En slav blir inte mindre slav, oavsett om ägaren är en hygglig prick!

Av en slump råkade jag stöta på en mycket intressant artikel i Arbetarbladet. Artikeln handlar om kritiken mot att ABF i Gästrikland aktivt medverkar i FAS 3. Inte bara ABF Gästrikland, utan det verkar vara en vanligt förekommande åtagande inom ABF i hela landet. Jag är inte förvånad att ABF är beredd att ta emot arbetslösa, som Arbetsförmedlingen anvisar. Ersättningen är ju inte heller helt bort i tok.

Det jag däremot reagerade för, var min gode vän Torgny Jacobssons mycket märkliga försvar av, att ABF Gästrikland utnyttjar möjligheten till gratis arbetskraft, som staten bjussar på. Jag fick ”Onkel Toms stuga” i tankarna när jag läste följande fundering av Torgny:

”Jag drivs av att det är väldigt bra att den sociala ekonomin gör det här. Så länge det finns en plats vakant här det inte något privat intresse som kan sko sig på andra människors elände.”

Jag känner Torgny som en klok man, men här faller han i den mycket enkla fällan, att betrakta sitt handlade från sin egen horisont och inte ur den drabbades perspektiv. Det var nog ingen slump att jag fick associationer till ”Onkel Toms stuga.” Självklart är det bättre för slaven att ha en god ägare, som inte pressar ut det mesta möjliga ur henne. Men ägarens godhet förtar ju inte det faktum, att slaven ändå är slav.

Slavägarens mål med sina slavar är att uppnå egen personlig nytta. Det är lika för både den onde och den gode slavägaren. Samma principer gäller även Fas 3:are. Oavsett om den eller de som tar emot Fas 3:are är onda eller goda, så är det mottagarens intresse som avgör vad Fas 3:arna skall ägna sig åt. Det här har de flesta som drabbats av Fas 3, insett. De känner sig med rätta utnyttjade som oavlönad arbetskraft, enbart till nytta för arbetsgivaren. Fas 3 har stora inlåsningseffekter och med små möjligheter till egna initiativ och självbestämmande.

Jag ska ytterligare ta till en slavliknelse. Många slavar drevs av frihetslängtan att bryta loss från sin ägare och fly. Oavsett om ägaren var ond eller god, anlitades jägare som skulle infånga den flyende slaven. Oftast blev de infångade och då återstod straffet. Om slavägare var en godhjärtad människa, så kunde han anlita proffs som såg till att straffet verkställdes. Självklart menar jag inte, att dagens Fas 3:are riskerar att bli piskade, men hotet om indragen försörjning minimerar risken för ”flykt”. Hotet om indragen försörjning drabbar Fas 3:are oavsett om de är placerade hos ABF eller en girig privat mottagare.

Inlägget håller på att svälla över alla rimliga gränser, men jag vill ändå sluta med två längre citat hämtade från Wikipedia. Citaten handlar om AK-arbeten. Läs citaten och fundera över två frågor:

På vilket sätt skiljer sig, rent principiellt, Fas 3 från AK-arbeten på 20- 0ch 30-talen? När ni ändå håller på och funderar kan ni ju också begrunda om ABF på den tiden skulle ha anlitat AK-arbetare för att anlägga en väg till någon kursgård?

Det var dock inte förrän efter första världskriget (1914-1918) som åtgärder blev av nöden. Arbetslösheten som 1918 var 4,6 % hade 1922 ökat till 34,3 %. Därför insattes nödhjälpsarbete; man beräknar att närmare 35 000 man detta år var sysselsatta med vägbyggen, dikning av våtmarker och skogsarbete. Lönen var ungefär 75 % av den normala för grovarbete. Man bodde i baracker, ofta långt från hemorten och den som vägrade ta ett nödhjälpsarbete blev utan all ersättning. (Wikipedia)

För att inte AK-arbetena skulle te sig alltför attraktiva, sattes olika lönegränser som varierade från socken till socken. Nödhjälpsarbeten skulle ses som en sista utväg, och lönerna sattes under ”lägsta lön på orten” vilket ofta var grovarbetare eller statare. Att de senare även hade olika naturaförmåner togs inte med i beräkningarna, med följd att de som anvisades ett AK-arbete ofta tvingades långt från trakten och att arbetarna tvingades leva på i stort sett existensminimum. (Wikipedia)

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

Annonser

23 Responses to En slav blir inte mindre slav, oavsett om ägaren är en hygglig prick!

 1. Kerstin skriver:

  Håller helt med dig. Fas3 är borde betraktas som brott mot mänskligheten.

 2. LeoH skriver:

  Dig kan man lita på Kerstin!:-) Håller du med, då vet jag att jag inte är helt ute och cyklar.

 3. Roland Lind skriver:

  Bor i Jämtland, blev kallad till info ang, Fas 3 där meddelades att ABF skulle starta en ”värmestuga” för oss 6 kallade. De hade som slavdrivare anställt en person som säkert tio ggr talade om att det inte var fråga om någon inlåsning.. haha. Denna skulle fungera som arbetsledare och tidskontrollant för oss övriga med bidragen från oss som stommen i sin egen lön. Vad vi skulle göra i den tomma lägenheten visste ingen, de skulle vi hitta på själva. Men först skulle vi få gå till kommunens soptipp och tigga ihop möbler till inredningen, några färgslattar hade den företagsamme arbetsledaren redan lyckat tigga av kommunens målare så vi kunde snygga upp lite. Inga resepengar inga arbetskläder, ingenting fanns jo ledarn hade en telefon o en dator. KANON ABF, och så har ni mage påstå att ni inte gör detta för bidragen. Fy Faan.

 4. Torgny Jacobsson skriver:

  Tjena Leo!

  Jag ser att du har bloggat om artikeln i AB. Jag tänkte jag skulle skriva några rader från (som du uttrycker det) min horisont. Jag brottades väldigt mycket med mig själv och min egen övertygelse innan jag tyckte att vi skulle ge oss in i det här. Vissa saker var direkt avgörande. Skulle vi göra det så skulle vi göra det jävligt bra helt enkelt. Det tycker jag att vi gör. Något vinstintresse skulle inte vara vårt mål, utan individen skulle vara i fokus, det tror och tycker jag mig veta att så också har blivit fallet.

  ABF ska arbeta ”mest med dom som har fått minst”. Det finns flera grupper i samhället som man kan säga hör till kategorin, gruppen som har fått minst, de personerna som är i Fas3 hör definitivt dit. Så om Fas 3 är målgruppen, hur ska vi då arbeta med den gruppen? Initialt var vår tanke att vi skulle erbjuda utbildning för alla som var inskriven i fas 3, oavsett vart man var inskriven någonstans. Vi hade långtgående planer på hur vi skulle arbeta med utbildningsspåret. Vi skrev bland annat ett nytt studiematerial som heter ”Ett steg i rätt riktning” som vänder sig till långtidsarbetslösa. Efter många om och men så fick vi, ABF tillslut reda på att vi inte fick erbjuda någon utbildning, regeringen sa nej. Jag tycker givetvis att det är helt galet, jag fattar fortfarande inte varför.

  Om jag trodde att systemet skulle braka ihop om ABF inte tog emot folk, då skulle det vara mitt första val. Nu tror inte jag det, där kanske jag har fel, där kan vi bara spekulera. Då infinner sig frågan ska vi som Arbetarnas BildningsFörbund då bara sitta med armarna i kors och utifrån titta på medan ett uselt system bara tickar på. Eller ska vi försöka göra ett dåligt system lite humanare och kanske på det viset också på totalen öka kraven på alla andra anordnare. Det är fantastiskt höga mål, jag förstår det, det kanske till och med faller under rubriceringen naivt. I så fall är jag naiv, att vänta på bättre tider är ett sätt att göra revolution att slåss inifrån är ett annat. Mitt andrahandsval blir då naturligt, från min horisont sett. Jag är för otålig för att vänta.

  Att ABF ska vara mitt i debatten, det pratar vi ofta om. Jag har själv bett om att bli intervjuad i AB. Jag förstod både före och nu efter att det är väldigt kontroversiellt, nu väljer kritikerna att blunda för eller aktivt missförstå våra ärliga intentioner och det är ju tråkigt, men frågan om FAS 3 ska finnas eller inte har definitivt lyfts upp i debatten. Det är bra, inte minst för alla som tvingas leva i systemet. Mina ivrigaste supporters är faktiskt de som är inskriven hos oss, det kommer inte fram i debatten, men det är så det är, och jag nöjer mig med det.

 5. LeoH skriver:

  Torgny, jag betvivlar inte din goda vilja, men det finns mycket mellan ”bara att sitta med armarna i kors och titta på…” och att ansluta sig till ett ”uselt system”, vilket ABF gjort.
  ABF, centralt och lokalt, kunde ju t ex organisera protester mot Fas 3 och för sitt eget förslag. Nu väljer ni att acceptera att regeringen säger nej och väntar på…ja vadå? Bättre tider? En bättre regering?

  Tänk dig Torgny, att du deltar i en demonstration mot Fas 3 i Gävle, när LO äntligen fått tummen ur, och du är en av talarna. Hur ska du angripa det usla och människofientliga systemet, när någon bland demonstranterna ropar, ”men ABF då?” Ska ditt svar bli: ”våra oavlönade Fas 3:or har det bättre hos oss än hos andra.

  Jag ska fortsätta med min slavliknelse: Hade det inte varit bättre, att de ”snälla och goda” slavägarna släppt sina slavar fria och deltagit i en kamp mot slaveriet. Skulle det inneburit att ”sitta med armarna i kors?” Skulle någon frågat slavarna så skulle de givetvis stöttat sin ”snälla” ägare.

  Ställ frågan så här Torgny: hur många av ABF:s 40 Fas 3:are skulle valt att gå till ABF om det varit fullständigt frivilligt? Jag skulle inte gjort det. Jag skulle tagit risken att bli försoffad av att sova ut till kl 9-10 varje morgon. Ett av motiven till varför människor ska tvingas ut i oavlönat arbete. De ska tydligen lära sig rutiner och inte sova för länge och supa skallen av sig under den vakna tiden.Däremot är det tydligen inte viktigt att lära sig, att ett gott dagsverke också ska ge en hyfsad lön.

  Torgny, det skulle vara intressant om du svarade på frågorna angående AK-arbetena jag hänvisar till.

 6. Torgny Jacobsson skriver:

  Det finns stora likheter med de gamla AK arbetarna. Jag försvarar inte det systemet heller, jag gillar inte det här systemet det har jag sagt till alla som vill lyssna. Centralt har ABF försökt få till ett kunskapslyft 2 istället för det här systemet, men vi har inte lyckats.

  Saken är den att det är inte frivilligt att ingå i fas3, ingen vill det, men man måste.
  Vi, ABF måste inte ordna några arbetsplaster, men vi väljer att göra det. Vi väljer också att återinvestera pengarna vi får för att göra arbetsuppgiftena så utvecklande vi kan komma på. De du kallar för slavar väljer vi att kalla för medarbetare. Jag tycker det är värdigare. Om jag frågar våra fas 3 medarbetare i morgon vad dom föredrar att kalla sig tror jag dom håller med mig.

  Vi väljer att göra något för att vi tycker att det är bättre att göra något än att bara titta på.

  Du skriver att ”det finns mycket att mellan att bara sitta och titta på, till att ansluta sig till ett uselt system.” Jag skulle vilja få några tips, några tips som påverkar den enskilde individen på en gång.
  Har du några tar jag tacksamt emot dem! Är dom bra kommer vi att göra det också!

 7. LeoH skriver:

  Att ni kallar ABF:s Fas 3.are för medarbetare förändrar ingenting i sak för deltagarna. De är tvungna att arbeta långt under de avtal, som gäller för avtalsområdet. En del kanske rent av lever på försörjningsstöd. Arbetet leder inte till en ny A-kasseperiod. Det finns ingen semesterersättning. Om och när regeringen tar bort ersättningen för anordnaren, då får ”medarbetarna” lämna arbetsplatsen. De kan inte få någon förtur till framtida anställningar.

  Vad brukar sådant kallas i normala fackliga sammanhang? Åtminstone historiskt? Självfallet borde världens starkaste fackföreningsrörelse, förklara varje arbetsgivare där de har avtal, i blockad.För varken ABF, kommuner eller andra arbetsgivare kan hävda att Fas 3:are utför ”onödiga” arbeten. Möjligen har ABF, kommuner och andra inte haft ekonomi att utföra dessa arbeten, men med statlig ekonomisk ersättning och gratis arbetskraft hittar man tydligen arbetsuppgifter.

  Här fick du helt gratis ett förslag till en aktivitet, vilket skulle påverka den enskilde på en gång. Vad gör arbetsförmedlingen om Fas 3:are inte har någon arbetsplats att gå till? Ta ifrån dem de ekonomiska bidragen? Förslaget är inte orealistisk.Kommer du ihåg Byggnads blockad av det estniska(?) bolaget?

  Fackföreningsrörelsen, Socialdemokraterna,och Vänsterpartiet, alla medlemmar i ABF kunde ju kräva av kommunerna, att de inte tar emot någon Fas3:are. Kravet borde ju kunna få gehör i åtminstone S-styrda kommuner, om de nu verkligen är motståndare till systemet. Vilket jag i sig betvivlar. Ju färre arbetsgivare som tar emot Fas 3:are, skulle givetvis skapa svårigheter för arbetsförmedlingen att hitta platser. Vilket också kunde leda till en snabb förbättring för den enskilde. De skulle slippa arbeta gratis åt en arbetsgivare. Jag utgår från staten inte kan ålägga den enskilde, att under hot om indragna bidrag, själv hitta en villig arbetsgivare.

  Nu fick du ett förslag till, men ändå gäller det, sist och slutligen, att arbetarrörelsen återtar förmågan att organisera motstånd och inte bara sitter och väntar på kommande valresultat och under tiden anpassar sig, visserligen under beklaganden, till rådande situation.

  Till sist Torgny, vill jag påminna om det arbete du, mycket bättre än jag, utförde åt ABF för några år sedan. Vi hade en mycket viktig påminnelse till fackföreningarna.

  Det fackliga löftet

  Vi lovar och försäkrar
  att aldrig någonsin
  under några omständigheter
  arbeta på sämre villkor eller till lägre lön
  än det vi nu lovat varandra.

  Vi lovar varandra detta
  i den djupa insikten om
  att om vi alla håller detta löfte
  så måste arbetsgivaren
  uppfylla våra krav!

  Hur ska ABF:s Fas 3:or kunna leva upp till det löftet, utan stöd från en samlad fackföreningsrörelse? De flesta är med all säkerhet medlemmar i något fack.Jag är övertygad om att de inte önskar vara delaktiga i lönedumpning, men de verkar vara övergivna och ensamna mot en övermakt.

  Nå, de kan ju vara tacksamma att bli kallade medarbetare, underbetalda och utan rättigheter, men ändå – medarbetare. Tänk om de kunde få vara stolta medborgare och fackföreningsmedlemmar!

  Du kan bättre Torgny, du kan bättre!

 8. Torgny Jacobsson skriver:

  Vi är nog eniga om att det här systemet är dåligt. Dina ideér är ideologiskt väldigt bra och jag delar dem. Dessvärre tror jag att infriandet av dina ideér tar längre tid än vad du får det att låta. Du och jag har tid, men i morgon är det måndag och folk skeppas åt höger och vänster, kan vi göra tillvaron bara en gnutta bättre för dessa individer tycker jag att vi ska göra det.

 9. SLJ skriver:

  Det här är ju bara så fruktansvärt att man får ont i magen och blir yr bara av att höra talas om det. Måste vi börja sätta ihop egna skattemedelskonton där vi återbördar de avdrag vi som har lön fått av er som inte har det? Jag förstår inte det här. Hur kunde ett utbildat folk börja montera ner sitt eget samhälle? Jo, jag har ju mina svar på det också men djupare sett, existensiellt, är det egentligen obegripligt. Roland Lind, jag lider med dig. Sinnessjukt låter det. Vilket slöseri med människors kraft.

 10. LeoH skriver:

  Togga, gamle vän. Säg inte att du håller med mig, för det gör du inte. Du har accepterat situationen, som den är. Jag köper inte heller bilden av att jag är en hårdhjärtad typ, som inte vill sina medmänniskor väl och att du däremot är god, trots att du utnyttjar oavlönade arbetare och får bidrag för det dessutom. T o m den gamal tidens välgörenhetstanter var ärligare i sin ”godhet”.

  Jag känner dig Togga, du skulle inte för en sekund acceptera, att arbeta för någon utan lön, om du själv skulle drabbas. Inte skulle du nöja dig med och vara tacksam över, att någon pratade vänligt med dig. Jag är säker på att du istället bara skulle visa förakt över ”vänligheten”. Du skulle vara vansinnig på fack och parti, som inte organiserar motståndet mot systemet.

  Se mig ögonen Togga och säg att jag har fel i min förmodan.Jag för min del är helt säker på att du inte klarar av det, inte ens om du har solglasögon på dig! Rodnaden skulle avslöja dig! Jag hör av mig, när jag kommer ner till Gävle någon gång under våren för mitt sedvanliga läkarbesök.

  Tills vi möts, får jag väl säga, att jag inte tycker du utför någon heroisk insats när människor skeppas till höger och vänster. Du är med och skeppar, som en del i systemet.

 11. LeoH skriver:

  Roland Lind, jag höll på att glömma dig, men SLJ här ovan påminde mig. Vägra att tigga möbler på soptippar. Hitta inte själva på några arbetsuppgifter. Låt pliten från ABF göra det.

  Gå till den anvisade lägenheten, men underlätta inte för ABF. Skriv insändare, skicka protestbrev till myndigheter. Anmäl ABF, att de fuskar med bidragen. Gör livet surt i största allmänhet för både myndigheten, politiker och ABF. Det går utan att myndigheten kan straffa er.

  Använd er av humor. Gör glada ironiska hyllningsvisor till ABF, Arbetsförmedlingen och andra beslutande instanser. Om ni är modiga kan ni ju med fördel stå på torget på lördagaroch sjunga era glada visor.

  Be ABF, att skaffa sig klistermärken i form av röda stjärnor i olika storlekar. Stjärnorna kan de ju klistra på stolen till veckans ”arbetets hjälte” Skrattet är en underskattad kampmetod. Potentater hatar när det skrattas åt dom. Tro mig!

  Be ABF, att för en del av bidragspengarna införskaffa ett exemplar åt er var av Olle Sahlströms trilogi: Den röde patriarken, Don Emelios badkar och Borgen. Boken kan ni med fördel läsa, när pliten är ute och tigger färg och möbler. Jag lovar, ni kommer att bli glada och inspirerade, till ett skrattande motstånd.

 12. Susanna skriver:

  Mycket intressant att följa ert samtal. Enormt synliggörande argumentation. Förvånande att ABF via Torgny Jacobsson (som verkar vara en ypperligt intelligent person) trots detta försvarar att man låter sig användas som anordnare av straffarbete. Att ”Fas-3:aren” upplever ABF-placeringen som ett mindre ont i det onda berättar bara just det. Av rädsla för värre behandling hukar man sig under systemet. Jag önskar att du tänkte om Torgny Jacobsson och släppte dina slavarbetare fria.
  Vidare:
  Leo skriver att han utgår från att staten (via AF) inte kan ålägga den enskilde att hitta en villig arbetsgivare för utplaceringen. I själva verket är det precis just det man gör. Som nybliven FAS3:are är jag direkt uppmanad att hitta en självvald plats där jag kan förvaras, med det indirekta hotet att annars kommer AF att tvångshänvisa mig. Min handläggare är mycket bestämd på den punkten och ber mig alltså att som ett slaktdjur stillsamt gå mot mannen med bultpistolen,exempelvis en Torgny Jacobsson, så blir det mer smärtfritt för oss båda.
  Vad som händer med min känsla av egenvärde, tillhörighet, människovärde är oviktigt. det är ju ändå bara känslor.

 13. LeoH skriver:

  Susanna, verkligheten är så ond, att det inte finns någon gräns. Att människor ska behöva gå omkring, och leta en arbetsgivare som är beredd att ta emot gratis arbetskraft och att de dessutom anses så goda, när de nappar på erbjudandet, att de t o m får betalt. Det måste vara den yttersta förnedringen! Jag känner verkligen med dig, Susanna!

 14. Susanna skriver:

  Tack för din omtanke. Du sätter också fingret mitt i pricken. Den yttersta förnedringen. Från och med nu är min eventuella arbetsinsats så lite värd att arbetsgivaren måste få kompensation… Slutsatsen blir att då är jag bara en belastning…en utslagen människa…och mina arbetskamrater är då tillgångar och får full lön. När jag tänker på det här, att det är så mitt liv ska se ut från och med nu, är det inte konstigt att jag har tvångstankar om att lägga om ratten på bilen och köra in i en mötande långtradare, eller hur? Men det är bara känslor. Det är attacker av panikångest. Tanken på döden som en befriare är en symbol för ångesten. I realiteten vill jag inte dö. Jag vill aldrig dö. Jag vet det. Jag vet. Ändå är det en tanke som dyker upp med jämna mellanrum. Hur kunde det gå så långt?

 15. LeoH skriver:

  Det är inte konstigt, att du i din situation drabbas av mörka tankar. Inga hurtfriska råd kan mota tankarna. Jag kan bara säga av egen erfarenhet, att det går att omvandla det mörka till vrede. En vrede som bottnar i att felet inte är mitt. I bästa fall leder vreden till att den vänds till ett konstruktivt motstånd mot de som kränkt mig. I ditt fall staten och dess medlöpare inom kommuner, privata arbetsgivare och ideella organisationer, som t ex ABF, men också de organisationer som borde skydda och värna din rätt, fackföreningsrörelsen. Deras passivitet bidrar till känslan av övergivenhet.Dra dig för att skriva, när det känns svårt. Du hittar min e-postadress inder fliken ”om mig.”

 16. […] till min kritik av ABF:s pisshumanistiska inställning till tvångsarbete i inlägget ”En slav blir inte mindre slav, oavsett om ägaren är en hygglig prick” Istället för kämpa emot ett orättfärdigt system, så ansluter man sig och utnyttjar […]

 17. Torgny Jacobsson skriver:

  Jag vill bjuda in er grupp som skriver på den här bloggen till ABF Gäsrikebygden. Känner Leo för det så får vi säker ihop ett gäng som har lust att fördjupa sig i ämnet. Kan vi hålla samtalstonen så som den är här i bloggen tror jag nog vi kan lära mycket av varandra. Jag uppmanar Leo att ta tag i saken. VI pröjsar för resor och eventuellt boende beoroende på hur konferensen ska ge ut.
  Varsågod Leo., nu fick du en uppgift av mig. Anta du den? 😉

 18. Patrik grahn skriver:

  instämmer om att fas3 borde stoppas,den är en solklar kränkning mot de som har det sämst ställt i samhället.Att dessa faser sprider sig med oroande fart över hela Svea Rike gör mej mycket mörkrädd,och att riktiga reguljära anställningar slås ut.Därför så borde jobb-och utvecklingsgarantin inklusive faserna1,2,3 stoppas direkt,det är ett system som utnyttjar långtidsarbetslösa,och andra som har det sämst i samhället.Det är ett horribelt slöseri med våra skattemiljarder att finansiera en sån arbetsmarknadsåtgärd som har motsagt sig och skjutit sig själv i foten.Jobb-och utvecklingsgarantin inklusive faserna1,2,3 är rena vuxendagiset och inte någon riktig anställning.Det är det så kallade praktikplatsanordnare som håvar in pengarna,medans de som jobbar via jobb-och utvecklingsgarantin får mellan 1000-9000 i månaden i bidrag från AF och FK vilket är skamligt lågt.

 19. LeoH skriver:

  Ingen smart idé, Togga. Förutom dig och mig, har 5 personer kommenterat inlägget. Kerstins och SLJ:s bloggar läser jag regelbundet. Det händer att de också kommneterar mina inlägg. De tre övriga känner jag inte alls. Vi utgör ingen ”grupp.” Om du önskar träffa oss, då är det bara att skicka en inbjudan till var och en. Torde vara lika lätt för dig, som för mig,men det känns inte meningsfullt.

  Jag föreslår istället att du anordnar en eller flera seminarier, eller vad man ska kalla dem, kring följande teman.

  1. Är det rimligt att staten skall avgöra vilka som skall omfattas av kollektivavtal?
  2. Är det rimligt, att det är arbetsgivaren som har rätten att avgöra vilka arbetsuppgifter som omfattas av kollektivavtal?
  3. Hur bekämpas Fas 3, fackligt, på bästa sätt?

  Det finns säkert fler intressanta vinklingar på ämnet. Fördelen är att du har en uppsjö av lokala föreläsare att tillgå, alla med vana, att se problem från alla håll och kanter.

 20. Patrik Grahn skriver:

  Här kommer det lite frågor om detta ämne.
  Hur ska fackföreningar och de som är inskrivna på AF se till att få bort FAS 3?

  Hur ska man se till så att inga företag inklusive föreningar går med på att ta emot en som är inskriven i jobb-och utvecklingsgarantin,samt kan man stoppa jobb-och utvecklingsgarantin på det sättet?

  Kan man inte via motioner till riksdagens arbetsmarknadsutskott se till att avskaffa JUG och FAS-erna 1,2,3 och ersätta dessa med riktiga anställningar,och praktik med avtalsenliga löner?
  Kan man inte samtidigt se till att regeringen återinför utbildningsinsatserna för vuxna arbetslösa på komvux?

 21. LeoH skriver:

  Det finns mycket fackföreningsrörelsen kan göra. Samma gäller för partiet, men det jag upplever och tycker mig att se, är att de accepterat situationen eller anser att det inte finns något att göra.

  Möjligen kan delar av kraven dyka upp i någon valplattform nästa val.

  Är övertygad om, att varken fack eller partier anser frågan alltför viktig.

 22. […] tidigare inlägg i ämnet, här, här, här, […]

 23. […] om ABF Gästrikebygdens utnyttjande av tvångskommenderad oavlönad arbetskraft i sin verksamhet. ”En slav blir inte mindre slav oavsett om ägaren är en hygglig prick.” Det inlägget tillägnar jag i dag Märsta […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: