Det är något lurt med regeringens katastrofbeskrivning. En ovetenskaplig granskning av Hudiksvalls Tidning

De senaste månaderna har jag tagit del av uppgifter, att Sverige upplever en systemkollaps i sin mottagning av asylsökande. Det kändes riktigt allvarlig när representanter för nästan alla riksdagspartier stod skuldra vid skuldra och informerade att på grund av av det stora antalet asylsökande kände de sig tvungna, att skärpa reglerna för asylinvandringen. Ett led i sådan skärpning var ökade möjligheter till Rut-avdrag och att flyktingar mycket väl skulle kunna arbeta i företag utan kollektivavtal. Vad nu det hade med skärpningen av asylregler att göra? Den 24 november stod Löfven och Romson skuldra mot skuldra och hävdade att nu går det inte längre! Det var tvunget att ytterligare skärpa reglerna!

Varje gång jag tagit del av alla dessa katastrofrapporter har jag känt, att det är något som inte stämmer. Krismedvetandet vägrar att infinna sig. Krisrapporterna svarar inte upp mot min upplevda lokala verklighet. Därför bestämde jag mig för, att för en kort stund bli barfotaforskare och se om jag läst min lokaltidning så dåligt, att jag missat rapporterna om systemkollaps i Hudiksvall. Jag gjorde så här: Jag nöjde mig med en mycket enkel metod. Jag gick in på hemsidan helahälsingland.se, gick till meny, valde nyheter och därefter Hudiksvall. Sen var det bara att scrolla neråt på sidan dag för dag. Det var så lätt att inte ens jag med mina usla datakunskaper känner mig över hövan stolt! Nu till resultatet!

I dagens tidning 30/11 reagerade jag på en rubrik om ledningskris i en förvaltning, men den krisen hade ingenting med asylsökande att göra. Däremot fanns det en artikel om problem med boenden för ensamkommande barn. Jag gick in och läste artikeln. Orsaken till problemet verkade vara att Hudiksvalls kommun avser att ta ”hem” barn från Västerås. I artikeln nämns också problem med boenden för de som fått beviljad asyl, men problemet verkar inte vara större än att kommunen avser att utöka antalet bostäder.

Från den dagens datum fick jag scrolla ner till 19/11. Under de mellanliggande dagarna hade tydligen inget dramatiskt hänt, som riskerade en systemkollaps. Den 19/11 fanns en artikel som berättade att Migrationsverket i en skrivelse hävdat, att flyktingarna inte längre kunde garanteras tak över huvudet. I en annan artikel samma dag får vi lugnande besked av Lars Ulander, chef för mottagningsenheten i Söderhamn. Han säger att läget är under kontroll i Hälsingland, att det Migrationsverket skriver om är i första hand ett Skåne/Malmö-problem.

Mitt nästa och sista stopp landar i 17/11. I en artikel beskriver Svågadalsnämnden, en vecka innan Löfven och Romson har sin presskonferens, hur de kan ta emot flyktingar.

Det finns en möjlig förklaring till att bilden är så ljus för Hudiksvall. Vi är en isolerad ö från det övriga Sverige som drabbats av akuta hot om systemkollaps. Trots att förklaringen är möjlig, känns den inte riktigt trovärdig. Jag är övertygad om, att stormvågorna skulle slå över Hudiksvall om läget var så akut i resten av Hälsingland. Nog skulle väl HT skrivit något om det skulle förhålla sig så. Tror inte heller att HT aktivt skulle dölja hur läget är. Jag får luta mig på en gammal erfarenhet, att om en påstådd generell företeelse inte syns i min vardag, då torde beskrivningen vara överdriven. Så till motsatsen är bevisad, utgår jag från, att det inte bara är Hudiksvall som förskonats från systemkollaps!

Det är fortfarande något lurt med Löfvens och Romsons katastrofbeskrivning!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Annonser

11 Responses to Det är något lurt med regeringens katastrofbeskrivning. En ovetenskaplig granskning av Hudiksvalls Tidning

 1. Erik skriver:

  Jag jobbar praktiskt dagligen med att ta emot nyanläda. För mig låter systemkolaps lite överdrivet, så där på tidningsrubrikers vis, men uppenbart är att systemen är ansträngda i många kommuner. Det börjar bli svårt att hjälpa när det inte finns sängar, sängplatser, tillräcklig personal o s v Ansträngt i vård och skola för att inte tala om migrationsverkets belastning med skenande handläggningstider. Socialsekreterare och familjehem skulle behövts flera och jag har hört om rapporter om ansträngda avlopp t ex. Alla möjligheter är inte uttömda och vi kan göra mer men något måste göras. Vi börjar närma oss läget där du (alla) måste börja tänka till om du kan öppna din fastighet till förmån för en asylsökande. (Då kanske flyktingsituationen blir mer konkret för dig.)
  Detta tror jag inte syns i medier så bra för inget har ännu kollapsat men ansträngt är det. Kanske finns det andra orsaker också, ingen kommun vill väl säga att de har problem?

 2. Leopold Holtter skriver:

  Om staten önskar ta del av privatpersoners fastigheter, då är det enkelt ordnat. Det är väl bara att ta beslut om vad staten är villig att betala.
  Att jag låter grinig beror på att du anser dig ha rätt att moralisera och antyda att jag inte vet vad flyktingsituationen innebär. Det är fullt möjligt, men det kan inte du ha någon aning om.
  Jag ska ta ett exempel. När jag var viceordförande för äldre-och handikappnämnden och människor klagade på att vi byggde för lite. Inte i min vildaste fantasi skulle jag kommit på tanken att fråga, om inte de som klagade kunde öppna sina hem för någon äldre eller funktionshindrad. Det är inte så politik går till. Det arbetar gigantiska mängder volontärer runt om i landet, så nog vet människorna vad som gäller.
  Som sagt om staten önskar ta del av människors villor, sommarstugor eller vinterbonade friggebodar, då är det bara att skapa ett regelverk och besluta om ekonomiska förutsättningar och gå ut med erbjudandet.
  Istället gör staten och EU hellre så, att den betalar Turkiet för att de inte ska släppa in flyktingar till EU. Med den strategin kommer antalet asylsökande att närma sig noll. Tills Turkiet har behov av mer pengar från EU och hotar att jaga ut de flyktingar de internerat i flyktingläger.

 3. StaffanW skriver:

  Leopold, ja, det förefaller ju som om Hudiksvall fortfarande är en problemfri stad i god vigör.
  Men berättelsen påminner om den unge forskaren som skulle undersöka fattigdomen i Sverige. Han förlade en ambitiös studie till storstadskommunen Djursholm. Efter flera veckor idogt sökande bland tidningsartiklar och boende i kommunen – konstaterande han att detta med fattigdom i Sverige var en stor myt. Den fanns helt enkelt inte.
  (en uppdiktad historia, visst, men…)

 4. Erik skriver:

  Ursäkta det var inte meningen att moralisera. Du framhäver dock din ovetenskapliga granskning som ditt sätt att förstå flyktingsituationen och det var där jag tänkte komplettera med någon tanke och egna erfarenheter. Jag vågar faktisk påstå att jag vet vad jag talar om där.
  Sedan har du ett intressant resonemang om fastigheter som jag inte funderat på och där du säkert har rätt. Jag tänkte mer i form att öppna ditt hem som ett familjehem t ex. Det är ju skillnad på frivilligt och ofrivilligt upplåtande av fastigheter. Men det var säkert jag som krånglade till det där.
  Mycket goda krafter finns och frivilliga, tack Gud för det, men mer behövs befar jag. Vi får väl se hur det utvecklar sig. Önskar allt gott.

 5. Leopold Holtter skriver:

  Erik, du måste ju läst inlägget och förstått att jag ifrågasätter larmrapporterna om systemkollaps. Att migrationsmyndighetens personal känner press är fullt förståeligt. Detsamma gäller lokala myndigheters personal och organisation.

  Ingen larmar om systemkollaps för att patienter regelbundet vårdas i korridorer på Hudiksvalls sjukhus eller att avdelningar hålls stängda för att det inte finns personal tillräckligt eller att personalen knäar under arbetsbördan och sliter så de blir sjuka.

  Inte talar vi om systemkollaps när gamla människor inte kommer in på särskilda boenden, för att det bokstavligt inte finns platser tillgängliga och kommunerna inte bygger.

  Inte talar vi om systemkollaps, när landets tågtrafik går på undermåliga spår.

  Alla de här problemen, och många fler, har pågått under en stor del av min politiska aktiva tid. När det gäller äldre- och handikappomsorgen upplevde jag starkt försämringen, under de år jag var ersättare, ledamot och vice ordförande i socialnämnd och äldre- och handikappnämnden i Västerås. Det rör sig om en långsam utarmning av sjukvården och omsorgen i landet. Förr eller senare kollapsar systemet om det inte tillförs mer pengar och byggs mer.

  Den aktuella flyktingkrisen påminner mer om den stora skogsbranden i Västmanland för en tid sedan. Det visade sig att räddningstjänsten inte riktigt var rustad för en så stor brand. Under stora och rent av heroiska insatser av personalen och med stöd av volontärer lyckades de till slut att släcka branden. Visst vill många tro att flyktingarnas antal kommer att öka för varje dag under resten av våra liv, men så är det ju inte. Strömmen kommer att dämpas (jag såg någonstans en uppgift att den redan före det senaste alarmistiska utspelet från regeringen, hade skett en dämpning) och rent av dramatiskt att minska, utan att vi behöver uppleva en systemkollaps av landets välfärdssystem.

  Systemen är ansträngda inte tu tal om annat!

 6. Leopold Holtter skriver:

  Staffan, om du nu anser att jag har fel, borde du väl kunnat belägga det med en rapport t ex från din verklighet, istället för att köra med en påhittad historia. Istället för att sprida spydigheter kunde du väl svara upp till mitt påstående i slutet av inlägget:

  ”Jag får luta mig på en gammal erfarenhet, att om en påstådd generell företeelse inte syns i min vardag, då torde beskrivningen vara överdriven. Så till motsatsen är bevisad, utgår jag från, att det inte bara är Hudiksvall som förskonats från systemkollaps!”

  Jag lämnade ju möjligheter för t ex dig att visa att vi verkligen är mitt i en en landsomfattande systemkollaps, att Hudiksvall skulle vara den ö, som jag undrar över. Påhittade historier är ofta utan värde, så jag fortsätter att tro, att Hudiksvall inte är unikt och allt tal om systemkollaps är alarmistiska överdrifter, som du tydligen menar, utan att argumentera i sak, är sanna.

 7. StaffanW skriver:

  Leopold,
  ja, jag uppfattade nog din ”privatspaning från Hudik” som en rolig historia. Men det var visst på allvar.
  Det är ju lite svårt att diskutera detta med ”systemkollaps”, det finns ingen självklar definition av begreppet. Synonymer till kollaps är t ex plötsligt sammanbrott, eller helt enkelt nederlag eller misslyckande. Den som haft alla sinnen i behåll, kan nog dela uppfattningen att migrationssystemet har kollapsat.

  Men för att ge lite bakgrund till min inställning måste jag breda ut mig lite, och ta ta några exempel från verkligheten:

  MSB’s rapport ”Nationell lägesbild vecka 48″ beskriver hur kommuner och länsstyrelser går på knä där arbetsmiljön för personalen är ohållbar, med ökade sjukskrivningar och hög personalomsättning. Bl a rapporteras om att personal sagt upp sig eller hotar med uppsägning på grund av den rådande situationen. I ytterligare ett län förbereds en anmälan till Arbetsmiljöverket. Många länsstyrelser rapporterar att kommunerna tvingas göra omprioriteringar inom socialtjänsten och att vissa ärenden trängs ut. I de flesta län råder det brist på kvalificerad personal. Flera län påpekar att lagstadgade krav inte längre kan uppfyllas och att rättsäkerheten därför är hotad. Den senaste veckan har flera Lex-Sarah anmält sig. Man skriver också att boendesituationen är fortfarande kritisk där Migrationsverket inte kan garantera tak över huvudet för asylsökande. Man skriver också att det svenska samhällets förmåga att ta emot ensamkommande barn är fortsatt starkt utmanad och principen om barnets bästa i beslut som rör barnet kan inte uppfyllas. ”

  Vi vet av uppgifter från Migrationsverket att en stor del av ankommande migranter saknar id-handlingar, samtidigt som EU:s gränsmyndighet Frontex larmar om att handeln med stulna och förfalskade syriska pass ökar. Vi har alltså väldigt begränsad koll på vilka människor som kommer till Sverige, från vilket land eller hur gamla de är. Helt avgörande information för att kunna få en fungerande integration.

  Och TT rapporterar om flyktingbarn som sover i på pappkartonger direkt på golvet i Migrationsverkets väntsalar. ”Baciller sprids snabbt i den förvandlade mässhallen. – Ingen bra miljö för varken barn eller flyktingar, säger asylsökande Azazi.”

  Enligt Migrationsverkets uppgifter i oktober var väntetiden för att ens få träffa en utredare 5 månader, och det tog nio månader innan man ens fick ett beslut i första instans. Och väntetiderna ökar i takt med att fler migranter kommer och verkets personalbrist stiger. Och ingen vet var dessa väntande människor ska bo, eller gå i skola, eller sysselsättas.

  Sammantaget kan man väl kall detta en ”systemkollaps”, väl?

  Men utöver att mottagningssystemet kollapsat har vi de stora problemen i de kommunala välfärdsverksamheterna. Med redan stor bostadsbrist i de flesta kommuner, hög ungdomsarbetslöshet, brist på lärare och där socialsekreterare och förskolepersonal på många ställen sjukskriver sig pga av den kaotiska och stressade arbetssituationen.

  Vidar Andersson bekriver i en artikel i tidskriften Axess (nr 8 2015) läget i Sörmland: ” SVT Värmland rapporterade nyligen om bekymren i Filipstads kommun. ”På kort sikt klarar vi inte skolgång och barnomsorg för de här barnen, säger kommunalrådet i Filipstad Per Gruvberger (S) som slår larm om att situationen är ohållbar. Det går inte att få fram lärare och lokaler hur som helst. Jag vet inte hur vi ska lösa det. Han säger att med den akutsituation som råder, med sänkta krav på flyktingboenden, måste det också vara sänkta krav på annan samhällsservice.” Sörmlands P 4-redaktion sände häromdagen ett reportage om läget i de sörmländska kommunerna: ”En slutsats från kommunernas sida är att flera verksamheter skulle kollapsa om antalet flyktingar skulle fortsätta öka kraftigt under en längre tid. I Katrineholm är det redan idag trångbott, och i skolan är det brist på lärare och lokaler. Flens kommun skriver att socialtjänsten redan har passerat gränsen för vad man mäktar med.”

  Slutligen, så säger MSB generaldirektör Helena Lindberg vid ett seminarium den 24 november 2015 bl a: ”Men bortom den frågan, och bortom den allra mest akuta hanteringen över huvud taget, handlar det också om bland annat logistik, resurser, kompetens och samhällsplanering.
  Migrationsverket bedömer att det kommer minst ett Linköping till Sverige under 2015, och kanske ytterligare ett Linköping under 2016. Det ungefär 150 000 personer per år.
  Ni som har varit i Linköping vet att det är en ganska stor stad. Många hus. Mycket infrastruktur. Mycket verksamhet. Linköping har 86 skolor. Ett par tusen lärare. Ett stort regionsjukhus.
  För 150 000 människor behövs det cirka 20 vårdcentraler, 10 barnavårdcentraler, fem mödravårdscentraler och sju psykiatriska mottagningar. Ungefär sju folktandvårdskliniker. Det går åt cirka 25 miljoner liter vatten per dygn – motsvarande ett mindre vattenverk. Och då har jag ändå inte sagt något om bostäder, kollektivtrafik, idrottshallar. Eller för den delen alla funktioner som en kommun erbjuder kommuninvånarna inom socialtjänstens område.
  Allt detta som sagt på ett år – 2015. Och kanske lika mycket till nästa år.”

  Hon skriver också följande ”Den tredje utmaningen kallade jag för polarisering, radikalisering och extremism – i förlängningen terrorism.” En polarisering som vi dagligen får signaler om i vårt samhälle, och från olika migrationsboenden där människor blandas utan tanke på social, kulturell eller religiös bakgrund.

  Sammantaget – allt detta är för mig tydliga signaler om ett misslyckande och en systemkollaps.

 8. Leopold Holtter skriver:

  Staffan, se mitt svar till Erik!

 9. Erik skriver:

  Jag har förstått att du Leopold ifrågasätter larmrapporterna om systemkolaps, och jag har haft liknande tankar, men för egen del ser jag larmrapporterna som rimliga även om ordet systemkolaps är svårdefinierat och möjligen aningen överdrivet. Det var bara det jag ville säga.
  Bra att du ifrågasätter och prövar, det är en stor anledning till att jag läser vad du skriver.

 10. Leopold Holtter skriver:

  Det är rimligt att anta att det är tufft inom välfärdssektorn. Det är ju larmrapporter om förhållandena varje dag, men ändå fungerar samhällsinstitutionerna.

 11. Erik skriver:

  En grej till bara. Min kommentar om att göra flyktingsituationen mer konkret var menat som en utmaning till alla som läser att bli mer involverad i en utmaning som angår oss alla och att se en verklighet bortom medias rubriker och politikers tal. Försökte bara få det lite personligt och det väckte väl nån sorts reaktion i alla fall. En önskan om att fler får en personlig relation till en nyanländ och ser vad det innebär. Inte menat som nåt anklagande ”men du då”, och det är riktigt att jag inte har en aning om dina kunskaper och erfarenheter i ämnet (även om jag läst dina bloggar några år) men du får gärna upplysa mig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: