En något ilsken julbetraktelse!

30 januari, 2016

Jag tänkte leta en artikel i Dagen och råkade få syn på en information att Tuulikki Koivunen Bylund skrivit en debattartikel om rätten till dödshjälp.http://www.dagen.se/biskop-emeritus-debatterar-f%C3%B6r-d%C3%B6dshj%C3%A4lp-1.681145 Jag hinner inte skriva ett genomtänkt inlägg så här på stört, så jag rebloggar ett inlägg från julen 2008.
Inlägget är inte direkt kopplad till innehållet i den debattartikel som biskop em Koivunen Bylund tillsammans med andra skrivit. Men tro mig frågan kommer att vidgas när det blir aktuellt för beslut och glöm alla eventuella löften om att det, i längden, blir frivilligt för vårdpersonalen att ställa upp på önskemål om dödshjälp.

Tankar i natten

Hade jag inte råkat läsa om biskop Antje Jackeléns synpunkter i Dagen om kyrkans roll i dödshjälpsdebatten, hade jag nog missat att justitiekansler Göran Lambertz i en debattartikel i Expressen hävdar åsikten att religionen skall hållas borta från dödshjälpsdebatten. Jag har sen snart 30 år ingen större vana att läsa vare sig Expressen eller Aftonbladet, men den här debattartikeln var det intressant att ta del av.

Det finns all anledning att lyfta på bägge ögonbrynen, när Göran Lambertz hävdar att religionen skall hållas borta från dödshjälpsdebatten. För vad säger karln egentligen? Religioner är inte något fritt svävande företeelser i samhället, utan det är ju människor som är bärare av religiösa föreställningar. Det Göran Lambertz säger i klartext är, att jag som kristen skall hålla käft, när dödshjälpsdebatten är på dagordningen. Med vilken rätt kan Lambertz avgöra att han, men inte jag skall ha rätt att delta i en viktig samhällsdebatt? Vore det…

Visa originalinlägg 842 fler ord


Inte kommer väl Sverige kopiera den danska smyckeslagen ? Väl…?

29 januari, 2016

Ska inte bli mångordig ikväll. Skulle någon våga ta gift på, att vi aldrig kommer att få se Löfven och Romson kalla till presskonferens, där de meddelar att Sverige avser att göra som Danmark, att beslagta asylsökandes alla tillgångar?

Jag skulle inte våga mig på en vadslagning i frågan.

Dagen har en läsvärd artikel i ämnet. Artikeln ställer sig också frågande till danska kristenhetens tystnad.

I Sverige skulle väl kyrkklockorna ringa, om en sådan lag skulle godkännas av Sveriges riksdag?


Det gick illa, när Europa och världen senast visade gemensamt ansvar!

27 januari, 2016

Jag har som vanligt den 27 januari läst Eric Silvers bok ”Hjältar i det tysta – En bok om medmänsklighet under Hitlertiden” 2014 skrev jag ett inlägg med anledning av boken, ett inlägg som jag anser står sig fortfarande.
https://holtter.wordpress.com/2014/01/28/tystnaden-ar-oronbedovande-stor-risk-att-jag-drabbas-horselskador/
Jag anser också att en minnesdag kring förintelsen också måste innehålla en självkritisk betraktelse om Sveriges roll till att förintelsen blev möjlig. I annat fall blir det bara vackra ord, utan större betydelse. Därför fick det bli ett rebloggat inlägg om skammens konferensen i Evian.
Jag känner inte att vi lär av historien, utan mycket tyder på att vi är på väg att upprepa historien

Tankar i natten

Den senaste tiden har jag ett antal gånger blivit påmind om den internationella konferensen i juli 1938 i Èvian. Syftet med konferensen var att diskutera frågan om hur judarna i Tyskland skulle internationellt behandlas. I en artikel i Sydsvenskan skriver Patrik Svensson om konferensens innehåll och resultat. Frågan gällde Tysklands och Österikes 600 000 judar. Antalet känns inte skrämmande stort, men det gemensamma ansvaret blev att inget land behövde känna något moraliskt ansvar för judarna. De fick ingen hjälp, med känt resultat. Läs artikeln. Den är en bra historisk påminnelse, som vi kanske kunde dra lärdom av. I artikeln finns två nyckelmeningar, som det går att stanna upp inför och ta sig en eftertänksam fundering över. Patrik Svensson skriver: För de europeiska judarna innebar det först och främst en sak: problemet var inte att de inte kunde komma ut, problemet var att de inte hade någonstans att fly.” För…

Visa originalinlägg 437 fler ord


Hur går det med det där katolska? VI

26 januari, 2016

Utvecklingen har rullat på och jag får allt större insikter för var dag som går. Den senaste tiden har jag studerat vad Katolska kyrkan säger om Jungfrun Maria. Orsaken till studierna är tvåfaldig. Dels är Katolska kyrkans dogmer om den obefläckade avlelsen och jungfru Marias upptagning till himlen mycket centrala, de går bara inte att bortse ifrån och dels var en av de viktigaste argumenten för varningar från goda vänner och andra, att jag inte skulle ansluta mig till en kyrka med så felaktiga dogmer. Så studier av dogmerna kändes nödvändiga. Jag planerar att försöka skriva ett par blogginlägg, där jag beskriver hur jag i dagsläget förstår Katolska kyrkans lära om jungfru Maria. Tills jag får till blogginläggen, kan jag säga, att jag numer med stor förtröstan ber:

Hell dig Maria, full av nåd, Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt Jesus,
Heliga Maria, Guds moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund. Amen

Med andra ord. Jag är fast förvissad om, att Katolska kyrkan har helt rätt i sin undervisning om jungfru Maria! Skulle jag tvivla på dogmerna om Maria, då torde jag nog få söka mig till något annat samfund!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Summeringen är inte lätt!

25 januari, 2016


Om modern bannlysning

24 januari, 2016

Tål att spridas! Inte är det väl någon, som kallar hanteringen värdigt ett rättssamhälle

Anne Ramberg

Några dagar före jul beslöt USA att föra upp den svenske advokaten Sven A. Olsson på det amerikanska finansdepartementets sanktionslista. Denna lista tillkom för att sätta politisk press på Putin i anledning av Ukrainakrisen. Bolag och individer som ansågs stå Putin nära sätts upp på listorna utan föregående kommunikation, utan någon rätt för den listade att yttra sig och utan användbara rättsmedel. Någon särskild koppling till Ukraina och dess problem tycks inte krävas. Godtycket tycks närmast totalt. För den enskilde blir effekterna mycket stora, ibland förödande.

Nu har således en oförvitlig och mycket väl ansedd svensk advokat satts upp på den amerikanska sanktionslistan. Skälen för åtgärden är att advokaten haft sedvanliga advokatuppdrag för bolag och en person som man på amerikansk sida anser ha kopplingar till Putin. Advokaten saknar ägarintressen i de aktuella bolagen. Han har under många år haft advokatuppdrag för klienten ifråga. Ingen har veterligen påstått att advokaten…

Visa originalinlägg 650 fler ord


Flummigt värre i Nacka församling

22 januari, 2016

Egentligen är jag väl inte mannen att ha åsikter om Svenska kyrkan, men ibland är jag som den gamla pensionerade stinsen. Ni vet: ”Här kommer ett tåg, Det skiter jag i. Här kommer ett tåg till. Den skiter jag också i”
Stinsen och jag kan inte helt hålla oss ifrån att stå på perrongen och se på det som passerar! 😉

KRISTEN OPINION

I senaste numret Kyrkans tidning (21/1) berättas om Nacka församling och ett rött tält. I detta röda tält samlas kvinnor för att mötas i ”det kvinnliga”. Aha, tänker läsaren: ännu en könssegregerande praktik av det slag som numera uppstår dagligen i Europa på badhus och bussar? Och ännu ett bidrag till en essentialistisk och polariserad syn på kön?

I artikeln framgår att en av initiativtagarna till detta röda tält är kyrkopolitikern Ann Gripenlöf i Nacka församling. Gripenlöf är socialdemokrat och innehar uppdrag inom såväl partiet som Svenska kyrkan. Hennes engagemang i Svenska kyrkan startade för några år sedan när socialdemokraternas gruppledare i Nacka församling och ordförande i kyrkorådet frågade om Gripenlöf inte ville vara med och engagera sig i kyrkofullmäktige. På detta svarade Gripenlöf:

” – Jag har alltid varit intresserad av existentiella frågor men hade tidigare ingen direkt relation till Svenska kyrkan”

Gripenlöf är dock inte bara kyrkopolitiker, en inkomstkälla är…

Visa originalinlägg 343 fler ord


David Bowie – Lazarus

13 januari, 2016


En kort militärstrategisk fråga

12 januari, 2016

Läser i DN en artikel som hävdar, som en skrämmande nyhet, förmodar jag, att Ryssland rustar upp med nya karnvapenförband med udden riktad mot väst. Jag fick återigen orsak att leta fram bilder jag har i min dator som visar placeringen av Natobaser runt Ryssland. Som vän av intellektuell hederlighet, undrar jag, åt vilket håll har, alla dessa baser, udden riktad mot?

Kan det inte tänkas vara så att Ryssland svarar, med militär logik, på ett reellt uppfattat hot?

Jag bara undrar, men det är med undringar, att de på något sätt visar på den frågandes åsikt. Och så är det i mitt fall. Jag känner mig inte övertygad, trots alla påståenden om fredliga avsikter, att Nato inte har en militär strategi, som reellt hotar Ryssland.

Jag har hämtat bilden här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Det som finns i dagens politiska påsar har hämtats ur historiens överfulla säckar!

11 januari, 2016

I går, den 10 januari, såg jag en dokumentär i SvT. Dokumentären hette Taikon och var mycket sevärd. Jag kom på mig, att sitta och bildlikt kryssa av företeelser och åsikter från 60-talet med bäring på dagens situation och debatt. I mitt inlägg tar jag upp några av kryssen. Jag tror inte att någon samhällsintresserad av dagens debatt och europeiska verklighet, inte förstår vilka samband jag upptäckte när jag satt där i TV-fåtöljen och tittade. Det var också intressant, att få påminnelser från mitt första decennium, som politiskt aktiv samhällsmedborgare. Jag fyllde 20 år 1964.

Nu till några av guldkornen, som känns förvånansvärt aktuella!

Katarina Taikon påpekar, i programmet, den obehagliga sanningen, att efter 2:.a världskriget tog skilda länder emot offer från koncentrationslägren, men icke någon rom, dem vill man överhuvudtaget inte hjälpa! (Mellan åren 1914-1954 rådde det ut-och inreseförbud för Romer i Sverige. Min anmärkning)

1969 söker 47 franska romer asyl i Sverige. Katarina Taikon tillsammans med andra anser att de är politiska flyktingar. Hon säger vid en demonstration: ”Vi vet och ingen kan säga att de inte vet, att dessa människor är förföljda på grund av sin härkomst, förvägrade skolor, bostäder och arbete. Ni måste fatta detta. Det är er plikt att begripa detta!” *

I samband med diskussionen om dessa 47 Romer skulle få stanna i landet säger Olof Palme: ”Vi orkar inte ta emot, på en gång, alltför många zigenare. Vi får ha en, vad man kallar, reglerad invandring.” *

Beslutet blir att de 47 romerna inte får stanna och på mindre en vecka måste de lämna landet. En reporter frågar Katarina Taikon, ”Vart ska de här familjerna ta vägen?” Katarina Taikon svarar: ”De förpassas till danska gränsen. Där får de inte stanna, utan de förpassas till tyska gränsen. Där får de uppehålla sig i 24 timmar. I Frankrike får de befinna sig i 2 timmar på varje plats. De vet inte vart de ska ta vägen någonstans. De har inte någonstans att ta vägen.” *

Det är faktiskt så, att vi förstår dagens verklighet, om vi tar till oss de historiska erfarenheterna. Inget nytt under solen eller ondskan arbetar oförtrutet i alla tider!

Programmet är tillgängligt till söndag 17 januari. Se programmet och upptäck era egna aha-upplevelser

* Citaten är nog inte helt korrekta. Ljudet i min dator är urusel och min hörsel är inte stort bättre. Det är bäst ni ser programmet, då blir det mer korrekt.

http://www.svtplay.se/video/5765318/taikon

Läs även andra bloggares åsikter om , ,