Frågor från en i kyrkojuridiken okunnig lekman

Ser lite varstans i bloggosfären, att den pensionerade prästen Dag Sandahl fått sig en skriftlig erinran från domkapitlet i Växjö stift. Efter vad jag förstår har tre personer, utan någon synlig anknytning till Antje Jackelén anmält Dag Sandahl till domkapitlet: ”Toivo Jokkala, Bagarmossen, samt kyrkoherden Gunilla Aquilon Elmqvist, Norra Åsum, och församlingspedagogen Linda Nilsson, Stoby har var för sig anmält prosten Dag Sandahl till domkapitlet. De har i huvudsak anfört följande. Dag Sandahl har i sin blogg kallad BloggarDag (nedan bloggen) vid ett flertal tillfällen uttryckt sig på ett kränkande sätt mot biskop Antje Jackélen (Lunds stift).” 

Ingenstans i dokumentet kan jag se att Antje Jackelén på något sätt skulle ha meddelat domkapitlet, att hon önskar en reaktion från domkapitlet med anledning av Dag Sandahls skriverier. Förstår jag saken rätt, att om Dag Sandahl på sin blogg vid ett antal tillfällen skulle kalla mig för skitstövel, kanske rent av på tyska, då skulle vem som helst i landet kunna anmäla Dag Sandahl till domkapitlet och domkapitlet skulle behandla frågan utan att behöva kontakta mig? En märklig juridisk ordning.

Om jag förstått juridiken rätt hemma i stan på min gata, så krävs det för att en åklagare skall utreda en fråga om ärekränkning eller förtal, att personen som känner sig kränkt så kräver. Ett citat jag hittade när jag surfade runt:

”Grundregeln är att åklagare inte får väcka åtal för förtal, grovt förtal eller förolämpning. Initiativet till åtal ligger istället hos den person som anser sig ha blivit utsatt för ett sådant brott. Det finns dock några viktiga undantag. För det första får åklagare väcka åtal för den här typen av brott om brottet riktar sig mot en person som är under 18 år. Oavsett ålder på brottsoffret får åklagare också väcka åtal om det, som lagen säger, av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt. En förutsättning är då att brottsoffret gjort en åtalsanmälan.”  Om jag tolkar den världsliga juridiken rätt, så skulle det inte blivit någon domstolsförhandling med mindre än att Antje Jackelén själv anmält att hon känner sig kränkt och förtalad. En inte helt oäven princip. Det känns lite rättsosäkert att någon annan än jag själv kan påstå att jag är kränkt och en domstol dömer efter anmälarens åsikt om vad jag borde känna.

Jag upplever det också, milt sagt, anmärkningsvärt att normala jävsregler tydligen inte gäller för ledamöterna i domkapitel. Jag påminner mig hur ett mycket omfattande rättegång i Södertälje fick göras om, när det visade sig att en av nämndemännen tagit del av fallet i sin egenskap av ledamot i en polisstyrelse.  Inom kyrkan är det annorlunda. Här fälls domar utan ordentlig insyn om vare sig domskäl eller eventuella jävssituationer. Vore det inte läge att lägga ner domkapitlen Jag sitter här vid datorn och påminner mig en händelse från riksdagen för många, många år sedan. VPK:s riksdagsmän Jörn Svensson och Bertil Måbrink fick utstå mängder av kritik från partivänner och socialdemokrater. Brottet var att de i KU inte röstat enligt partilinjerna. Jag minns fortfarande Jörn Svenssons rakryggade försvar för sitt handlande. Han hävdade med kraft att KU var en rättsinstans reglerad av grundlag, riksdagsordning etc. Det finns inte eller får inte finnas utrymme för politiska domar. Sådana domar får fällas i riksdagsdebatter, men inte i konstitutionsutskottet. Jag minns hur rakryggat jag tyckte Jörn Svensson och Bertil Måbrink agerat. Jag ställer mig fortfarande frågan hur det kunde komma sig att upprördheten riktade sig mot Svensson och Måbrink och inte dem som tydligen ansåg att politiska domar kunde rättfärdigas.

När jag läser domskäl från skilda domkapitel, så står det ofta, som det står i dagens dom: ”Domkapitlet finner att Dag Sandahl genom sitt agerande brutit mot löften han avgett vid sin prästvigning och i avsevärd mån skadat de anseende en präst bör ha. Domkapitlet finner därför att Dag Sandahl ska tilldelas skriftlig erinran.”  Det är enbart ren lättja, som gjort att jag inte tagit reda på vad prästvigningslöften egentligen innehåller. Hur omfattande är dokumentet som varje präst och diakon måste ta ställning till. Hos Håkan Sunnliden hittar jag följande formulering: ”Viljen I ock troget efterleva kyrkans lag och ordning, bevisa edra förmän skyldig lydnad och villigt efterkomma vad eder varder ålagt” och lovat ”inför den Allvetande Guden och med den stora räkenskapsdagen för ögonen att redligt och samvetsgrant med Guds nåd och hjälp efterkomma?” Det här löftet täcker väl inte på långa vägar fallet som domkapitlet hade att ta ställning till? Finns det fler paragrafer som kandidaterna får ta ställning till? För det talas ju om löften i pluralis.

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

22 Responses to Frågor från en i kyrkojuridiken okunnig lekman

 1. Anders Stenström skriver:

  Kloka och viktiga synpunkter på det aktuella fallet! Domkapitlen som institution skulle behövas förbättras, tänker jag, snarare än avskaffas: Om biskopens uppgift är att ha tillsyn över sitt stift är det väl påkallat med en instans som biträder biskopen i kniviga fall.

 2. LeoH skriver:

  Det kanske är möjligt att reformera hela systemet, men det kan inte finnas en rättsinstans som inte kan garantera rättssäkerheten. Det är ju nästan makabert när den som blivit kränkt inte behöver påtala att hon/han är kränkt, men ändå kan personer döma, därför att andra känt sig kränkta. Nu sker det märkliga i det här fallet, att det saknas en viktig part i målet. Det påstådda brottsoffret. Det vore bra om samma regler för arekränkningsmål gällde i kyrkan som i samhället i övrigt.
  Brott som faller under allmänt åtal ska inte utredas av kyrkan överhuvudtaget, utan av polis, åklagare och domstolar.

 3. kyrkis skriver:

  Denna formulering ”skadat det anseende en präst/diakon ska ha” är så luddig att i princip kan vad som helst rymmas i det. Det har ju en rad uppmärksammade fall visat. Det kan räcka med att någon blivit sur på prästen eller diakonen och anmäler. Varefter dk gör en utredning för att finna något skäl till dom. De vänder på stenar och frågar folk… Den utsatte vet inte ens vad det är som utreds.

  Jag gick en hel sommar med yrkesförbud och bara med vetskap om att man utredde mig. Inte vad jag egentligen hade gjort. En fullkomligt luddig dom överklagade jag naturligtvis och fick upprättelse. Men sånt sätter spår, och det blir i alla fall något som ligger där när man söker jobb. Jag önskar inte ens min värsta fiende att uppleva detta och den ångest jag hade en lång sommar.

 4. LeoH skriver:

  Ja, det är en mycket märklig ordning kyrkan håller sig med.

 5. Alma-Lena skriver:

  Men Leo, tycker du att Sandahls löjeväckande och infama tysketös-kampanj mot Jackelén är försvarbar på något sätt? Möjligen juridiskt, där kan man ju komma undan med mord om man får ”rätt” advokat. Men moraliskt är ju hans mobbing av Jackelén där hon anklagas för Stasikontakter och benämns med nazi-mässiga tillmälen helt förkastlig. Så gör man bara inte! Speciellt inte en präst speciellt inte en kristen präst speciellt inte en offentligt känd kristen präst.

  Saknas verkligen saker att diskutera kring hennes teologi? Måste man verkligen ta till hennes etnicitet för att ha något att kritisera? Är hon verkligen så oantastlig?

 6. LeoH skriver:

  Alma-Lena jag försökte mig på ett svar, men ibland vet jag inte vad jag gör, men inlägg bara försvinner. En kort sammanfattning. Jag anser domkapitlets hantering vara en rättsskandal. I den meningen står jag helt och fullt bakom det som står i blogginlägget.
  Jag känner varken Dag Sandahl eller Antje Jackelén personligen, därför kan jag inte gå i god för någon av dem.
  Nu när jag skriver på nytt så påminner jag mig en händelse från 60-talet. Jag och tjej (jag har glömt namnet) åkte som VUF:s representanter till en sommarläger anordnad av Demokratisk ungdom i Finland. Om någon efter den resan skulle påstått att mitt resesällskap var SÄPOagent, då skulle jag stormat till försvar. I samband med IB-affären så visade det sig att en sån anklagelse blivit sann. Jag hade anledning att fundera över vad jag egentligen sagt i våra samtal om förhållanden inom VUF, FNL-grupperna.

 7. Alma-Lena skriver:

  Men, Leo, om du angripit din tjejvän med hennes etnicitet som huvudargument när det var hennes ideologi som var fel, hade även du fått en släng av min ”bannbulla”. Jag anser att uttalanden av Jackelén som att hon har mer gemensamt med icke-kristna än med sådana som dig och mig är värda att diskuteras och ska diskuteras. Men att ständigt komma med nazi-skämt, stasianklagelser och ifrågasättande av akademiska meriter, är ju bara dumt och smaklöst och talar för att Sandahl inte ser något annat sätt att hitta fel hos blivande ÄB eller saker att ifrågasätta i hennes teologi och det visar på många svackor hos honom. Det är för mig inte alls svårt att hitta teologiska frågor att diskutera kring Jackelén och aldrig skulle jag idas skämta om hennes etnicitet. Bara för att Dag är med i Frimodig kyrka är allt han gör inte okej. ”Innocence by association” är lika tokigt som ”guilt by association”.

 8. David Andersson skriver:

  Jag hittade prästlöftena efter en del googling, kan någon präst bekräfta, om det stämmer?
  Förklarar domkapitlet på vilket sätt Sandahl brutit mot prästlöftena?
  Tredje paragrafens ”följa vår kyrkas ordning” blir problematisk, när den står i konflikt med de andra löftena.

  ”att i Guds den treeniges namn åtaga sig uppdraget att vara präst och utöva det så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen,

  att stå fast i kyrkans tro, rent och klart förkunna Guds ord så som det är givet i den heliga Skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, och rätt förvalta sakramenten,

  att följa vår kyrkas ordning och förverkliga sin kallelse med Kristus som förebild, att leva så bland människor, att prästen blir ett vittne om Guds kärlek och om försoningens hemlighet.”

  Hittade följande i kyrkoordningen 31 kap §12:
  ”Domkapitlet får förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, besluta om prövotid
  för fortsatt behörighet eller tilldela prästen skriftlig erinran, om prästen
  1. har brutit de löften som han eller hon har givit vid vigningen,
  2. har brutit sin tystnadsplikt i fråga om sådant som han eller hon har fått veta under bikt eller
  enskild själavård,
  3. på grund av sjukdom eller av annan liknande anledning har förlorat förmågan att rätt utöva
  vigningstjänsten, eller
  4. genom brottslig gärning, på grund av sitt levnadssätt eller på annat sätt i avsevärd mån har
  skadat det anseende en präst bör ha.
  Om domkapitlet beslutar om prövotid ska den pågå tre år. Om prästen under prövotiden på nytt
  visar sig olämplig för sitt uppdrag ska han eller hon förklaras obehörig. (SvKB 2003:9) ”

  Punkt 4 ”skadat det anseende en präst bör ha” tycker jag är väldigt luddigt!

  En svensk-finsk blogg föreslog satiriskt följande tillägg till prästlöftena:
  ”Jag lovar dock att ändra uppfattning i vilken fråga det vara må, om kyrkan ändrar sin lära eller sin inställning till något som jag tidigare uppfattade som biblisk kristendom.”

 9. LeoH skriver:

  Tack för uppgifterna!

 10. Rudbeckius skriver:

  I det här fallet, där domkaptielsanmälan föregicks av en gruppmobb på fejjan får man intrycket av att anmälarna är Jackeléns bulvaner. På så vis hålls hon utanför bråket, samtidigt som folk anklagar Sandahl för mobbning…
  Om rättsordningen i Svenska kyrkan varit lika för präster och biskopar (vilket den inte är, ty en biskop kan bara firas eller avkragas), hade saker och ting kunnat vara annorlunda. Nu får man allt mer intrycket att Svenska kyrkans system fungerar totalitärt med syfte att skapa osäkerhet kring vad man får och inte får göra som ämbetsbärare (=präst eller diakon, biskopar är frälse). Det är riktigt obehagligt nu när stiftsjurister och domarledamöter inte längre är garanter för justis utan agerar som företagsjurister i stiftens intressen gentemot präster och diakoner…

 11. Alma-Lena skriver:

  Är det verkligen ingen mer än jag här som tycker det är vedervärdigt att angripa en människa för en sak man inte kan göra något åt, nämligen sin etnicitet? Ynkedom!

 12. Jörgen U Bengtsson skriver:

  På frågan om man får skämta med etnicitet, vill jag svara så här: ja, det får man om skämtet, t.o.m. burleskeriet, inte drabbar en svag och marginaliserad människa utan en firad och framträdande makthavare i samhället. Men allt har givetvis sin gräns också här. När skämtet blir smaklöst och utan verklig udd, motverkar det sitt syfte och blir enbart pinsamt. Var den gränsen går, kan man ha olika uppfattning om, men vi kan nog lugnt konstatera att långt ifrån alla präster som trampar fel i det här avseendet får stå till svars inför sitt domkapitel.

  Saken har en kyrkopolitisk sida. Den är den som fällt avgörandet och fått ut domkapitlet på banan. Så vanvördigt får inte en präst raljera med en kvinnlig biskop, t.o.m vår första kvinnliga ärkebiskop och ledande representant för en kyrka i tiden med alla de rätta åsikterna. Inte ens om han är en framstående kulturpersonlighet och eminent skriftställare. Eller är det någon som tror att Dag skulle ha blivit avbasad av domkapitlet om han skämtat än så smaklöst om Jimmie Åkessons blekingska rötter? Hans anmälare skulle då tvärtom ha lovordat honom.

  I sammanhanget kan det också påminnas om att inte ens brottslig handling behöver medföra någon kyrklig prickning dvs. om brottet anses vara politiskt lovvärt som t.ex. inbrott på försvarsanläggning i förening med skadegörelse på annans egendom. Det tål att tänka på!

  I slutänden handlar detta alltså om politik/teologi och inte juridik eller än mindre etnicitet och domkapitlet är inget annat än en privatdomstol, snarast jämförbart med ett förtroenderåd i ett politiskt parti. Domkapitlet gjorde vad de måste göra. Man prickade Dag på beställning av sina kyrkopolitiska uppdragsgivare.

  De inlämnade anmälningarna mot Dag var inte direkt utförliga eller väl underbyggda. Men det behövdes inte, eftersom syftet var att sätta igång det maskineri som sedan skulle krysta fram det avsedda resultatet.

  Kyrkordningen är här med avsikt så luddigt formulerad, ”eller på annat sätt i avsevård mån”, att man är fri att pricka och om nödvändigt avlägsna var och en som bedöms vara en belastning för organisationen. Juristernas medverkan i sammanhanget är som en annan kommentator klokt konstaterade mer att jämföra med företagsjuristens uppgift, dvs. i det här fallet se till att hålla ryggen fri för domkapitlet så att man inte riskerar att springa på ett besvärande åtal vid allmän domstol för t..ex. ärekränkning.

  Förtroendeuppdraget att vara präst i SvK är en sak som kyrkoorganisationen numera, efter år 2000, fritt förfogar över. Före den tidpunkten hade präster ett skydd som kan jämföras med det advokater eller läkare har i dag Det enda som nu begränsar kyrkans handlingsfrihet är om en präst/diakon innehar anställning i kyrkan. I det fallet gäller givetvis arbetsrättsliga villkor för både anställd och arbetsgivare.

  Inte bör det väl förvåna att en allt mer politiserad kyrka kräver politisk rättning i ledet eller att en kyrka som allt mer ser sig som en aktör på den religiösa marknaden vill ha välpolerade, socialt kompetenta präster/försäljare som entusiastiskt omfattar alla de för stunden rätta åsikterna? Den religiösa kvartalsmarknaden drar upp sina bestämda gränser.

 13. Rudbeckius skriver:

  Alma-Lena. Om man häcklar en ”kvinnoprästmotståndare” i vårt land är det alltid helt OK. OM man häcklar en kvinna är det aldrig OK! Likhet inför lagen?

 14. Alma-Lena skriver:

  Vem häcklar här en motståndare till kvinnliga präster? Jag hade varit lika hård om någon bara kommit med löjliga skämt om Sandahls dialekt eller mustasch eller benägenhet att skilja sig eller något annat irrelevant, det kan du vara säker på. Det är beklämmande om vi som är tveksamma till blivande ärkebiskopens teologi inte har starkare vapen att komma med än fjantiga skämt om hennes tyska brytning.

  Sedan nämner man Eva Brunnes dumma uttalanden om bruna idéer och Seglora Smedjas ointelligenta hatkampanjer mot keretéer och peletéer som ursäkt för dumheterna på DS blogg. Är det inte så att en kristen inte ska svara med samma mynt? Ska vi verkligen löna ont med ont? Ska vi verkligen söka strid? Jag har lärt mig att Paulus säger: ”Sök det goda, sök att hålla frid och övervinn det onda med det goda.”

 15. Alma-Lena skriver:

  Jag häcklar ingen kvinnoprästmotståndare. Jag skulle vara precis lika tvär mot en som hånade Dag Sandahl för hans mustasch, dialekt eller benägenhet att gifta om sig. Sakfrågor att diskutera där saknas inte.

  Att Seglora Smedja ger sig på keretéer och peletéer och Eva Brunne kampanjar med fula metoder mot prästkollegor är ingen ursäkt för att göra detsamma själv. Vi kristna ska inte löna ont med ont, vi ska söka det goda och hålla frid med varandra.

  Mängden tjuvar avgör inte om jag är en tjuv utan det faktum om jag stjäl eller inte avgör om jag är en tjuv. Dvs ett brott jag begår blir inte mindre för att jag inte är den enda brottslingen.

 16. Alma-Lena skriver:

  På tal om Jimmy Åkesson så blev jag illa berörd när en man i radons Ring P1 hånade Åkessons ”löjliga” folkdräkt. Det är inte kläderna som är det löjliga, eller farliga,med Åkesson. Det är det farliga som ska diskuteras inte hans klädsmak.

 17. Rudbeckius skriver:

  Alma-Lena. Föreställ dig att bloggaren varit kvinna och präst och Jacckelén man och biskop… Inte hade upprördheten infunnit sig som nu!

 18. Jörgen U Bengtsson skriver:

  Alma-Lena, visst ska vi som kristna söka det goda och hålla frid med varandra så långt det bara möjligt är, men när kyrkan i rask takt politiseras kommer friden med nödvändighet att sitta trångt. Det kan man beklaga, men det är den verklighet vi lever i.

  Man kan välja att för egen del svälja oförrätten, men man har inte rätt att förbli tyst och sitta med händerna i knäet inför den orättfärdighet som drabbar andra. Då ska man stå upp och tala högt och tydligt om det som händer och om nödvändigt sätta hårt mot hårt.

  I en kyrka där tystnaden breder ut sig av förklarliga skäl, har Dag stått upp och talat för de som inte ansett sig kunna tala, mindre i egen sak och mer för att oförrätten och lögnen inte ska få fira ostört. Har han någon gång tagit i för hårt eller valt sina ord mindre väl ska det kunna vara den förlåtet som talat, när så många andra valt bekvämlighetens och anpasslighetens väg. Hur många gånger han varit gift har jag inte räknat. Det kommer mig inte vid och är under alla omständigheter en struntsak i jämförelse med det som nu händer i kyrka och land.

 19. Alma-Lena skriver:

  Jörgen och Rudbeckius: Jag sa ju att Dags mustascher och fruar är ointressanta, precis som Jackeléns brytning och etnicitet. Jag tycker Dag kan använda sin aldrig sinande penna till att ta tag i de viktiga frågorna kring kyrkans tro och liv. Jag som kommer från lägsta lågkyrklighet har haft så mycket glädje av den gudstjänstförnyelse som ”högkyrkligheten” förde med sig. Jag visste att de inte gillade kvinnliga präster och jag håller inte med där men alla jag mötte av den sorten var mycket fina människor och aldrig otrevliga vad jag märkte. Jag hade ingen aning om hur ytlig och elak den grenen av kristenheten kan vara innan jag halkade in på BloggarDag.

  Det är verkligen inte anständigt att angripa en ledare för irrelevanta saker. Hur mycket ledare du än är, hur mycket makt du än har, så är det för maktutövningen inte etnicitet eller annat oviktigt som man ska kritiseras.

  Kritisera Jackelén för hennes åsikt att hon har mer gemensamt med människor av andra religioner än med oss kristna. Kritisera henne för hennes dumförklarande av oss som tror på jungfrufödseln och ta gärna i med hårdhandskarna mot att hon inte tydligt och klart kan säga att Jesus är något helt annat än Muhammed. Men hennes etnicitet är irrelevant och inget hon kan göra något åt, låt den vara ifred. Dag har betett sig dumt och tölpaktigt åt i denna fråga. Han skämmer ut sig och Frimodig Kyrka med sin tysketöskampanj. Varför vågar ingen säga det? Eller är det meningen att vi som är tveksamma till Jackeléns teologi vara lika dåliga kålsupare som Seglora Smedja?

 20. david0123456 skriver:

  Alma-Lena, jag förstår inte riktigt hur du menar att Dag angriper Antje Jackelén utifrån hennes etnicitet. Han har skrivit att hon tillhör den tyska traditionen av liberalteologi, men det handlar inte om etnicitet utan om vad hon säger. Han lägger in tyska ord och begrepp ganska ofta, men det kan ju inte vara förbjudet i sak. Det skulle vara om han gör någon koppling till nazismen? Jag har inte hittat någon självklar sådan i det jag läst. Men Dag skriver ganska ”svårt” så jag kan ha missat något. Exemplifiera gärna.

  Frimodig kyrka har väl inte sanktionerat BloggarDag, då ska vi inte låta eventuell skam falla över dem för vad som skrivs på bloggen.

  Jag tror vi behöver både de som skriver andligt uppbyggliga texter och de som kritiserar systemet. Låt Dag få göra det han gör bra. Om moderator/Leo tillåter vill jag tipsa om en mer uppbygglig blogg: http://johandanz.se/

 21. LeoH skriver:

  Tack för tipset!

 22. Alma-Lena skriver:

  David, tidigare i år och höstas har Dag varit riktigt ful i mun mot Jackelén och skämtat om ”führer” och att hon skulle ha varit med i Stasi, befängt eftersom hon är född i fd Västtyskland. Jag skriver inte mer i frågan, det tycks vara omöjligt att se felen hos sina vänner.

  Men jag vill tacka för bloggtipset: Åh, vad bra om varför han älskar kyrkan! Kan skriva under på varje ord!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: