Krök rygg för de stora och starka!

23 maj, 2010

Vissa artiklar behöver egentligen inga kommentarer, de talar för sig själva. I SvD kan man läsa att näringsminister Maud Olofsson, Kungen och näringsliv är på säljresa i Kina.

Olofsson gör inga uttalanden som kan störa affärerna.

I folkmun kallas Maud Olofssons och näringslivets agerande för rövslickeri. Finns ingen anledning att försöka hitta något bättre och modernare ord.

Andra bloggar om: , , ,


Jag, en förslappad lathund!

17 maj, 2010

Ledarskribenten Fredrik Jarl ondgör sig i dagens HT över alla, som likt Miljöpartiet kan tänka sig en arbetstidsförkortning. Omdömet är inte nådigt!

”Kongressen beslöt exempelvis ännu en gång att befästa Miljöpartiets position som partiet för de arbetsskygga. Den här gången är det 35-timmars arbetsvecka som man vill införa. Hur det ska finansieras ägnar man däremot inte någon större tanke.”

Ett parti för arbetsskygga minsann! Det är nästan så jag hör de gamla klassiska slagorden från arbetarrörelsens barndom. Då myntade Fredrik Jarls föregångare på borgerliga tidningars ledarredaktioner, begreppen ”arbetsvilliga och arbetsovilliga”, när de försökte beskriva skillnaden mellan strejkbrytare och strejkande arbetare. De strejkande var både lata och okunniga, som inte förstod vilken hård verklighet företagarna levde under. De hade ju knappt råd att dricka champagne på Hotell Knaust!

Jag är en så stor lathund, att jag anser att kravet på 35-timmars arbetsvecka är i det mesigaste laget. Nej, vi måste ner till minst 30 timmar! Därför ansluter jag mig till en person, mer känd än jag, men lika gråskäggig som jag och röstar på F! i det kommande valet.

Fredrik Jarls åsikt om kraven på arbetstidsförkortning är ingen överraskning, utan ligger helt i linje med vad man kan förvänta sig. Däremot är jag något brydd över att Jarl Fredriksson inte reagerat på innehållet i artikeln i HT den 8 maj. I artikeln beskrivs hur människor över 63 år pressats att gå ner till 0 timmar/vecka i nästan två år. Det kallas för avtalspension och hotar tydligen inte arbetslinjen och är inte heller någon uppmuntran till lättja.

Den som önskar en mer fördjupad analys av frågan kan med fördel läsa Birger Schlaug senaste blogginlägg.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,


Du gillrar fällan för grovt, Holger Nilsson!

15 maj, 2010

Ser i Dagen, att Holger Nilsson tydligen ångrat sin uppmaning till vetlandaborna, att bränna Jonas Gardells böcker. Väl är väl det. Istället för bokbål, föreslår Holger Nilsson debatter på torget i Vetlanda. Idén är i sig inte helt oäven, men Holger Nilsson agnar med alldeles för stort bete.

Om tanken på debatter på torget skulle bli av, skulle jag nästan kunna tänka mig att åka till Vetlanda för att delta och bidra med mina tankar. Jag skulle, om jag förstått Nilsson förslag rätt, mötas av två talarstolar som jag förväntas välja mellan.

”Den ena talarstolen ska vara avsedd för dem som vill tala för Gud och hans ord och den andra talarstolen ska vara avsedd för dem som vill tala för Gardell och hans budskap.”

Den första spontana känslan är ilska och viljan, att ta första bästa tåg, buss, bil eller cykel och bara snabbast möjligt ta mig tillbaka till tryggheten i Bjuråker. Efter att ha räknat till tio och med bön om styrka, skulle jag lugnt äntra talarstolen och tala för Gud och hans budskap.

Motsättningen, vare sig i samhället eller i den svenska kristenheten, går inte mellan Jonas Gardells bibeltolkning och en förment enhetlig och sann kristen tolkning. Så enkelt är det inte. Definitivt är Holger Nilsson inte mannen att göra den gränsdragningen.

När jag så äntrat talarstolen, märkt med Gud, skulle jag berätta om min kristna tro. En tro, som i mångt och mycket, är baserad på läsning av Bonhoeffers ”Motstånd och underkastelse” och ”Efterföljelse. Brian D. McLarens ”Jesus hemliga budskap” och ”Kristen på nytt sätt.” Med all säkerhet skulle jag citera en hel del från Lars Lindberg ”Ny skapelse.” I den redovisningen skulle Jonas Gardell ha sin givna plats. Gardell berikar mina funderingar om kristen tro eller för att vara riktigt sanningsenlig. Han fördjupar min kristna tro.

Men om nu Holger Nilsson ändå framhärdar i att det ska finnas två talarstolar, har jag ett förslag. Holger, ställ gärna upp två talarstolar på torget i Vetlanda. Den ena kan ju reserveras för fariseiska och översteprästerliga uttolkare av Bibeln och den andra talarstolen kan med fördel reserveras för dem som, med Jonas Gardell, åtminstone anar vad Jesus menade mitt svar på rövarens vädjan: ”Sannerligen redan i dag skall du vara med mig i paradiset.”

Eller med Gardells välfunna utrop: ”Kom ketchup så går vi!”

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,


Det är du som är feg pastor Nilsson! Inte vetlandaborna.

7 maj, 2010

Läser i Dagen en nyhet, som jag gärna utan saknad skulle ha önskat missa. Pastor Holger Nilsson önskar bränna Jonas Gardells böcker på bål. Menar pastor Nilsson verkligen alla Gardells böcker? I så fall skulle det bli en hyfsat stor brasa. Ja, vad ska man säga om det här? Undrar om det räcker, att ta sig för pannan? Inte blir det bättre av att Holger Nilsson anser sig ha stöd i Bibeln för sin önskan att bränna böcker.

Nu verkar det, trots allt, inte bli något bokbål i Vetlanda och orsaken är, enligt pastor Nilsson, att vetlandaborna är fega.

”Nu tror jag inte att det blir något bokbål i Vetlanda, människor vågar inte sticka ut. Men jag har med mitt uttalande ändå markerat min inställning till Gardells lära och jag har fått stöd av många, säger han till Dagen.se.”

Vet hut, Holger Nilsson! Göm dig inte bakom vetlandabornas påstådda feghet. De är med all säkerhet inte fega, utan alldeles för kloka att inte falla för allsköns stollerier. Om du personligen anser att frågan vara så viktig, att du uppmanar till bokbål, ta då konsekvenserna av din ståndpunkt och gå modigt ut på torget i Vetlanda och elda på! Var inte en mesig fegis, utan visa lite civilkurage!

Holger innan du går ut på torget och tänder din brasa, bör du kontakta Amazing Grace Baptist Church i USA. De kan ge dig tips på ytterligare böcker som borde brännas. När du nu ändå håller på. Jag skrev ett inlägg om dem för en tid sedan: ”Det är bara att inse. Det finns tokkristna!”

Andra bloggar om: , , , , ,


Storhetsvansinne?

1 maj, 2010

Råkade hitta en nyhet i Kyrkans tidning, som jag tidigare missat. Arbetsdomstolen i Tyskland har tydligen beslutat att anställda inom kyrkliga verksamheter inte har strejkrätt. I sig en märklig inställning, men nyheten i sig är ingen kioskvältare.

Däremot fick uttalandet från evangeliska kyrkan i Westfahlen mig att höja på ögonbrynen en aning.

Efter arbetsdomstolens utlåtande konstaterade den evangeliska kyrkan i Westfahlen att ”det går inte att strejka mot Gud”. 

Uttalandet påminner något om de synpunkter jag mötte från gammelkommunister i Västerås, när jag stödde Solidaritet i Polen. ”Det är orimligt, att arbetare i en arbetarstat strejkar mot sig själva.”

Jag hoppas inställningen från Westfahlen inte sprider sig till Bjuråker-Norrbo församling. Det vore inte trevligt om kyrkorådets ordförande Lars-Erik skulle svara på kritik mot något beslut med ett, ” det går inte att kritisera Gud”.

Det vore intressant om någon, mer teologiskt kunnig än jag, kunde svara på frågan. Gör inte den evangeliska kyrkan i Westfahlen, kyrkan till en avgud?

Andra bloggar om: , , , , , ,