Ett höstbrev

31 oktober, 2016

Höstbrev

Redan i september är livet skörare.
Människorna åldras snabbt
och barnen suddas bort i sin magerhet.

Obevekligt vandrar jag mot min skugga,
oundvikligt vandrar jag rakt genom min skugga.

Inte ens desperationen är möjlig som handling.

Jag sänder dig ett brev och berättar
att vi snart är ute ur skogen,
att vi just nått gränsen mellan natt och dag.

Du svarar inte:
Men jag börjar förstå ditt språk,
jag börjar förstå din tystnad.

Gunnar Eddegren ”Dagar ur biografin – Dikter 1980


Telias ruttna avtalsmoral!

29 oktober, 2016

Jag har genom åren ägt många mobiltelefoner, både privat och som tjänstemobiler, och alltid haft abonnemangen hos Telia. Inte för att att jag kunnat säga, att Telia är bäst, utan det har gått av gammal slentrian, ända från de fasta telefonernas tid, som Telia formellt ägde.
De två senaste mobilerna som min fru och jag nyttjar, abonnemangen står på mig, har vi också tecknat abonnemang hos Telia för. Jag ska inte komma med någon lång historia, utan kort berätta vad som hände, när jag besökte Telia-butiken på Guldsmeden i Hudiksvall i går. Orsaken var att min telefon, som jag använt nu i tre år, började bete sig konstigt. Minnet i telefonen minskade drastiskt, var tvungen att ta bort massor av appar för att kunna uppgradera Facebook. Samtidigt började den telefon som min fru brukar, som var inköpt på Telia för ett år sedan bete sig likadant.

Jag gick in på Telia-butiken och efter en ca halvtimme fick jag prata med en försäljare. Han slog upp mig i sin dator och konstaterade att det inte var konstigt att min telefon betedde sig konstigt. Den börjar tappa minne och den tillverkas inte längre, men samtidigt konstaterade han, att jag inte hade någon bindningstid kvar och kunde säga upp abonnemanget på den telefonen med en månads uppsägningstid.

Däremot den andra, som också hade fått försämrat minne och inte längre tillverkades, var det lite sämre med. Där fanns ett år kvar av bindningstiden. Jag undrade lite försynt om det verkligen var rimligt att telefonen inte fungerar efter bara ett år. Ynglingen svarade, att det inte går stoppa utvecklingen. Nu var jag något irriterad och undrade om det inte var rimligt att förvänta sig att en produkt håller vad den lovar under bindningstidens två år. Att det kommer nya telefoner är en sak, men de gamla ska väl ändå hålla vad som utlovats under hela bindningstiden? För telefonen och abonnemanget var ju ett paketerbjudande. Jag fick inget svar på min undran.
Så nu står vi har med en telefon, som inte funkar tillfredsställande och har ett år kvar på bindningstiden. Visserligen vet jag, att slutändan blir vi erbjudna en rabatterad telefon om vi accepterar ett nytt abonnemangsavtal på två år. Telefonen pajar om ett år och vi får ett nytt erbjudande om en rabatterad telefon om vi tecknar ett nytt abonnemang på två år. Så rullar det på!

Jag kan frigöra en telefon från den evighetskarusellen, genom att köpa en telefon hos någon annan än Telia och teckna ett abonnemang utan bindningstid, hos en operatör utan koppling till telefonen jag köper. Abonnemanget blir billigare och jag hittar säkert billigare telefoner hos någon annan än hos Telia.

Håll med om att Telia har en rutten avtalsmoral!

Det här kunde vara ett underlag för en predikan med temat, det finns ett löfte, där minnet inte försvinner och som håller ända in i evigheten!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Ett politiskt konstaterande som är fullt tillåtet i vilken kyrka som helst, kanske rent av önskvärd

28 oktober, 2016

Nu ska ingen tro, att jag bara läser Birger Norman, det blir många dikter varje dag även av andra diktare. Men ni vet hur det är, När tankarna under en längre tid är fylld av en fråga, då börjar tankarna irra och hittar också märkligt ofta förklaringar, som fyller oss med förvåning. Den senaste tiden har jag funderat mycket över frågan om hur politisk en kyrka eller präster får vara eller bör vara. Idag när jag tänkte på bussen från stan, då påminde jag mig en dikt av Birger Norman, som på sitt enkla och humoristiska sätt, sätter tummen på det väsentliga. Guds nåds betydelse för vårt samhälle. Det kan och bör varje präst gång på gång påminna sina församlingar om.

SUMMA THEOLOGICUM

Pastorn föll ifrån och kom ut i världen. Ef-
ter en tid på samhällets botten, bland exi-
stenser  utan kolleketivavtal, resocialiserades
han av sin andra hustru och blev reseledare
i ett folkrörelseanknutet företag. En kväll i
Smyrna råkade han dricka för mycket vin,
och fick ett återfall i det pastorala. Vajande
i den egeiska aftonbrisen pekade han på
den förskrämda gruppen av lärarinnor med
hårknut, och sa: Ju mer jag får se av poli-
tik och andra försök att ordna upp till-
varon i stort, desto nödvändigare ter sig
antagandet att Guds obegripliga nåd allena
tör vara den okända faktor, som gör att
denna värld inte för länge sen rest åt hel-
vete.

Präster bör ofta, ofta också predika den sanning som Runeberg låter bonden Paavo beskriva:

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar; 
men av herren väntade han växten.

Två uppslag till prästers kommande söndagspredikningar. Vem håller världen i sina armar och från vem väntar vi växten?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Uppsagda lojaliteter!

27 oktober, 2016

Det här inlägget skrev jag hösten 2008. Jag tror att det var det första blogginlägget, som behandlade frågan om jag såg någon motsättning mellan min kristna tro och de politiska ideologier jag genom åren omfattat.
Det här första inlägget följdes av flera, som ni hittar i kommentarsfältet. Jag har ofta länkat till det här inlägget.
Inläggen har präglat min syn på frågan om kristnas och kyrkors förhållande till politiken. Vi ska ha klart för oss, att om kyrkor kritiserar missförhållandet, att fattiga lider i världen, då är det en uppfattning, som kan få politiska konsekvenser och kan kännas hotande av den politiska makten.
Ni minns säkert namninsamlingskampanjen för en mänskligare flyktingpolitik, Påskuppropet. Den kampanjen från Sveriges kristna råd mottogs inte välvilligt av den socialdemokratiska regeringen. Nuvarande justitieministern Morgan Johansson tog KG Hammar i örat och påpekade, att kyrkor ska inte demonstrera på gatorna och försöka påverka de politiska besluten.
Den kristna kärleken och barmhärtigheten är politisk. Självklart ska inte politiker styra kyrkan. Det är verkligen en helt fel politisering. Kyrkan kan inte vara och får inte vara en megafon för partier och politiska ideologier!

Tankar i natten

Under läsningen av Efterföljelse, någonstans på vägen mellan Travemünde och Wittenberg, dök en tanke upp och pockade på uppmärksamhet. Jag kallar min blogg för Tankar i natten och det är en fullständigt sann beskrivning. Innehållet i nästan alla inlägg har kommit till mig under nattliga funderingar eller nattlig läsning. Så har det varit ända sen ungdomsåren.

Namnet är inget problem, men däremot själva presentationen av bloggen: Funderingar kring samhällsutvecklingen från ett kristet vänsterperspektiv. Mycket om tro blir det. Egentligen en ganska så knepig beskrivning! Allteftersom det nordtyska landskapet svischade förbi bussfönstret, desto knepigare kändes bloggpresentationen. Ju mer jag tänkte desto klarare blev det – begreppet ”kristet” behöver inget stödjeben. Kristen tro är inte en ideologi och då torde det vara fullständigt tillräckligt att säga: Funderingar kring samhällsutvecklingen ur ett kristet perspektiv, utan att något bärande försvinner. (Bloggpresentationen ändras i natt.)

Insåg där i bussen, att det kan gå illa om kristen tro binder lojalitetsband mellan…

Visa originalinlägg 310 fler ord


Biskop Barron kan inte bara förklara Katolska kyrkans sociallära, han kan också analysera Bob Dylans texter!

26 oktober, 2016

Egentligen är det fantastiskt att tänka sig, att där gick jag och många med mig och lyssnade andäktigt. Alla var vi unga ateister och lyssnade till Bob Dylans kristna texter! Ni kommer, om ni lyssnar på klippet, hitta fler liknande analyspärlor kring Bob Dylans texter!


Lögner som blir till sanningar…………….

25 oktober, 2016

Självklart borde jag skriva ett inlägg själv, men ibland kan det också vara bra att säga: ”instämmer med föregående talare.
Några påpekanden bara: En lögn kan aldrig i någon djupare mening bli till en sanning. Jag anser det också oerhört anmärkningsvärt, när hyfsat etablerade samhällsdebattörer inte verkar veta att det inte är kommunerna som stiftar lagar. Det gör staten och staten har ett rättssystem, som har att se till att lagarna efterföljs och om inte se till att förbrytaren får stå till svars.
Så om det skulle vara så, att kommuner säger att vi ger IS/Daesh-krigare körkort, då kan rättsväsendet säga och bör säga: ”det får ni gärna göra, men först efter att han har sonat sina brott. Om han nu är, vill säga, skyldig,  och det avgör domstolar!”

Björn Alvebrand

Publicerad 2016-10-25
470909685Desinformation på saliga medier såsom Facebook med flera sprids med blixtens hastighet genom – och allt som oftast – obekräftade länkar – länkar som har mycket i övrigt att önska men tas som en sanning av någon outgrundlig anledning svår att förklara.
Till och med politiskt korrekt (PK-media) – allmänt kallad av den andel som har ringa eller inget alls förtroende för några andra medier än de nätbaserade alternativa medier – gör fel ibland.
Det kan vara förståeligt mot bakgrund av stressen att få ut en explicit nyhet utan faktakontroll inför tidpunkten för pressläggningsögonblicket.
Det händer – men händer sällan dessbättre – och oftast plockas den ”nyheten” bort där det låter sig göras eller så är den så vinklad att själva sakinnehållet i stora delar stämmer.
Men för de som söker motsatser till den reala sanningen får naturligtvis sina behov tillfredsställda – man har fått sin bekräftelse – och…

Visa originalinlägg 488 fler ord


Martin Luther Kings sista tal 3 april 1968

24 oktober, 2016

Jag har av olika anledningar fått impulser att tänka på Martin Luther Kings sista tal, de senaste dagarna. Det började i går på en studiecirkel om Katolsk tro, där vi utgick från en film med biskop Barron. I filmen nämnde han bl a Martin Luther Kings ickevåldsprinciper. I vårt efterföljande samtal i cirkeln, kunde jag inte låta bli att just nämna Martin Luther Kings sista tal. I dag hade jag ett samtal med min gode vän Karl Åkerblom. Samtalet gled in på Martin Luther King- dagen nästa år och återigen kunde jag inte låta bli att börja tala om hans sista tal på ett solidaritetsmöte för strejkande renhållningsarbetare i Memphis 3 april 1968. Ett helt fascinerande tal för att vara på ett solidaritetsmöte för strejkande arbetare, men inte en enda gång får jag känslan av att talet på något sätt skulle vara ett tal vid fel tillfälle eller fel plats. Den är som gjord för ett solidaritetsmöte för kämpande arbetare. Martin King bygger upp talet, så att det fantastiska slutet blir helt logisk. Martin Luther King har sett Guds härlighet! Lyssna till just det slutet. Den är större än t o m hans ”I have a dream-tal. Martin Luther King var en värdig mottagare av Nobels fredspris. Definitivt mer värdig än den nuvarande krigspresidenten i USA.

 

Den som vill höra hela talet. Håll till godo!


En sista fundering, för åtminstone den närmsta veckan, om ämnet tiggare och hur vi ska ge eller inte ge.

23 oktober, 2016

I i fredags skrev jag ett blogginlägg, ” Är det tillrådligt att stöta i basun när vi inte ger allmosor?” Det blev ingen större debatt, men de kommentarer jag fått, har det varit nyttigt, att ta del. Bland den grupp jag speciellt vände mig till, menar tydligen många att de väljer att ge till organisationer istället för den enskilde tiggaren. En fullt acceptabel inställning, men det jag inte förstår varför det verkar vara viktigt att försöka få de som ger direkt till tiggarna, att välja det andra sättet. Sen vidhåller jag, att det är många såväl kristna som andra, som har andra skäl, att stöta i basun för att de inte ger. För mig är väl huvudsaken att det ges, men jag gillar inte att människor ska behöva ta ställning till hur och till vem det ger. Tror också att många inte ser någon som helst motsättning. Motsättningen är konstruerad enligt mitt synsätt.

Nu till något, inte helt annat, men en helt annan infallsvinkel. När jag botaniserade i argumentmängden om varför man inte bör ge ge direkt till tiggaren så stötte jag på en, kanske inte märklig, men i vart fall  mycket intressant argumentation. Den gick ungefär så här (nu försöker jag sammanfatta skilda varianter av argumentet): ”Jag har gett, men slutat ge (skälen till det beslutet varierar) eller jag har aldrig gett, men jag ler mot tiggarna  för de ska känna att de är sedda.” Nu skall jag inte göra mig till talesman för alla tiggare utanför alla affärer i Sverige, men nog skulle jag tänka, om jag satt där: ”Skit i att le, ge en slant istället!” Ofta när jag kommer så här långt i mina funderingar dyker tanken upp. Vad säger Bibeln? Och kan ni tänka er, jag tror jag hittat ett passande citat:

”Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det om någon av er säger: ‘Gå i frid, håll er varma och ät er mätta’, men inte ger dem det kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar är den död.”  Jak 2: 15-17

Texten i Jakobsbrevet kanske också kan innesluta leenden, med ack så tomma händer!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Biskop Barron om Katolska kyrkans sociallära

22 oktober, 2016

Jag hade förmånen, att redan vid det första undervisningstillfället, efter att jag ansökt om att bli upptagen i Katolska kyrkan, höra en redogörelse av fader Damian om katolsk sociallära. Jag får säga, att mina kunskaper om läran var, snällt sagt, bristfällig och därför blev undervisningstillfället en riktig ögonöppnare. (Också en förklaring till varför jag haft rätt i alla diskussioner under EU-omröstningskampanjen, att Kristdemokraterna i Tyskland inte var nyliberaler.) Nå detta om detta. Nu till en biskop som kan förklara vad katolsk sociallära handlar om.

 

 

 

 


Är det tillrådligt att stöta i basun när vi inte ger allmosor?

21 oktober, 2016

Ofta stöter jag på intressanta tankar, när jag surfar runt. Det är också mycket vanligt, att  det jag råkar stöta på, ingenting har att göra med det jag för tillfället egentligen sökte. I kväll var ett sånt tillfälle. Jag letade lite fakta till ett planerat blogginlägg och råkade läsa en ansenlig mängd artiklar och debatter där bl a kristna lite småstolt, som det verkar, berättar att de minsann inte ger till tiggare utanför olika affärer. Efter en stund, när jag smält all denna information, började jag fundera över det Jesus säger i sin Bergspredikan:

”När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.” Matt 6:2

Min fundering den här fredagskvällen är alltså: Varför anser en del kristna, att det är viktigt att stöta i basun, när de inte ger? Från vem eller vilka förväntar de sig sin lön?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,