Är det verkligen så att vi män hindras vara män i kyrkan?

26 februari, 2011

I Dagen kan vi läsa ett antal artiklar som handlar om att män i allt mindre grad är delaktiga i kyrkans arbete. Under rubriken: Män måste få vara män – får de inte vara det så sticker debekräftar ett antal pastorer, att det verkligen förhåller sig så. Jag avser inte att göra någon längre sammanfattning av innehållet i artikeln. Ni bör läsa den för att förstå det fortsatta resonemanget. Innan jag går vidare, vill jag bara nämna något som pastorerna förbigår med tystnad. All min erfarenhet säger mig, att där kvinnor får ta plats, där tenderar männen att dra sig undan. Det gäller i arbetslivet. Det gäller inom kulturen. Vilka är det som bär upp teatrarna, författaraftnar, konsertkvällar? Jag behöver inte säga det. Alla vet. Det som gäller för samhället i övrigt, gäller givetvis även för kyrkan.

Det får vara hursom, men visst är det ett problem, att så få män aktiverar sig i kyrkan. Det händer ganska ofta, att jag känner mig mycket ensam. Vi lär inte heller nå fler män genom att hävda, att de har fel. Utan låt oss istället ta fasta på det vi möjligen vet om orsakerna till männens frånvaro och se om vi där kan hitta möjliga framgångsvägar. Pastorerna i artikeln pekar på ett antal orsaker, men jag ska bara nämna tre: Män vill prestera, män upplever en sentimentalisering av kyrkans budskap och saknar kamp och lidande. De vill också träffas i mansgrupper.

Med stöd av ovanstående, har jag följande förslag på kyrkliga mansgrupper. Förslagen skiljer inte på stora eller små församlingar, utan jag ser Svenska Kyrkans församling i Bjuråker-Norrbo framför mig. Som jag ser det, är det bara sätta igång. Det måste bli ett slut på ynkepynkandet och väntan på att någon annan ska ta initiativet.

Brödraskapet till stöd för församlingens diakonala verksamhet.

Jag ser framför mig hur männen i församlingen tar tag i en mängd uppgifter som bygger på Jesu uppmaning, att vi ska bära varandras bördor. Kommunens hemtjänst är inte tillräcklig och inte lär den bli bättre i en nära framtid. Vi har med all säkerhet inom församlingens gränser, mängder av människor som t ex inte orkar med snöskottning, gräsklippning, kapa och bära ved, byta glödlampor etc osv.  Arbetsuppgifter, som kan vara övermäktiga för den enskilde och kanske tvingar dem att flytta från sina hem i förtid. Här skulle en mansgrupp kunna bli, i kristen anda, ett oerhört viktigt stöd för många i vår bygd.

Kyrkans riddare för svaga och utsatta i samhället.

Den här gruppen kan mycket väl vara en del av ovanstående grupp, men också helt självständig. Kyrkans diakoner tillsammans med andra har larmat om hur vårt sociala skyddsnät urholkas och har uppmanat kyrkorna och enskilda till ett påskupprop. Den här gruppens uppgift skulle vara, att tillsammans med kyrkans diakoner bli en kritisk profetisk röst i samhällsdebatten. Gruppen kan bildas annandag påsk, när det blir omfattande manifestationer runt om i landet. Även i Hudiksvall. Arbetsuppgifterna är oändliga. Sjuka som far illa. Arbetslösa som förnedras. Flyktingar som massdeporteras till Irak. Det kommer att finnas många anledningar till protester, manifestationer och demonstrationer för gruppen Kyrkans riddare, lokalt men också landsomfattande. Det gäller att hålla bilar varma, för samåkningar.

Kyrkans miljövärn.

Som kristna har vi ett ansvar för skapelsen. Vad hjälper det att värna om oss människor, om våra levnadsbetingelser slåss sönder.  I Bjuråker har vi frågan om gruvbrytning, vilket måste bevakas. Inom kommunen kan också frågan uranbrytning bli aktuell. När det gäller att stoppa miljöfarlig verksamhet kan det behövas mod, att fysiskt stå hindrande i vägen för förstörelsen, men också mod att klara omgivningens förakt och fördömanden. För det är inte alltid givet att människorna hurrar, när vi följer våra samveten.

Korsriddare för fred.

Det är bara att slå upp vilken tidning som helst eller slå på TV-nyheterna för att vi ska inse hur viktigt ett fredsarbete för oss kristna är. Det finns många organisationer som arbetar för freden. De organisationerna behöver vårt stöd. Det är ju också så illa, att Sverige är del av de pågående krigen i världen. I nästan alla krig i världen, där människor dödas, våldtas eller lemlästas, finns svenska vapen inblandade. Därför är det viktigt, att vi kristna blir en profetisk röst till protest mot vapenexporten. I fredsarbetet finns många alternativ till handlingar. En del med livslånga konsekvenser. Om vi inte själva kan delta, då är det ändå ett stort stöd för alla aktivister att den finns ett stöd brett inom kyrkan och att många ber för aktiviteten. Församlingens fredsgrupp kan bildas när vi samåker till Karlskoga 29 april för att delta i en gudstjänst utanför Bofors.

Jag har försökt visa på handlingsalternativ för de män i Kyrkan som önskar prestationskrav, utmaningar, kamp och lidande. Det finns säkert fler alternativ. Jag har tagit upp det som ligger mig varmt om hjärtat. Det är också aktiviteter som kan startas snabbt och vad jag ser finns det inga hinder, som skulle omöjliggöra aktiviteterna att bli en del av församlingens arbete. Så det är bara att sätta igång, alla ni män som vill ha handling!

Formerna för grupperna bör inte vara alltför krångliga. En grund, att alltid utgå från de förtrycktas behov, att värna om naturen, att verka för fred och frihet i Jesu efterföljd, bör vara tillräcklig. Innehållet i gruppernas sammankomster skall givetvis utgå från gruppens målsättning och behov, men gärna avslutas med kort andakt, Herrens bön och välsignelsen. Församlingens gudstjänster bör givetvis förstärka gruppernas profetiska röst.

Fler artiklar, här, här

Pilgrimsvandringar, någon? Se programmet, läs boken och börja fundera!

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , ,


Härligt Göran Hägglund! Äntligen lite dådkraft!

20 februari, 2011

Läser med tindrande ögon, att Göran Hägglund äntligen tagit strid mot EU-byråkratin. Det är ju självklart att snus, denna hälsosamma produkt, måste kunna säljas i hela EU! Allt annat är ju enbart illvilliga handelshinder.

Hägglunds kamp för fri snusförsäljning inom EU är också en modig kamp mot byråkratiska svenska myndigheter, som Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen. Är det inte på tiden att regering och riksdag avskaffar instanser, som ändå inte besitter de expertkunskaper, som en normal svensk minister, i kraft av sitt ämbete, äger och har.

Göran Hägglund bör också med kraft avfärda sjukvårdslandstingsrådets i Stockholm Birgitta Rydbergs (FP) illvilliga påhopp på hans rättmätiga kamp mot EU-byråkratin. Det vore inte mer än rätt om alliansbrodern FP avsatte Birgitta Rydberg efter ett så ohemult påstående, mot en hårt arbetande minister:

Jag utgår från att socialminister Göran Hägglund snarast avslutar sitt inhopp som PR-konsult för Swedish Match och tobaksindustrin, säger Birgitta Rydberg.

Jag ryser över hur grov den politiska argumentationen blivit. Ingenting är längre heligt, inte ens en minister!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Så står de där igen, med rumpan bar!

13 februari, 2011

Återigen har Expo avslöjat en Sverigedemokratisk politiker med rasistiska åsikter. De börjar bli många nu, mindre än ett år efter valet. Den här gången gäller det Isak Nygren, ersättare i kommunfullmäktige i Katrineholm.

Isak Nygren motsätter sig rasblandning. Det är inte bra, enligt Nygren, att européer beblandar sig med asiater eller afrikaner. Personligen är jag inte förvånad över alla avslöjanden, att Sverigedemokraterna representeras av rasister i olika politiska församlingar. Det som möjligen förvånar mig, är att partiledningen fortfarande orkar låta så förvånade, för varje nytt avslöjande om rasister i förtroendeställning. Alla rasister i partiet, som den nyss avslöjade Isak Nygren, har enligt partiledningen mycket framgångsrikt dolt sina innersta tankar för partiet. Samtidigt har de, likt Isak Nygren, tydligen känt ett oerhört behov av, att ändå göra sina åsikter kända i allehanda sociala medier. Sverigedemokraternas ledning förmedlar en osannolik tystnadens kultur i SD. Ingen medlem vågar internt lufta sina verkliga åsikter, utan måste så långt det är möjligt förlita sig på sociala mediernas osäkra anonymitet. 

Isak Nygren hotas av uteslutning enligt partisekreteraren Eric Myrin. Man kan ju undra, hur länge medlemmarna stillatigande accepterar uteslutningar för åsikter, som torde vara fullt legitima i partiets inre sammanhang. Av den anledningen är Expos arbete värdefullt. Deras undersökande journalistik undergräver, på sikt, med all säkerhet enheten inom Sverigedemokraterna.

Kan bara uppmuntrande utropa: Keep up the good work, Expo! Låt Sverigedemokraterna ständigt stå med rumpan bar!

Dagen, Corren.se, Expressen, ekuriren.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Givande tre minuter!

8 februari, 2011

Det här inlägget blir mycket kort. Om ni tar er tid att följa länken, kanske ni också får en lika rik dag som jag haft. Upplevelsen och tankarna kommer med all säkerhet följa mig länge, länge. Det är inte första gången Joachim möter mig mitt i ett tänkande och ger mig en uppmuntrande knuff framåt. Tack för det, Joachim!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,