Undras om partistyrelsen bad den heliga Anden om vägledning?

Fick genom POSK:s valblogg information om, att den socialdemokratiska partistyrelsen nu antagit ett valmanifest för kyrkovalet 2013. Återigen påminns jag om det märkliga, att ett parti som säger sig vara ett sekulärt parti, har behov av att styra ett trossamfund. Jag har vid några tillfällen frågat om det finns andra lutherska kyrkor i världen, där partier anser sig vara legitima delar av kyrkan? För vad jag förstår, anser Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna, att det är enbart Svenska Kyrkan, som kräver ett förmynderi från politiska partier, för att inte fara vilse. Alla andra kyrkor och trossamfund i Sverige anses tydligen mogna nog, att klara av att hantera tolkningen av den egna tron, utan inblandning av sekulära partier.

Socialdemokraterna skriver mycket tydligt på sin hemsida, att de deltar som parti i kyrkans verksamhet och inte som individer. Partiet skriver: ”Socialdemokraterna är som parti (min kursivering) verksamma inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen.” Det är den inställningen som förklarar att det är partistyrelsen som fattat beslutet om ett valmanifest, som ska ligga till grund för partiets agerande i Svenska Kyrkan.

Det finns en hel som kan sägas om valmanifestet, men jag ska i det här inlägget bara kommentera ett av manifestets 12 punkter. Partistyrelsen säger i punkt 7 att kyrkan skall: ”Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden!” En viss Morgan Johansson är ledamot av partistyrelsen, som antagit valmanifestet. Den minnesgode eller långsinte (välj själv) minns kanske hur upprörd Morgan Johansson som minister var, när Svenska Kyrkan tillsammans med Sveriges Kristna Råd (SKR) och andra trossamfund, krävde en humanare flyktingpolitik bl. a med bakgrund av regeringens behandling av apatiska flyktingbarn. SvK:s dåvarande ärkebiskop KG Hammar fick höra av en mycket arg minister, att kyrkor inte ska försöka påverka politiken, utan hålla sig inom kyrkportarna. Den uppfattningen har Morgan Johansson fört till torgs vid flera andra tillfällen, vilket inte bådar gott om partiet bildar regering efter nästa val.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

32 Responses to Undras om partistyrelsen bad den heliga Anden om vägledning?

 1. solan46 skriver:

  Leo – du verkar ha många vettiga och roliga synpunkter, men ditt gamla hat mot Socialdemokraterna, verkar förblinda dig?!

  Det finns ingen anledning att gå ut med lögnen och förtalet att vi som betalar vår medlemsavgift i Sv. Kyrkan och samtidigt är medlemmar i Socialdemokraterna är mer sekulära, än de personer som är medlemmar i Öppen kyrka!

  Vem som helst som har kyrklig rösträtt, ska kunna rösta på olika manifest med värdegrunder och målsättningar som de vill att vår Sv. Kyrka ska driva, och du har adressen på S-manifestet här ovan, som jag anser vara bra. Och punkt 7, som du hänvisar till anser du vara lögn:

  Jag har på Facebook kollat upp Morgan Johansson (S) som du beskyller som ministern som skällde på kyrkan för att de tog sig an apatiska flyktingar: Också detta är inte sant. Det är ju Högeralliansens minister, som är emot detta – och det var länge sen S satt i regerringen nu!

  Morgan Johanssons valspråk är: ”Alla samhällen kan skapa frihet för ett fåtal. Men frihet för flertalet kan bara förverkligas i ett jämlikt samhälle.”
  På religion har han skrivit: ”icke troende”

  Socialdemokraterna vill ha ”religionsfrihet” som mänsklig rättighet, och är sålunda inte ett ”religiöst parti” – utan vill att både sekulära och troende får plats!

  Generellt gäller att enbart betalande medlemmar i Sv. Kyrkan får rösta i kyrkoval. Och om man får ställa upp på vår S-lista för Kyrkoval krävs inte bara medlem i S, utan också att man är medlem i Sv. Kyrkan dvs. ställer upp med att betala skatt till Sv. Kyrkan.

  Men det kan inte Morgan Johansson (S) som du drar upp, eftersom han troligen inte är med i Sv. kyrkan!

  Jag är själv både medlem i Sv. kyrkan (betalar skatt) och medlem i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, så jag skulle kunna ställa upp på S-listan för Kyrkoval, ifall jag själv vill, och vill välja in mig på listan.

  Det brukar tyvärr vara svårt att få någon att vilja våga eller orka ta på sig uppdrag. Det är demokratins svåraste uppgift, speciellt inom Kyrkan, där konservativa kör en politisk elitisk linje, att alla som ”tror på fel sätt” ska förlora rätten att få vara med och bestämma kyrkans skötsel och målsättning!

  ”Fädernas kyrka” hette inte Sverigedemokraterna, men deras kandidater använde detta namn som ”politisk språngbräda” för att senare bli invalda till EU, och sen i Kommun, Landstings o Riksdagsvalet. De lyckades väldigt bra med detta, därför att de var många unga med konservativa värdegrunder som använde det i ”karriärstegen”.

  POSK som du hänvisar till med Hans-Olof Andren i spetsen, blir av Frimodlig Kyrka kritiserad i Strukturutredningen, för konsekvenser av Centraliseringen på bekostnad av Lokal självbestämmande. Här uppe finns ju inte heller någon av dessa olika alternativ att rösta på i Kyrkovalet. De religiösa här uppe är ofta Socialdemokrater som också ingår i en Frikyrka.
  http://www.frimodigkyrka.se/blogg/2011/10/01/strukturutredningen-ater/

  Konservativa Lutheraner anser tydligen sig själva – ha opolitiska värdegrunder – men vill osynliggöra sitt maktbegär bakom ”opolitiska namn”!?

  De anser att bara de själva ”tror på rätt sätt”, och att sådana som jag, som tror på allas rätt till vår kärleksfulle, barmhärtige och förlåtande Gud, inte har rätt att få vara med i ev. beslut som gäller kyrkan?

  Sådana som jag anser du och andra konservativa, vara ”förvillare” och tro på Gud på fel sätt, eftersom jag inte är en Luthersk fundamentalist, och INTE anser att Luthers tolkning av Bibeln och Trosbekännelse är den enda rätta!

  Med den kampanj du håller på med så kommer Svensk Folkkyrka för alla att gå under. Vi vet att konservativa högerkrafter vill, att allt som ägs av folket – även Sv. Kyrkan ska ”effektiviseras” och säljas på Marknaden – som Globala privata aktieägare får köpa upp, råna och lägga ner.

  Kamp för demokrati, och mot utarmningen av Glesbygden är ett konkret problem som också Kyrkan måste ta tag i: för det är också en del av kyrkans problem – sådana problem är både politiska och andliga – och går inte särskilja!

  Mvh från Solveig Abrahamsson

 2. Markus skriver:

  För övrigt är väl Morgan Johansson medlem i humanisterna. Det innebär alltså att en välkänd representant för humanisterna sitter med och tar fram vilket partiprogram kyrkomötets största parti ska gå till val på i kyrkovalet. Sanslöst!

 3. LeoH skriver:

  Gå tillbaka i läggen Solveig och se vad Morgan Johansson sa i samband med namninsamlingen om en humanare flyktingpolitik. Det var ju ett tag sedan KG Hammar avgick som ÄB. Då var Morgan Johansson minister och mycket förgrymmad över att SKR och Svenska Kyrkan samlade in namn. Du ska vara oerhört försiktig med att anklaga någon för lögn. Varför ska någon som inte är med i Kyrkan vara med och bestämma valplattform i kyrkoval? Återigen, det är partiet som ställer upp i val, vilket de själva säger. Du torde väl själv ha läst och ser att jag inte citerar fel.
  Ditt tal om hat är enbart kvasipsykologiskt funderande.
  Jag har inte yttrat mig om enskilda socialdemokraters tro eller icketro. Det är partiet som är sekulärt, vilket torde framgå av inlägget.

 4. solan46 skriver:

  Och – svar på din rubrik:
  Böner och förböner om vägledning är alltid viktigt, oavsett de sker i tysthet eller högljutt!

  Mvh från Solveig Abrahamsson

 5. solan46 skriver:

  Leo – även INOM alla politiska partier o föreningar finns höger o vänsterfalanger:
  Så även inom Socialdemokraterna finns det olika intressegrupper, men i vårt Manifest är vårt intresse att solidariskt värna för de allra svagaste, och dit hör även flyktingar!

  Du verkar godtyckligt försöka hitta EN persons ev. misstag för att generalisera och misskreditera, och påstå att likadant tycker ALLA socialdemokrater!

  Både Juholt o Olof Palme som tillhörde vänsterfalangen, lyssnade på folket, solidariskt kämpade de för de icke konkurrenskraftiga, och blev därför på ett icke demokratiskt sätt utsatta för lögnpropaganda o kupper av ek. starka högerfalanger, som VILL ha ojämlikhet!

  De flesta vänsterledare i världen verkar utsättas för kupper eller dödas, av krigsindustrins köpta företrädare ex. hemlig säkerhetspolis.

  Det är svårt med demokrati, spec. då starka ek. högerkrafter har makt att driva lögnkampanjer både i uppköpt Media som TV. Nuvarande form av representativ demokrati är i kris.

  Frågan i detta fall är ju om du vill ha en diktatorisk kyrka avsedd bara för vissa konservativa oavsett partifärg, men som tror på Gud på rätt sätt enl. Lutheranernas fundamentalistiska tro, så får vi en ännu mer splittrad o konfliktfylld kyrka.

  Gud behöver ingen kyrka, men vi behöver den som andlig möteslokal:

  Vilket ska skälet då vara, att via skattsedeln stödja en fördömande och odemokratisk organisation? Nutidens andlighet består i att vi tror på en ekumenisk personlig kärleksfull Gud, som redan finns inom alla, och att vi vill att i sång, bön o glädje alla ska få mötas i vår kyrka!

 6. Solveigs okunskap om svenska kyrkan lyser åtminstone igenom på en punkt: hon menar sig betala skatt till kyrkan. Det gör hon inte alls. Kyrkoskatten försvann vid kyrkans skiljande från staten. I 12 år har vi betalat kyrkoavgift. Med skattemyndighetens hjälp visserligen, men inte skatt!

  Helt riktigt konstarerar dock Solveig att Sverigedemokraterna använde kyrkopolitiken som språngbräda för sitt engagemang som senare fört dom in i riksdagen. Vems ansvar är det att dom kunde det? Jo, just de övriga politiska partierna – socialdemokraterna först, sedan de borgerliga – som ”trampat upp stigen” för politiska partier in i kyrkans beslutsorgan. Hade inte socialdemokrater och andra funnits där så hade inte sverigdemokraterna heller.

 7. LeoH skriver:

  Solveig, ska jag tolka ditt senaste inlägg så, att ingen socialdemokrat skulle aktivera sig i kyrkan om partiet inte ställde upp i valet?
  I övrigt har du inte ändrat din debattstil. Vad har mitt inlägg, i den principiella frågan att sekulära partier ställer upp i kyrkliga val, att göra med frågan om olika falanger i politiska partier? Skvatt intet!

 8. solan46 skriver:

  Svar till Markus:
  Humanisterna: Förbundsstyrelse sen kongressen 2012-04-29 finns här:
  http://www.humanisterna.se/forbundsstyrelsen/

  http://www.humanisterna.se/news/bengt-westerberg-till-humanisternas-styrelse/
  F.d. folkpartiledaren Bengt Westerberg sitter nu i Humanisternas styrelse

  Morgan Johansson verkar då inte vara med nu, och skriver inget om detta på sin Facebook

  Men det är ju folk på listan av valda S-representanter för Sv. Kyrkan som beslutat S-manifestet inför nästa Kyrkoval! Och de är också i kontakt med oss medlemmar inom S för Tro o Solidaritet. Vad får dig att tro, att andra än dessa lägger ner jobb för att få fram vårt Kyrkopolitiska program!?

  Varför påstår du att en tydligen icke kyrkopolitiskt intresserad Morgan Johansson (S) skulle jobba fram detta Manifest? Vi har ju representativ demokrati!

 9. LeoH skriver:

  Markus, det är inte bara humanister som är med och beslutar om manifest för valet i SvK. Det kan också vara medlemmar ur andra kyrkor eller helt andra trosriktningar.
  Med den kunskap jag har av hur S fungerar kan jag inte minnas att partiet någonsin sammankallade t ex katolska medlemmar till konferenser där det fastställdes en gemensam linje för alla socialdemokrater inom katolska kyrkan. För att ta som ett exempel.

 10. LeoH skriver:

  Så här står det på socialdemokraternas hemsida:”Kyrkomötesgruppens styrelse har under året haft ansvar för det programarbete, som nu lett fram till att partistyrelsen har kunnat fastställa Socialdemokraternas manifest i kyrkovalet 2013.” Den som ”fastställer” har också makten. I partistyrelsen ingår Morgan Johansson om jag läst partiets hemsida rätt.

 11. solan46 skriver:

  Till Torbjörn Lindahl:
  Vad menar du? Sverigedemokraterna gjorde som övriga i högerfalangen, och gick under ett täcknamn: Och täcknamnet var ”Fädernas kyrka”!

  Därför LURADES många att tro att det ”Fädernas kyrka” var opolitiskt!
  ”Fädernas kyrka” kallade sig INTE alls för Sverigedemokrater!
  Varför beskyller du oss Socialdemokrater för detta?

  Vi måste sträva till Öppenhet och Manifest, för att inte makthungriga egoister ska ta över!

  Vi kan väl ändå inte förbjuda att vissa kända gruppnamn som politiska partier, med kända värdegrunder, att de ska få vara med och skriva ett eget Kyrkligt Manifest?
  Sen måste vi ju också försöka kolla upp vilka namn som är villiga att ställa upp, och som vi vill kryssa på.

  Vill vi jämlikhet eller inte, vill vi ha hierarki med förtryckare o förtryckta, vill vi ha diktatur eller demokrati och medbestämmande?
  Detta är politiska ställningstaganden, men också andliga värdegrunder.

  Men du anser tydligen att om man går under ”täcknamn” så blir man opolitisk!

  ”Fädernas kyrka” hade ett klassiskt värdekonservativt Manifest med ingredienser som homofobi, islamofobi, kvinnoprästmotståndare osv.
  ”Fädernas kyrkas” manifest tilltalade sålunda de konservativt religiösa fundamentalisterna:

  Men kollade man namnens politiska tillhörighet så tillhörde de också Sverigedemokraterna och vissa tom nazistiska organisationer, som jag bl.a. själv diskuterade med på Facebook före Kyrkovalet; Och jag tycker det var ruggigt så obarmhärtigt inhumana och maktlystna de var.

 12. LeoH skriver:

  Solveig, i vilket stift ställde nomineringsgruppen ”Fädernas kyrka” upp? När jag undersöker valresultaten för 2005 och 2009 på SvK hemsida, så redovisas valresultat för SD vid bägge valen. Åtminstone i valen till kyrkomötet och stiften. Jag hittar inte ”Fädernas kyrka” i något av valen.

 13. Solveig, jag vill tacka dig för att du försvarar det faktum att det sekulära (S) kandiderar i kyrkovalen, dina ord gör Holtters kritik än mer trovärdig!

 14. Markus skriver:

  Morgan Johansson är mycket riktigt inte längre styrelsemedlem i humanisterna, men han har varit det tills nyligen. När SAP:s partistyrelse ska fastställa sitt kyrkovalsprogram är denne flerårige medarbetare på högsta nivå inom humanisterna en i den exklusiva skaran som ska fastställa programmet. Jag kan ogilla modellen som folkpartiet har med FISK som en halvmesyr, men den har dock fördelen att alla som är med i FISK också är med i Svenska kyrkan. Rent teoretiskt skulle ingen i SAP:s partistyrelse vara medlem i Svenska kyrkan samtiigt som dem ändå skulle fastställa partiets kyrkovalsprogram.

 15. LeoH skriver:

  Solveig, vad jag förstår finns det ingen nomineringsgrupp i kyrkovalet med namnet ”Fädernas kyrka”, däremot finns det en nomineringsgrupp som heter ”Sverigedemokraterna – Fädernas kyrka.” Källa, Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraterna_-_F%C3%A4dernas_kyrka

 16. solan46 skriver:

  Till Markus:
  Du verkar helt ha missförstått hur representativ demokrati fungerar?!
  Socialdemokraterna är uppbyggd av olika organisationer.
  Det var ex Fackföreningen som byggde upp och bildade partiet SAP, som skulle driva DERAS ärenden även politiskt vi lagstiftning, när det gällde löner, arbetstider, arbetsmiljö osv. LO:s medlemmar som är anslutna båda i S och facket, brukar få sina representanter i partiet. Idag tror jag att automatiken ersatts av frivillig dubbelanslutning.

  På liknande vis funkar det inom det religiösa området. Broderskap fick påverka SAP, men har nu bytt namn till S för Tro o Solidaritet, men det är samma medlemmar/personer. Vi dubbelansluts dock fortfarande automatiskt med SAP i vår Arbetarekommun.

  Sen vår ordf. Gun dog, finns ingen (jag är sekr.) som vill ställa upp som ordf. för Norsjö Kristna socialdemokrater. Så om inget under sker, så kommer vi att lägga ner, men vi kan ju som kristna ändå bli valda via vår S-lista, och Ann-Helen m.fl. som är aktiva inom Kyrkofullmäktige vill inte ta på sig ansvaret också för allt jobb de innebär, att också vara ordf. för vår lokala kristna förening. Men de ställer däremot upp i Kyrkovalet på listen för S, men jag förstår inte varför de skulle bli mer sekulära, för att de andra medlemmarna är för gamla för att vilja ställa upp som ordförande!? Ungdomarna flyttar till stan för att studera …

  När de religiöst intresserade som vill finnas på S-listorna underifrån jobbar ihop ett Manifest inför Kyrkovalet, så är det jobbat underifrån, och inte uppifrån.

  Men eftersom vi i S på kyrkolistan också är en del av SAP, så har också hela SAP-toppen accepterat den Manifestation som vi inom kyrkan vill driva, för att få folk att vilja rösta på oss. Att förneka att kyrkoarbetet inte ligger också på en politisk betydelsebärande värdegrund av synen på olika åsikter om jämlikhet osv. Så bygger en sådan åsikt på en lögn och inte på sanning. Konservativa åsikter ÄR också politiska!

  Du kan ju också gå in i Sosse-trädets adress http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/Socialdemokraterna-i-Svenska-kyrkan/Viktiga-fragor/Kyrkovalsmanifest/Valmanifestet/ så kan du praktiskt se hur den organisatoriska gången är när det gäller demokratin:

  Tag ”ett steg tillbaka” i adressen ovan, ser du att det står, att ”kyrkomötesgruppens styrelse” (INTE partistyrelsen) har under året i samarbete med medlemmarna jobbat fram detta Manifest inför kyrkovalen 2012:
  http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/Socialdemokraterna-i-Svenska-kyrkan/Viktiga-fragor/
  Viktiga frågor
  Kyrkovalsmanifest 2013
  Kyrkovalsmanifest
  Bakgrund Kyrkomötesgruppens styrelse har under året haft ansvar för det programarbete, som nu lett fram till att partistyrelsen har kunnat …

  Markus – innan du dömer så försök förstå, att detta Manifest INTE är utarbetat som du säger av icke religiöse Morgan och S-toppen, utan är framtagen av S-medlemmar som är Religiösa, oavsett de är med i S för Tro o Solidaritet, eller inte!

  Manifestet är m.a.o. nu också klubbat av S-partistyrelse enl. demokratis alla spelregler, och de har därmed bekräftat, att de ska ta hänsyn till våra kyrkoåsikter, som vi underifrån har jobbat ihop. Så ser du att SAP kommer att påverkas inte bara av sekulära krafter, utan också av religiösa andliga värdegrunder från oss!

  Jag har beskrivit detta ovan, men inte säkert att du orkar läsa igenom, och inte alls vill höra sanningen och försöka förstå att den demokratiska processen, om att när det gäller detta Manifest så kommer det nerifrån oss, och inte uppifrån S-toppen.

  Det är viktigt att behjärtansvärda saker som ligger S varmt om hjärtat, som att vara humana när det gäller flyktingpolitik, och i kampen för Fred – att detta också juridiskt finns i Kyrkfullmäktiges befogenheter att få driva.

  Morgan (S) är ju juridiskt skolad, och som jag kan tänka mig at Morgan ideologiskt gärna vill att Kyrkan juridiskt ser till att praktiskt skapa lagar som idag inte finns, så att Kyrkan får rätt att i alla situationer få driva humanitär hjälpverksamhet när det gäller flyktingar, även om flyktingen ännu inte fått rätt till svenskt medborgarskap?

 17. solan46 skriver:

  Till Leo: Wikipedia skriver:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraterna_-_F%C3%A4dernas_kyrka
  I Kyrkovalet kallade Sverigedemokraterna sig själva för:
  Förbundet Fädernas kyrka, som sedan bedrivit valrörelse i kyrkovalen 2005 och 2009. I kyrkovalet 2005 fördubblade man antalet mandat.

  Socialdemokratiska partiet tillskriver sig varken för att vara ett religiöst eller sekulärt parti. SAP står sålunda för Religionsfrihet, och tar därför hänsyn till både sekulära och religiösa åsikter. Jag hoppas att jag klarat av att klarlägga detta faktum.

 18. @Solveig.
  Ett parti kan inte vara både sekulärt och konfessionellt på en gång.
  Antingen så är det ett evangeliskt lutherskt parti och då är det rimligt att kandidera i ett sådant samfund eller så är det öppet för andra tros- och ilvsåskådningar och då bör man nog inte tro att partiet är bäst lämpat att avgöra lärofrågor i ett samfund av många.
  Ni måste välja om ni ska behålla något av er trovärdighet: antingen ställer ni upp i alla samfund som är registrerade i Sverige, eller så blir ni vad ni är, ett sekulärt parti. Fast det är klart, inte alla inser värdet av någorlunda konsekvent handlande. Nu sitter icke-medlemmar och beslutar om inriktningen på kyrkomötets största nomineringsgrupp!
  Ni har ju genom ert engagemang banat väg för alla andra politiska partier i kyrkan, inklusive (SD) som du inte verkar gilla. Vad skiljer er från dem i princip? Ni har båda era sekulära agendor som ni försöker få kyrkan att foga sig i.
  Att driva frågan om religionsfrihet inom en kyrka är ju ganska absurt, kyrkan finns ju till på grund av en viss tro som den är förpliktigad att främja.
  Den grandiosa självbilden inom (S) som gör att ni tror att ni är bäst på allt från jobb och skatter till människors tro är ganska makaber!

 19. LeoH skriver:

  Solveig, i de senaste kyrkovalen har inte någon nomineringsgrupp med namnet ”Fädernas kyrka” deltagit. Nomineringsgruppen heter Sverigedemokraterna – Fädernas kyrka. Om du inte tror mig så gå till Svenska Kyrkans hemsida för mandatredovisning de senaste valen och berätta för mig om du hittar valresultat för en nomineringsgrupp med namnet ”Fädernas kyrka”
  http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/valresultatslutgiltigt2009/Resultat/Kyrkomote.aspx

  Det är ju också så, att den som fastställer ett program också har det sista och avgörande ordet om innehållet. Jag förstår inte varför du inte accepterar partiets egen förklaring på partiets hemsida:
  “Socialdemokraterna är som parti verksamma inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen.”
  Jag har varit medlem i S och vet att det förhåller sig så, som partiet själv säger. Det är ingen felskrivning.

  I nästa kyrkoval ställer, som läget ser ut just nu, tre (möjligen 4) partier upp i valet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Pensionärspartiet brukar också finnas med, men jag vet inte hur de beslutat om deltagandet i nästa val.

 20. larsgunnar skriver:

  Om det ska vara så svårt att förstå varför det är viktigt att just det politiska partiet (s) måste ställa upp och rädda/staga upp Svenska kyrkan så gör man klokt i att läsa detta blogginlägg av kyrkopolitikern Christina Meltin Weserlund (s) i Härnösand:

  Där står det i klartext vad den bärande tanken är bakom att (s) framträder som parti i kyrkovalet:
  ”Att just S-politik är det som kristendomen bygger på är självklart. Jag har alltid hävdat att Jesus var den förste socialisten/ socialdemokraten.”

  Eftersom kristendomen grundas på (s)-politik vore det givetvis ett oerhört svek om (s) INTE skulle ställa upp i kyrkovalet. Det kan väl inte vara så svårt att fatta?!

 21. larsgunnar skriver:

  (Westerlund ska det förstås vara – inte Weserlund …)

 22. larsgunnar skriver:

  Länk till Meltin Westerlunds blogg:
  http://www.s-info.nu/page/blogg.asp?id=514&blogg=56079

 23. LeoH skriver:

  Ja, så kan man också se det, larsgunnar.:-)

 24. larsgunnar skriver:

  🙂

 25. Markus skriver:

  Jag är fullt medveten om hur representativ demokrati fungerar. Därför är jag medveten om att det är just partistyrelsen med bl.a. ”humanisten” Morgan Johansson som fastställt programmet. Det är hos Morgan Johansson och hans kollegor i partistyrelsen som den verkliga makten sitter – inte i kyrkomötesgruppen eller några andra fromma kyrkopolitiker på gräsrotsnivå i Norsjö.
  Jag vill att du Solveig och många andra fromma socialdemokrater ska fortsätta att engagera er i kyrkoråd och kyrkomöte – men då ska ni väljas dit på andra grunder än att ni tillhört det religiöst obundna partiet SAP.
  Försök gärna i fortsättningen att fatta dig mer kortfattat. Nu är dina inlägg så ordrika att de tyvärr blir ganska svårgenomträngliga. Dessutom skulle din argumentation vinna på om du försökte att förstå dina meningsmotståndare och inte bara gå till attack mot dem.

 26. Andreas Holmberg skriver:

  Instämmer med bloggaren och med föregående talare. Det kan rent logiskt bara finnas ett av tre skäl till att politiska partier som Centerpartiet eller Socialdemokraterna (eller de som bara bytt namn till FISK eller Borgerlig samling eller nåt sånt) engagerar sej som partier (OBS!) i just Svenska kyrkan, inklusive dess tro och lära:

  A. Partiet ser sej självt som ett konfessionellt kristet parti.
  B. Partiet ser inte Svenska kyrkan som en kristen kyrka.
  C. Partiet ser Svenska kyrkan som en kristen kyrka men vill inte att den ska förbli det.

  Vad tror ni gäller för (S)? A, B eller C?

 27. LeoH skriver:

  Andreas, det kan också vara så, vilket är fullt förklarligt, att de inte förstår vad en kristen kyrka är eller borde vara. Vilket i sin tur innebär att det är förvånande hur passiva de kristna, oavsett vilken kyrka de tillhör, i de olika partierna är. De borde reagera!
  Alltså en variant av b.

 28. solan46 skriver:

  När man läser Andreas Holmberg Kl.17:45 och Markus Kl.17:47 sista inlägg här, så förstår jag att de inte läst på mina svar, eller så har de inte förmågan att förstå hur det går till.

  Så jag försöker nu att historiskt förklara, varför det är naturligt att åtminstone vi som är äldre, och kommer från arbetarklassen och/eller var småjordbrukare ”känner oss hemma med” att våra medlemsröster i Kyrkofullmäktigevalet ska få ha kvar, och behöver stöd i gruppnamnet ”Socialdemokraterna:”

  Alla vet att historiskt har ”ägandet” gett makt, och makten har förtryckt mest de allra fattigaste och i Sverige hade först kungen, sen adel, präster, borgare o storbönder makten.

  Tack vare Martin Luthers tes att Bibeln skulle läsas på egna språket, och att obligatorisk läsande av katekes infördes av prästerna, blev orsak till att också ”den fattige” skulle få rätten att få lära sig läsa, ja t.o.m. flickorna!

  I Ryssland var arbetarklassen slavar under feodalherrar, och när Karl Marx kom med sina teser om revolution för att ”slavarna” skulle resa sig, för att ”produktionen ska i hela folkets händer” så gällde det då också Kapitalisterna inom Industrin, som ofta var ännu värre än feodalherrarna.

  Och Karl Marx ansåg också att ”religionen är ett opium” för folket, därför att de flesta prästerna ställde sig på makthavande förtryckares sida, och att folket skulle vara ödmjuka och underdåniga sina Slavdrivare!

  Facket o Partiet har sålunda Karl Marx som filosof, men andligheten är djupt rotad inom arbetarklassen, och ofta var det Frikyrkorna som arbetarklassen vände sig till:

  Min mamma var sålunda som ung piga, och med i Frälsningsarmén och spelade, sjöng och hade söndagsskola för barn, som hon tyckte var fantastiskt roligt, och hon sjöng o spelade också för oss barn, och så var det i de flesta hemmen, antar jag.

  Mamma med fana av ”blod och eld” http://www.blodocheld.se och pappa (som stuveriarbetare o småbonde) med socialismens röda fana, och hade båda samma mål och omsorg om sin nästa.

  I vår by var det folket i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i Bönhuset, som gjorde en behjärtansvärd insats av gemenskap för byborna och deras ungdomar.

  Religiositeten har sålunda varit självklar på landsbygden och bland de fattiga, men tyvärr fanns också en annan sämre sida i religionen:

  Vissa som gick i Bönhuset varje söndag, ansåg sig ”högkyrkliga” och därför stå Gud närmare, och därför röstade dessa obligatoriskt på Högern som speciellt i sina valprogram värnade om just Kyrkan, dess status, och deras konservativa värdegrunder.

  Min pappa som var världens underbaraste socialist, fick jag dock med sorg i hjärtat höra hur hårt kristet folk därför dömde honom, och menade att han var en farlig antikrist, speciellt därför att han var så snäll.

  Arbetarklassen som var socialdemokrater ville sålunda INTE rösta på Högern i kyrkoval:
  De var inte bara i behov av pengar o mat, utan hade också behov av andlighet i gemenskap.

  Därför bildade den kristna socialismen allians med socialdemokraterna i början av 1900-talet och kallade sig för Broderskaparna. Vi har haft sammankomster med mat, bön o sång och dryftat kyrkliga o politiska frågor.

  Broderskap har nu bytt namn till ”Socialdemokrater för Tro och Solidaritet” pga. vi idag har en ny arbetarklass som inte självklart är kristna utan kan vara ex. muslim som i sin tro speciella tro också ideologiskt vill ha också en politisk tillhörighet. http://www.socialdemokraterna.se/broderskap

  Fundamentalister oavsett religion ex kristna eller muslimer vill ha kvar konservativa regler med ojämlikhet, starka hierarkier och där speciellt inte kvinnor har samma rättigheter. Extrema kristna o islamister tillhör sålunda ofta SD eller Högern.

  Andligt religiösa som INTE är ”bokstavstroende” tar fasta på det ekumeniska budskapet att Gud ÄR kärlek. Gud står för bara positiva saker, han hör vår gemensamma bön, om solidaritet, den kollektiva, gemenskapen, empati, barmhärtighet är vägledande:

  ”allt vad du gör för din nästa, gör du för mig” är Socialdemokrater för Tro och Solidaritets viktigaste ledord.

  ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. citat av Karl Marx

  ”De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov.” citat från Apostlagärningarna 2:44-45

  När man läser om revolutionären Jesus, så har han utan tvivel socialistiska värdegrunder! Jesus hade sålunda en politisk värdegrund om jämlikhet även när det gällde kvinnor, och som gjorde att de Skriftlärde så upprörda att de till slut ville dräpa honom!

  Vår tro är vägledande o sålunda viktig att få omsättas i praktisk politisk handling enl. ovan!

  Därför är det en naturlig symbios, att andligt intresserade också kan organisera sig och få styrka för våra värdegrunder, i samarbete med våra partikamrater!

  Denna kollektiva gemenskap är tydligen obegriplig för de konservativa egoisterna som ser religion som en exklusiv statusfråga, och som fördömer och vill stänga kyrkans dörrar för ”sådana som jag” som beskylls för att vara ”förvillare”, därför att jag inte är bokstavstroende.

  Inför förra kyrkovalet var vår ordf. för ”Socialdemokrater för Tro o Solidaritet”, Peter Weiderud här i Norsjö o Skellefteå. Jag fångade snuttar av hans tal på min kamera, och som jag satte in på Youtube.

  Jag tycker han förklarade på ett ypperligt sätt sambandet mellan Socialdemokraterna och Jesu liv o predikan. Lyssna noga till det han säger, så förstår ni sambanden.

  Först talar han på torget i Skellefteå, och sen på Församlingshemmet i Norsjö: http://www.youtube.com/watch?v=y59UdQYQlWE

  Mvh från Solveig Abrahamsson

 29. LeoH skriver:

  Ja du, Solveig, men vad har det ena med det andra att göra? Jag har lett studiecirklar, kurser och föreläst om arbetarrörelsens historia, så jag torde ha vissa kunskaper. Broderskapsrörelsen bildades inte för att människor skulle ha något att rösta på i kyrkliga val. Broderskapsrörelsen önskade vara en brobyggare mellan parti och kristna och bidra till att kristna aktiverade sig i partiet.

  Marx hävdade inte att religionen var ett opium för folket. Det var Lenin som hävdade den ståndpunkten. Marx sa, att religionen är folkets opium, som de tar till för att stå ut med förtrycket. Två helt skilda uppfattningar.

  Har någon på den här diskussionstråden kallat dig för förvillare?

  Troligtvis är det har den sista kommentaren, för den här gången till dina oerhört pratiga kommentarer, som blandar högt som lågt och tydligen inte har någon ände.

 30. @Solveig
  Det framstår med all önskvärd tydlighet att du i själ och hjärta är socialist och att din kristna identitet inte går lika djupt. Att hävda att Jesus var socialist är en skrattretande anakronism som bara visar din okunnighet. Socialismen som ideologi bygger på tanken att det är makten över kapitalet som styr historien, det hittar du alls inte hos Jesus!

 31. 46Solan skriver:

  Politisk kamp för demokratisk rättvis fördelning av jordens resurser, frisk miljö, folkhälsa och allas rätt till religiös tro och människovärde med mat för dagen och tak över huvudet är politisk. Allt har ett samband: Politiker har alltid använt olika religioner i olika syften för att skapa krig eller fred, man kan inte blunda för detta faktum! Allt har ett samband:

  Citat från Bibelfrågan: ” Frågor och svar:
  http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/mammon.htm
  ”När pengarna blir ett självändamål, då låter vi mammon styra oss.”

  Fråga: I Bergspredikan säger Jesus: ‘Ni kan inte tjäna både Gud och mammon? Vad menar han med det? (I.U.)

  Så när pengarna blir ett självändamål, när vår strävan efter pengar bara har vår egen tillfredsställelse, våra egna behov, vår egen ägandelusta som mål – då låter vi mammon styra oss. Då är mammon vår herre och vi är mammons tjänare eller slavar.

  Och då kan vi inte samtidigt lyda Gud.

  Därför kunde Jesus säga:

  ”Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike” (Luk 18:24-25)
  Inte på grund av pengarna som sådana, utan på grund av fixeringen vid pengarna.

  ”De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar [dvs inte pengarna i sig själva, utan kärleken till dem] är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande” (1 Tim 6:9-10)

 32. 46Solan skriver:

  .
  HUR HAR DU DET, MED VARDAGSRASISMEN?
  Uppmanande frågor ställs till de övriga partierna:
  Dom ”rensar”, sägs det…Vad gör NI?

  Ställs nu krav på uteslutningar i inte bara SD, utan också i andra partier!?

  Men straff och uteslutningar är tyvärr typiskt förtryckande, diktatoriska fasoner som har sina traditioner och rötter i tron på en hämnande och straffande Gud, om man inte tror på rätt sätt:

  .
  Se min youtube film från högmässa i Norsjö på temat: ”Förlåtelse utan gräns” samt lyssna på vittnesbörd av Torsten Mattsson, sånger mm på adresser: Norsjö kyrka Högmässa (del 1 av 2) Torsten Mattsson 11nov.2012 http://youtu.be/YjLhWZ0K-f4

  .
  som finns speciellt här i del 2: Norsjö kyrka Högmässa (del 2 av 2) Torsten Mattsson 11nov.2012 och – kyrkoherde Väpplings slutord är i sammanhanget mycket tänkvärda: http://youtu.be/6qKsJxzLWDw

  .
  För om man har en kärleksfull Gud som förebild, kommer man till helt andra lösningar, än uteslutningar – precis som Väppling predikar;
  att varje ”bortsprunget får” är lika värdefull, och som ska vara välkommen in i ”flocken”, och tryggheten i en kärleksfull gemenskap.
  För där rädsla finns där frodas ångest och våld.

  Öppen argumentation, jämlikhet, kunskap, integrering och ekumenisk rätt till tro o tolerans, är sålunda lösningen i kampen för fred i världen och mellan människor:
  http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/Sveriges-Kristna-Socialdemokrater—Broderskapsrorelsen/Hem/

  .
  Detta från Kyrkans Tidning är också tänkvärt:
  http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/barn-har-ratt-till-religion-arkebiskop-anders-wejryd-infor-sitt-mote
  Barn har rätt till religion – ärkebiskop Anders Wejryd inför sitt möte 16-17 nov. 2012

  Wejryd tycker att huvudbudskapet är att barns bästa måste stå i centrum.
  Och i dag lever många barn i en svår situation, det är tufft att vara barn till en fattig förälder
  och vuxna försöker ofta förverkliga sig genom barnen.

  Men det finns fler syften med mötet:
  Barnkonventionen talar om barns rätt till andlig utveckling och andlig välfärd.

  Att tro att Gud inte finns är också en trosuppfattning,
  det måste man förhålla sig till och samtalet om detta ska man inte undanhålla någon, inte barn och unga heller.

  Wejryd vill att kyrkan aktivt ska stå emot den marginalisering av religionen som pågår,
  genom att finnas med överallt i samhället och våga koppla ihop det vi gör med tron, och sätta ord på det.

  Barn och unga måste få möta människor som vågar berätta om sin egen tro.
  Och det handlar inte alls bara om konfirmandtiden, utan om hela kyrkans sätt att vara.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: