Allt är inte guld som glimmar!

Tidigt i morse fick jag ta del av följande omdöme om mig på Facebook: ” Tyvärr Leo- jag märker att Du i vissa värderingsfrågor hamnar allt längre ut på den borgerliga, kristna värderingstanken typ KD eller än värre det nya KV- lite av en svensk Tea Party-rörelse. Det stämmer ju också med det parti Du engagerat Dig i på den kyrkliga sidan. ” 

I min feberyrsel blev jag tvungen läsa meningen ett par gånger. Till sist blev jag tvungen att inse att Örjan Fridner, ordförande för socialdemokraterna i Ljusdal, fullt medvetet verkligen skrivit det som där stod. Tea Parti-rörelsen, det är inte kattskit det! Nå vad handlade diskussionen om som föranledde den bredsidan mot mig som person och Frimodig kyrka, som organisation? Jo, jag hade dristat mig till att hävda: Jag vill inte förbjuda eller kriminalisera aborter. För att vara lite ironisk. En väl känd uppfattning hos Tea Partyrörelsen. Min ståndpunkt innebär inte att jag förespråkar abort. I grunden är jag abortmotståndare, men inser tillvaron inte alltid fångas i enkla lösningar. Om moderns liv står på spel, kan jag t o m tänka mig att förespråka abort som en lösning. Jag känner ända in på kroppen den ilska och frustration som en våldtagen kvinna kan känna, när hon inser att hon blivit gravid. Jag kan också förstå, att det troligtvis inte finns många lösningar, när vi pratar om småflickor som blivit utsatta för incest.

Nå vad mer har jag hävdat. Jo, att jag anser det fullt rimligt att sjukvårdspersonal bör ha rätten att hänvisa till sitt samvete eller tro för att slippa utföra omskärelse av pojkar, trots att landsting tagit beslut om att utföra omskärelse. Inte heller är jag motståndare till omskärelse. Jag anser det inte orimligt att barnmorskor inte ska tvingas assistera vid aborter. Bakom knuten väntar ett beslut, tro mig, att sjukvården skall börja ägna sig åt aktiv dödshjälp. Så det är lika bra redan nu börja argumentera för rätten till samvetsfrid även i den frågan. Men jag tror det som irriterade Örjan Fridner var mitt motstånd till ”erbjudanden” om tester på foster om Downs syndrom. För det innebär att staten godkänner selektiv abort eller än värre, den ser sådana aborter som en önskvärd utveckling. Jag har skrivit om det ett antal gånger nu och märkligt nog har jag fått mycket lite gensvar.

I allt det här ser Örjan Fridner, att jag rört mig till höger. I sig ett djärvt påstående, så länge har Örjan och jag inte känt varandra. För att undvika alla missförstånd vill jag klart tydligt hävda att jag stått mycket stilla. Ovanstående har jag stått för ända sen åtminstone mitten av 60-talet. T o m att livet uppstår i befruktningsögonblicket. Allt annat är ovetenskapligt köksbordstyckande. Under stora delar av den tiden var jag ateist med olika slag av röda färgkulörer. Jag blev ju kristen, som många vet vid det här laget, 1 advent 1991. Min ”rörelse” kännetecknas nog mer av en tung blyfot än lättfotade rörelser hit eller dit.

De som verkligen kännetecknas av snabba läpprörelser är som de flesta vet våra makthavare. Vi hör hur munnen uttalar de vackra orden om allas lika värde, att ingen skall lämnas utanför och alla ska med! Det riktigt glimrar och många tror att det måste vara guld vi ser och hör. När vi börjar gräva i bråten av vackra ord, upptäcker vi, att det inte var guld vi såg, utan kattguld! Föräldrar med barn med skilda slag av funktionshinder får slita och kämpa för att de ska få stöd från staten. Staten fortsätter att pladdra sitt ”alla ska med” samtidigt som många föräldrar brister sönder av trötthet och frustration. I det läget får staten de tekniska möjligheter att i ett tidigt skede i fostrets utveckling få besked om kommande funktionshinder. Staten blir överlyckliga. Möjligheten att eliminera blivande barn med funktionshinder är guld värd för etablissemanget och det är det enda guld vi ser!

Nå, jag har uppmanat Örjan Fridner att botanisera bland mina drygt 900 inlägg på WordPress. Jag har lovat, att om han hittar ett enda inlägg som stödjer Tea Party-rörelsens vurm för nattväktarstaten, då skall han få bestämma till vilket ändamål jag ska skänka 1000 kronor.

Intressanta följdeffekter i Danmark.

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

9 Responses to Allt är inte guld som glimmar!

 1. Andreas Holmberg skriver:

  Intygar härmed att du Leo alltfort är mer vänster än socialliberala jag. (Vadå Tea Party??? Jag som vill ha ett totalt skattetryck på ca 50 procent och antar att Leo steg för steg vill upp till 100 ;o). Frimodig kyrka ÄR inget politiskt parti, var lugna för det ÖF m.fl.

  Apropå abortfrågan: enda sättet att rädda abortlagstiftningen för 1974 (som det fanns många pragmatiska argument för) är att på frivillighetens d.v.s. den vanliga hederliga opinionsbildningens och det förebyggande arbetets väg stävja alla missbruk som misskrediterar lagen, och dit räknar jag den accelererande rashygien på oss själva som bl.a folkpartiet tyvärr uppmuntrat med KUB-tester hittan och dittan.

  En fri kyrka skulle kunna göra en insats här. Men när de politiska partierna styr kyrkan och förhindrar varje vettig ”trendsättning” blir tyvärr enda sättet att stävja rashygienen att – justera abortlagen, förslagsvis till den gräns vid vecka 12 som är den normala i Norden och Europa. Eller till vecka 22 för ALLA foster. Att foster med Downs syndrom eller gomspalt(!) eller vilket litet handikapp som helst får avlivas efter att s.k. normala foster (A-foster?) fridlysts är nämligen så stötande att jag inte finner ord.

 2. kyrkis skriver:

  Dessutom börjar kön bli en orsak även i vårt land efter att länge varit ett skäl i Kina och Indien.
  Abort är alltid ett misslyckande. Inte så mycket p g av kvinnan utan för ett samhälle där en oplanerad graviditet eller ett udda barn inte får plats.
  I Danmark aborteras rutinmässigt foster med Downs syndrom. Att i den situationen värna sitt barns liv…

  Men ett abortförbud skulle bara leda till olagliga och livsfarliga ingrepp. Det finns sitauationer där en abort är det minst onda av flera onda. Men nånstans måste diskussionen tas.

 3. Rolf Larsson skriver:

  Faktum är Leo, att i abortfrågan håller jag fullständigt med dig. Den nuvarande lagstiftningen bygger på den fullständigt ovetenskapliga
  tesen att det ofödda barnet är en del av moderns kropp, som hon alltså kan förfoga över. Och en annan lika ovetenskaplig tes, nämligen att fostret inte är ett mänskligt liv (i så fall vore ju abort att ta ett liv, och det kan ingen ingen abortvän förespråka.).

 4. Alma-Lena skriver:

  Vilket pucko den där Fridner är. Jag är liksom du socialist och har alltid varit det. Jag är helt emot abort men för vår lagstiftning i frågan. Jag försöker driva opinion mot utrotandet av den mänskliga variant som bär namnet Downs syndrom, men att påstå att jag skulle vara höger är ju så befängt att mina bekanta skrattar högt. Jag gissar att detsamma gäller för dig, Leo. Ja vissa kan helt enkelt inte tänka klart, än mindre läsa innantill!

 5. SigridL skriver:

  Skicka dem till mig. Jag kan tala för de flesta synpunkter. Har två gånger fått frågan om jag vill göra ett fostervattensprov. Varför? För att det första barnet har DS. Och av vilken anledning skulle man då vara ja? Jo, det finns säkert anledningar, eftersom vi har olika förutsättningar. Men i princip? Är det fruktansvärt att ha ett barn med DS? Något som jag inte skulle unna min värsta fiende? Lider barnet ifråga? (Inte precis lider, svarade hon själv en gång på den frågan) Vi är på väg mot ett samhälle där normen för vad som är normalt höjs hela tiden. Vad blir det nästa gång? Enögdhet? Diabetes? Handen på hjärtat – vill vi ha det samhället?

 6. Andreas Holmberg skriver:

  Intressant att läsa era kommentarer! Visst kan man ha pragmatiska argument för vår nuvarande abortlagstiftning (jag har själv som folkpartist försvarat den), även om det är en intressant fråga huruvida den fortfarande är/vore hållbar i ett mer jämställt och upplyst samhälle. Det känns som om den mest kom till som ett pragmatiskt medgivande till en förtryckt part som annars ofta råkade i klorna på kvacksalvare – eller som en konsekvens av den sexuella revolutionen, där inte ens socialt väletablerade män och kvinnor längre ville vänta med sex tills de a) var mogna att bli förälder, b) hade träffat någon man kunde tänka sej att bli förälder med och c) hade avgivit bindande, offentliga trohetslöften. (Vilket ju avsevärt minskar efterfrågan på fosterfördrivningar!). Det känns däremot inte som att framprovocerade, läkarassisterade aborter egentligen går att framställa som en långsiktigt försvarlig, principiellt hållbar rättighet (som vissa nu vill ha den till). Den har ju nu, i kombination med ny diagnosticeringsteknik, de facto lett till ett återinförande av den vikingatida ”knäsättningen”, med den skillnaden att det nu – i princip i vart fall – är modern och inte fadern som avgör om barnet ska välkomnas, och med den skillnaden att utsorteringen och avlivningen sker i ett tidigare stadium än då man satte ut nyfödda i skogen.

  Fast egentligen handlar ju allt i grund och botten om vad den där cellklumpen är för något och när den blir någon. Det kanske egentligen är det enda som borde diskuteras; alla andra aspekter är liksom sekundära. För är den en del av kvinnans kropp är vi ju alla överens om att bortoperering, vävnadsanvändning o.s.v. är oproblematiska om kvinnan givit sitt fria samtycke. Är den en separat, mänsklig individ är vi ju alla faktiskt överens om att avlivning, experiment o.s.v. är förkastligt. Det är egentligen rätt tveksamt om det går att argumentera för en mellanställning, där cellklumpen i fråga är varken eller. Vi har ju abortförbud i Sverige också, låt oss inte glömma det, låt vara att det ”bara” är under hälften av graviditeten. Och otroligt nog läser man med jämna mellanrum om människor som trängt undan eller inte fattat att de var gravida (kan gälla både oerfarna 16-åringar och 48-åringar som tror att deras tid är ute för länge sedan). Ifall de då fattar det i, säg, vecka 30 eller 40 spelar det ju ingen som helst roll hur barnet kommit till – inte ens incest och/eller våldtäkt betraktas då som skäl för fosterfördrivning eftersom fostret vid det laget av någon anledning tillerkänns ett egenvärde. Ingen jag mött vill heller frånkänna Kerstin Fritzl eller Christina Doctare sitt människovärde, även om man avskyr och fördömer de omständigheter under vilka de blivit till. Så den som tillerkänner fostret/embryot ett egenvärde redan från början är egentligen i princip inte ”konstigare” än dem som tillerkänner det ett egenvärde fr.o.m. vecka 22 (eller v. 40!). Ett teknikberoende människovärdeskriterium (”förmåga att överleva utanför mammas mage”) är egentligen väldigt mycket konstigare eftersom det innebär att små europeer är värdefullare än lika små afrikaner. Och nästan alla foster vi aborterar är livsdugliga – annars hade aborterna skett utan att behöva provoceras fram. Du och jag är inte heller livsdugliga – d.v.s. om någon försöker ta oss ut ur vår naturliga livsmiljö och hålla oss under vatten i ett badkar i 10 minuter.

  Tänkte Andreas (ursäkta att det blev så långt nu igen, Leo ;o)

 7. Staffanw skriver:

  Vi befinner oss verkligen på det sluttande planet. Reaktionerna på fallet med barnmorskan som förlorade både jobb och studielön för att hon hellre villa vara med och ge liv, än att utsläcka liv, är ett exempel. Där barnmorskefacket skriver att barnmorskan måste förstå står att ”man inte kan vara bergsklättrare om man är höjdrädd” . En kall instrumentell människosyn som gör en rädd.
  Men det finns värre saker som ytterligare ökar lutningen på planet. Minns etikprofessorn Torbjörn Tännsjö, som skrev i Aftonbladet en artikel där han rakt ut argumenterar för att det är bra om vi kan få ett samhälle där vi genom fosterdiagnostik och aborter får färre människor med problem. Alltså ett rashygieniskt synsätt som känns igen från 30-40 talets Tyskland. Där skulle perfekta människor skapas genom att hindra svaga och handikappade att få barn, bl a genom sterilisering. Eller helt enkelt avrätta människor som klassades som livsodugliga på grund av något handikapp. Tännsjö skriver vidare ”det är bra om man får ett samhälle med färre människor med problem. Att kunna välja bort dyslexi, färgblindhet och andra svagheter tror han endast skulle leda till något gott.”
  Påve Franciskus talade nyligen om vår tids ”slit och släng-mentalitet” som får till följd att mänskliga varelser elimineras, särskilt de fysiskt och socialt svagaste. Han syftade på selektiva aborter (flick-foster, foster med Downs syndrom etc). Han sa: ”Vårt svar på denna mentalitet är ett ‘Ja’ till livet, bestämt och utan tvekan.’ Men här hemma tiger kyrkan, eller samtycker till det politiskt korrekta. I vanlig ordning, fresta s man att tillägga. Och i KD rensas de ut som hyser idéer om minskad abort eller rätt till samvetsfrihet

 8. Bitte Assarmo skriver:

  Du får säga som jag säger, Leo: Det är inte jag som lämnat socialdemokratin, det är socialdemokratin som lämnat mig. Alla de frågor du nämner här är djupa värderingsfrågor, ingenting man sätter etiketten röd/blå. Men Fridner är inte unik. Samma tendens finns hos oerhört många socialdemokrater/socialister idag. De har fått för sig att deras politiska åsikt identifieras av hur de förhåller sig till några få värdefrågor – de har helt glömt den större bilden. Stå på dig, Leo, och låt ingen – INGEN – tillskriva dig åsikter och egenskaper som du inte har. Du och endast du vet var du har din politiska hemvist och du ska inte tillåta att inskränkta människor klistrar på dig etiketter.

 9. LeoH skriver:

  Tack alla som kommenterat inlägget. På grund av en enveten influensa, med hosta och feber har jag inte varit riktigt på hugget att besvara. Jag har läst alla kommentarer med stor behållning. Intressanta texter Andreas, kan i egentlig mening inte bli för långa.

  När jag blir friskare (märk väl, jag skriver när och inte om) ska jag återigen börja kommentera era kommentarer. Men som sagt, det är oerhört uppmuntrande att ha förmånen att ta del av dom.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: