Kan en språkvetare förklara för mig, en mindre vetande, betydelsen av ordet smugglare?

I kväll blir det inte något långt inlägg. Jag skulle vara mycket tacksam om någon kunde förklara för mig, så att jag förstår begreppet människosmugglare, som ordet används i dagens debatt.

Jag har inga svårigheter med att förstå vad narkotikasmugglare är, lika lätt är det att förstå vad orden sprit- och cigarettsmugglare betyder. Trafficking är inte heller svårt att förstå, ordet beskriver insmuggling av slavarbetare till Sverige. Det kan röra sig om sexslaveri, men också slavarbete för andra arbetsuppgifter. Det gemensamma är, att den som hamnat i slaveriet har, trots att det är olagligt, oerhört svårt att ta sig ur slaveriet. Det viktiga kännetecknet för alla dessa varor är, att de är olagliga i Sverige. Slaveri är olagligt, narkotika är olagligt och sprit och cigaretter får inte säljas hur som helst i landet. Därför måste varorna tas in i landet på smygvägar utom polisens kontroll. Inte heller har det någon betydelse hur varorna kommit in landet.

Så här långt behöver jag nog inga djupare förklaringar. Mina definitioner duger så här i vardagslag här i Kyrkbyn i Bjuråker. Nu kommer det jag har lite svårt för och det är hur ordet människosmugglare (eller som jag personligen tänker, flyktingsmuggling) används och betydelsen av ordet. Om det i de tidigare fallen, jag beskriver, handlar om varor som olagligt försäljs i landet, vad är det som gör flyktingen, som söker asyl i Sverige, till smuggelgods? De utnyttjar ju enbart sin lagliga rätt, erkänd i internationella fördrag, att söka asyl i landet. Ändå talas det om människosmugglare.

Jag har under långa tider skakat av mig frågeställningen med att det rör sig om brottslig farliga båtar, lastbilar eller containrar, men jag har fått lära mig, att det är inte det som gör att flyktingsmuggling klassas som människosmuggling. Om jag förstått rätt, så är det så här lagen skall tolkas: Om jag tar min Hyundai i10 och åker till Danmark och erbjuder fyra flyktingar plats i bilen och skjutsar dem över bron, då klassas jag som människosmugglare och riskerar två års fängelse! Det verkar som om lagen även gäller om jag skjutsar flyktingar inom Sverige! Jag sitter här och funderar, om jag fysiskt orkar med en bilresa till Danmark.

Jag inser, det som de flesta av mina läsare redan insett, hur naiv jag är! Sverige vill inte ha några flyktingar i landet. Eftersom flyktingarna inte är önskvärda och ändå finns här, då är den som hjälper dessa flyktingar smugglare i lagens mening. Vilket i sin tur innebär att det inte är någon kvalitativ skillnad mellan en icke önskvärd flykting och narkotika. Bägge utgör en fara för nationen, vilket en ansvarsfull regering inser i motsatts till en oansvarig bloggare i skogarna i Hälsingland!

En bilresa till Danmark känns alltmer lockande!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Annonser

11 Responses to Kan en språkvetare förklara för mig, en mindre vetande, betydelsen av ordet smugglare?

 1. Andreas Holmberg skriver:

  Jag är ingen egentlig språkvetare, bara gammal svensklärare, men att smuggla är kanske, skulle jag som ”folketymolog” gissa, släkt med att göra något i smyg – och det gör man ju vid smuggling vare sej det är personer, biblar, snus eller knark man försöker föra över en gräns (utan alla jämförelser i övrigt). Sedan kan och bör man så klart diskutera ”transportörskravet” i relation till rätten att som flykting söka asyl/skydd, men oavsett om man tränger in folk i containrar eller kör dem mera bekvämt i sin bil eller båt ”smugglar” man väl i något slags allmän mening ifall man inte tar in dem på ett öppet, fullt regelrätt sätt. (Sen kan man som sagt – och bör – diskutera själva reglerna).

  På badstranden ”smugglar” man när man försöker byta om insvept i en stor badhandduk. Det är väl då badbyxorna/baddräkten man ”smugglar på sej”, men egentligen är ju badbyxorna/baddräkten fullt tillåtna på badstranden, ja snarast påbjudna (om det inte är en nudiststrand förstås). Kanske man då ska säga att det är den temporära nakenheten man ”smugglar undan”? Jag vet inte.

 2. LeoH skriver:

  Andreas, om jag bortser från din oerhört långsökta förklaring om ”smugglingen” på badstranden, så gör din kommentar att min fråga i grunden tydligen är retorisk. Svenska staten vill inte inte att flyktingar kommer till Sverige. Därför har man infört bestämmelser som omöjliggör, att någon lagligt kan ta sig till Sverige. Enbart risken att någon ska söka asyl kan led till att svenska ambassader inte utfärdar visum. Har hänt ett antal gånger de senaste åren. Det är helt uppenbart, att staten jämställer asylsökande flyktingar med narkotika.

  I min ungdom, det är några år sedan, pratades det väl ibland om smuggling, men då gällde det flyktingar som ville lämna länder, som förbjudit sina medborgare att resa ut. Då kunde det sägas att flyktingar smugglades ut ur t ex Östtyskland. Däremot kallades aldrig människor som hjälpte människor att fly för människosmugglare. Det ansågs inte vara, vare sig moraliskt eller juridiskt, ett brott. Jag tror inte att Olof Palme blev beskylld för att vara människosmugglare, med dagens betydelse av ordet, när han ingick ett skenäktenskap med en kvinna i Tjeckoslovakien och på det sättet hjälpte henne att fly ur landet. Med dagens lagar skulle Palme riskerat 2 års fängelse.
  Generellt kunde man under kalla kriget säga, att alla som flydde från öststaterna, inklusive Sovjetunionen , fick uppehållstillstånd automatiskt och inte bara det, de var också välkomna till Sverige! Sverige rent av uppmuntrade människor att fly.

  Vad jag förstått räknas det också som människosmuggling om jag plockar upp någon utanför Svanbacken i Delsbo och skjutsar personen till någon lämplig gräns t ex till Finland. Märkliga lagar och bestämmelser i ett land som påstår sig följa internationella överenskommelser och värnar människors rätt att söka skydd. Jag anser inte att Sverige har den viljan.

 3. Thorsten Schütte skriver:

  Tja, den enes terrorist är den andres frihetskämpe och så är det väl även med ordet smugglare också, det ligger i betraktarens ögon. Sedan finns det mugglare också, men det är en annan sak…

 4. Alma-Lena skriver:

  Rent etymologiskt har Andreas rätt, ursprunget till ordet smuggla; smukkelen (holländska), schmuggeln (lågtyska) kommer från samma stam som smyga eller engelskans sneak, så det betyder att göra i smyg. Ursprungsbetydelsen är att transportera varor i smyg.

  Men en lurendrejare kunde också kallas smugglare och vice versa. Hur som helst något olagligt och obskyrt.

  Svensk lagstiftning är fruktansvärt avslöjande på denna punkt; man jämställer människor med saker och gör det omöjligt att tom utan vinning bistå medmänniskor med transport in i fästning Europa.

 5. LeoH skriver:

  Okey, nu har jag fått svar från tre, av mig mycket uppskattade kommentatorer, och alla ni tre förklarar på olika sätt att smuggling är ett korrekt uttryck i de här fallen. Lagen, önskar inte att det kommer flyktingar till Sverige, därför har de blockerat alla legala vägar hit och också kriminaliserat hjälpen till flyktingar från vem det vara månde.
  I den bemärkelsen innebär hjälpen till flyktingar, att det smygs in otillåtet gods till Sverige. Eftersom det handlar om människor på flykt, då måste varje människa bedöma lagen moraliskt och låta samvetet avgöra om man vill lyda lagen eller inte. Det innebär också att lagstiftaren måste bedömas moraliskt och vi måste ställa oss frågan om vi anser att de stiftat en rättfärdig lag eller inte.

  En sista undring i frågan. Hur blir det om jag åker till Danmark och bär ett flyktingbarn på axlarna en bit på vägen. Riskerar jag då att fällas för människosmuggling och två års fängelse?

 6. Alma-Lena skriver:

  En helt och hållet oförsvarlig lagstiftning ur etisk synvinkel och en synd ur kristen synvinkel, kan man nog säga att den lagen är. Jag hoppas att detta är en lag som inte tillämpas på humanitär ”smuggling” utan vinstsyfte, dvs det är förbjudet men ingen åklagare väcker åtal som fallet är med att gömma papperslösa.

 7. Thorsten Schütte skriver:

  Mina föräldrar överlevde andra världskrigets bombnätter och svälten de första åren efter kriget. Det sistnämnda hade varit ännu svårare utan svara börsen för livsmedel. Hamnar väl i samma skymningszon som smuggling. Laglydigheten har sin gräns, men just genom att hålla sig inom lagens råmärken för det mesta får man auktoriteten och friheten att bryta mot lagen när nöden kräver. Bokstaven dödar.

 8. Rebella undrar skriver:

  Jag är ingen språkvetare, bara petimäter.

  Svenska akademins ordbok:

  smuggla, i smyg olovligt införa eller utföra (vara till eller från en plats, i synnerhet ett land

  Utlänningslagen, 20 kap. 8 §:

  Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein döms för människosmuggling till fängelse i högst två år.

  Är brottet att anse som grovt döms för grov människosmuggling till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen

  1. utförts mot ersättning,
  2. utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal personer, eller
  3. utförts under former som innebär livsfara för utlänningen eller annars utförts under hänsynslösa former.
  Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

  För försök eller förberedelse till brott enligt denna paragraf döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

  Jag gissar – OBS gissar – att vad som avgör om det är brottsligt eller ej att föra människor över gränsen är om de bedöms ha flyktingskäl eller ej. Mao, om flyktingbarnet på dina axlar Leo får asyl är det frid och fröjd men om ungen skickas tillbaka till Långtbortistan var du flyktingsmugglare och brottsling och får böter eller max sex månaders års fängelse (för en (1) unge måste väl ändå vara ringa flyktingsmuggling). Eftersom typ ingen av oss är kompetenta att bedöma flyktingskäl blir ju konsekvensen ändå att allt införande av människor i landet som man inte vet om de kommer att få asyl eller inte måste ske som om det är olagligt, trots att inte alla fall är det.

 9. Peter T skriver:

  Om du lyckas få in fem pers i en Hyundai i10 så är det även lagbrott 😉

  Det enda sättet att vara säker att man inte bli flyktingsmugglare vid transport av flyktingar är om migrationsverket ger generell asyl för flyktingar från ett specifikt land. Har alla från Syrien rätt att stanna i Sverige så kan man lugnt transportera Syrier.
  Att lagen skulle påstå att de som befinner sig i landet med giltiga asylskäl skulle vara här olagligt, faller på sin egen orimlighet.

 10. Rebella undrar skriver:

  Eftersom flyktingar som bedöms ha flyktingskäl inte behöver smugglas borde det väl heta immigrantsmuggling snarare än flyktingsmuggling. Lagen säger ”människosmuggling”.

 11. LeoH skriver:

  Peter, tre nackstöd och tre säkerhetsbälten i baksätet. Det innebär plats åt tre flyktingar och en i framsätet och jag på förarplats. Det innebär 4+1=5 😉

  Om jag förstått saken rätt så finns det ett beslut att syrier får uppehållstillstånd, men ändå är de tydligen hänvisade till flyktingsmugglare. Det finns inte några lagliga vägar att ta sig till Sverige. Om någon lyckas få kontakt med en svensk ambassad, då blir de nekade visum med motiveringen att de kan tänkas söka asyl i Sverige. Det innebär att Sverige talar vackert om asylrätten, men gör allt den kan för hindra människor från att nyttja rätten.

  Jag förstår att det är lagen som gör smuggling till smuggling. Icke önskvärt gods enligt lagen innebär att godset är smuggelgods. Problemet med lagen ändå inte förhindrar makten att hycklande tala om vår generösa flyktingpolitik. Den är ”generös” för att människor struntar i vad svensk lag säger om människosmuggling och tar sig hit ändå. Vilket de gör rätt i!

  Jag har fått svar på min fråga. Hoppas andra som läser min blogg också fått klart för sig hur lagen är tänkt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: