En mycket orolig fråga!

28 oktober, 2010

Sitter här i det isolerade Kyrkbyn i Bjuråker och undrar lite oroligt. Har militären genomfört en statskupp, utan att jag märkt något?

Anledningen till min oro är en artikel jag i dag läst i DN. Artikeln står det bl. a:

”Folket här i byn kan lita på att vi kommer att stanna här, sade överbefälhavare Sverker Göranson när han besökte den svenska utposten väster om Mazar-i-Sharif i tisdags.”

Hur kan ÖB lova något i en fråga, som regeringen skall ha ett färdigt förslag om, i en proposition den 4 november? Innehållet i propositionen är just nu föremål för en förhandling mellan oppositionen (förutom SD) och alliansen. Vi vet inte hur innehållet blir, men ÖB Sverker Olofsson han vet han. Med handen på en afghansk axel lovar han – vi stannar!

Det är nästan så jag blir rörd till tårar. Militären vet hur känsloladdad propaganda skall se ut! Alltid finns det, märkligt i sig, en journalist med fotograf till hands som förmedlar den önskvärda bilden.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,


Bjuråker-Norrbo fredspris 2010

24 oktober, 2010

För ungefär ett år sedan skrev jag i min blogg, att jag tilldelat Cindy Sheehan Bjuråkers fredspris 2009. Jag berättade också ärligt i inlägget, att jag helt enväldigt utsett Cindy Sheehan till pristagare, men jag lovade för kommande år:

Förhoppningsvis har Bjuråkers fredspriskommitté fått fler ledamöter och en fastare struktur, när priset delas ut för andra gången 2010.

Kommittén har under året fått fler ledamöter och en fastare struktur. Den har också fått ett helt nytt namn. När vi diskuterade kommittén, blev vi mycket snart eniga om, att priset skulle heta Bjuråker-Norrbo fredspris och så blev det.

I dag på FN-dagen kunde kommittén för fredspriset dela ut Bjuråker-Norrbo fredspris 2010 i Norrbo kyrka under en fredsmässa. I år fanns pristagaren, Gunnar Färnström, på mycket närmre håll än förra årets. Nämligen i Hudiksvall.

Gunnar Färnström har outtröttligt stöttat Karenerna från Burma, vilka kom till Hudiksvall som kvotflyktingar för snart fyra år sedan. Han har samlat madrasser, köksmöbler lampor, gardiner, sängkläder och sett till att barnen i familjerna fått gosedjur och andra leksaker. Han har engagerat mängder av människor i kommunen. Gunnar har inte bara sett till det materiella. Han har också sett de mänskliga behoven. Han har skjutsat till läkare, skola och utflykter när så har behövts. Gunnar har alltid dykt upp, som av en slump, där det funnits behov av hjälp, som det stod i motivet till nomineringen.

Kommittén för Bjuråker-Norrbo Fredspris skriver i motiveringen till varför Gunnar Färnström tilldelats fredspriset 2010:

Grunden för all fred är det goda och respektfulla mötet mellan människor. Gunnar Färnström har gjort en insats för freden och kämpat med fredliga medel, genom sitt arbete i Hudiksvall. Där han i sitt stöd för Karenerna från Burma, bidragit till och tagit ansvar för goda möten mellan människor. Arbetet har med all säkerhet inneburit att freden stärkts i Hudiksvall och därmed också i världen. 

Det som är sig likt från förra året är att mottagaren av priset får nöja sig med äran. Kommittén har inga pengar att ge pristagare. Däremot fick Gunnar Färnström motta ett diplom i form av en orginalakvarell, målad och skänkt av bygdens egen konstnär Bror-Eric.

Inramningen för prisutdelningen kunde inte ha varit bättre. Dagens texter, förbön, psalmer och inte minst Lena Funges predikan var som gjorda för att bekräfta valet av Gunnar Färnström till mottagare av Bjuråker-Norrbo Fredspris 2010.

Eller vad sägs om dagens GT-text:

Mose sade: ”Du skall inte vränga rätten för invandraren eller den faderlöse, och en änkas kläder skall du inte ta som pant. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren, din Gud, befriade dig därifrån. Därför ger jag dig denna befallning att följa.

Om du glömmer en kärve när du skördar din åker, skall du inte gå tillbaka och hämta den utan lämna kvar den åt invandraren, den faderlöse och änkan. Då skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt du gör. När du slagit ner dina oliver skall du inte söka igenom grenarna efter fler utan lämna det som är kvar till invandraren, den faderlöse och änkan. När du plockat druvorna i din vingård skall du inte göra någon efterskörd utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och änkan. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Därför ger jag dig denna befallning att följa.” (femte Moseboken 24:17-22)

Jag kan lugnt gå till säng ikväll och glädjas åt, att idén från en sen kväll i oktober 2009 hamnat i goda händer, vilket garanterar en ansvarsfull fortsättning och fortlevnad för Bjuråker-Norrbo fredspris.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,


Uppgifter som krigspropagandisterna i regering och riksdag inte gärna talar om!

20 oktober, 2010

– Provincen Wardak sydost om Kabul är ett av talibanernas starkaste fästen. Här händer saker varje vecka. Där jobbar Svenska Afghanistankommittén i nästan samtliga distrikt med både skolor och kliniker. I våra skolor i Wardak går det 12 000 flickor och 10 000 pojkar. Det kan vi göra för att vi har acceptans från lokalsamhället.

Uppgiften om situationen i provinsen Wardak, har DN fått från en mycket välunderrättad och säker källa, Svenska Afghanistankommitténs säkerhetsansvarige Björn-Åke Törnblom.

Nu frågar sig säkert de som förläst sig på krigspropagandisterna påståenden om läget i Afghanistan. Hur stora militära insatser ligger det bakom Svenska Afghanistankommitténs framgångar? Jag lämnar återigen ordet till Björn-Åke Törnblom:

– I Wardak finns inga internationella trupper, de vågar inte åka dit. Om de inte kommer i helikopter på natten. För det händer.

När Törnblom, i DN-artikeln, skildrar en sådan nattlig attack, påminns jag om någon gammal militärfars på film. T ex Kellys hjältar, för att ta en ur högen.

När jag läser artikeln slås jag av tanken, att våra krigspropagandister kanske tillgodoräknar sig även Svenska Afghanistankommitténs framgångar i provinsen Wardak, för att motivera det svenska deltagandet i kriget.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,


Vilka försöker Sundsvalls Tidning övertyga?

20 oktober, 2010

Sundsvalls Tidning publicerade i går en ledare med en mycket märklig fråga till mig och andra som är motståndare till Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan. Frågan löd:

”Så vilka andra medborgare skall riskera sina liv i Mazar-i-Sharif med omnejd om Sverige drar sig ur?

Är unga män och kvinnor från Italien, Estland, Finland, Norge, USA eller Nya Zeeland, mindre värda än de drygt 500 frivilliga männen och kvinnorna i det svenska förbandet?”

Svaret är enkelt och borde inte vara obekant för ledarskribenten. Alla länder måste dra sig ur Afghanistan militärt. Inga medborgare skall behöva riskera sina liv i ett orättfärdigt krig. I alla länder, som har trupp i Afghanistan finns det kraftfulla röster mot kriget och krav på tillbakadragande. Vi som är motståndare till kriget här i Sverige, tar vårt ansvar och försöker påverka regeringen och riksdagen att dra bort svensk trupp ur Afghanistan. I andra länder tar krigsmotståndarna sitt ansvar och kräver samma sak av sina regeringar och parlament. Sammantaget blir det en kraftfull opinion som påverkar skeendet.

Allt det här torde ledarskribenten förstått, men kanske ansåg att lite lögnaktiga slagord piggade upp ledaren.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Se där! Än en gång är jag enig med påven.

12 oktober, 2010

Enligt Dagen pågår det en mycket viktig synod i Vatikanen, om situationen i Mellanöstern. Det är tur att Dagens finns, för jag kan inte hitta uppgifter om konferensen i andra medier. Hundratals katolska biskopar och andra religiösa ledare från Mellanöstern deltar i konferensen. Upplever att svenska medier har en något märklig nyhetsbedömning, när en konferens i katolska kyrkans regi, som samlar inte bara katolska biskopar, utan även ledare från andra kristna kyrkor, liksom muslimska och judiska företrädare, inte ens anses värd en liten notis.

Enligt Dagen tog påven avstånd från våldet i regionen:

 – Dessa våldsamheter begås i vad som påstås vara Guds namn, men det här är inte Gud, de är falska gudomar som måste avmaskeras, förklarade han.

Jag kan bara, från min lilla vrå här i Bjuråker-Norrbo, utropa ett entusiastiskt, hear, hear! Jag hoppas och ber, att alla de kristna grupper i Sverige, Europa och USA, som anser att israeliska kvinnor och män skall kämpa till sista blodsdroppen för att Jesus återkomst skall påskyndas, verkligen lyssnar till påve Benedikt XVI. För att förstärka påvens uttalande vill jag också påminna om dokumentet Kairos Palestina, som uttrycker de palestinska kristnas syn på situationen i regionen.

Jag kunde sluta här, men vill också nämna, att i förslaget till slutdokument från konferensen, efterlyser man sekulära demokratiska stater i regionen. Jag anser att vi inte nog kan trycka på att teokratier aldrig kan vara i grunden demokratiska. Det gäller oavsett vilken religion som för ögonblicket har makten i en stat. Statens uppgift är att garantera religionsfriheten och då kan inte staten vara uppknuten till en speciell religion.

Jag skrev ett blogginlägg den 6 maj 2007 om den sekulära demokratiska statens fördelar.

Vill också passa på att rekommendera en mycket viktig blogg: Dessa mina minsta bröder. Där får ni mycket vederhäftig information om förhållandena i Mellanöstern och de kristnas situation där.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Vi går mot vinter!

9 oktober, 2010

Den hemlösa människan

Haren har husrum i skogen
och igeln har bo på en sten
och musen har våning på logen
och fågeln som känt på en gren.

Men husvill blir Svensson rätt snarligt.
Ja, Svensson har mindre tur.
Och detta är mycket förklarligt,
ty Svensson är inte ett djur.

Fåglarna kvittrar i bona
och ekorren gnor i sin topp
och ingen betalar en krona
för att ha ly för sin kropp.

I lä för stormar och fara
var svärdfisk får vila sitt svärd.
Hemlös är människan bara
i människans konstiga värld

Stig Dagerman: Dagsedel 11 oktober 1950


Bör ansvariga utgivare uppleva att de ligger pyrt till?

7 oktober, 2010

Häromdagen, skrev jag ett inlägg, angående Sverigedemokratiska riksdagsgruppens uttåg ur Storkyrkan, att ”Det är till att ha höga anspråk!” I inlägget undrade jag lite stillsamt om Sverigedemokraterna hade förväntat sig att frågor om rasism och främlingsfientlighet skulle vara tabubelagda under de kommande fyra åren?

Jag får väl erkänna, att frågan kännetecknades av en stilistisk polemisk udd. Döm då om min förvåning, när jag läser i Dagen, att frågan var helt berättigad. Sverigedemokraterna hade verkligen förväntat sig, att valresultatet skulle innebära, att de inte skulle anklagas för det partiet är. Främlingsfientligt och rasistiskt. Den Sverigedemokratiske riksdagsledamoten Kent Ekeroth har anmält Dagen till JK för förtal! På vilket sätt och vilka och framförallt hur, har då Dagen förtalat. Jo, Nalin Pekgul har i en intervju i Dagen sagt, att hon beklagar att rasister och nazister fått säte i Sveriges riksdag.

Kent Ekeroth hotar med att anmäla fler tidningar till JK i framtiden. Det kan verkligen bli en intressant mandatperiod vi har framför oss. Varje tidning med självaktning vill säkert bli anmälda till JK, när de publicerar vad människor anser om Sverigedemokraterna.

HT, jag anmäler mig! Jag ställer upp, närhelst ni kallar mig till intervju!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


Det är till att ha höga anspråk!

5 oktober, 2010

Ser i medierna att den Sverigedemokratiska riksdagsgruppen lämnade i protest Storkyrkan mitt under biskop Eva Brunnes predikan. Det som tydligen störde var, att biskopen tog upp rasism och främlingsfientlighet i sin predikan. Det ansåg de sverigedemokratiska riksdagsmännen vara ett angrepp på SD.

Jag är varken upprörd eller direkt förvånad över agerandet, utan ställer mig den stilla frågan: Vad hade SD förväntat sig, när de fick mandat i Sveriges riksdag? Var förväntningen, att allt tal om rasism och främlingsfientlighet skulle vara tabubelagt de närmsta fyra åren? Om de hade den förväntningen, är det ju bra att biskop Brunne tog dem ur den villfarelsen. Oavsett hur många mandat SD får i val, är det, enligt min mening, ett främlingsfientligt och rasistiskt parti.

Sen kan jag som aktiv i Svenska Kyrkan ställa mig frågan var är det lämpligare, än att inför den lagstiftande makten hävda:

”Den rasism som säger att du inte är lika mycket värd som jag, att du ska inte har samma rättigheter som jag, inte är värd ett liv i frihet, och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld – det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor, sa biskopen.- Den rasism som säger att du inte är lika mycket värd som jag, att du ska inte har samma rättigheter som jag, inte är värd ett liv i frihet, och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld – det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor, sa biskopen.”

Biskopens predikan vilar på god biblisk och profetisk grund.

Jag uttryckte min glädje, när Eva Brunne blev vald till biskop i Stockholm. I dag kan jag, som kyrkvärd i Bjuråker-Norrbo församling, gå rak i ryggen och stolt förkunna: Det är tåga i Kyrkans biskopar!

DN, SvD, Dagen

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Finns det en majoritet i riksdagen att avsluta kriget i Afghanistan eller inte?

5 oktober, 2010

De senaste dagarna har vi, medborgare, fått oss till livs i medier, att Sverige tydligen är utsatt för möjliga terroristhot. Ja, inte bara Sverige utan hela Europa. Jag läser alla artiklar, under stigande förvåning, om terrorhoten, terroristceller och ”lyckosamma” avrättningar med förarlösa drönare, av misstänkta terroristceller i Pakistan och annorstädes i världen. Den enda förklaring jag får, är att alla dessa terroristhot drabbar oss helt opåtalat, från ondsinta människor.

Kan inte svenska medier, militärexperter, säkerhetsanalytiker, svensk militärledning och regering en gång för alla berätta för svenska folket, att Sverige är i krig! Ett krig vi deltar i, utan att vi själva var hotade på något sätt. Av någon, för mig, outgrundlig anledning ansåg riksdagsmajoriteten, att det var nödvändigt att Sverige anslöt sig till USA:s krig i Afghanistan. Fortfarande väntar vi på en förklaring. Varför deltar vi och vad är krigsmålet? Oavsett vad orsakerna är, så har Sverige befunnit sig under hot från det beslutet togs.  Det kan vara svårt, hur tacknämligt än vore för landets militärledning och regering, att begränsa kriget geografiskt till enbart Afghanistan. Den påstådda fienden vill nog också ha ett ord med i laget. När riksdagen fattade beslutet om att Sverige skulle delta i kriget, borde också militärledning och regering ha förklarat för svenska folket, alla möjliga konsekvenser för befolkningen, kriget kunde innebära.

Istället för att berätta om orsakssambanden, har medier, militärexperter, säkerhetsexperter, terroristexperter, regering och riksdag behandlat de påstådda terroristhoten, som helt lösryckta ur alla rimliga sammanhang. Inte har hoten något att göra med vårt deltagande i kriget, inte då! Det är bara ondsinta extremister, som utan anledning vill skada oss. Kan man säga annat än skamligt, om en sådan hantering? Jag kan å det varmaste rekommendera ett blogginlägg av Birger Schlaug i ämnet.

Vi har haft ett val och varje val innebär ju nya möjligheter och nya beslut. Om jag nu minns rätt, lovade det rödgröna blocket ett slut på Sveriges krig i Afghanistan, om de vann valet. Jag inser att de rödgröna inte vann valet, men det gjorde inte heller alliansregeringen. Vad är det som hindrar att socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger en motion i riksdagen om ett tillbakadragande av all svensk trupp från Afghanistan? En sådan motion skulle ju ge ett klart svar på hur riksdagsmajoriteten ser på kriget i Afghanistan.

Om regeringen faller på den frågan, så låt det ske.

Jag dristar mig till att länka till ett av mina blogginlägg i frågan, Staten drar korset i smutsen!  Inlägget fick en kristen broder att varna mig, att jag riskerade min själs salighet och att Jesus fredsbudskap bara gällde individer och inte stater.

DN, DN2, DN3, SvD, SvD2, SvD3, Dagen, Sydsvenskan

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , ,