Är det någon som kan tänkas vilja svara?

Jag har under de senaste åren förgäves försökt få till en dialog med företrädare för partier, som ställer upp i kyrkovalen, men det har varit fullständigt omöjligt. Inga partiföreträdare svarar på insändare i lokalpressen och inte blir det några reaktioner på mina blogginlägg eller mina uppdateringar på Facebook. Det har inte hjälpt om jag skrivit resonerande inlägg eller medvetet provocerande. Resultatet har varit kompakt tystnad.

Men skam den som ger sig. Jag ska försöka närma mig frågan på ett helt annat sätt. I det här inlägget kommer jag att ställa ett antal frågor mer målinriktat än tidigare. Jag erbjuder alla som känner sig berörda av respektive fråga, att skriva gästinlägg i min blogg. Självfallet går det också lika bra att kommentera direkt i det här inlägget. Anvisningar hittar ni i slutet av inlägget.

Nu till frågorna.

1. Den första frågan riktar sig direkt till de partier som ställer upp i de kyrkovalen och svaret bör då också vara av mer formell och programmatisk karaktär. Hur motiverar partiet sin ambition att styra ett trossamfund som Svenska kyrkan? Efter vad jag förstår, definierar ni inte era partier, som kristna partier. Jag kan inte hitta några skrivningar i partiprogrammen, som motsäger mitt intryck. Varför begränsas ambitionen enbart till ett av alla kristna samfund i Sverige?

I de flesta samhällsfrågor har vi som enskilda ett personligt ansvar, att agera efter eget samvete och de kommande frågorna riktar sig därför till enskilda partimedlemmar.

2. Jag är intresserad av en förklaring till varför ni, som är medlemmar i SvK och partier som ställer upp i de kyrkliga valen, accepterar att ett sekulärt parti beslutar om program för Svenska Kyrkan, som partiet definitionsmässigt inte är en del av och att ni samtidigt måste söka partiets godkännande, om ni önskar aktivera er som förtroendevalda i SvK. Skulle ni acceptera något liknande förfarande i förhållande till någon annan organisation ni är medlemmar av?

3. De flesta partier består av medlemmar från mängder av kyrkor och därför vore det intressant att ta del av hur ni, som tillhör andra kristna kyrkor än Svenska Kyrkan resonerar, när ni deltar i beslut om program och utser kandidater till förtroendeuppdrag i en annan kyrka än er egen. Skulle ni stillatigande acceptera en motsvarande inblandning i era egna kyrkor?

4. De flesta partier har också en stor andel medlemmar med en helt annan tro än den kristna. Hur motiverar t ex en muslim, att ni deltar i beslut om program för en kristen kyrka, men också anser er veta vilka partimedlemmar, som är bäst lämpade att utveckla Svenska Kyrkan? Vore jag i motsvarande situation, skulle jag åtminstone känna viss tvekan.

5. Sista frågan riktar jag till alla de partimedlemmar, som inte tillhör Svenska Kyrkan och samtidigt säger sig vara icketroende. Anser ni verkligen att ni har kompetensen att avgöra vad som är rätt och fel i en trosuppfattning? Är inte risken stor, att ni beslutar om program, som är främmande för kyrkan och att ni stöder kandidater till listorna, vars uppfattningar sammanfaller med era egna uppfattningar och inte ett kristet samfunds egen självuppfattning? Med handen på hjärtat, vill ni verkligen, innerst inne, stärka Svenska Kyrkan? Tillåt mig betvivla! Men det är bara ni som kan svara på frågan. Jag väntar med stort intresse!

Som sagt, jag erbjuder alla som känner sig manade att svara på någon av frågorna, att skicka in ett gästinlägg till min blogg. Alla inlägg som utgår från frågeställningarna blir införda. Skicka eventuella inlägg med e-post. Finns under fliken ”om mig.” Det går också bra att ge kommentarer till det här och kommande inlägg. Jag kan tänkas använda intressanta kommentarer, som bas i kommande inlägg. Erbjudandet är öppet till den 13 september. Då hinner jag publicera eventuella sena svar dagen före valdagen den 15 september.

Strunta i frågornas tafflighet, utan se till andan i frågorna. Jag vill gärna få svar för det här är en fråga som förbryllar mig.

KT

Läs även andra bloggares åsikter om  , , , , ,

26 Responses to Är det någon som kan tänkas vilja svara?

 1. Andreas Holmberg skriver:

  Bra, Leo. Bra. Fantastiskt bra skrivet. Ska det vara så omöjligt att få fler journalister än gamle frikyrkopastorn Eklund att driva de här frågorna också MELLAN kyrkovalen?

  Även jag har skrivit en del i lokalpressen, men aldrig, säger aldrig, har någon ansvarig politiker svarat mej kring det här. (Kan ha missat någon text, men…). Andra, vanliga Svenssöner, har ibland givit respons. Men tystnaden från ansvariga politiker är öronbedövande… Inte bara i könsbegreppsfrågan (som en del nog tycker är pinsam) utan alltså i själva kyrka-stat-frågan, där jag ställt liknande frågor som du, utifrån resonemanget att politiska partiers inblandning i Svenska kyrkans styre logiskt sett bara kan förklaras utifrån något av följande alternativ:

  1) Man betraktar sej själva som konfessionella partier
  2) Man betraktar inte Svenska kyrkan som en kyrka
  3) Man betraktar Svenska kyrkan som en kyrka men vill inte att den ska fortsätta vara det

  Kan du – rent logiskt – komma på någon ytterligare förklaring, eller är de tre pinsamma alternativen (vilket jag tror) heltäckande?

  (Tror att jag skrivit det här på kommentarsfältet i din blogg någon gång förut – men för säkerhets skull upprepar jag mej).

 2. LeoH skriver:

  Jag minns hur du skrev en insändare i HT i januari inför förra kyrkovalet. Jag väntade i en månad på att någon skulle svara dig. Till slut skrev jag en insändare, där jag tyckte du borde fått ett svar. resultatet – ingen av oss fick svar. 😉
  Dina tre alternativ är heltäckande!

 3. Gunvor Vennberg skriver:

  Jag blir alltmer förtjust i tanken på att Frimodig kyrka borde ställa upp i nästa riksdagsval och ihärdigt uppmana folk att INTE rösta på oss eftersom

  Partipolitiskt obundna religiöst definierade grupper i riksdagen vore lika oönskade i en sekulär stat som religiöst obundna politiska partier i kyrkomötet och lika orimliga som att Riksdagen lagstiftade om ett enskilt trossamfunds inre angelägenheter.

 4. LeoH skriver:

  Jag vet inte hur många socialdemokrater som genom åren varnat för att kristna vill lägga sig i politiken. Partistyrelseledamoten och ateisten Morgan Johansson har gjort det ett antal gånger. Ickemedlemmen Mona Sahlin har gjort det och mängder av andra. Ändå har både Sahlin och Johansson varit delaktiga i beslut om program för Svenska Kyrkan. Kan det vara en slump att partiernas program inte innehåller något om mission?

 5. Andreas Holmberg skriver:

  Ja du Gunvor, idén är ungefär samma som jag hade när jag under pågående kyrkomöte 2009 tog med mej en egentillverkad skylt ANDREAS HOLMBERG SVENSKA KYRKAN till ett BUN-sammanträde istället för den vanliga ANDREAS HOLMBERG FOLKPARTIET. Jag satte upp den på bordet också – men bara fram till det att nämndsammanträdet började, då jag bytte ut den mot en folkpartiskylt. Det var min lilla demonstration, det. (Vet inte om någon noterade den).

  Leo, nej det är ingen slump. Partiprogrammen innehåller ju ingenting om att ”göra alla folk till Jesu lärjungar”. Det konstiga är bara att partierna ändå engagerar sej i en organisation som har (eller i varje fall borde ha) den målsättningen. För att se till att det inte blir något av den, eller vad?

  Får du någon respons från ansvariga politiker, Leo? Det här missförhållandet är så stort att en kanadensisk gästforskare vid Luleå tekniska högskola gick i taket och jämförde med DDR, men samtidigt så etablerat att många svenskar rycker på axlarna – ja, själva avståndstagandena klingar mer pliktskyldigt än engagerat. Jag trodde att kyrkovalet 2009 skulle bli en katastrof för de politiska partierna, men icke – och nu har vi dem här igen.

 6. LeoH skriver:

  Andreas, än har jag inte fått någon reaktion från någon ansvarig politiker. Vi kommer att få dras med de politiska partierna många val till, men jag ser ändå en liten rörelse bland medlemmar i t ex S, att de känner obehag för tingens ordning.
  Tyvärr bara, så verkar det första steget bort från den direkta partistyrningen bli ”fristående” x-partister i SvK.

 7. Jättebra initiativ. Ska med intresse följa detta.

 8. LeoH skriver:

  Tack Carolina!

 9. Andreas Holmberg skriver:

  Jag förstår din resignation, Leo (”vi kommer att få dras med de politiska partierna i många val till”) och jag erkänner att jag var naiv som trodde att det skulle bli ett opinionsras för S och C (och även FISK, MISK, VISK o.s.v.) i kyrkovalet 2009 – medan ÖKA, Posk och FK skulle gå kraftigt framåt, särkilt ÖKA trodde jag. Jag hade smärtsamt fel.

  Samtidigt skulle det kunna hända saker snabbt om a) skandalen i media mer kontinuerligt framställdes som den skandal den är och om b) icke troende eller svenskkyrkliga i de politiska partierna gjorde uppror mot partiernas engagemang i just Svk och om c) de partier som dragit sej ur kyrkovalet gjorde politisk affär av det och skarpt kritiserade dem som är kvar.

  Instämmer i varje fall i Carolinas kommentar! Allt gott!

 10. T. Axelson skriver:

  För att få ställa upp i valet borde det vara fullt rimligt att kräva t.ex följande formulering inskriven i nomineringsgruppens program:

  ”[Nomineringsgrupp partiet] erkänner som sin,
  Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, är förklarad och kommenterad i Konkordieboken samt i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument.”

  Det är trots allt denna de är satta att värna och förverkliga, ju. Att det är politiskt omöjligt med ett sådant krav, gör inte det tilll synes självklara i avsaknaden av det mindre absurt.

 11. Gunvor Vennberg skriver:

  Tyvärr har Svenska kyrkan redan relativiserat tron på sin bekännelse så mycket att orden inte betyder något ens för de präster och biskopar som har ansvar för lärans fortlevnad. Att då kräva bekännelsetrohet av lekmännens sammanslutningar vore konstigt om än nödvändigt.

 12. Ulf Hjertén skriver:

  Jag tillhör en församling där vi vid de senaste valen inte haft någrapolitiska partier inblandade i nomineringsarbetet. Vid senaste valet hade vi kontraktets högsta valdeltagande. Inte minst pga flera unga kandidater och föräldrar till barn i våra barn och ungdomsgrupper. Men skulle vi formulera uppropet till det stundande valets nomineringar enligt T.Axelsson ovan, ja då skulle nog den gryende entusiasmen svalna betydligt. Vaddå 1530 och 1593? Vi lever faktiskt 2013 och måste möta vår samtid med visioner på vår tids språk. Det betyder inte att vi överger bibeln och vissa huvudstråk i vår kyrkas grunder men det mesta måste frächas upp och bli begripligt för dem som ska bära lasset vidare. Det minsta behovet vår kyrka har är behovet av bokstavsfundamentalister. Det om något är faran för kyrkans sotdöd.

 13. LeoH skriver:

  Axelssons förslag är överdrivet. Däremot är det inte överdrivet att hävda att sekulära partier bör avhålla sig från inblandning i kyrkans inre angelägenheter. Jag ser inte heller att det skulle finnas en bokstavsfundamentalism i dag, som i någon större utsträckning skulle bidra till kyrkans sotdöd. Det är andra tendenser som gör att kyrkan sakteligen förblöder.

 14. T. Axelson skriver:

  Ja, min formulering torde uppfattas som överdriven, men den är kopierad rakt av från kyrkoordningens definition av svenska kyrkans tro. Och kyrkomötet har makt att formulera lära, vilket kräver lojalitet mot denna kyrkans bekännelse-kontinuitet (som säkert kan formuleras lite mildare än nämnda paragraf, men sakligt handlar det om viljan att förbli samma kyrka som Jesus med hjälp av apostlarna grundade och som reformationen syftade till att återställa). Alternativet är att alla frågor som rör lära och det andliga livet, som liturgi, psalmbok och liknande tas ifrån kyrkomötet och andra valda organ. (Sedan kan man som Gunvor ovan förvisso misströsta om biskopar och präster, men de har i alla fall i sina vigningslöften förpliktigat sig till att hålla ifrågavarande bekännelse. Löften som åtminstone teoretiskt skulle kunna följas upp.)

 15. LeoH skriver:

  För mig är det viktigt, att det är kyrkan som tolkar och styr sin egen verksamhet. Biskopar och lekfolk i samverkan, som en episkopal kyrka. Inom den ramen kommer det finnas och formeras skilda riktningar, som betonar skilda sidor av den kristna tron. Så förhåller det sig, som jag förstår saken, inom alla de stora kyrkorna.
  Sekulära partier kan vare sig vara en del av lekfolket eller en legitim fromhetsriktning inom kyrkan. SvK har en läronämnd, som åtminstone borde kunna påtala en sådan teologisk självklarhet.

 16. Andreas Holmberg skriver:

  Jag avstår från att kommentera den här gången, men följer med intresse övrigas repliker. Tack Leo för att du tillhandahåller detta forum! En levande blogg – inte minst är det intressant att notera din ”debatt med dej själv” under åren.

  Men notera gärna att jag fortfarande främst hoppas på folkkyrkliga ÖKA när det gäller att få gamla centerpartister och socialdemokrater att våga rösta ”opolitiskt”. Jag tror liksom du Leo nuförtiden mer på FK i de stora principfrågorna, men när det gäller att bryta de politiska partiernas hegemoni behöver vi faktiskt hjälp av både Posk, ÖKA och nya nomineringsgrupper.

 17. Andreas Holmberg skriver:

  Nåja, avstår och avstår ;o)

 18. LeoH skriver:

  Andreas:Jag delar helt din syn på Posk:s och ÖKA:s betydelse för att bryta partiernas hegemoni. Det var en bärande tanke i den där insändaren du skrev i HT 2009. Jag hade vid den tidpunkten inte så klart insett det själv.

 19. […] några dagar sedan skrev jag ett blogginlägg, ”Är det någon som kan tänkas vilja svara?” Jag hoppas verkligen att någon i de målgrupper jag riktar frågorna till vill svara. Jag […]

 20. […] 3 mars skrev jag ett inlägg: ”Är det någon som kan tänkas vilja svara?” Det har nu gått en månad och hittills har ingen nappat på erbjudandet att få skriva […]

 21. […] långsint och vill nu återigen påminna om mitt erbjudande. Den 3 mars skrev jag ett inlägg: ”Är det någon som kan tänkas vilja svara?” Det har nu gått två månader och hittills har ingen nappat på erbjudandet att få skriva […]

 22. […] och Sverigedemokraterna att göra gästinlägg på min blogg Tankar i natten. Inbjudan hittar ni här och uppföljande inlägg här och här. Tyvärr har ingen ansett det mödan värt att nappa på […]

 23. […] också känt stort missnöje med partiernas ovilja att diskutera frågan. I mars i år fick jag den fiffiga idén att erbjuda representanter för de partier som ställer upp kyrkovalet att få nyttja min blogg och […]

 24. […] står jag återigen på ruta och ett och får påminna om mitt erbjudande och mina frågor. Ta gärna tillfället i akt och besvara […]

 25. […] sist vill jag länka till ett blogginlägg jag skrev tidigt i valrörelsen. Här. Inlägget ledde inte till några större resultat, men en härlig debattbatalj blev det med […]

 26. […] 3 mars 2013 ställde, i ett onödigt långt inlägg, den här frågan till medlemmar i andra kristna kyrkor än Svenska […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: