Låt kyrkklockorna i Bjuråker-Norrbo församling dåna dygnet runt!

Det har de senaste tiden diskuterats en hel del om ringandet i kyrkklockor i samband med demonstrationer av Svenskarnas parti. Ringandet i kyrkklockorna skall, enligt många, vara ett återupplivande av en gammal kyrklig tradition. Efter vad jag förstår så är påståendet falskt. Kyrkklockor har inte, historiskt, använts för att varna. Det är en myt av samma klass, som myten att midsommarstången skulle vara en rest från förkristen tid. Stången kom som så många andra av våra ”äktsvenska” traditioner från Tyskland. Möjligen på 1800-talet. En del av kommentarerna kring klockringningen i Visby under Almedalsveckan blir smått patetiska, när det påstås domprost Hermansson är modig, när han låter kyrkklockorna ringa vid ett möte anordnad av Svenskarnas parti. Vari modet består, är det ingen som förklarar.

Så här tänkte jag, tills jag läste en ironisk kommentar av min gode vän Andreas Holmberg, vars åsikter jag har stor respekt för. Andreas skrev kommentaren till en artikel om ringning av kyrkklockor i Visby i Kyrkans tidning:

”Det är bra att Mats Hermansson vill ringa och varna för de 681 nynazisterna i Svenskarnas parti. Men det som är RIKTIGT bra är att ringningen sker just när självaste riksdagspartierna samlas till möte, så att även de hör och inser att Svenska kyrkan inte står bakom deras rashygieniska idéer om att det på något sätt hör till välfärden att slippa föda handikappade barn. Ni vet det där med att vi numera erbjuds uppspårning och avlivning av t.ex. foster med Downs syndrom (de där som inte blir fridlysta ens efter 18:e veckan som ”normala” och av samhället önskade foster blir). Bra att du ringer så att ALLA partier hör, Mats Hermansson!”

När jag läste Andreas kommentar blev jag glad och upplivad. Tänk om kyrkan använde sina kyrkklockor, inte för att varna för vad 681 nynazisterna i Svenskarnas parti kan tänkas ställa till med i framtiden, utan låta kyrkklockorna väcka människor till insikt om vad som faktiskt sker. Det har, som jag förstått saken, alltid varit kyrkans och den kristnes plikt, att sprida evangelium och samtidigt påpeka att omvändelse är av nöden. I ett sådant syfte kanske ringning i kyrkklockor skulle fylla en uppgift. Som sagt inte för att varna, utan att påtala att staten med stöd av, vad jag förstår alla partier (åtminstone i Gävleborgs landsting), ägnar sig åt en nazistisk praktik, att sortera ut  vissa människor som mindre värda eller som Birger Schlaug skrev i ett blogginlägg:

”Tekniken förändrar normer, värderingar, uppfattningen om normalitet. Det som tidigare betecknats som rashygien, och som förknippades med nazisterna, är idag vardagsmat eftersom gentekniken förflyttat vad som uppfattas som moral, etik och värdighet. Utsorterande av foster som inte skulle bli friska A-människor tillhörde nazismens tankegods, nu tillhör det flertalets. Vi sitter på ett sluttande plan, märker inte att vi glider och varje läge på planet för en stund blir normalitet. Det är i alla fall ganska smart om vi inser att det är så det förhåller sig. Allt annat är ju bara en form av livslögn.”

Jag får intrycket, argumentera emot om ni tror annat, att Svenska Kyrkan och dess biskopar stöder landstingens ”uppspårning och avlivning av t.ex. foster med Downs syndrom…” som Andreas Holmberg skrev i sin kommentar i Kyrkans tidning. Mycket bra och sant formulerat! Om församlingar och kyrkoherdar i Gävleborg anser att ringning i kyrkklockor inte är en bra metod att väcka människor, vilket jag kan ha förståelse för, är det ändå fullt rimligt att förvänta sig, att våra kyrkoherdar och andra präster i sina predikningar och på annat sätt påtalar den nazistiska praktik som landstinget ägnar åt och med kraft tar avstånd. Då kunde vi tala om mod! Det skulle vara en kristen hållning. Tänk er vilken upplevelse det skulle vara, om Gävleborgs alla kyrkoherdar skulle bli kallade inför domkapitlet och biskop Ragnar för att stå till svars för sin kristna hållning, att värna om allas lika värde! En förutsättning är väl ändå, att foster med t ex Downs syndrom får leva! Vad svarar kyrkan på Martes fråga?

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

18 Responses to Låt kyrkklockorna i Bjuråker-Norrbo församling dåna dygnet runt!

 1. bema skriver:

  Reblogga detta på Bengts Blogg och kommenterade:
  681 nynazister kan inte ställa till med så mycket att det motiverar klockringning. Det ger dem bara oförtjänt uppmärksamhet. Värre är det sluttande planet i det etablerade samhälle med massaborter och genetisk utrensning av barn med Downs syndrom. Vad innebär detta mentalhygieniskt på sikt? Kanske kyrkklockorna borde dåna dygnet runt som Denna bloggare föreslår.

 2. SigridL skriver:

  Vi kommer och ringer, dotra och jag. Heja Leo och Andreas!! Jag är stolt över er!

 3. LeoH skriver:

  Tack Sigrid!

 4. Andreas Holmberg skriver:

  Tack, Leo och Sigrid!. Men var det inte nyckelknippor vi skulle skramla med när landstingsfullmäktige sammanträder nästa gång? Jag är helt seriöst på. För jag tycker det vore en modest men ändå mycket talande – eller skramlande – protest, särskilt om vi kan få ihop ett någotsånär blandat gäng med både tjejer och killar, yngre och äldre. Annars får det gå ändå. Tid och plats?

  (Apropå Hudiksvall Pride skulle jag även bli mycket upprörd om landstinget införde utgallring och avlivning av foster med anlag för homo- eller transsexualitet).

 5. Andreas Holmberg skriver:

  …t.o.m. om det som i Downs-fallet ”bara” vore ett ”erbjudande” om utgallring och avlivning.

 6. LeoH skriver:

  Min uppmaning till kyrkoherdarna och församlingarna i Gävleborg, är inte ett alternativ till mitt förslag om skramlandet med nyckelknippor, när landstingsfullmäktige samlas till möte. Jag glömde att länka till det inlägget.

  Jag har kollat i landstingets hemsida och upptäckt att det inte blir några möten före valet. Så här ser det ut:
  24 september (ev inställt)
  14 oktober
  15 oktober (utbildningsdag)
  22 oktober
  25-26 november
  10 december.

  Vi måste hitta lämpliga aktiviteter under själva valrörelsen.

 7. Andreas Holmberg skriver:

  Helt rätt. Det här måste bli en fråga under själva valrörelsen, även om den knappast är partiskiljande (sedan även KD tystnat)!

  Precis som kyrka-stat-frågan. Det funkar inte att driva kyrkans frihet från de politiska partierna (och de politiska partiernas konsekventa icke-konfessionalitet) bara under den föga uppmärksammade kyrkovalrörelsen. Det är definitivt en fråga för den ”stora” valrörelsen, även det. Även om ALLA partier har fingrar i syltburken, direkt eller indirekt.

 8. LeoH skriver:

  Frågan om selektiva aborter är på många plan ”lätt” att driva, oavsett valrörelse eller inte. Vi måste hitta en samlad strategi.

  Jag har svårare att hitta kraven när det gäller den partipolitiska styrningen av kyrkan.

 9. Alma-Lena skriver:

  Fast man vet faktiskt med all säkerhet att man ringde i kyrkklockor vid första världskrigets inledning, även i Sverige. Jag har ju varit kyrkvaktmästare i en mycket gammaldags församling och där fanns i instruktionen hur man skulle ringa vid fara, krig och örlog. Alltså inget nytt påfund. Dessutom tycker jag det är ett mycket konstruktivt sätt att använda kyrkans resurser !!!!! För de riktigt högkyrkligas glädje kan jag nämna att instruktionen gjorde också skillnad på kvinnors och mäns själaringning; lilla klockan skulle klämta för kvinnor och den stora för män. Och så gör vi fortfarande i kyrkbyn Jukkasjärvi, tom jag som är feminist.

 10. LeoH skriver:

  Om någon vet bättre än jag, då tar jag till mig den kunskapen.

 11. Alma-Lena skriver:

  Nu ser jag till min förfäran att detta är en diskussion som förs lite varstans bland dem som känner sig mer kristna än andra (ja, jag tillhör dem jag med). Skrev detta på Rambling Thoughts nyss: ”Jag fattar inget. Varför detta uppror mot klockringning vid fara? Så har kyrkklockor visst fungerat och gör så än idag. I Jukkasjärvi kyrka finns instruktion för hur man ringer vid fara, krig och örlog. Jag tycker som du att detta är ett utmärkt sätt att använda kyrkans resurser och jag tycker människovärdet är i stor fara idag. Nu sorteras Downs-barn bort redan i moderlivet. Så praktiskt, inga kostnader för gaskamrar! ”Dödshjälp” diskuteras för fullt i Europa. Med skattefinansierad välfärd kommer utmaningen att inte tumma på alla människors rätt att leva för att ge skattelättnader för de lyckliga som har goda inkomster och ännu är friska och arbetsföra.”

 12. Alma-Lena skriver:

  Så här skriver församlingen i Visby: ”Vi i församlingen – i Visby och runt om i vårt land – behöver i dessa tider tydligt markera att vi står för öppenhet, mänskliga rättigheter och mångkultur. Inte sedan 30-talet har alla människors rätt och värde varit så ifrågasatt som idag. Nu är det hög tid att damma av sanningar om allas lika värde oavsett ekonomi, sexuell läggning, etnicitet, ålder, kultur, religion, storlek, färg, bakgrund, kön, klass, handikapp, ursprung, politisk åskådning, filosofisk inriktning … ” är det inte just det du Leo vill klockringa för?

 13. LeoH skriver:

  Om det ska ringas i kyrkklockor i Almedalen, då ska församlingen och Mats Hermansson vara konsekventa och ringa varje dag under politikertalen.
  Den stora faran i Sverige går inte vid 600 nynazister, utan den stora faran är de etablerade partiernas ruttna politik.
  Det är ju riksdagsmajoriteten som utvisar barn och vuxna ur landet. Det är de etablerade partierna som deltar eller stödjer krig runt om i världen.
  Det är de etablerade partierna som skapat en gigantisk myndighet vars enda syfte är att begränsa invandringen.
  Jag skrev på FB för någon dag sedan ungefär så här: Vad skiljer SD:s åsikter från riksdagsmajoritetens.
  SD säger vi har för många invandrare och riksdagsmajoriteten som säger invandringen får inte bli för stor.

  För mig utgör de etablerade partierna en större fara, som kyrkorna borde varna för än, 600 nazister.
  Jag tror inte, utan att ha läst instruktionen i Jukkasjärvi församling, att det i instruktionen stod något om att varna för politiska strömningar. Det känns som en sentida konstruktion.

  Jag vill, att om det nu ska ska ringas i kyrkklockor, då ska ringningen ringa för den reella faran.

 14. Klaus skriver:

  Det kan gå inflation i ringningarna. Det finns många faror och flera av dem gäller inte bara Sverige. Till detta alla dessa olika – rentav totalt motsatta – värderingar och åsikter inom kyrkan. Det kan bli att man dångar kyrkklockor i huvudet på varandra.
  Är jag alltför pessimistisk?

 15. LeoH skriver:

  Jag tror inte heller på varningsringningar. Ville bara markera att det finns större faror i svenska samhället än 600 nynazister.

  Däremot är det ett ärligt förslag att präster i sina predikningar tar ställning mot den människofientliga utvecklingen. Där selektiva aborter bara är en del.

 16. Klaus skriver:

  Ett mycket bra förslag

 17. Andreas Holmberg skriver:

  Leo, kravet vad gäller den partipolitiska styrningen av kyrkan är ju att de politiska partierna helt enkelt lägger ner sina ”kyrkliga avdelningar” – inte låter dem byta namn eller någon annan undanglidande manöver utan lägger ner dem rakt av inför reformationsvalet 2017 och låter sina förtroendevalda fördela sej på POSK, Frimodig kyrka och Öppen kyrka. (Eller ev. bilda någon ny, kyrkligt relevant nomineringsgrupp tvärs över de politiska partigränserna).. Politiska partier ska överhuvudtaget inte direkt eller via filialer blanda sej i trossamfundens inre styrelse, vare sej det handlar om Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Romersk-katolska kyrkan, Pingst FFS eller f.ö. Sveriges Muslimska Förbund. Det är absurt! Skandalöst! (Desto mer som inget politiskt parti konsekvent driver avkonfessionaliseringen av partierna eller avpolitiseringen av kyrkan).

  Precis som när det gäller idén att samhället ska erbjuda utsortering av foster med Downs syndrom och liknande. Visserligen är detta senare på många sätt läskigare, men jag tror att det finns ett samband frågorna emellan: kyrkan har pacificerats och inte kunnat ta ideologisk strid mot vare sej det ena eller det andra när samma partier dominerar i kyrkomötet som i riksdagen. Hade lagstiftande makten hållit fingrarna borta från kyrkan, kunde den i varje fall ha bildat opinion och hindrat lagen om fri abort från att uppfattas som en moralisk ”carte blanche” som t.o.m. Gud via sin politiskt styrda kyrka garanterar.

 18. LeoH skriver:

  Jag är på språng. Skall vara sommarvärd i Bjuråker kyrka under några timmar i dag. Jag återkommer med en kommentar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: