Övergrepp skall alltid polisanmälas!

9 juli, 2011

Sent om sider anser de flesta, att när det uppstår misstanke eller när övergrepp mot barn anmäls, då ska det omedelbart polisanmälas. Det gäller kyrkor, idrottsrörelsen eller skolor. Ja var helst misstanken uppstår, då ska inte organisationer eller myndigheter börja göra egna utredningar, vilket de oftast inte har kompetens för. En ytterligare självklarhet är att barnens föräldrar eller vårdnadshavare ska underrättas om misstankarna. Barnen bör också erbjudas hjälp att hantera situationen.

Det som gäller barn, gäller tydligen inte äldre personer inom äldreomsorgen, när anmälan om både fysisk och psykisk misshandel, lämnats till arbetsledning. Gamla som fått spyor upptryckta i munnen, blivit nupna, klämda och på många andra sätt blivit kränkta. Äldreomsorgen i Norrköping ansåg tydligen inte att de behövde polisanmäla händelserna, utan det har en anhörig fått göra. Enligt LO-tidningen, har arbetsgivaren gjort egna bedömningar om vilken påföljd de misstänkta skulle drabbas av. Personalkontoret gjorde tydligen bedömningen att det inte fanns underlag för en uppsägning, utan gav de berörda en skriftlig varning. Jag utgår från att de misstänktas fackliga organisation också har godkänt den skriftliga varningen.

Det är orimligt att göra frågan om övergreppen mot gamla, lika lite som övergrepp mot barn, till disciplinärenden. Självklart bör anhöriga till de kränkta gamla, omedelbart få information om misstankarna. Chefen skall polisanmäla övergreppen/misshandeln. Det är viktigt för både de drabbade och anhöriga, att få skulden rättsligt prövad. Bl a för eventuella skadestånd. Övergreppen kränker ju inte i första hand arbetsgivaren, utan de som uttsats för övergreppen/misshandeln och deras anhöriga. När skuld och eventuell dom fallit, har arbetsgivaren, att göra de bedömningar om disciplinära åtgärder de anser lämpliga. Rättssystemet tar ju inte ställning till den frågan.

Alla kommuner och landsting bör gå ut med mycket bestämda rekommendationer till alla institutioner, som på skilda sätt har med gamla att göra, att polisanmäla alla misstankar om övergrepp/misshandel av gamla. Inte göra egna utredningar och tolkningar om eventuella bevislägen. Behovet av sådana rekommendationer är tydligen stort och akut.

DN, DN2, SvD

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Varför är det legitimt att olika ismer påverkar staten?

7 juli, 2011

Något år i början på 60-talet gick jag mycket stolt i ett 1 maj-tåg i Sundsvall med ett plakat med kravet ”Köp inte Sydafrikansk frukt. Den smakar blod!” Plakatet var också illustrerat med en apelsin ur vilket det droppade blod. Annandag påsk 2011 deltog jag i min senaste (förhoppningsvis inte den sista) protestmanifestation på gågatan utanför Fyren i Hudiksvall. Protesten gällde det fullständigt omänskliga sjukförsäkringssystemet. Protesten gick under namnet Påskuppropet.

Två protester med likartat innehåll, men med ca 50 år mellan händelserna. Under de 50 åren blev det många demonstrationer och ännu fler protester, men det finns en mycket stor skillnad mellan den första och den senaste. Drivkraften bakom 1 maj-plakatets innehåll låg en stark socialistisk övertygelse. En övertygelse, som under en stor del av de kommande 50 åren, låg bakom nästan allt mitt handlande.

Drivkraften bakom den senaste protesten är min kristna tro och det Bibeln skriver om fattigdom och orättvisor. Det hade runnit mycket vatten under broarna, när jag den 24 september 2008 skrev blogginlägget ”Uppsagda lojaliteter” Den bärande tanken i blogginlägget är insikten att kristen tro inte behöver något förstärkande ”vänsterstödjeben” det räcker med kristen tro. Den tvingar oss kristna, men också våra kyrkor, att solidarisera oss med fattiga och förtryckta.

Nu uppstår det knepiga. När jag protesterade mot apartheid och krävde bojkott av Sydafrika, då var det ingen, som i debatterna hävdade, att socialister inte borde försöka påverka vare sig stat eller samhälle, utan hålla sig till sina möteslokaler. Nej vi diskuterade det enskilda kravet. En del höll med om att apartheid var ett förfärligt system, men att bojkotta var att gå för långt. Det tog många år innan apartheidsystemet äntligen till vår oförställda glädje kollapsade.

Däremot har jag fått uppleva, att min senaste demonstration, mot ett orättfärdigt sjukförsäkringssystem, ofta möttes med argumentationer om att kyrkor och kristna inte bör försöka påverka staten med politiska krav. Religionen tillhör den privata sfären. En mycket märklig diskussion. Varför inte diskutera sakfrågan, sjukförsäkringssystemet, istället för att ifrågasätta kyrkors och kristnas rätt, att utifrån sin tro, försöka påverka staten och dess beslut?

Varför är det legitimt för socialister, liberaler, konservativa, att efter bästa förmåga försöka påverka staten? Varför är det inte lika legitimt för kyrkor och trossamfund att göra detsamma? Var finns den stora skillnaden mellan allehanda ismer och kristen tro?

kt, Dagen,

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,


Är den svenska regeringen tillfrågad?

5 juli, 2011

Storbritannien och USA har enligt vad DN rapporterar tagit kontakt med talibanerna och erbjudit dem plats i en framtida Afghansk regering. Det är i sig anmärkningsvärt att en brittisk premiärminister anser sig ha rätten att lova platser i en regering som är tillsatt, i sig efter omfattande valfusk, men ändå efter ett val som ockupanterna godkänt som legitim. Nå, det får vara hur det vill med det.

Den fråga jag ställer mig är i vad mån den svenska regeringen är tillfrågad om den anser det lämpligt med Talibaner i en afghansk regering? Jag menar, är inte det enda svenska krigsmålet, att befria kvinnorna i Afghanistan? Risken är uppenbar, att Sverige kommer att stå helt ensam, när de övriga allierade sviker kvinnorna!

Vad säger oppositionen?

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


Det är väl bara allianspartierna som är förvånade?

4 juli, 2011

Under ett antal år nu, har regeringspartierna försökt förklara för oss, något skeptiska medborgare, att de måste försämra för sjuka, i annat fall vill de inte arbeta.

Nu kan jag och många, många med mig, skadeglatt säga, vad var det vi sa?! De sjukas vilja eller ovilja har ingen betydelse i sammanhanget.

I DN redovisas sanningen som alla, utom allianspartierna, insett. Arbetsgivarna vill inte anställa sjuka människor. Det är bara att inse den bittra sanningen. Hur låga ersättningarna än blir, så anställer ändå inte arbetsgivarna sjuka människor. Behöver jag upprepa det en gång till? Arbetsgivarna vill inte anställa sjuka människor!

Det hjälper inte hur mycket än regeringen svingar sitt trollspö och uttalar de magiska orden – arbetslinjen, arbetslinjen.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Det är fler än SD som bör beskyllas för dubbelmoral!

4 juli, 2011

I tidskriften Expo läste jag en artikel där SD anklagas för dubbelmoral när det gäller Fas 3. Exemplen är talande och den korrekta beskrivningen av SD:s agerande kan inte kallas för annat än dubbelmoral.

Så här skriver Linus Bylund, Jimmie Åkessons pressekreterare i ett mail till Expressen: ”Både vi och andra partier kommer sannolikt alltid ha synpunkter på brister i arbetsmarknadspolitiska reformer, men vi måste naturligtvis agera utifrån rådande förhållanden. Nu ser det ut som det gör och det vore väldigt konstigt om vi skulle neka människor plats hos oss.”

Sverigedemokraterna bör kritiseras för sin hållning. Tro inte, att jag anser något annat! Jag vill ändå vara så infam, att jag vill påminna om att fler än SD agerar dubbelmoraliskt, när det gäller Fas 3. Jag har skrivit ett antal blogginlägg, där jag kritiserat ABF Gästrikebygden, indirekt även andra ABF-avdelningar i landet, Gävle och Trollhättans kommuner, som styrs av S ensamt eller i samverkan med V och MP, för att utnyttja oavlönad arbetskraft mot betalning i sin verksamhet. Fackliga organisationer, som godkänner FAS 3-placeringar och inte försvarat sina medlemmar, är också värda kritik för dubbelmoral. Handels förbundstidning Handelsnytt, beskrev lyriskt ABF Gästrikebygdens utnyttjande av människor placerade i Fas 3.

De enda som kan undgå kritik för dubbelmoral är väl medlemmar ur M, FP, C och KD, som på skilda sätt utnyttjar Fas 3. De hycklar inte. De står upp för en politik deras partier beslutat om i riksdagen. Däremot bör de och allianspartierna hårt kritiseras för en inhuman arbetsmarknadspolitik, där Fas 3 är en del.

Vill ni läsa mer av det jag skrivit i ämnet kan ni börja här. Sen är det bara att botanisera vidare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Vad ska vi säga om det här?

2 juli, 2011

Läser i fackförbundstidningen Dagens Arbete en intervju med förbundsordföranden Löfven angående SAAB och den ryske finansmannen Antonov. Löfven ger en positiv bild av Antonov, som jag med mina kunskaper varken kan bekräfta eller förneka. Får väl utgå från att Löfven fått, en på goda grunder, positivt intryck av finansmannen.

Det jag förvånas över och som Löfven borde förklara.  Vad innebär det egentligen, när han säger om Antonov: ”Han vill gå in som investerare i Saab men har inga ambitioner att driva företaget.” Av vad jag förstår anser Löfven, att uppgiften skall uppfattas som något positivt.

Jag ställer mig frågan, vem skall driva företaget, när storfinansiären inte vill göra det? Inte Viktor Muller, väl? Den Viktor Muller som ledarskribenten Fredrik Jarl på HT, på mycket goda grunder beskrev, som en hästhandlare i snygg kostym?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Det förväntas väl inte, att jag ska stå upp till försvar?

1 juli, 2011

Nu är det klart. Det trettio meter höga korset på Svartberget i Hassela är på plats! Många känner tydligen en stilla glädje över att korset nu står där. Nordanstigs kommun som bidragit med pengar hoppas på stor tillströmning av pilgrimer från hela världen.

Andra hävdar, att Sverige blivit så sekulariserat, att de vill slå ett slag för kristna värderingar. Att placera korset i Hassela är tydligen en mycket viktig symbolhandling. Personligen känner jag ett stilla vemod. Istället för att kristenheten lever sina kristna värderingar bland människorna, reser vi symbolhandlingar på berg.

I december 2007 skrev jag ett blogginlägg, som jag upplever står sig än i dag, i skuggan av korset på Svartberget. Lyser staden på berget? Några dagar efteråt fick jag skriva  Ett kort klarläggande, som i än högre grad anknyter till korset på Svartberget.

En sista fundering, som säkert är färgad av min långa erfarenhet av spelet  inom organisationer, som kanske har gjort mig onödigt misstänksam.  Enligt uppgift i Kyrkans Tidning skall, invigningen ske under medverkan av biskop emeritus i Visby stift, Björn Fjärstedt, frikyrkopastorn Stanley Sjöberg och Carl-Erik Sahlberg, komminister i Stockholms domkyrkoförsamling. Är inte  Persenius, stiftets biskop eller Peter Södergård, kontraktsprost i norra Hälsinglands kontrakt inbjudna?

DN, Dagen, KT

Läs även andra bloggares åsikter om , ,