Undras hur propositionsordningen skall formuleras?

3 januari, 2013

Läser i EXPO att en Sverigedemokratisk kommunfullmäktigeledamot i Älmhult, Annika Rydh föreslår, att världssamfundet skall besluta om att begränsa muslimskt barnafödande. Nu är begreppet ”världssamfundet” lika luddigt som begreppet ”marknaden”, men jag vill ändå hoppas att Annika Rydh tänker sig FN:s generalförsamling och att hon inte hoppas på beslut av enbart EU, Nato och USA.

Om det nu skulle hampa sig så, att generalförsamlingens majoritet skulle rösta för förslaget. Vilka sanktioner har Annika Rydh tänkt sig skulle drabba de länder som vägrar följa ”världssamfundets” beslut? Hota med att inte köpa olja? Och hur ska begränsningen av barnafödandet ske? Militär ockupation och kemisk kastrering?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Annonser

Makaber diskussion

2 januari, 2013

Läser i medierna om den märkliga diskussionen i USA i spåren av den senaste skolskjutningen. Starka krafter anser, att lärarna skall vara beväpnade, för att kunna skydda barnen. Jag ser framför mig hur en tänkt lärarlegitimation i USA innehåller uppgifter om pedagogisk förmåga, ämneskunskaper och intyg om godkända skjutprov.

Självfallet är det så att lättheten för enskilda, att kunna köpa sig vapen leder till ökad hotbild. Det är de flesta, åtminstone utanför USA, eniga om. Däremot finns, märkligt nog, en ovilja att se att samma samband även gäller i storpolitiken. Den enorma mängd vapen som säljs och köps av regeringar innebär självfallet att hoten om militärt våld ökar, med oerhörda konsekvenser för barn. Se bara USA:s användning av drönare.

Striktare vapenlagar behövs inte bara för enskilda medborgare, utan även för stater. När ska riksdagen äntligen inse det?

DN,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,