Svåra problem med enkla lösningar

Varför krångla till det, när det finns en enkel lösning? Vi måste våga se sanningen som den är. EU inklusive Sverige anser inte att rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet. Därför försvårar de möjligheterna för människor, att utan fara för sina liv, utnyttja rätten att söka asyl. Nu letar EU och Sverige efter lösningar som, som skall minska människosmugglingen, vars enda syfte är, att ytterligare minska människors rätt att söka asyl i Europa.
Asylsökande är inga illegala invandrare!

Hela Pingsten

Om folk inte förstått det innan så visar denna video med fantastiska Hans Rosling att orsaken till att tusentals flyktingar drunknar i medelhavet är att de inte får flyga. Det är olagligt för en flykting att ta sig in i Europa. Därför betalar de högre summor än vad en flygresa kostar för att åka på människosmugglares livsfarliga båtar.

Detta innebär också att det finns ett mycket enkelt sätt att få stopp på massdrunkningarna i medelhavet: låt flyktingar flyga. Gör det lagligt att komma in i Europa. EU:s medlemsstater behöver inte ens ge asyl till alla som kommer, de kan nöja sig med att göra det lagligt för flyktingar att söka asyl, i enlighet med UDHR art. 14 som säger att det är en mänsklig rättighet att söka asyl.

Det är alltså egentligen inte särskilt svårt att lista ut vad som krävs för att flyktingar ska sluta drunkna i medelhavet. På samma…

Visa originalinlägg 303 fler ord

17 Responses to Svåra problem med enkla lösningar

 1. Alma-Lena skriver:

  Det enkla blir det svåra eftersom folk i EU är så snåla.

 2. LeoH skriver:

  Ja, nått är det, Alma-Lena!

 3. Staffan Wadström skriver:

  Finns väl ändå en hake. Alla dessa människor har väl inte råd att flyga. Den stora massan saknar sannolikt pengar. Men vem har störst behov av att få komma in i något EU-land – de med gott om pengar, eller de utan p?

  Och vad gör smugglarna, när deras inkomstkälla försvinner. Sänker priset och fyller båtarna med ännu fler mindre bemedlade?

  Finns nog inga enkla lösningar, dessvärre.

 4. LeoH skriver:

  Enligt vad Hans Rosling säger kostar en plats på de överfyllda båtarna nästan 3 gånger så mycket som en flygbiljett.

 5. Alma-Lena skriver:

  Ja det är enormt dyrt att låta sig smugglas. Visst kan man säga att det kommer fler om vanligt folk från länder utanför EU får flyga hit. Men vill vi verkligen att folk ska drunkna på Medelhavet för att se till att vi får sitta i fästning Europa utan att störas av immigranter? Jag vill det inte.

 6. LeoH skriver:

  Hur man än vrider på frågan, så hamnar vi ändå i att rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet, vilket regeringar på skilda sätt försöker hindra människor att utnyttja!

 7. Staffan Wadström skriver:

  Nja, riktigt så enkelt är det väl inte. FN’s flyktingkonvention definierar vem som är att anse som flykting – ”en person som känner en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse i sitt hemland på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning”. Enligt UNHCR uppgår antalet flyktingar i världen till drygt 51 miljoner. Därtill kommer alla de människor som sitter fast inne i konfliktzoner och i hårdföra diktaturer – mycket utsatta och med en längtan att komma bort. Till Sverige kommer också många asylsökande som vill bort från misär och fattigdom. De är inte flyktingar i lagens mening.
  Med detta sagt, mest för att påvisa att vi inte får tappa verklighetsförankringen, varje människa med ett hjärta lider av alla dessa människor som dränks av flykingsmugglare i Medelhavet. Men någon enkel lösning som antyds finns väl inte?

 8. LeoH skriver:

  Det är en mänsklig rättighet att söka asyl och få sina skäl prövad. I prövningen ingår t ex de kriterier FN beslutat om. Det EU gör, är att på skilda sätt försvåra för människor att söka asyl. För hur ska t ex Sverige veta om människorna på Medelhavet har asylskäl om de inte får sin sak prövad?
  Svårare än så är det inte, Staffan.

 9. Staffan Wadström skriver:

  Nej, rent teoretiskt är det lätt. I praktiken nästan omöjligt.
  Redan nu tar det år innan man lyckas ta reda på vem som har verkliga asylskäl, om ens då. Under tiden då – var ska dessa människor bo. Hur hantera ohälsan, arbete, skola etc.
  Ingen har hittills kunnat förklara hur detta ska gå till – helt enkelt för det finns ingen verklighetsförankrad lösning. Och skulle vi släppa fram ytterligare några hundra tusen asylsökande – vad händer då?
  Så – jag är nog en aning mer pessimistisk än vad du är, LeoH.
  Men ingen skulle bli gladare än jag om det fanns en enkel lösning.

 10. LeoH skriver:

  Men såg då ärligt vad du anser. Att det är vi som avgör om människor har rätt att söka asyl eller inte. Det är inte fråga om att vara pessimistisk eller inte. FN, EU och Sverige har fastställt att människor skall ha rätt att söka asyl. Sen gör vi allt för att människor inte ska kunna söka asyl.
  Jag har hyfsat många gånger efterlyst förslag av alla, som anser att det är för många som söker asyl i Sverige, hur lagen om rätten att söka asyl skall ändras och vad gör vi med dem som står vid våra gränser oavsett vad vi anser om antalet. Skicka tillbaka människorna, utan utredning ? Vart i så fall? Till områden kontrollerade av IS, kanske?

 11. Staffan Wadström skriver:

  Känns som detta är en lite väl stor fråga – där varken du eller jag, eller någon annan heller tycks sitta inne med lösningen. Regeringen säger själv att målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Utan att närmare beskriva vad detta är. Faktum är att Sverige har världens kanske mest humanitära flyktingpolitik. Men detta är i retoriken inte tillräckligt. Här är det lite väl mycket skönmålning, många målar bara i svart eller vitt”.
  Är ingen expert på dessa frågor – men rätten att söka asyl beskrivs i FN’s deklaration om mänskliga rättigheter artikel 14 så här:

  1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
  2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

  Att säga att alla har rätt att söka asyl låter bra – men rent praktiskt – hur hantera detta? De som är flyktingar enligt FN’s definition, utgör endast en del av alla som söker sig till Sverige idag. Men för alla som söker asyl finns kraven att ordna bostäder, skolgång, sjuk- och hälsovård. Bara bostadsfrågan, som redan är i djup kris, kräver miljardinvesteringar från stat och kommun. Som någon uttryckte det – Ska vi nöja oss med att placera dessa människor, lika många som i hela Göteborg, i enkla träbodar och modulboenden? Alla vet att ”temporära mellanboenden” blir kvar i tio år eller mer – och riskerar att förslummas.
  Vilket är f ö mest humant – att avvisa människor som vi vet inte har asylskäl direkt vid gränsen, eller skicka ut sådana signaler – eller låta dem komma in och långsamt ”malas ner i en fiktiv asylprocess” för att sedan när man kanske börjat anpassa sig, utvisas.
  Jag menar att vi ska ha en betydligt tuffare inställning redan vid gränsen – och satsa resurser på att endast de som vi bedömer ha asylskäl ska tas om hand av Migrationsverket. Inte enkelt, medges, men ett bättre alternativ än att låta alla som vill komma in och få en massa förhoppningar som inte kommer att infrias. En inställning som f ö de flesta av världens länder tycks tillämpa.
  Min fråga till dig, då: Finns det någon gräns för att ta emot asylsökande? Om inte, varför då inte använda armens transportplan och flyga in en stor del av de miljontals människor som väntar på att fly från Libyen eller Syrien. Det om något vore väl humant och mänskligt.
  Slutligen – professor Per Bauhn skrev ett intressant och tänkvärt inlägg på SvD’s Brännpunkt förra året – om Sveriges moraliska ansvar. Han skrev bl a följande:” Mycket skulle vara vunnet om man i stället för känsloargument och smutskastning ägnade mer uppmärksamhet åt de etiska principer och argument som figurerar i flyktingdebatten. Detta är en klassisk moralisk pliktkollision. Stater som bekänner sig till mänskliga rättigheter kan inte ignorera behoven hos nödställda utanför deras gränser. Men de kan heller inte bortse från att deras själva existensberättigande handlar om att skydda de egna medborgarnas rättigheter, inte om att lösa globala problem. En stat har till exempel moralisk rätt att vägra ge asyl och skydd åt jihadister som kan tänkas utgöra ett hot mot det mottagande samhället som sådant eller mot enskilda individer i samhället. Vikten av att skydda det egna samhället motiverar också att man säkerställer identiteten på dem man tar emot som flyktingar. Även detta är en rättvisefråga. För varje person som inte förtjänar skydd tas resurser i anspråk som någon annan verkligt skyddsbehövande hade behövt bättre.”

 12. LeoH skriver:

  Vi lär inte bli eniga. Du verkar vilja ändra på lagstiftningen, vilket givetvis är tillåtet. Jag motsätter mig en sådan ändring i lagstiftningen som gör det möjligt att avvisa människor i klump. Vart ska t ex båtflyktingarna avvisas? När Sverige säger nej till en grupp som står vid vår gräns, vart ska den gruppen avvisas? Räcker det med att gränspolisen inte släpper in dem?
  Ska staten besluta om hur många som får söka asyl och när den kvoten är fylld, då stängs gränsen? Och min fråga kvarstår – vart ska de som inte släpps in landet ta vägen?

  Vi har, som du skriver, 51 miljoner flyktingar i världen. Vad händer med alla dessa flyktingar, om alla länder i världen antog lagar som du föreslår för Sverige? Vi kan väl självklart inte förmena t ex Libanon att vägra ta emot flyktingar. För det är ju faktiskt så, vilket du också vet, att den överväldigande andelen flyktingar i världen inte kommer till Sverige.

 13. Staffan Wadström skriver:

  LeoH, nej, vi kommer kanske inte helt överens här. Tycker att den här frågan är oerhört svår, och att det finns många goda argument för flera olika ståndpunkter. Hur balansera hjärta och hjärna? Har engagerat mig i två unga män – från Kosovo resp. Albanien. Deras chanser att få stanna är i princip noll. Men vi slåss för att hitta något kryphål – här känns det fel att avvisa två personer som både vill och kan integreras väl i vårt samhälle. Samtidigt inser jag att om dessa killar får stanna – som ju saknar asylskäl – tränger man kanske ut några andra som har större behov att få vara kvar.

  Jag avundas inte våra politiker som inte kan nöja sig med att konstatera alla svårigheter, utan också måste komma med en lösning.

 14. Klaus Seigel skriver:

  Det Leo tar upp om dubbelmoralen beträffande asyl är ju helt sant.

  Staffan har ju rätt i att det hela inte är så enkelt, att det finns en mängd problem i detta. Men tillvaron är trasig och världen vimlar av situationer där något som är rätt och riktigt här och nu riskerar att leda till problem och rentav lidanden på sikt. Är det till exempel rätt att betala lösensumma till kidnappare? Jag skulle säga glasklart JA om det var mina döttrar som kidnappats, men kan politiker svara JA lika lätt, när betalning av lösensummor leder till nya kidnappningar?
  Det finns massor av sådana exempel.

  Men måste kristna alltid ha svar på alla sådana problem? Det är förstås nyttigt att de kan inse att det kan finnas svåra dilemman, men annars tycker jag nog att de kristna kan få ha, och bör ta, rollen av samvete i samhället. Det finns så många realister ändå och det finns så många cyniker och egoister så det räcker och blir över.
  Låt de kristna få sjunga med änglarna och få vara lite av en lykta och en annan röst än den gängse. De får hur som helst på sig en hel del ruttna tomater också.

  Visst är de bra om de kristna inser att det kan finnas diaboliska dilemman, men jag tycker som sagt inte att de, varje person för sig, måste komma fram till de kompromisser som ett demokratiskt samhälle förstås ofta leder till. De kompromisserna växer fram ändå så småningom. Låt de kristna ta en speciell roll, utgöra en speciell sida; samvetets och medkänslans sida, den salta och utmanande sidan. Svårt förstås att exv ha ett jobb som förutsätter kompromissen och som kristen vara en del av sältan…ytterligare en knepig situation. Men man kanske kan ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör.

 15. LeoH skriver:

  Klaus, dagens flyktingpolitik är en sådan kompromiss, du talar om. För ett antal år sedan kritiserade Sveriges kristna råd den svenska invandringspolitiken. Det samlades namn och riksdagen fattade beslut om migrationsmyndigheten, migrationsdomstolar med möjligheter att överklaga beslut i domstolarna till en överdomstol. Nyordningen skulle bli rättssäker och överskådlig. I besluten ingick också bestämmelser om vad som skulle anses som godkända skäl och att alla som sökte skulle få sin sak individuellt prövad. Nu kallas jag naiv, som försvarar riksdagens tidigare beslut. Många av dem som kritiserar mig, säger inte rent ut, att riksdagen måste fatta beslut om att frångå tidigare lagstiftning.

 16. klaus skriver:

  Då har du ju både den demokratiska kompromissen (=lagstiftningen) och medkänslan.

 17. LeoH skriver:

  Så är det Klaus, nu gäller det att försvara den demokratiska kompromissen, för den är under attack från många håll!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: