Benedikt XVI ökar mina insikter!

För några dagar sedan skrev jag ett blogginlägg: ”Det är många gånger i livet, jag valt Barabbas!” Jag upplevde, när jag skickade iväg inlägget, att min reaktion nog inte fångade det Benedikt XVI ville säga. Det var väl inte direkt felaktiga associationer jag fick när jag identifierade Barabbas med Che Guevara. Mitt misstag låg och ligger väl fortfarande i att jag inte förstår, med den livserfarenhet jag har av aktivt politisk aktivitet, vad Jesus menar med att ”mitt rike är icke av denna världen.” Jag kan inte påstå, att jag riktigt förstår nu heller, men Benedikt XVI har gett mig den där känslan, som jag förunnats några gånger i livet, att ana en begynnande ny förståelse. Det är ju inte så att skillnaden mellan Jesus och Barabbas skulle röra sig om metoder. Skillnaden ligger i själva målet. Det är inte så, att den ene är beredd att ta till våld och den andre vill använda sig av fredliga medel, för att uppnå ett gemensamt mål.

I kväll när jag läste del tre av Benedikt XVI:s bok Jesus från Nasaret – Barndomsberättelserna, fick jag en ny ledtråd. Orsaken till att jag just nu läser del tre och inte del två, är att del två var slut på Adlibris och då tog jag del tre i väntan på del två.

I boken påminner Benedikt XVI om det uppdrag Josef får av ängeln i drömmen: ”Hon (Maria) skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder” Matt 1:21. Det sägs inget om de aktuella svårigheter som Israel lever under. Ingenting om ett upprättande av Davids kungadöme i denna världen. Denna uppgift, som Jesus under hela sin verksamhet undervisar om, upplevdes, som vi vet, av sin samtid som både för lite, men också som för mycket, som Benedikt påpekar. Det är för lite med tanke på människornas och landets situation och för mycket eftersom det bara är Gud som kan förlåta synder. Samma motsättning beskrivs i berättelsen om den lame mannen. Efter all möda som vännerna lagt ner på att deras vän ska möta Jesus, så är det första den lame mannen får höra: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” (Mark 2:5)

Jag har full förståelse för den känsla av besvikelse som spreds bland åhörarna. De hade säkert förväntat sig något helt annat! Att jag förstår, beror sig på att jag under en stor del av mitt aktiva liv, ställt frågan om här och nu i motsättning till allt tal om himmelriket och förlåtande av synder. Det är den oförståelsen som lagt hinder i vägen, och säkert också fortfarande hindrar, att jag fullt ut kan förstå vad Jesus menar med ”Mitt rike är inte av denna världen.” För att inte nämna hur svårt det är att förstå, att himmelriket är mitt ibland oss! Som jag förstår det, så innebär det här inte, att vi inte skall tillsammans med hedningar, (som Dag Sandahl brukar säga) delta i strävanden att förbättra situationen för människor, i vårt land och runt om i världen. Det vi och våra kyrkor ska undvika, är att låta sig bli indragna i politiska partier eller ideologier. Det tål att sägas en gång till. Guds rike är inte av denna världen och ändå finns den här, mitt ibland oss!

Jag avslutar inlägget med ett längre citat ur Evangelii nuntiandi – Paulus VI:s apostoliska förmaning (Om evangeliets förkunnelse i dagens värld). Dokumentet utkom tio år efter andra Vatikankonciliets avslutning. Så här förmanar Paulus VI i punkt 32:

32 Vi får inte förbise att många ivriga kristna, med känsla för de dramatiska frågor som frigörelsens problem täcker, när de vill få med kyrkan i befrielseverket ofta frestas att inskränka hennes sändning till ett verk i tiden, hennes mål till ett blott mänskligt perspektiv, den frälsning vars budbärare och tecken hon är till materiell välfärd, hennes uppgift till politiska och sociala initiativ utan andlig och religiös syftning. Men om det vore så skulle kyrkan mista sin djupaste innebörd. Hennes budskap om befrielse skulle förlora all sin originalitet, och till slut skulle ideologiska system och politiska partier lätt kunna lägga beslag på det och manipulera det. Kyrkan skulle inte längre ha den auktoritet som behövs för att liksom å Guds vägnar förkunna befrielsen. Det var därför som vi i samma tal vid öppnandet  av synodens tredje generalförsamling ville understryka ”nödvändigheten av att klart framhålla evangelisationens specifika religiösa syftning. Den skulle förlora sitt existensberättigande om den fjärmade sig från sin religiösa drivkraft: Guds rike framför allt, i dess fulla teologiska betydelse.”

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

4 Responses to Benedikt XVI ökar mina insikter!

 1. Rebellas andra skriver:

  Smått off topic, jag förstår det.

  Hmm barndomsberättelserna. Jesu barndom står det ju väldigt lite om i Bibeln, sen finns en del apokryfer. Vad skriver BXVI om Jesu barndom?

 2. Leopold Holtter skriver:

  Jag kanske kan berätta, när jag läst klart. Jag reagerade över BXVI:s reflektioner över Josefs uppdrag. Den anknöt till de funderingar jag tidigare haft angående Jesus och Barabbas.

 3. Andreas Holmberg skriver:

  Ja, Josef alias Bengt är en intressant författare. Jag läser honom vad folk än må tro mycket gärna, ungefär som när Peter Kreeft inte bara läser utan t.o.m. citerar C S Lewis flitigare än någon romersk katolsk författare!

  Det är nyttigt att vara ta hjälp av hela Kyrkan (alltså den verkligt Katolska som vi bekänner i Credo – nej den är inte osynlig, allra minst Frälsningsarmén, även om dess exakta gränser är det), så att vi TILLSAMMANS upptäcker höjden, bredden, djupet och längden i Kristi kärlek, som övergår all kunskap, och förhoppningsvis därmed också konvergerar…

  Att sjunga varandras psalmer är också bra, se t.ex. http://friapsalmboken.blogspot.se/ eller http://helakyrkansjunger.blogspot.se/

  Min favorit bland rom.-kat. psalmer: http://friapsalmboken.blogspot.se/search/label/Du%20ljuva%20sakrament

  (Ursäkta reklamen f.ö. 😉

 4. […] (Innan jag fortsätter vill jag påpeka att Benedikt XVI inte ser Barabbas i första hand som en rövare, utan som en upprorsman. En alternativ Messiasgestalt. Jag har skrivit två bloggar om min tolkning av det som Benedikt XVI skrivit, Här och här.) […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: