En stilla undran med anledning av abortdebatten i USA

För några dagar sedan fick jag för mig att försöka hitta besked om hur republikanska presidenter hanterat sitt abortmotstånd under sina presidentperioder. Antingen har jag på grund av ovana sökt fel eller så är det så, att presidenterna för att vinna röster från kristna väljare enbart sagt sig vara abortmotståndare. Jag låter det vara osagt hur det verkligen är. Det jag kan säga är, att jag inte hittat några dramatiska förslag till att lagligt stoppa aborter, möjligen lite ekonomiska och byråkratiska hinder, som kanske i marginalen minskat antalet aborter. De beslut som ändå tagits har skett på delstatlig nivå. Här kan säkert många kunniga läsare av min min blogg ge bättre besked, än det jag hittat.

När jag söker kunskaper och insikter på internet har jag gjort den fascinerande upptäckten, att jag aldrig får svar exakt på det jag frågar, utan jag får ta del av mängder av sidomaterial. Efter att ha ägnat timmar åt frågan om republikanernas politiska åtgärder mot aborter, fick jag insikt om en kunskapsbrist hos mig, som kändes lite skämmig. Jag hade i min enfald utgått från att lagstiftningen i USA mot aborter skulle vara mycket hårdare än i Sverige. Den ”kunskapen” har jag fått av bl a debatten i Sverige, när breda grupper gått ut till försvar för amerikanska kvinnors rätt till abort. Jag får väl vara glad över att mitt surfande inte varit meningslös, utan vidgat mina kunskaper. För sanningen är ju den, till min överraskning, att lagstiftningen i USA när det gäller aborter är mycket liberal (om jag får använda det uttrycket). Möjligheten till mycket sena aborter hindras inte av någon alltför restriktiv lagstiftning. (möjligen på delstatsnivå, men där är också uppgifterna svåra att tolka). Jag tillåter mig en en slutsats, att i USA vill man inte reglera under vilka omständigheter får ske och inte heller fastställa några tidsgränser inom vilka den fria aborträtten har att anpassa sig till. Återigen får jag vädja till mina läsare, att berätta hur det ligger till.

Nu min stilla undran. Jag frågar mig om inte ett förslag om en kompromiss vore på sin plats. Finns det krafter i USA, som skulle kunna ta strid om att införa en lagstiftning enligt svensk modell. Visserligen skulle stora grupper av abortmotståndare reagera negativt, men troligtvis skulle ett sånt lagförslag uppfattas hos stora grupper av abortförespråkare som en inskränkning av kvinnors rätt till sina egna kroppar. Men jag tror ändå att amerikanska opinionen skulle tänkas välkomna en sådan lagstiftning och se den som en väl avvägd kompromiss.

Jag har i grunden en negativa syn på aborter, allra helst de selektiva, där jag inte anser det värdigt att ett civiliserat samhälle hjälper till att spåra icke önskvärda individer, för att i ett senare skede erbjuda att avliva dem. Jag upplever ändå i stort, att den svenska lagstiftningen är mer civiliserad än stater som tillåter mycket sena aborter.

Ett kort tillägg bara. För att ingen ska tro att påven i sin maktfullkomlighet tvingat mig till min negativa syn på aborter, så vill jag påminna om att jag varit negativ under stort sett hela mitt vuxna liv.

16 Responses to En stilla undran med anledning av abortdebatten i USA

 1. Rebellas andra skriver:

  Såvitt jag förstår finns det en hel del regleringar på delstatsnivå, ja. USA funkar ofta så. Jag trodde att det var vanligt med absolut tidsgräns men så verkar inte vara fallet.

  De vanligaste regleringarna handlar iaf om att jävlas med den som vill göra abort. Sådana finns vad jag förstår oberoende av absolut tidsgräns. Reglerna handlar om sånt som
  – att tvinga till extrabesök på kliniken. Först ska man dit och prata och planera, sen ha en en viss lång betänketid (ungefär så, jag minns inte alla detaljer). Med amerikansk arbetsmarknad, där det inte bara är att ta ut lite semesterdagar hit och dit, kan vara helt oöverkomligt åtminstone för de som måste resa långt till en klinik. Abortmotståndarna arbetar aktivt för att stänga sådana. Den fula kampanjen mot Planned Parenthood är givetvis ett led i det. Då slår sådana här regler än hårdare – mot de fattiga, inte mot rika pappas flicka som betalar allt för sin älskling (oavsett hur god katolik eller evangelikal han är, oftast iaf).
  – att kvinnan måste se på bilder på antingen sitt eget foster – ultraljud – eller på foster av samma ålder
  – (det finns fler, jag minns dem bara inte)

  Förstår jag några olika Wikipedia-artiklar rätt, står striderna på delstatsnivå om att förbjuda eller tillåta olika abortmetoder – sådana som kan användas sedan fostret blivit livsdugligt. Lagar, och diskussioner om dem, siktar in sig på själva abortmetoden inte i vilka fall de ska användas, vad jag förstår. Så den som säger ”jag vill ha kvar abortmetod X för att använda i de fall då moderns liv är i fara” anses ”försvara abort under hela graviditeten”.

  Jag tror att en stor skillnad här, är att en svensk vars för tidigt födda barn behöver två månader i kuvös med mycket stora vårdinsatser inte blir ruinerad. I USA riskera man inte den smällen. Istället gör man en mycket sen abort, så sen att den inte tillåts här. Om den övre gränsen är passerad ger Socialstyrelsen inte tillstånd till abort, däremot till avbrytande av graviditet. Det innebär att förlossningen sätts igång, och när barnet föds försöker man rädda det. Det är knappast särskilt många barn som överlever i vecka 24, lite större andel i vecka 26, osv. En del av dessa väldigt tidigt födda får skador, ska vi också komma ihåg. Vi kanske tycker att funktionshindrade har ojämlika villkor i Sverige, men våra funkisar har det mycket mycket bättre än i USA (såvida inte föräldrarna är snorrika).

  På grund av icke-automatisk sjukförsäkrning tror jag inte att våra abortlagar är realistiska i USA. Den jänkare som är sant pro-life bör därför sträva efter en offentligt finansierad sjukvård där samhället betalar vårdkostnader för för tidigt födda, så kvinnor som av medicinska skäl måste avbryta sina långt framskridna graviditeter har råd att föda sina barn istället för att avliva dem före framfödandet.

  Istället förefaller det som att man, för att i amerikansk politik räknas som pro-life, med munnen fördömer abort samt att man stöder de som jävlas med de som tillhandahåller aborter och de kvinnor som söker den. Jävlas med Planned Parenthood och hindra dess finansiering, t.ex., är finfin amerikansk pro-life.

  OBS! jag gissar en hel del här, och kan ha fel. Om du fortsätter undersöka frågan, Leopold, kan du ju pipa till ifall du lyckas antingen bekräfta eller motvisa.

 2. Alma-Lena skriver:

  USAs presidentkandidater lurar alltid helt medvetet sina väljare när de säger sig vara emot abortlagen eftersom presidenten inte alls kan påverka abortlagarna. Lagar i USA sätts inte av parlament eller president utan av domstolar genom prejudikat. Genom att välja domare , om någon dör under presidentperioden, kan presidenten påverka litegrann på lagstiftningsområdet, men det är verkligen helt marginellt.

  Hur många republikaner har ljugit om aborter sedan 1973 när den prejudicerande domen i Högsta domstolen i Roe vs. Wade kom som slog fast att abort hör till den grundlagsfästa rätten till privatliv? Ingen har ändrat på detta. Möjligen har de haft den önskan, men de har i vart fall inte kunnat göra något, så fungerar USAs konstitution.

  Trump ljuger ju rent patologiskt så det är inte att undra på att han snackar abort, men även alla andra presidenter som fiskat kristna röster ljuger likadant. Presidenten har mest att säga till om i utrikespolitiken, nästan inget inrikes mer än att hen kan hålla tal inför senaten och kongressen och få med sig ledamöterna retorikvägen. Men lagar stiftas inte på det sättet utan av domstolarna.

  Här en kortfattad sammanfattning av systemet: http://bibblansvarar.se/sv/svar/behover-information-om-rattssy

  Abortfrågan, liksom vapenfrågan, är infekterade strider som polariserar folk i för och emot utan minsta nyanser i USA. Svensk abortlagstiftning är inte möjlig av många skäl men också pga detta som du påpekar: ingen skulle gilla den varken pro-life eller pro-choice. Juridik är kantigare i USA helt enkelt antingen tillåtet eller otillåtet utan minsta regleringar eller undantag.

 3. Thorsten Schütte skriver:

  Tack Leopold, Rebella och Alma-Lena för en upplysande och insiktsfull diskurs i en oerhört infekterad fråga. Jag tycker när allt kommer kring att lösningen vi har i´Sverige ändå är den minst dåliga, bra lösningar finns inte, det ligger i sakens natur.

 4. Leopold Holtter skriver:

  Det var en stilla undran, som inte höll för närmare granskning och hårda fakta. Men ibland är det nödvändigt att undra högt, trots att jag nog såg alla hinder som fanns. Som utvecklingen och lagstiftningen ser ut i USA, så lär de sena aborterna öka.

  Tack för kommentarerna. Som vanligt är de väl värda att läsa och ta till sig.

 5. Rebellas andra skriver:

  Mycket tack till Alma-Lena. Det var belysande (och mer välunderbyggt än mitt teoretiserande, som jag iofs tror på, men ändå)

  Undras hur lätt eller svårt det i realiteten är i USA att få en abort utförd i vecka 16, 18, 20, 22, i åttonde månaden? Det är ju en sak att lagen tillåter. Huruvida praktisk möjlighet finns – en helt annat.

  Att stötta amerikanska kvinnors möjlighet till abort handlar nog i allmänhet om just det – den praktiska möjligheten. Om Planned Parenthood måste stänga sina kliniker blir det längre att åka, för nästan alla, vilket minskar de praktiska möjligheterna på ungefär liknande sätt som det krångliga systemet för att registrera sig för att rösta, och långa köer, i realiteten försämrar fattiga gruppers möjligheter att rösta.

 6. Andreas Holmberg skriver:

  Så lämpligt att just vår svenska lösning är den minst dåliga – så att vi har fältet fritt för den accelererande rashygienen! Fri abort i kombination med alltmer heltäckande fosterdiagnostik (ingen dålig sak i sej, jfr 4-årskontrollerna) lär leda oss raka vägen mot en viss ideologis ”idealmänniskor”. Fast vi får lite mer demokratiskt utöva rashygien på oss själva. (”Vaf.. fick du ett barn med Downs syndrom? Gjorde ni inga prover eller?”). Du sköna nya värld!

  Ska vi behålla nuvarande lagstiftning – med de skäl som talar för den – får vi åtminstone vara så goda och släppa opinions- och värdegrundsbildningen friare. Politiska partier ska inte styra kyrkan som nu har biskopar som tycker att vi har de aborttal vi bör ha.

 7. Andreas Holmberg skriver:

  F.ö.: Jag ser ingen principiell skillnad mellan att avliva en kostsam unge före eller efter födelsen. Somliga ”missfoster” råkar ju födas också, eftersom ”diagnostiken” missat nåt fel eller inte utförts alls – varför är dom nu plötsligt så ”heliga” fast dom kan driva sina föräldrar till ruinens brant? Det är sant att USA:s försäkringssystem är uschligt, och att det även i Sverige krävs svåra avvägningar om vilka vårdinsatser som är meningsfulla, men själva idén om att direkt få ta livet av varandra för att vi kostar för mycket (fy för en handikappad fru!) är ju sjuk vare sej det sker i Nazityskland, USA eller Sverige. F.ö. löser sej väl det amerikanska ”neonatalproblemet” av sej självt om en inte har råd att betala – jag menar, då dör väl ungen ändå när föräldrarna inte längre kan betala? (Sådan är kapitalismen). Antar jag. Halleluja. (Amen).

 8. Rebellas andra skriver:

  Sluttande planet-argument är sällan giltiga.

 9. Alma-Lena skriver:

  Andreas: Det behöver inte alls handla om rashygien. Ett problem i USA är att det är dyrt att behandla mammor med havandeskapsförgiftning där det ibland tom blir nödvändigt med kejsarsnitt och barn i kuvös. Vad blir möjligt ekonomiskt då? Jo sen abort. Med republikansk skatte- och välfärdspolitik lär USAs abortlag vara sig lik 40 år till.

 10. Thorsten Schütte skriver:

  Abortfrågan väcker ett gammalt trauma hos mig. I min hemstad Kassel ligger de tyska baptisternas förlag och chefredaktören för dess veckotidning, ”Die Gemeinde”, medlem i samma församling, undrande om jag kunde skriva en insändare som motvikt till de ibland hätska antiabortinsändare som kom in då, i början av 80-talet när abortlagstiftningen nyligen liberaliserats, ungefär som i Sverige. Detta gjorde jag gärna, skrev en å-ena-sidan-å-andra-sidan text som var försiktigt positiv till lagstiftningen och undertecknade med Thorsten Schütte, Kiel, eftersom jag studerade där. Kort därefter predikade tyska ”Ja till Livet” ordförande i baptistkyrkan i Kiel och ondgjorde sig över min insändare. När jag pratade med honom efter gudstjänsten om det olämpliga i att i predikan skälla ut en person som kan vara i publiken, fick jag svaret att jag hade mig själv att skylla. Satte aldrig mera foten i baptistkyrkan i Kiel utan gick sporadiskt till katolska kyrkan nära studentrummet. När jag hamnade med ett svensk statsstipendium i Uppsala gjorde jag en nystart och gav baptistförsamlingen där en chans, vilket blev mycket lyckat. Men det var nära till att abortfrågan hade katapulterat mig ut ur ett aktivt kristet liv och sedan dessa har jag inte sagt flaska i denna fråga förrän nu, efter att ha bearbetat ett annat stort trauma, limbon med tillfälligt uppehållstillstånd innan jag fick stanna i Sverige för gott.

 11. Rebellas andra skriver:

  Alma-Lena, varifrån har du din info om hur det funkar i USA?

 12. Leopold Holtter skriver:

  Vänner, ni får ursäkta att jag varit så frånvarande i dag. En förkylning har tvingat mig till sängläde mest hela dagen. När jag är är uppe och dricker en kopp te är inte hjärnan riktigt på på topp för några mer eller mindre genomtänkta kommentarer, men just nu har jag läst allt!

 13. Alma-Lena skriver:

  Ja du kan ju kolla kortlänken jag skickade men jag lärde detta på universitetet när vi hade amerikansk realia och fick läsa amerikanska ambassadens ”An Outline of…” serie. Här finns en liknande på nätet: http://www.wwnorton.com/college/polisci/american-politics-today3/essentials/ch/01/outline.aspx

  Nu säger ju Trump att han ska utse en domare som är emot abort och för vapenlagarna och om gamlingarna som nu sitter i Supreme Court trillar av pinn under hans period kan han kanske vara den första republikanen som gör något i frågan. Men han var ju tills nyligen för abortlagen så han hinner kanske ändra sig tills nästa domare ska väljas in. Supreme Court ska ju, om fall överklagas ända dit, avgöra om exempelvis fri abort är förenlig med konstitutionen.

 14. Rebellas andra skriver:

  Jag tänkte närmast på konsekvenserna för tänk och praxis kring abort, som det här med havandeskapsförgiftning – rimligen ett av få tillstånd där graviditeten faktiskt hotar moderns liv. När tillståndet uppstår brukar det inträffa i sjunde månaden, enligt Nationalencyklopedin.

  Av Wikipedia får jag uppfattningen att det finns diverse åtgärder för att mildra tillståndet men den enda effektiva behandlingen är att avbryta graviditeten dvs. sätta igång förlossningen. Det måste vara vården av den för tidigt födda som är kostsam. Alltså dödas fostret innan man sätter igång utdrivningen.

  Fruktansvärt osmakligt och orimligt. Moderns liv framför fostrets, javisst det ställer ju upp på, men det handlar ju egentligen bara om ifall någon är intresserad av att betala.

  Ja, detta måste vara skälet till att sena aborter försvaras av pro-choice-amerikaner. Det är slående hur ingen i Sverige någonsin argumenterar för att ändra lagen så att så sena aborter behövs. Och lika slående – och bisarrt! – att man inte använder detta som pro-life-argument för skattefinansierad sjukvård i USA.

  Och fruktansvärt uppenbart hur argument från den amerikanska situationen verkligen inte utan vidare kan föras över på en svenska.

  Men om barnet överlever. I det fåtal fall då barn överlevt de höga mängder salt i livmodern som var avsedd att avliva dem, fötts levande och (enligt gällande regler antar jag) räddats. Som i de två filmer som ursprungligen länkades in i mitt kommentarsfält, och som jag lade in i blogginlägget här
  https://rebellasandra.wordpress.com/2015/08/27/abort-7-de-sena-aborterna/
  Jag vet nu inte om skälet till abortförsöket i dessa två fall var medicinska, som i havandeskapsförgiftning, eller något helt annat. Mödrarna var i bägge fallen mycket unga så jag har gissat på andra skäl, men iaf – dessa två som överlevde abortförsök. Vem betalade deras prematurvård? som de bevisligen fått.

 15. Thorsten Schütte skriver:

  ”Vänner, ni får ursäkta att jag varit så frånvarande i dag.” – Där finns i ett nötskal skälen för att har inte finns på (a)sociala medier och inte har någon blogg. Med min Asperger är jag alltid nära gränsen till tvångsbeteenden, skulle jag vara med i FB eller ha en blogg skulle jag känna en ständig press att uppdatera och vara på alerten, fastna vid datorn. Därför låter jag bli och unnar mig lyxen att kommentera på bloggar som jag tycker om eller utmanas av och där man får kommentera utan att registrera sig någonstans.

 16. Alma-Lena skriver:

  Jag vet inte hur deras vård betalades men jag vet att helt ordinära förlossningar är kostsamma i USA. Min makes kusin är gift i USA, Colorado, och paret bodde här i tre år när de fick sitt barn; först inför förlossningen och sedan två år för föräldraledigheten som de båda njöt av och tyckte sig ha råd med. I jämförelse med förlossning i USA och superkort obetald, icke-garanterad föräldraledighet var det ett riktigt klipp.

  Pro-life och pro-choice är båda två helt främmande rörelse för oss svenskar. De är båda extrema i en fråga som kräver de nyanser som Torsten Schütte försökte sig på i Tyskland. Minns att pro-choice aktivister rasar över delstater som försökt införa en övre gräns för helt fri abort på 20 veckor. Efter detta måste man se på ultraljudsbilder innan man genomför aborten.

  Samtidigt överklagar ingen dessa inskränkningar av den helt fria aborten vilket kunde vara ett sätt att ändra abortlagstiftningen av rädsla att Supreme Court skulle ändra sig (pro-choice). Om pro-life verkligen ville ändra på detta skulle de bara finansiera ett enda fall som överklagas till Supreme Court i hopp om ändring men, som Leopold misstänker, saknas nog viljan, för vem ska betala? Republikanerna som är överrepresenterade bland pro-lifeanhängarna vill ju varken betala skatt eller ha fri sjukvård för alla.

  Här hittade jag en liten synvända: http://magasinetneo.se/artiklar/sveriges-restriktiva-abortlagar/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: