Alla ber inte till samma Gud, men det är bara en som hör alla böner

Jag kan inte förneka, att jag är något, för att uttrycka det milt, förvånad över att så många svenskkyrkliga präster börjat hävda att alla religioner ber till samma Gud. Jag har också en känsla av, kan ha fel, att det här synsättet fått en stor spridning under de senaste åren och börjat utvecklas till att bli en vattendelare mellan påstådda fundamentalister och påstått reformvilliga. Som vanligt är det de ”öppna och reformvilliga” som formulerat etiketterna. Den minnesgode minns säkert hur Ewa Lindqvist Hotz fick till det på Svenska Kyrkans hemsida, när hon läste Johannesevangeliets 10:e kapitel. Det är inte lite vi fundamentalister får oss till livs. Vi har nog lite ansvar för Breiviks handlingar också.

Det var egentligen inte minnet av Ewa Lindqvist Hotz text som fick mig att börja fundera den här gången. För några dagar sedan läste jag en krönika i Dagens Seglora skriven av Helena Ekhem med rubriken Gud är större! Helena skriver:

”En liknande känsla infann sig nyligen när jag var med på middagsbön i en moské i Leicester i England. Att få vara med under bönen i en moské fyller mig med vördnad; en slags närhet och respekt för de människor som söker sig hit för att med sitt uttryck helga livet. Även om deras uttryck inte överensstämmer med mitt eget, så tänker jag att de böner som bes i moskén riktar sig till samma Gud som jag ber till.”

Visst låter det inkluderande och varmt, men blir det sant för det? Det skulle ha varit intressant att fått läsa hur imamen reagerat på tanken, att hans bön i moskén riktade sig till samma Gud som vi kristna ber till. Nu blev det tydligen ett samtal om avsaknaden av kvinnor i moskén, vilket är tråkigt. För jag anar, att imamen, med rätta, skulle ha avvisat tanken, att han riktade sina böner till Jesus. Det kan visserligen också vara så, att Helena Ekhem inte heller riktar sina böner till Jesus, utan till något abstrakt större. För är det inte så, att om vi börjar överbetona att alla ber till samma Gud, så reduceras också allas vår gudsbild? Jag ställer mig också frågande till om det verkligen innebär brist på respekt för andras tro, om vi framhåller, att centrum i den kristna tron är Jesus Kristus? Jag är övertygad om, tills någon kan överbevisa mig, att människor med annan tro inte kräver det av oss. Det är ett helt ensidigt och oombett åtagande.

Jag har försökt hantera frågan på skilda sätt. I en lekmannapredikan i Norrbo kyrka nyårsdagen efter Tsunamikatastrofen försökte jag med följande förklaring:

”Vem hörde bönen, om det bara finns en Gud och det är ju vår tro, när alla dessa tusentals och åter tusentals människor skrek ut sin vånda och bad om hjälp i dödsögonblicket? Tror någon att Jesus inte greps av medlidande och hörde allas bön och höll om varenda en och bar dem in i sin egen framtid?” Detta helt oavsett till vem alla dessa ångestfyllda böner riktade sig. Det är min fasta tro och övertygelse och samtidigt det glada budskapet jag frimodigt ska berätta om för andra. Jag förväntar mig att Svenska kyrkan stödjer mig i den uppgiften. Men visst, helt säker på det stödet är jag inte, det måste jag erkänna.

Bloggtips: Utan Kristus

KT

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

22 Responses to Alla ber inte till samma Gud, men det är bara en som hör alla böner

 1. […] Tankar i natten […]

 2. Rolf Larsson skriver:

  Eftersom det bara finns en Gud, så hör han med visshet allas böner.
  Men visst kan det bedrivas mycket egendomlig teologi dels i ekumenikens men också i mystikens hägn. Som kristen är det förstås den Gud som uppenbarat sig i Jesus, som jag riktar mina böner till.

 3. LeoH skriver:

  Håller helt med dig Rolf.

 4. Staffanw skriver:

  Det intressanta är väl egentligen inte beteckningen Gud, utan vem denne Gud är, vad han vill med oss människor och våra liv. Och då uppkommer naturligtvis frågan, pratar vi om bibelns Gud, eller om Koranens Gud, eller någon av hinduernas många gudar. Eller någon av mytologins asa-gudar.
  Dessa olika gudsuppenbarelser kan ju inte avse en och samma gud, väl?

 5. LeoH skriver:

  Enligt min mening kan det inte avse samma gud.

 6. Gunnel skriver:

  Enligt min mening bör präster och pastorer förkunna Skapelsens Gud, urtidens Gud och ende guden! Då räcker det inte att läsa den gammaltestamentliga, föreslagna texten för att få det gjort i gudstjänsten. Då skulle den gudstjänstfirande församlingen komma tillbaka i bänkarna, tror jag. Gud är den samme som på Mose tid väldig i gärningar och räddning!

 7. LeoH skriver:

  Gud är den samme, som före all tid. I tiden fick vi, genom Jesus en visshet om vem Gud är. Fadern, Son och Ande.

 8. Anders Stenström skriver:

  Du menar alltså inte att islam har en ofullständig/falsk föreställning om Gud, vilket jag tror är den mest traditionella kristna uppfattningen av saken (och jag gissar att motsvarande också är en traditionell muslimsk uppfattning om kristendomen)? För du kan inte både hålla fast vid det och påstå att muslimsk tro i själva verket avser en annan gud.
  (Hoppas jag gjort mig klarare denna gång än senast, när jag skrev något om orättfärdiga utvisningar — jag håller med om att den kommentaren blev rätt svårbegriplig.)

 9. LeoH skriver:

  Om jag riktigt ska rannsaka vad jag anser, så har jag en mycket traditionell föreställning av Gud. Som kristen anser jag, som en oomrunkerlig sanning, att Gud är treenig, Fader, Son och Ande. Det är också sant, att Gud uppenbarat sig i tiden i Jesus Kristus, som dog, uppstod och uppsteg till himlen.Det finns självfallet inga andra gudar. Det är därför vi kristna ska berätta och missionera.

  Orsaken till att jag använder ordet ”samma” i inlägget beror sig på att många svenskkyrkliga präster använder det ordet. Jag är också helt övertygad om att Gud har hört alla mänsklighetens böner i alla tider. Vem annan skulle gjort det?

 10. Anders Stenström skriver:

  Just, kristendomen bekänner Guds treenighet och Kristi gudomlighet och menar (skulle jag säga) att islam förnekar detta och därmed har fel om Gud.
  Den alternativa beskrivningen att islam inte har samma gud, och således inte alls förnekar något om Gud utan i själva verket talar om en annan (imaginär) storhet tycker jag är sökt och svårhanterlig. Att det rör sig om samma Gud, som det råder olika (sanna och falska) föreställningar om, tycker jag är det enda vettiga sättet att beskriva saken. Och vad jag förstått håller jag mig därmed också till den mest vedertagna kristna positionen.

 11. LeoH skriver:

  Självklart kan man väl säga, att eftersom det bara finns en Gud, som hör alla böner, att vi ber till samma Gud, men då sker det på ett omedvetet plan. Jag har lite svårt att riktigt acceptera den tanken oavsett om det skulle vara den mest vedertagna kristna positionen. (Vilket jag inte är övertygad om. Möjligen är det en uppfattning hos en växande antal svenskkyrkliga präster.) Kristendomen har ett sanningsanspråk, som inte så där rakt av kan reduceras till vara en av många lika sanna och falska föreställningar om Gud. Visst är det säkert så, att vi inte förstår Gud och definitivt inte äger honom, men det är en så stor skillnad, om vi deltar i en Gudstjänst i Jesus namn eller att inte göra det, att det på ett medvetet plan leder till gudstjänster och böner till skilda gudar.

  Vad jag förstår har församlingar i SvK börjat med allmänreligiösa gudstjänster och samtidigt har jag en känsla av att Jesus förminskas, för att inte störa tanken på att alla ber till ”samma” Gud.

 12. Gunnel skriver:

  LeoH, jag uppskattar dina bloggposter! När jag hänvisade till Einar Ekbergs sång ”Samme Gud” i min blogg, så är varje hänvisning i sången till bibliska personer i sin tid, Mose, Daniel, Josua o.s.v.

  Göran Larsson, teologen har en bra bok som heter: ”Uppbrottet”. I den beskriver han hur Mose fick gå emot en efter en av Egyptens mäktiga gudar. Det är som om den värste guden idag heter ”Snällhet” och ”Tolerans”. Som du skriver så förminskas Jesus.

 13. Anders Stenström skriver:

  Nej, du förstår inte. Jag försöker igen: Om kristendomen är sann och islam i motsvarande mån falsk, vilket jag menar, och som är en vedertagen kristen position, och som du säger att du menar, så *förutsätter detta* att islams Gud är samma Gud som vår. Om deras uppfattning inte vore en uppfattning om Gud så skulle den ju inte kunna vara en falsk uppfattning om Gud. (Exempel: hedningarna som dyrkade Oden och Frej hade inte en falsk uppfattning om Gud, utan saknade uppfattning om Gud.)
  Att säga ‘Men islam talar inte om samma Gud’ kan ju vara ett sätt att vara litet mjuk och undvika kontrovers, men det blir väldigt konstruerat så fort man försöker följa resonemanget litet längre.

 14. LeoH skriver:

  Gunnel:Stora delar av GT handlar om hur Gud visar att han är den ende, alla andra gudsbilder är illusioner. Samtidigt berättar också GT om hur Gud uppenbarar sig för profeter och fördjupar vår kunskap om vem Gud är. Till sist uppenbarar sig Gud själv i Jesus Kristus. Den uppenbarelsen är en levande realitet, vilket kyrkans präster bekänner när de avger sina prästlöften. Att så många frångår sina vigningslöften, men ändå fortsätter som präster är för mig en gåta.

 15. kyrkis skriver:

  Vår Gud är en Gud som blivit människa. Han kom till oss, vi behöver inte klättra upp till honom. Kristendomen står och faller med Jesus.

  Vad andra tror kan vi inte döma över. Behöver inte. Vi vet vägen, den bär. Vart andra vägar bär får vi lämna åt Gud att döma över.

 16. Gunnel skriver:

  Tack, Leo, vi är helt överens. Det gäller att läsa igen vad du hänvisade till. Jag är gärna fundamentalist i den meningen, att jag tror att Jesu är enda vägen till Gud. Det här med vigningslöftet har jag frågat på många gånger under mina år ute i rymden. Jag tjatar lika mycket i den pingstförsamling jag tillhör om behovet av bibelstudier. Vi behöver profeternas och apostlarnas ord om vägen till Gud.

 17. LeoH skriver:

  Anders, om du fortsätter att kommentera, vilket jag verkligen hoppas, kommer du att upptäcka många gånger att jag är trögtänkt och i grunden okunnig.

  Visst kan jag väl hålla med om att islam håller sig med en falsk gudsbild. Den positionen förminskar ju inte kritiken mot att svenska präster anser att det går att tillbe alla gudar. (De verkar också ha en bredare uppfattning om vad som ingår i begreppet ”samma Gud”)

  Om jag är mjuk eller inte avgörs, som jag ser det, mot vilka jag riktar kritiken. Jag kritiserar i sig inte islam, utan Svenska Kyrkans teologiska släpphänthet. Mig veterligen förväntar sig inte breda strömningar inom Islam att kristna kyrkor ska ändra i sin trosbekännelse för att inte stöta sig med andra religioner. Inte bara islam, som jag förstått diskussionen.

 18. LeoH skriver:

  Kyrkis, är helt enig med dig. Förminska eller förneka Jesus innebär att kristendomen som religion dör. Mer än så behöver vi kristna inte bekymra oss om. Gud tar hand om resten.

 19. LeoH skriver:

  Gunnel, du är klok du.

 20. Gunvor Vennberg skriver:

  ”Många falska profeter har gått ut i världen” står det i första Johannesbrevet, samt att ”varje ande som inte erkänner Kristus som Gud kommen i köttet är antikrists ande”. Hävdar man att det bara finns en Gud som Islam gör kan inte just denna utsaga vara falsk ur ett kristet perspektiv, däremot andra utsagor och då främst hävdandet av att Jesus skulle vara en profet bland andra och inte ”Gud kommen i köttet”.

  Religionspluralism kontra exklusivitetsanspråk är ett mycket viktigt, för att inte säga avgörande perspektiv i dagens kristenhet och när man fått upp ögonen för det märker man att detta har större betydele än t ex skiljelinjen liberal-konservativ teolog när det kommer till kritan. Jesus är och förblir sttestenen som människor stundom snubblar på.

 21. LeoH skriver:

  Jag får inse Gunvor, att jag nog använt ordet ”samma” något slarvigt.
  I övrigt är vi helt eniga.

 22. keijo skriver:

  SÅ glädjande är ,att bar genom Jesus kan våran böner bli hört och svarat och ,att frälsning får man endast genom Jesus blods seger i den Heliga Andens kraft och ingen annan Gud har den Heliga Ande bara Kristus och pappan i himlen tack med välsignelse ,keijo södertälje

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: