Göteborg om deras syn på att viga samkönade par.

Jag vet inte vilka förväntningar DN hade på en sådan undersökning, men för min del är undersökningens resultat mycket glädjande och också till stora delar överraskande. Om jag skulle ha haft förmånen att sätta rubrik på artikeln skulle resultatet ha blivit ungefär så här: En överväldigande majoritet av prästerna säger ja till att viga samkönade par. (Lite väl långt för att vara en bra rubrik). Undersökningen visar att av de 147 tillfrågade prästerna har 133 svarat på frågan om sin inställning att viga samkönade par. 92 präster säger ja, 24 säger nej och 17  präster är tveksamma/eller vill inte svara.

Det är med stor glädje och viss stolthet, att jag, som tillhörig Svenska Kyrkan, kan säga till alla par i Göteborg, som går i giftastankar: Ni kan med stort förtroende vända er till Svenska Kyrkan i Göteborg. Kyrkomötets beslut har, åtminstone i Göteborg, stort stöd bland prästerna.

Den nyheten kunde väl också vara värd en rubrik!

Andra bloggar om: , , , , , ,


Hur ligger det till, egentligen?

6 november, 2009

Jag brukar roa mig med att jämföra tidningarnas rubriker med innehållet i artiklarna. Ofta blir det mycket intressanta kollisioner. Rubriken har ingen täckning i artikeln.

Nu senast har SvD några mycket intressanta artiklar om en man som avvärjt ett angrepp på en äldre kvinna.

Rubriken på en av artiklarna: Per-Anders Pettersson stoppade överfall – och fick fängelsestraff. En artikel med en sådan rubrik måste bara läsas! Vad kan ligga bakom ett sådant barockt domslut? Jag klickar mig, smått indignerad, till artikeln. Efter att ha läst artikeln är jag riktigt indignerad. Att jag återigen låtit mig luras av en fantasifull rubriksättare!

Så här står det i artikeln: 

I tingsrätten i Mora dömdes Per-Anders Pettersson för grov misshandel. Straffet blev fängelse i ett år och han ska betala skadestånd på 50 000 kronor till 26-åringen. Tingsrätten ansåg att nödvärnsrätten bara kan hävdas vid det första slaget som utdelades när 26-åringen befann sig inne i kvinnans bil, men menar att det andra slaget som utdelades utanför bilen inte kan betraktas på samma sätt:

”I detta läge kan det rimligen inte ha varit befogat att Per-Anders Pettersson utan vidare slog ett så hårt och livsfarligt slag mot NN:s huvud att skallbenet sprack”, skriver tingsrätten.

När man läser tingsrättens motivering kan jag inte förstå hur SvD:s rubriksättare kan få det till att Pettersson dömdes till fängelse för att han stoppat ett överfall. Tingsrätten anser i sitt domsskäl att: ”Att eftersom slaget inte var uppenbart oförsvarligt finner tingsrätten att åtalet för slaget mot överkroppen skall ogillas på grund av nödvärn.” Jag tar tillbaka mitt påstående om en fantasifull rubriksättning. Rubriken är ju uppenbart lögnaktig. Tingsrätten anser ju att det första slaget som stoppade överfallet var befogat!

Det domen handlar om är det andra slaget, när överfallet var stoppat. Tingsrätt och hovrätt anser att det inte förelåg någon nödsitiuation, som kan försvara ett livsfarligt slag mot huvudet med en domkraft. Utan att ha varit på plats som vittne eller varit åhörare vid tingsrättens förhandlingar, måste jag ändå säga att domsskälen mot det andra slaget torde vara odiskutabla och väl avvägda.

Jag skulle kanske inte ägnat rättsfallet mer tankemöda, men jag kunde inte låta bli när jag läste Per Gudmundsons funderingar i dagens SvD. Gudmundson verkar inte ha läst artiklarna i den egna tidningen och definitivt inte domsskälen. Per Gudmundson hittar på en helt egen berättelse: ”En man låg över henne, och hon skrek för full hals. Pettersson tog domkraften ur bilen och slog mannen över axeln. Men gärningsmannen slutade inte. Pettersson slog en gång till. Den här gången träffade han tinningen på mannen, som föll ihop på marken.”

Vad jag förstår, anser tydligen Per Gudmundson, i motsats vad som sas i tingsrätten, att bägge slagen var nödvändiga för att stoppa överfallet. Det skulle vara intressant att höra vilka källor Per Gudmundson vill åberopa, när han tydligen inte godkänner den egna tidningens artiklar eller tingsrättens gärningsbeskrivning.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,