Om det nu är så enkelt, varför behövs det så många förklarande ord?

Nedanstående blogginlägg skrev jag i april 2009. Orsaken till inlägget var i första hand att för mig själv beskriva svårigheterna jag hade med dogmen Sola Scriptura. Jag fick inte till det, hur jag än försökte.
Jag hade också vid den tidpunkten blivit hårt åtgången av kunnigare debattörer än jag, som hävdade att det bara var att slå upp sin bibel och allt skulle bli uppenbarat! Jag var ytterst tveksam till påståendet då och tveksamheten kvarstår.
För att ingen skall känna det nödvändigt att ta upp Maria och påvens ställning, så vill jag påminna om att jag skrev inlägget i april 2009! Då var jag aktiv i ÖKA och hade en lång vandring till den position jag i dag befinner mig i.
Jag hoppas att jag den här gången orkar gå lite djupare i frågan än vad jag gjorde då. Nu vandrar jag ju inte ensam, som jag gjorde då, när jag ropade efter ett borttappat läroämbete!

Tankar i natten

Ända sedan den där dagen 1991 då jag återvände till Kyrkan, har jag förvånats över, att jag så ofta mött det uppfodrande, men också i och för sig uppmuntrande påståendet – läs Bibeln, där finns alla svaren! De senaste veckorna har jag, i spåren av Jonas Gardells bok, mött en störtflod av skilda varianter av påståenden, att det räcker med att läsa Bibeln.

Jag har genom åren, efter fattig förmåga, försökt följa råden och läst Bibeln, men nästan varje gång jag berättar om vad jag funnit i Bibeln dyker det upp någon som säger: ”Du förstår fel! Du tolkar fel! I min Bibel står det minsann inte så! (Ibland får jag känslan av att det inte finns en enda Bibel, utan att varje kristen har sin egen.)

När dessa inledningsfraser är överstökade kommer det en störtflod av förklaringar, som skall visa att jag förstått innehållet fullständigt galet. Förklaringarna är för det mesta mångdubbelt längre än själva texten i Bibeln. Jag har haft förmånen att besöka Uppsala…

View original post 386 fler ord

Annonser

20 Responses to Om det nu är så enkelt, varför behövs det så många förklarande ord?

 1. Rebellas andra skriver:

  Nämen titta, påven och Maria har trillat ner! Bäst jag tar upp dem igen. (retas bara lite)

  Jag undrar lite vad för människor du umgåtts med. Vilka människor tror att det är så enkelt att läsa bibeln? De måtte ju aldrig prata med varandra, och upptäcka hur annorlunda andra läser.

  Seriöst. Alla som pluggat litteratur – det har ju inte jag, dårå. Men alla som läst någon form av humaniora på högskola bör rimligen veta att det alltid finns flera sätt att läsa en text. Har man bra svensklärare får man lära sig detta redan på gymnasiet (högstadiet vill jag låta vara osagt, där är det nog överkurs). Nu vet jag att du inte studerat, Leopold – gymnasium eller ej vet jag inte, nuförtiden går alla gymnasiet men så var det inte förr. Men att du inte läst på högskola vet jag, och inget ont i det. Men av alla dessa människor omkring dig borde väl ändå en och annan ha denna insikt, tycker jag. Man borde även kunna nå fram till den genom flitigt eget bokläsande, åtminstone om man diskuterar böcker med andra.

  ”Sola scriptura” i sin renaste form är en omöjlighet idag. Det borde alla inse. Du lär inte hitta en enda universitetsteolog… hoppla, jo. Anders Gerdmar lär väl hävda den. Så har han inte heller anställning på något av de statliga, stora universiteten.

  Sen är frågan om vitsen med Bibeln är att man ur den ska lyckas destillera fram den Enda Sanningen. Jag är inte alls säker på det.

 2. Gunnel skriver:

  Leo, för min del som kommer från andra hållet än ditt, så är jag tacksam äntligen för Jonas Gardells bok: ”Om Gud”. Jag hängde på låset den dag den kom ut. Jag hade läst riktat till mig bland andra, att Kyrkans Unga hade Jonas Gardells teologi i ”bibelsajten”.

  Innan dess hade jag läst Eva Mobergs: ”Du skall inga gudar hava jämte mig” i Ordfront nummer 1 år 2000. Den skärpta artikeln studerade jag under tre veckor och gick emot i mina närradioandakter. Då var jag chockad! Nu är jag tacksam, att jag fått läsa hur andra tolkar Gamla Testamentet.
  En teolog förklarade för mig, att ”Om Gud” är Jonas Gardells teologi!

  Så du har rätt. Numera gäller ”Bibeln på mina egna villkor…” som en doktorsavhandling heter av Anders Sjöborg.

  Detta därför att ärkebiskopen, biskopar och präster inte tagit sitt ämbete på allvar och ägnat sig åt bibelförklaringar och textutläggning! Pastorer är inga undantag:
  ”Det är ingen idé att lysa ut bibelstudier, för det kommer ingen!”

  Jag är inte upprörd längre. Så här många villoläror är det i de yttersta tiderna. ”Yttersta tiderna” har det varit ända sen Jesus återvände till den härlighet, som han hade, innan han kom till jorden och presenterade vem Gud är. Men nu är vi ändå närmare! Jesu undrade och grät över Jerusalem, som inte vill ha hans kärleksbudskap. Han undrade, om det skulle finnas någon tro kvar på jorden, när han återvänder.

  Leo, vet att jag följt dig många år och uppskattar dina utsiktspunkter! När du var som mest aktiv 1968 och lite senare kom poketboken R:
  ”Med Jesus i vårdsvängen” som ett hån mot oss brinnande gatuevangelister och fängelsebesökare.
  ”Det lilla ljus jag har det skall få brinna klart!”

  Guds välsignelse!
  Hälsningar från
  Gunnel

 3. Rebellas andra skriver:

  Gunnel. Då vill du alltså ha ett läroämbete bestående av ”ärkebiskopen, biskopar och präster” som ska förklara för folk hur de ska läsa sin bibel? Jag förmodar att de, när de förmedlar sin kunskap, även lutar sig mot en tolkningstradition…

 4. Gunnel skriver:

  Tack för din fråga, Rebella. Jag har heller inte gymnasie- eller universitetstudier. Men det vet jag, att skrift förklarar skrift och den tydliga texten har företräde framför den dunkla. Jag tror på uppenbarelsen och att sanna profeter kunde profetera både framåt i tiden och bakåt. Den helige Ande vakar över Guds ord.

  Nej, jag tror inte på biskopar. De har svikit sitt ämbete. Det är inte alls fråga om att många tolkar olika. Det finns en harmoni genom alla tider och alla författare med olika yrken, som tecknat ner det Herren ville ha sagt. De sopar inte allt hemsk under mattan! De förskönar inte Israels folk. Bibeln är Guds ord men översättningar är svåra att göra. Då kan man ha olika och jämföra för att fatta innebörden. Men att plocka isär bibeln för att bara poängtera hemskheter är förkastligt. Det håller inte! En sann profetia håller! Se ”Guds Lamm som tar bort världens synd!”
  Hälsningar
  Gunnel

 5. Gunnel skriver:

  P.S. Jag har en bok av biskop Gottfrid Billing tryckt för 100 år sen år 1915. Dessa betraktelser över kyrkoårets texter håller för denne biskop underordnade sig helheten av bibelns budskap. Som jag känner igen det jag läser. D.S.

 6. Leopold Holtter skriver:

  Jag har inte haft tid att kommentera i dag. Mycket annat har kommit emellan.
  Jag skulle kanske inte definiera läroämbetet så, att prästernas uppgift är att lära oss lekfolket hur vi ska läsa rätt. För mig och jag har inte fått alltför mycket påhugg på det är mer att läroämbetet skall förklara hur Kyrkan tror och varför. Det är mot läroämbetet jag som lekman kan ta spjärn med mina tvivel och frågor.
  Sola Scriptura var körd redan från början, vilket också Luther insåg i och med utgivandet av sina två katekeser. Han insåg att inte ens dåtidens präster, rent allmänt, kunde betros att läsa Bibeln utan handledning.

  I vår individuella tidevarv, känns nog Sola Scriptura som gångbar. Eftersom alla kan förstå det som står i Bibeln, då är också alla tolkningar de rätta. Ni vet: ”Det är min tolkning och den ska du inte försöka ändra på! Då kränker du min frihet!”

 7. Gunnel skriver:

  Så tänker inte jag heller, att det är präster uppgift att lära oss lekfolket att läsa rätt. Jag menar, att det är deras huvuduppgift att dela med sig av teologin – det vill säga läran om Gud. Vad det gäller teologi i vår tid, så verkar var och en vilja rekommendera sitt eget sätt att tolka bibeln. Men summan av Guds ord är sanning (Ps 119:160) och Jesus är SANNINGEN och finns överallt i alla bibelns texter. (Lukas 24:13-33). ”Låt Kristi ord rikligen bo ibland er!” Vem sa det? Och i så fall finns begreppet inuti uppmaningen för ORDET tältade (tog sin boning) bland oss. Allt hör ihop med allt.

  Fortsätt att blogga, Leo!

 8. Alma-Lena skriver:

  Gunnel har rätt. Jesus är inte alltid helt omöjlig att förstå, ibland går det faktiskt att bara läsa rakt upp och ner utan examina i humaniora, till exempel : Matt 18:18-20 ”Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

  Jag tror du Gunnel tänker på Kolosserbrevet 3:16: ”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. ”

  Två NT-ord som både går att läsa var för sig och förstå utan teol.mag. och som tillsammans förklarar varandra. Dessutom handlar de om vad som händer på tex Gunnels och Leos bloggar när vi möts i samtal kring Ordet.

 9. Gunnel skriver:

  Så skönt att få lite respons här, Alma-Lena! Det har skett något med mig tidigare också, när jag läst andras bloggar. Den helige Ande kan visa oss vad som är väsentligt! Var och en kan inte ha en egen teologi! Där är det de, som var närmast Jesu och apostlarnas tid som under den helige Andes ledning fick avgöra vad som skulle bli bibeln (biblioteket). Minsann att det fanns olika tolkningar av Jesu uppståndelse att sortera bort!

 10. Rebellas andra skriver:

  Hur man läser sin bibel torde bero på vilken teologi man har. Och vilken teologi man har, formas troligen delvis efter hur man läser sin bibel – men mer det förstnämnda, tror jag. Så hur ni tänker som separerar de två, det förstår jag inte… och visst, det går att hitta passager som är lätta att förstå. Det säger jag inte emot.

 11. Leopold Holtter skriver:

  Visst kan det vara så att väljer vilken teologi vi har och det valet är bestämmande för hur vi tolkar Bibeln, men då inställer sig frågan hur väljer vi teologi?
  Jag vill nog hävda att den stora skiljelinjen går mellan riktningar som inte tror på uppenbarelsen som den är oss given och de som tror att uppenbarelsen är sann.
  Jag ville med mitt inlägg peka på svårigheten att var och en kan öppna sin Bibel och sanningen uppenbarar sig. En sån inställningen kan leda till fullständig subjektivism, vilket vi också ser i den mängd riktningar som kristenheten är splittrad i.

 12. Rebellas andra skriver:

  Vad menar du med att tro på uppenbarelsen som den är oss given?

 13. Alma-Lena skriver:

  Jag tror ju att vi tillsammans kan förstå Bibeln och den tradition som finns här i norr att ingen enskild kristen får läsa Bibeln, inte ens i bibelstudier med andra, är ett sätt att hålla folk på mattan mer än rädsla frö sekterism. Om något skapar sekter är det ju att en enda ”gudomlig talesperson” får ensam tolkningsrätt.

  Inte bara präster och pastorer kan läsa Bibeln och förstå den. Det förvånar mig att Leopold som anslutit sig till en kyrka som bygger så mycket på kyrkans gemensamma läsning av Bibeln enligt 2 Petr 1:20-21 :” Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.” säger emot mig och Gunhild i denna fråga.

  Jag tolkar detta bibelord som att vi måste läsa tillsammans och inte låta oss styras av någon som ses som Guds språkrör på jorden och ensam förstår allt under föregiven ”andlig ledning”.

 14. Leopold Holtter skriver:

  Rebella, du vet, att Gud steg ner och blev människa som vi och som dog på korset så att vägen som varit blockerad av synden blev öppen och farbar för alla.
  Den uppenbarelsen har inte människor hittat på, vad än KG Hammar hävdar, utan den är oss given, som en gåva. Vi kan ta emot gåvan eller tacka nej.

 15. Leopold Holtter skriver:

  Alma-Lena, jag tror du och jag lägger olika betydelser i begreppet läroämbete. Det är inte präster eller pastorer, som läser och tolkar, Bibeln, utan det är kyrkan.
  Den där traditionen i norr, som du berättar om, är det en allmän företeelse bland kyrkor och samfund?

 16. Rebellas andra skriver:

  Även om man läser tillsammans, kommer olika ”tillsammans”-grupper att komma till olika slutsatser. Det är oundvikligt.

  Men även som katolik får man inte koppla bort sitt eget samvete och intellekt, när man bedömer saker. Motsatsen är evangelikal-folkets fördomar om katoliker – som kanske var sann under 1800-talet och tidigt 1900-tal, men inte efter VatII.

  Det är väl helt enkelt så att vi får leva med att människor har olika tolkningar, även av kristen tro. Själv är jag inte alls säker på att vitsen med Bibeln är att ”läsa den rätt”. Den judiska tolkningstraditionen talar om att läsa saker på flera sätt… in på 1500-talet läste man alla bibeltexter på fyra olika sätt. Osv. Tron att det finns EN tolkning som är rätt™ är det moderna tolkningsrastret lagt på en religiös tradition. Det är moderniteten, tänkandet från 1700-talet och framåt, som säger att vi kan utröna hur det är genom att exv. studera naturen och tänka (eller Bibeln). Det tänkandet har tagit oss framåt på många sätt, helt fel är det inte, men frågan är om det inte blir ganska apart när man tillämpar det på religion. Rimligen är det därför så många människor i vår tid kastat religionen på skräphögen: vi har gjort den till något annat än den är eller borde vara.

  Leopold, jag förstår inte att du blev upprörd när någon för länge sedan kallade dig för bokstavsläsare eller bokstavstroende, vilket det nu var. Beskrivningen är uppenbarligen riktigt – det är det du menar med att ”tro att uppenbarelsen är sann”, eller hur. Att det är sant på ett bokstavligt plan.

  Den enskilda människa som haft störst betydelse i mitt förändrade tänkande är ingen svenskkyrklig feministteolog, utan en gammal katolsk präst. Inom katolicismen ryms fantastiskt mycket icke-bokstavligt tänkande. Men katolicismen är bättre på att härbärgera olika trosvarianter under samma paraply. Det är skillnaden, som jag förstår det. Men jag tror att nykonvertiter ofta tänker ungefär som du.

  Jag tror f.ö. inte riktigt på att KG Hammar har sagt att människor har ”hittat på”. Men ska vi avhandla honom också, vad han sagt och vad det betyder (och inte betyder) kommer det här kommentarsfältet aldrig ta slut… och så rör vi oss isåf fantastiskt långt iväg ifrån det ursprungliga ämnet.

 17. Leopold Holtter skriver:

  Eftersom jag är den ende katoliken i den här diskussionen, så kan det väl inte anses överkänsligt att jag ser uppmaningen, direkt riktad till mig:

  ”Men även som katolik får man inte koppla bort sitt eget samvete och intellekt, när man bedömer saker. Motsatsen är evangelikal-folkets fördomar om katoliker – som kanske var sann under 1800-talet och tidigt 1900-tal, men inte efter VatII.”

  Jag skulle gärna se något exempel på att jag kopplat bort det lilla intellekt jag har och t o m kopplat bort mitt samvete.

  Jag minns inte tillfället när jag skulle blivit upprörd över att bli kallad bokstavstroende, men jag tror dig. Däremot minns jag mycket väl när jag skrev inlägget; Vafalls, jag konservativ?

  Jag hittar inte ursprungsartikeln där KG Hammar talar om tankekonstruktion, men jag hittade en replik han skrev som ett svar på ett kritiskt bemötande:

  http://www.kyrkanstidning.se/debatt/ja-kristus-ar-en-tankekonstruktion

  Att jag fullt och fast tror på uppenbarelsen, vilket jag gjort ända sedan jag blev kristen. Jag litar het, utan förbehåll till påskens vittnen.

  Frågan om i vad mån jag är nykonvertit med alla dess eventuella brister, är upp till andra att ta ställning till. Jag ser, för min personliga del, en lång process över mängder av år, som ledde till att jag anhöll om att bli upptagen i Katolska kyrkan, utan någon som helt föregående kontakt. Fader Damian fick mig i sitt knä, när jag efter ansökan infann mig på min första mässa i Sörforsa. Men som sagt det är min bild, det finns säkert en färdig mall att använda på dem som söker sig till Katolska kyrkan.

 18. Rebellas andra skriver:

  Misstänkte att det var den grejen med KG Hammar du tänkte på, ja. Nu är nog inte ”tankekonstruktion” riktigt samma sak som att människor ”hittat på”. Jag lämnar det ämnet därhän, det är för stort för det här kommentarsfältet.

  Ordet kan ha varit fundamentalist, inte bokstavstroende? Det är en mer specifik term – bokstavstro är ett av kriterierna för fundamentalism, ett på en längre lista. Om du inte backar för ordet bokstavstroende hedrar det dig, för så måste jag läsa dig. (Sen är jag väl medveten om att man inte får se allt av en människa så här i skrift på internet, att det s.a.s. är ett siktat urval. Dessutom tar vi alla fram våra mer extrema sidor, när vi hamnar i polemik.)

  Nej, jag har inte menat att antyda att du frånsagt dig ditt samvete. Riktigt så fult beter jag mig inte, hoppas jag. Jag är ute efter vad som logiskt följer, just av att du inte gör det. Du kommer ju inte att lyda ditt läroämbete om du tycker det säger strunt. Alltså underordnar du dig bara det läroämbete som du själv, helt individualistiskt, väljer, och kanhända bara när du tycker det har rätt (katoliker i gemen ignorerar preventivmedelsförbudet, osv.) Så jag vet inte om skillnaden i slutändan blir så jättestor? En skillnad i grad snarare än art, kanske.

  Egentligen misstänker jag att den tolkningen av Sola Scriptura, att var och en kan tyda själv utan hjälp av präster och biskopar, är felaktig – åtminstone om det är Luther vi pratar om. Så menade nog inte Luther, tycker jag ha läst mig till (men kan inte åberopa någon källa, jag minns inte var). Även om uppfattningen att han menade så är vanlig. Och frikyrkofolket tolkar väl ofta Sola scriptura så.

  Sola scriptura handlade väl i grunden om att sortera bort en massa av tidens avarter – som var många och stora, och som motiverades med ”tradition” – ”så har vi alltid gjort”. Rätt mycket av det som Luther kritiserade lyftes också bort i motreformationen, dock inte allt.

  Senare har slagordet kombinerats med bokstavsläsande, och blivit till något slags avgudande av själva Bibeln. Enligt den tolkningen av devisen fanns inga riktiga kristna innan Irenaeus, Athanasius och de övriga bestämt sig för vad som skulle ingå i Nya testamentet. Det blir ju helt ohållbart. Jag vill minnas att detta var ett viktigt argument för katolicismen för dig, och gott så. Men det du argumenterar emot där är nog ett tämligen bokstavsläsande, åtminstone semi-fundis-aktigt sett att tolka Sola scriptura. Det är inget argument mot rimligare protestantiska hållningar, som jag ser det.

  Själv kan jag inte se lutheranismen som annat än en viss teologisk tradition, knuten till vissa kyrkobildningar. Den har väl sina poänger men ”den stora sanningen” – bah!

  Här har du en artikel som går åt Luther så det står härliga till. Författaren är om jag förstår rätt pensionerad präst i SvK.
  http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-5/ovrigt-kat-10/21938-ett-jubileum-med-komplikationer
  Möjligen är det en del av SvK:s kris, att Luther faktiskt inte är den bäste att bygga på? Predestinationsläran är verkligen omöjlig. Jag tror väl inte att särskilt många vare sig präster eller lekmän i SvK på allvar omfattar den idag (det är något att fråga alla dessa människor som säger sig ”tro som bekännelseskrifterna”. Nästa gång jag hör någon säga så ska jag fråga ”hur har du det med predestinationsläran?” Om jag inte får något halvkvävt till svar blir jag extremt förvånad.)

 19. Rebellas andra skriver:

  Med ”hur nykonvertiter tänker” tänkte jag inte på ”brister”. Jag menade en viss grupp nykonvertiter, som jag uppfattat att du tillhör: de som lämnar pga upplevda brister i Svenska kyrkan, som upplevs för liberal medan Katolska kyrkan uppfattas som mer trogen arvet, mer ”kristen på riktigt” som fortfarande tror på bokstavlig tolkning av jungfrufödsel osv. I katolska kyrkan tror man absolut på jungfrufödsel. Frågan om alla tolkar dogmen bokstavligt – ens alla präster och andra som har ”positioner” – svarar jag däremot bestämt ”Nej” på. Man bara aktar sig för att slänga det i ansiktet på de som tolkar mer bokstavligt.

  Tala inte illa om dogmerna! De är kristaller, i vilka det gudomliga ljuset bryts.
  (…)
  [De stora mystikerna] förstod att språket har olika skikt, som förutsätter varandra. Olika nivåer, den ena inte mindre exakt och krävande än den andra.

  Anders Piltz

  Inte en minut att jag tror på att Piltz är bokstavstroende. Däremot utgår jag från att han tolererar de katoliker som är det, och accepterar dem. Det är godkänt och accepterat i Katolska kyrkan, men sannerligen inte det enda sättet att vara katolik – vilket man lätt tror, om man läser konvertitbloggar i gemen. De som konverterar till RKK snarare på grund av mystiken än dogmatiken brukar kanhända inte blogga… det är kanske mer svårbloggat. Det bör väl nästan vara de vanligaste skälen att konvertera till RKK. Dogmatiken, eller mystiken.

 20. Alma-Lena skriver:

  Nej, det är nog typiskt laestadianskt. Nyligen togs det upp på stormöte i Jakobsstad om det tex är okej med bibelstudiegrupper: https://svenska.yle.fi/artikel/2014/03/10/laestadianer-diskuterade-vackelserorelsen

  citat ur artikeln: ”Jag tycket det är skrämmande att man kanske strävar till att uppnå koncensus, att alla ska vara eniga, sade Markus Ventin. Han tog konkreta exempel.

  – Får man delta i scoutrörelsen och får man samlas till bibelstudier, en fråga som fortfarande är aktuell.

  Vem säger vad du som kristen får eller inte får göra, undrade Ventin. Något svar fick han inte utan svarade själv.

  – Man kanske utan att veta det har velat utöva en viss kontroll.”

  Jag tror det är du som definierar kyrkan annorlunda än jag och påve em. Bengt XVI för det är just kyrkan tillsammans som måste tolka Bibeln gemensamt enligt mig. Men det är inte möjligt att göra globalt, det måste göras lokalt utan att någon enstaka typ tar över och genomdriver ”koncensus” i kraft av ämbete ”smörjelse” eller annat som är gångbart i just de kretsarna just den/de personen/rna vill ta över.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: