Här fick vi, på årets näst sista dag, en knäpp på näsan!

31 december, 2011

För en tid sedan deltog jag i en gruppanmälan av regering, militärledning och ett antal riksdagsledamöter, för krigsbrott i Libyen. Vår anmälan ledde inte till någon förundersökning på grund av att vice chefsåklagare Lise Tamm ansåg, att det vi tog upp i vår anmälan inte var något brott. Jag skrev om den märkliga motiveringen här.

Nå, vi gav oss inte, utan krävde överprövning av Lise Tamms beslut. Nu har vi fått svar, från Internationella åklagarkammaren, att vår begäran om överprövning inte tas upp till behandling. Bl. a med motiveringen: ”De som begärt överprövning kan inte anses ha sådan anknytning till ärendet att de har berättigat intresse att få åklagarens beslut överprövat.”

De som har rätt att begära överprövning av beslutet är de misstänkta, målsägare och tillsynsmyndighet på det område som överprövningen berör. Nog känns det demokratiskt lite knepigt, att jag som medborgare inte anses ha berättigat intresse av att få frågan om eventuellt krigsbrott begånget av landets regering, militärledning och riksdagsledamöter överprövat.

Var finns den där tillsynsmyndigheten, som har att bevaka att landets regering, militärledning och riksdagen inte begår krigsbrott?

Jag tror inte, att sista ordet är sagt i frågan.


En teologisk omtolkning

20 december, 2011

Har insett, att jag nog i grunden missförstått ett mycket välkänt citat av Jesus. Citatet jag tänker på, återfinns i Bergspredikan i Matteusevangeliet: ”Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör.” Matt 6:3

Vid en noggrannare genomläsning inser jag att det står: ”När du ger allmosor, se då till att skattemyndigheten vet vad den högra handen gör!” 

Vi kan också helt bortse från varningen som Jesus levererar: ”När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.” Matt 6:2

Texten får inte tolkas bokstavligt. En rimlig läsart torde vara: ”När du ger allmosor kräv då frimodigt ett kvitto på gåvan!”

Läs även andra bloggares åsikter om ,


Bör jag som medlem skämmas?

18 december, 2011

Jag är en mycket flitig läsare av Dag Sandahls blogg ”BloggarDag.” Jag har under lång tid tilltalats av Dag Sandahls milt sagt drastiska och humoristiska språkbruk, alltid späckad med stor lärdom. (Jag vet. Han går över gränsen ibland.) Ofta har jag helt motsatta uppfattningar, men skulle verkligen inte ha något emot att sitta i en skön fåtölj och ha ett avslappnande samtal över ett par pilsner, med Dag.

Nå, med detta sagt, vill jag ge spridning åt en uppgift i Dag Sandahls blogg, som upprörde mig något oerhört i dag. I blogginlägget beskriver Sandahl hur obarmhärtigt domkapitlet i Luleå stift hanterat den sjuke och pensionerade prosten André Östlund. Ni bör läsa länkningen till Sandahls blogginlägg. Vad jag förstår anser domkapitlet i Luleå stift, att en pensionerad och sjuk prost är illojal och skadar det anseende som en präst bör ha, när han med hänvisning till sin sjukdom anhåller, vilket är hans rätt, hos kammarkollegiet om befrielse från vigselbehörigheten. Ett sådant tilltag kräver en erinran!

När jag tänker efter, så tänker jag som medlem inte skämmas, utan skammen faller med full kraft på politrukerna i domkapitlet och biskop Stiglund!

Inför det senaste kyrkomötet skrev jag ett blogginlägg: För politrukers makt bevare oss milde herre Gud! Upplever att jag inte tog till överord. Möjligen var jag något för diplomatisk.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


Vissa politiska traditioner och uppfattningar verkar var gjutna i betong

16 december, 2011

Det är inte förvånande att socialdemokraterna ansluter sig till regeringens förslag, att vidga FRA:s arbetsuppgifter och erbjuda Säpo och rikskrim dess tjänster. En politisk tradition vi medborgare kan lita på, är att socialdemokratin inte tycks ha några spärrar vad gäller övervakning av människor. Vi något äldre och gråhåriga medborgare minns alla skandaler, lögner och förnekanden när IB avslöjades. Socialdemokratin skapade en egen underrättelseorganisation (i folkmun kallad SAPO). De socialdemokratiska arbetsplatsombuden, vars uppgift var att kartlägga kommunister och misstänkta kommunister runt om på svenska arbetsplatser. Den socialdemokratiska underrättelseorganisationen samarbetade med IB. Systemet påminner om ett system i ett nära grannland till Sverige. Märkligt nog är det förvånansvärt lite kartläggning om omfattningen av den socialdemokratiska underrättelseorganisationens verksamhet. Organisationen var en ren partiangelägenhet och stod under partiledningens kontroll. (Källa för minnet: Wikipedia) Juholt  går i de stora partiledarnas fotspår, när han nu tillsammans med regeringen skapar förutsättningar för en massiv kartläggning av medborgarna i landet. Förutsättningar som Erlander och Palme bara kunde drömma om.

En fråga i denna sena timme blir ganska naturligt. Var finns arkiven? Verkar organisationen fortfarande? Den som vill kan ta del av en spännande roman, ”Borgen” av Olle Sahlström. Boken tar sin utgångspunkt just i de nämnda frågorna. Romanen bidrog till att Olle Sahlström fick sparken som ombudsman från LO.

Socialdemokraternas samarbete med den moderatledda regeringen påminner oss om en tradition, gjuten i betong, i svensk politik. Det är bara socialdemokratin som får samarbeta eller göra överenskommelser med Moderaterna. Om något parti t ex MP tar sig före och samarbetar med moderaterna blev det, före de sociala mediernas tid, en insändarstorm om svek. I dessa dagar fylls bloggosfären, Facebook och Twitter av fördömanden över sådana oerhörda tilltag. När socialdemokraterna gör samma sak, som nu med FRA, då fyller socialdemokrater sociala medier med devota hyllningar av Juholts överlägsna intellektuella kapacitet. (Jodå. jag har läst brevväxlingen.)

Självfallet skall jag inte sitta här och kasta gurkor omkring mig när jag sitter i ett växthus. Jag har också mina uppfattningar som är ristade i sten. I slutet av 60-talet hade vänstertidningen Tidsignal en talong som läsarna kunde använda och anmäla, att man var en säkerhetsrisk. Som ansvarsfull medborgare följde jag uppmaningen och skickade in namn och adress till Säpo. Ungefär vid samma tid deltog jag i en militärpolitisk debatt (det blev många debatter de åren) i Spegelsalen i Sundsvall. Vid den tidpunkten var jag krigsplacerad som plutonbefäl med sergeants grad i en norrlands skyttebataljon. Jag förstår om ni är förvånade! I mitt avslutningsanförande sa jag morskt och karskt, att jag inte låter staten avgöra vilka krig  jag ska delta i, utan jag förbehåller mig rätten att själv ta besluten om vilka krig  jag anser vara rättfärdiga krig.  Den debatten hade två mycket trevliga följder. Dels blev jag inbjuden till en efterföljande pyttipanna med snaps på officersmässen på LV5. Dels sa min kompanichef vid en krigsförbandsövning vintern 70 i Ytterhogdal, ”Holtter, du har onekligen ledaregenskaper, men blir det krig, så kommer jag att se till att du hamnar i fängsligt förvar.” Alltid trevlig när någon tar ens åsikter på allvar!

Hör upp alla dagens övervakningsmyndigheter! Jag vill meddela att jag inte ändrat uppfattning sen 60-talet. Jag är fortfarande en säkerhetsrisk och låter inte staten bestämma åt mig, om den så pekar med hela handen, vilken/vilka som är fienden. Beviset är, att jag deltar i en massanmälan mot regeringen, militärledningen och riksdagledamöter, för krigsbrott i Libyen. Här ska ingen stat komma och skriva mig på näsan vilka jag ska hata!

Vill till sist påminna om och hylla en hjälte, Bradley Manning. I motsats till Manning, har jag aldrig behövt stå upp för mina ord i handling.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,


Några enkla förslag till Beatrice Ask och Morgan Johansson från en laglydig undersåte

13 december, 2011

Läser i SvD att justitieministern Beatrice Ask öppnar för möjligheten att även Rikskriminalen och Säpo skall få möjlighet att nyttja Försvarets radioanstalt, FRA:s tjänster. Den kände vänstermannen Morgan Johansson stöder förslaget och eftersom vår strålande sol, ordförande Juholt, vars intellektuella kapacitet vida överglänser alla nu levande politikers, (vågar jag tänka tanken även alla dödas) inte sagt något annat, så torde saken vara klar. Beslutet om vidgade möjligheter att nyttja FRA:s tjänster kommer att tas med överväldigande majoritet i riksdagen, vilket får en enkel undersåte, att med blossande kinder. entusiastiskt utropa – Vilken beslutspotent knapptryckande maktapparat vi har!

Visst finns det subversiva krafter som motarbetar förslaget, med påståenden att folkets älskade knapptryckande ledare, skulle ha ljugit. En oerhörd beskyllning. Varje laglydig undersåte visste, när beslutet togs, att även rikskriminalen och Säpo skulle få nyttja FRA:s tjänster. Om nu alla visste att det skulle bli så. Hur kan då våra knapptryckare beskyllas för lögn? Ett absurt påstående. Vilka är det som hävdar denna absurda tanke? Jo, reportrar! Den yrkeskår som gjorde allt för att undergräva vår strålande sol, ordförande Juholts, vars intellektuella kapacitet vida överglänser alla nu levande politikers (vågar jag tänka tanken, även alla dödas), auktoritet. Nu ger sig samma yrkeskår på våra modiga knapptryckare, med rena lögnaktiga påståenden. Journalister borde vara ett ”strategiskt hot” som makten verkligen borde ”kartlägga.”

Andra områden som kan utgöra ”strategiska hot,” borde statsmakten uppmärksamma. I USA tog Bush det modiga beslutet att bibliotekarier skulle rapportera vilka böcker människor lånar. Det här borde Beatrice Ask och Morgan Johansson ta till sig. Tänk vilka mängder av subversiva böcker det finns på bibliotek. Jag har personligen sett mängder av s.k överlevnadsböcker, där läsaren kan lära sig att överleva i naturen på rötter, myror, örter och granskott! Vilka har anledning att läsa sådana böcker? Självklart skumma individer som vill hålla sig undan lagen! Ingen laglydig människa får väl för sig att leva på granskott!?

Jag har också uppmärksammat ett ytterliga potentiellt ”strategiskt hot” som landets alla säkerhetstjänster borde kartlägga. Överallt, med fördel i landsbygden, finns dom. Mystiska bybastun, där människor samlas och vad de gör och samtalar om inne i bastun, det vet jag inte, men jag anar! De ägnar sig också åt mystiska initieringsriter! De badar bland isflak och kastar sig i snö! Det kan ju vara ett sätt att härda sig, som komplement till granskotten. Jag vet inte, men en kartläggning torde vara av nöden.

Här i Kyrkbyn bor en individ som tydligen försöker bygga upp ett nätverk omkring sig. Han smutskastar och misstänkliggör våra makthavare å det grövsta. Han drar sig inte ens för att baktala vår strålande sol, ordförande Juholt, vars intellektuella kapacitet vida överglänser alla nu levande politikers (vågar jag tänka tanken, även de dödas?) Han drar sig inte för att delta i en massanmälan av vår regering, militärledning och våra modiga knapptryckare för krigsbrott. Vilken oerhörd anklagelse! Alla laglydiga undersåtar vet ju, att USA, Nato och Sverige inte kan begå krigsbrott. De bombar ju bara andra länders befolkningar, som med all säkerhet är terrorister. Den här typen av individer finns överallt. Jag har mött dem i bloggosfären, Facebook och Twitter. Säpo borde kartlägga dessa människor och bl. a kontrollera vilka som trycker gilla för deras inlägg. Kunde kanske också vara av nöden, att vidtala någon i byarna att kontrollera och rapportera vem som hejar och ler mot dessa subversiva element.

Mina förslag skall inte tolkas som att jag känner misstro till landets säkerhetstjänster. Tvärtom! Jag somnar tryggt varje kväll. Det kanske inte går någon ängel runt vårt hus, men jag vet att Säpo finns där!

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , ,


I Sverige äter vi fläsk!

10 december, 2011

Ända från barndomen har jag hört om språkstrider i Finland. ”I Finland talar vi finska!” lär ha varit den stora samlande parollen. Det berättades i familjen, att det var i spåren av någon sådan kampanj, som ledde till att farfar bytte sitt sonnamn till det något förfinskade norska namnet Holtter. Jag tror inte att de här språkkampanjerna någonsin var statligt sanktionerade än mindre påbjudna av staten.

Läget var radikalt annorlunda i Sverige. Staten och myndigheter påbjöd, att finsktalande barn i norra Sverige inte fick, med risk för för hugg och slag, prata finska ens på rasterna. Samma öde drabbade även de samiska barnen. De som fick statens uppgift, att se till att försvenskningen blev lyckad, var givetvis lärarna. Om någon lärare motsatte sig arbetsuppgiften av samvetsskäl vet jag inte. Skulle någon ha hävdat något sådant skulle säkert någon vän av ordning, de har funnits i alla tider, rusat till och påtalat, att det staten beordrat någon att göra, då är det bara att lyda, om det så kräver att slå barn till svenskhet. I dessa yttersta av tider, försöker människor desperat återuppliva Meänkieli och samiska dialekter, som undertrycktes av en brutal statsapparat.

Läser i Dagen om en modern uppföljare till att leva upp till en förment svensk enhetskultur. I Sverige äter vi fläsk och därför kan självklart inte Arbetsförmedling acceptera att muslimer går en kockutbildning, utan att äta fläsk. Vilken oerhörd tanke! Men vänta nu! Hur blir det med alla vegetarianer och veganer? Får de gå kockutbildningar enligt Arbetsförmedlingen? De som inte äter kött överhuvudtaget. Jag får hoppas att mitt yngsta barnbarn inte planerar att bli kock, vegetarian som han är.

Men, återigen, vänta nu! Det kanske är så, att arbetsförmedlingen anser, att äta fläsk är en del av en svensk enhetskultur och det måste alla muslimer acceptera och också aktivt anamma? I den föreställningen kanske det inte finns plats för vegetarianer eller veganer. De existerar helt enkelt inte för arbetsförmedlingen?

Nu väntar jag bara på att vän av samhällsordningen skall komma rusande, och påpeka, att tårdrypande berättelser inte ändrar något i sak. Här är det fråga om en myndighet som i demokratisk anda beslutat, att anställda inom myndigheten, ska se till att muslimska kockar måste äta fläsk! Då har de bara att lyda. Hur skulle det i annat fall bli i samhället? Kaos!

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , ,


Linn Ullman vinnare av priset ”Årets mest dräpande replik.”

4 december, 2011

Håkan Juholt gästade programmet ”Skavlan” för några dagar sedan. Programmet gästades också av Linn Ullman. Jag ska inte recensera hela programmet, utan bara beröra en mycket kort avsnitt, men ett mycket talande och avslöjande avsnitt.

Jag såg inte programmet, när det sändes, utan fick mig serverat på Facebook en så pass intressant uppgift, att jag bara var tvungen att gå till SvT-play. Självklart kom frågan Juholts ”förlåt-mig-turné” upp på bordet. (Väl att märka, så förnekar inte Juholt att det var fråga om en ”förlåt-mig-turné”) I programmet förnekar Juholt att han gjort fel och det är också helt uppenbart han även i dag anser sig gjort rätt. Skavlan ställer frågan om Juholt har lätt att be om förlåtelse? Håkan Juholt svarar jakande och menar att det är nödvändigt i livet att kunna be om och ge förlåtelse. Då vänder sig Skavlan till Linn Ullman säger: ”Där fick du något att tänka på.” Håkan Juholt hakar på och hänvisar till det Linn Ullman tidigare sagt i programmet.

Det är då Linn Ullman slår till med den dräpande repliken: Nja, du tänker du gjort rätt – jag brukar tycka att jag gjort något fel när jag ber om förlåtelse. Det är ju hela poängen?”  I det ögonblicket, det är jag övertygad om, visste Håkan Juholt vad kejsaren kände, när han började ana att han gick med snoppen bar!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,