Låt inte Kyrkan reduceras till att enbart vara en lokal!

30 maj, 2011

Nu fylls tidningar, radio och TV av en av de stora diskussionerna under året. Skolavslutning i kyrkan eller inte? Den andra stora frågan, som kanske mest sprids i sociala medier, är antydningarna, att skolor runt om i landet förbjuder barnen att sjunga nationalsången. Bägge frågorna tas på stort allvar av dem som deltar i diskussionerna. Den om förbudet mot nationalsången i våra skolor är en vandringssägen och skall inte tas på allvar. Diskussionen om skolavslutning i kyrkan är däremot en levande realitet.

I den samhälleliga diskussionen luftas mängder av teorier som stöd för de olika ståndpunkterna. En av det vanligaste är påståendet, att skolavslutning i kyrkan representera en lång tradition. Hur lång den traditionen är, förblir oftast något oklart. Jag är 67 år och har inte upplevt en skolavslutning i kyrkan. Mina skolavslutningar skedde under högtidliga former i klassrummet med bl. a blommor i hållaren för bläckhornet. Det som med säkerhet kan sägas är, att traditionen med skolavslutningar i kyrkan inte är allomfattande. För ett år sedan skrev jag ett inlägg om traditionen. En tradition som däremot var heltäckande var morgonbönen/morgonsamlingarna. Jag minns så väl hur vi började varje dag på Skönsmons skola i Sundsvall med att sjunga en psalm och läraren läste en bön. En av mina favoritpsalmer då och är fortfarande ”Morgon mellan fjällen.” Traditionen med morgonbön/morgonsamling försvann utan större protester och ändå hade traditionen varit kraft i över 100 år! Tror, utan att kunna belägga det, att bristen på protester berodde på att en majoritet av medborgarna ansåg morgonbönen/morgonsamlingarna vara alltför kristna.

Jag är övertygad om att diskussionen om skolavslutningar sker i kraftfältet mellan tradition och tro. Min övertygelse är, efter mängder av samtal med människor som förfäktar skolavslutningar i kyrkan, att de inte kämpar för det kristna innehållet i avslutningen, utan de tilltalas av den högtidliga inramningen. Att jag inte är helt i ogjort väder, bekräftas av att det nästan inte hörs några protester när myndigheter inskränker på det ”kyrkliga” i skolavslutningarna. Bilden förstärks, när jag lite varstans läser om präster som beklagar sig. De har tagit bort välsignelser, böner och Gud i sina sommartal till barnen och ändå är inte skolmyndigheterna nöjda! Andra präster, heder åt dem, protesterar mot att vara vitklädda pittoreska gäster i sin egen kyrka. Alltfler börjar ifrågasätta sitt deltagande i skolavslutningarna.

Jag blev mycket glad när jag i Dagen kunde läsa att kyrkorådet i Ramnäs församling sagt nej till en sekulär skolavslutning i kyrkan. I Ramnäs planerar föräldraföreningen och församlingen en skolavslutning i kyrkan efter själva skolavslutningen. Den vägen är att föredra än att församlingen är tvungen att acceptera skolans upplägg. Något som församlingen i Surahammar borde ha tagit till sig, istället för att passivt hyra ut kyrkan till skolan.

Om jag varit ärkebiskop när läste om kyrkorådet i Ramnäs, skulle jag ha utropat ”jag har en plan!” Nu är jag inte ärkebiskop, så jag får väl utropa. ”jag har en vision!” Visionen är en förhoppning, att Svenska Kyrkans församlingar, i god tid före skolavslutningarna 2012 rätar på ryggen och slutar upp att känna sig utestängda och missförstådda. Istället bör de kontakta skolorna inom sina församlingsgränser och frimodigt berätta, att från och med nu är skolavslutningarna helt skolans ansvarsområde. Skolorna får själv svara för formerna och innehåll. Kyrkan å sin sida avser att i anslutning till skolornas avslutningar anordna skolavslutningsandakter för barn, föräldrar och andra anhöriga. Innehållet i andakterna är något som församlingarna helt och fullt själva beslutar över. Fördelarna med en ordning där skolan ansvarar för sin egen avslutning, vilken är en del av skolans arbete och församlingen tar ansvar för det som tillhör Kyrkans ansvarsområde, skulle vara betydande. Både skolan och församlingen skulle slippa den förnedrande situationen, att försöka anpassa sig till en ordning där en enighet inte är möjlig. Min bestämda uppfattning är, att kravet från statsmakten på ett sekulärt innehåll på skolavslutningarna och Kyrkans självklara mål att vara Kyrka inte är möjliga att förena.

En situation där skolan tar ansvar för sin verksamhet och Kyrkan för sin borde vara möjlig att uppnå med bibehållen respekt från bägge parter. Staten bör vara sekulär och Svenska Kyrkan bör vara en kristen Kyrka som förmedlar evangelium!

Vad hjälper det en Kyrka, om hon vinner alla skolavslutningar till kyrkan, men förlorar sin själ? Svårare än så är det inte!

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,


Möjligen en något illvillig fundering?!

26 maj, 2011

De senaste dagarnas skriverier om hur domkapitel, stift, biskopar och församlingar hanterar sexuella kränkningar, har fått mig att fundera. Hur hanterar Kyrkan brott av andra yrkesgrupper än präster?

Jag tänker mig, att en kyrkokamrer förskingrar 100 000 kronor av församlingens pengar. Tror inte att tanken kännas alltför långsökt. Det är något som händer. Hur skulle församlingen agera i det tänkta fallet? Är det någon som tror, att församlingen ens en kort sekund, skulle överväga att inte polisanmäla förskingringen? Det är väl inte heller en alltför långsökt förmodan, att inte skulle arbetskamrater och förtroendevalda i församlingen mangrant bedyra, att kamreren varit ett föredöme i sitt arbete. Möjligen skulle de beklaga, att kyrkokamreren lyckats dupera alla.

Det skulle säkert upplevas som fullständigt otroligt, att samma kamrer efter någon tid skulle hittas i en grannförsamlig som kamrer. Det skulle väl också vara något skrattretande att tänka sig, att kamreren i sin nya församling skulle leda kurser i bokföringens etik.

Är det här en långsökt jämförelse? Jag anser inte det. Det här händer och har hänt lite då och då, när det gäller prästers kränkningar av minderåriga eller sköra människor. I en sådan omfattning, att åtminstone jag mår illa!

AB1, Dagen1, Dagen2, Kyrkans tidning

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Inget daltande med kvinnor i Gävleborgs landsting!

21 maj, 2011

När jag som vanligt i morse läste Hudiksvalls Tidning till dagens första mugg kaffe, påminde en insändare mig om den märkliga nyordningen inom landstinget i Gävleborg, att nyförlösta mammor skickas hem sex timmar efter förlossningen. Nyordningen motiveras av verksamhetschefen för kvinnosjukvården, Ingegerd Lantz, med att friska kvinnor inte ska vårdas på sjukhus.

Det gläder mig, som historiskt intresserad medborgare, att landstinget anknyter till gammal hederlig erfarenhet. För hundra år sedan ansågs det inte motiverat att friska kvinnor skulle vila efter en förlossning, utan ut i ladugården och mjölka!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


En pudel, som verkligen skulle glädja mig!

19 maj, 2011

Det skrivs en hel del om hur Juholt ändrat uppfattning om pensioner, fastighetsskatt och Libyeninsatsen. Det må vara hur det vill i de frågorna. För min del skulle jag bli mycket glad om jag i medierna fick uppleva, att Juholt skulle säga:

”Jag hade fullständigt fel när jag sa att social demokrati innebär, att vi som står i solen håller ett paraply över dem som står i regnet. Social demokrati innebär givetvis, att alla skall få plats i solen. Det är ju den visionen, som var basen i Per-Albins folkhemsvision och som burit arbetarrörelsen under en stor del av 1900-talet!”

DN

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Någon är vårdslös med sanningen!

13 maj, 2011

Läser i DN att AMF Pensions ordförande Bertil Villard hoppar av uppdraget. Avhoppet i sig är ingen överraskning, utan det är ju så det brukar gå, när medierna börjar ställa obehagliga frågor.

Det som ändå gör det lite intressantare än vanligt är det två helt oförenliga verklighetsbeskrivningar som LO och den avgående ordförande för AMF gör.

Lite citatbotaniseringar ur artikeln:

– Min uppfattning är att Bertil Villard har passerat det som är våra etiska riktlinjer. Och det har naturligtvis betydelse för hans förtroende, sade LO:s vice ordförande Per Bardh på torsdagen.

Citatet kan inte tolkas på något annat sätt än att Per Bardh hävdar, att LO:s representanter i AMF:s styrelse, var helt ovetande om den påstådda skatteplaneringen.

Så här säger Bertil Villard:

”Innan jag erbjöds ordförandeposten i AMF 2009 säkerställde jag med stor noggrannhet att ägarna kände till och var införstådda med det skattemål som nu blivit medialt aktuellt”, skriver Bertil Villard.

Det Bertil Villard hävdar, är fullständigt oförenligt med Per Bardhs verklighetsbeskrivning. Den andre delägaren, Svenskt Näringslivs representant Urban Bäckström bekräftar, att åtminstone han kände till Bertil Villards skatteupplägg.

Jag anser det nog vara ett rimligt krav, att LO lägger alla kort på bordet för granskning. För de tänker väl inte, i tysthet, låta Wanja Lundby-Wedin bära hela ansvaret. Det kanske går en gång till, men jag skulle inte våga lita på det. Det måtte väl finnas någon gräns för den fäaktiga lojaliteten inom rörelsen?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,


Är jag verkligen en glåpordskastande vänstertönt?

5 maj, 2011

För en tid sedan fick jag en uppmaning att sluta att tönta mig av ABF Gästrikebygdens ombudsman Torgny Jakobsson. Tönterierna bestod tydligen i, att jag kritiserat ABF Gästrikebygden och några S-styrda kommuner för att utnyttja oavlönade tvångsarbetare. 

Nu har ABF Gästrikebygden och Torgny fått eldunderstöd från Handels förbundstidning Handelsnytt. Jag kan tyvärr inte länka till artikeln, den finns tydligen inte på nätet. Ni får tro mig. I artikeln framställs ABF Gästrikebygden som en guds gåva till långtidsarbetslösa i Fas 3. Så här skriver tidningen om verksamheten på ReDo en second hand-butik i Gävle:

”Nästan alla på ReDo befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas, vardagligt kallat fas tre. Glåporden haglar främst från vänster över denna sista station i arbetslösheten. Arbetsgivarna, som tar emot arbetslösa behöver inte betala ut lön, utan får bidrag. Debatten i tidningarna är hård. ‘Företag tjänar pengar på arbetslösa.’ ‘Förnedrande.’ ‘Slaveri.’ Läser man för mycket blir man bara ledsen. Att bli utmålad som slav är inte kul, säger av deltagarna.”

Vad jag förstår menar tydligen artikelförfattaren, att vi som kritiserar Fas 3, inte bara är glåpordskastande vänster, utan vi ägnar oss åt illvilliga påhopp på de tvångskommenderade inom Fas 3. Här hemfaller handelsnytt åt medveten desinformation. Kritiken mot Fas 3 har aldrig riktat sig mot deltagarna, utan mot dem som utnyttjar oavlönade tvångsarbetare i sin verksamhet. Begreppet slavarbete är helt korrekt och ändras inte av om arbetsgivaren är en hygglig prick. De arbetsgivare, oavsett om de är offentliga, privata eller föreningar, bör ta åt sig av kritiken och skämmas. 

Jag förstår varför Handels och dess tidning är mån om att skildra en ljus bild av Fas 3 och påstå att kritik innebär att kasta glåpord. I en faktaruta till artikeln står det uppgifter om hur mycket pengar arbetsgivaren får. (I ABF Gästrikebygdens fall torde det röra sig om ca 2 miljoner/år.) Faktarutan informerar också om att ”Inför en placering ska Arbetsförmedlingen samråda med facket.”  Det skulle vara intressant om Handels kunde berätta att de sagt nej någon gång. Att de inte sagt nej till ABF Gästrikebygden är kanske naturligt, eftersom de är medlemmar i ABF. Det kanske rent av sitter någon handelsmedlem i styrelsen.

Nu väntar jag bara att Handelsnytt ska återkomma med en hyllningsartikel om Prio 1 också. Det får bli hur det vill med det, men själv får jag ta mig en ordentlig moralisk fundering om jag verkligen skall kvarstå som medlem i Handels. Det känns lite skämmigt att kvarstå som medlem i organisationen. Tänk om någon skulle fråga!

Några tidigare inlägg i ämnet, här, här, här, här.

Uppdaterat: Har fått en länkt till artikeln.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Undras om Obama anser kriget mot terrorismen vara en fortsättning på indiankrigen?

3 maj, 2011

Enligt SvD:

På ytterligare en videoskärm kommenterar CIA-chefen Leon Panetta från CIA:s högkvarter vad som utspelar sig i Pakistan. Kodnamnet för bin Ladin var Geronimo.

– De har nått målet, säger Leon Panetta.

Några minuter passerar.

– Vi har Geronimo i sikte, säger han.

Ytterligare några minuter senare kommer nästa korta meddelande.

– Geronimo EKIA, säger Leon Panetta.

Enemy Killed In Action, fiende dödad i strid. Ingen i inne i Situation Room yttrar ett ljud. Till slut bryter president Obama tystnaden.

– Vi tog honom, säger han.

Jag förundras storligen över valet av kodnamn på bin Ladin. Geronimo var apacheindian och ledde ett långvarigt befrielsekrig mot USA. Nu dyker han upp som ett kodnamn på en fruktad terrorist. Hur ska det tolkas? Det enda jag med säkerhet vågar hävda är, att namnet Geronimo inte dyker upp av en slump.

Valet av kodnamn Geronimo på någon som skall avrättas av dagens 7:e kavalleri, blir än märkligare, med tanke på att Representanthuset för något år sedan gjorde ett enhälligt uttalande och hyllade Geronimo för ”extraordinärt mod’ och hans beslutsamma försvar av sitt land, sitt folk och dess livsstil.” (Jag skrev om det här)

Jag undras vilka kodnamn som kommer att användas på offer vid framtida avrättningsräder?

Malcolm X?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Inget 1 maj-tåg i år heller

1 maj, 2011

Jag har sen 2007 avstått från deltagande i de traditionella 1 maj-demonstrationerna.

Den 1 maj 2007 tog jag hjälp av Birger Norman för att förklara mitt beslut att avstå från att demonstrera. Birger Normans dikt står sig som förklaring även i år.

1 maj

Bestig din smärtas berg och se
förlorade riken, förlorade drömmar
Mest förlorad är freden

Vi stod vid korsvägen, skiljevägen
Professorerna kom till oss
och våra kamrater ministrarna
De lade på oss ett ansvar
som var för gammalt och för tidigt
och som ledde oss undan ansvaret

Genom medvetandet om klassen
 fanns ett medvetande om världen
och ett medvetande om människan
Vi övergav det trängre medvetande
som begärde vår trohet
 och förlorade alla våra vägar   

 Intet blod må utkrävas
Förräderiet var redan berett i våra hjärtan