Bjuråker-Norrbo fredspris 2011

24 oktober, 2011

Kommittén för Bjuråker-Norrbo fredspris har beslutat att tilldela Bjuråker-Norrbo fredspris 2011 till Occupy Together.

Prismotivering:

”Occupy Together är en global rörelse, som med fredliga manifestationer, tar strid mot den globala girigheten, som drabbar oss alla. Pressas inte girigheten tillbaka, undergrävs på sikt, möjligheterna till en global fred.”

Tidigare prissvinnare

2009 Cindy Sheehan USA

2010 Gunnar Färnström Hudiksvall

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Bjuråker-Norrbo fredspris 2010

24 oktober, 2010

För ungefär ett år sedan skrev jag i min blogg, att jag tilldelat Cindy Sheehan Bjuråkers fredspris 2009. Jag berättade också ärligt i inlägget, att jag helt enväldigt utsett Cindy Sheehan till pristagare, men jag lovade för kommande år:

Förhoppningsvis har Bjuråkers fredspriskommitté fått fler ledamöter och en fastare struktur, när priset delas ut för andra gången 2010.

Kommittén har under året fått fler ledamöter och en fastare struktur. Den har också fått ett helt nytt namn. När vi diskuterade kommittén, blev vi mycket snart eniga om, att priset skulle heta Bjuråker-Norrbo fredspris och så blev det.

I dag på FN-dagen kunde kommittén för fredspriset dela ut Bjuråker-Norrbo fredspris 2010 i Norrbo kyrka under en fredsmässa. I år fanns pristagaren, Gunnar Färnström, på mycket närmre håll än förra årets. Nämligen i Hudiksvall.

Gunnar Färnström har outtröttligt stöttat Karenerna från Burma, vilka kom till Hudiksvall som kvotflyktingar för snart fyra år sedan. Han har samlat madrasser, köksmöbler lampor, gardiner, sängkläder och sett till att barnen i familjerna fått gosedjur och andra leksaker. Han har engagerat mängder av människor i kommunen. Gunnar har inte bara sett till det materiella. Han har också sett de mänskliga behoven. Han har skjutsat till läkare, skola och utflykter när så har behövts. Gunnar har alltid dykt upp, som av en slump, där det funnits behov av hjälp, som det stod i motivet till nomineringen.

Kommittén för Bjuråker-Norrbo Fredspris skriver i motiveringen till varför Gunnar Färnström tilldelats fredspriset 2010:

Grunden för all fred är det goda och respektfulla mötet mellan människor. Gunnar Färnström har gjort en insats för freden och kämpat med fredliga medel, genom sitt arbete i Hudiksvall. Där han i sitt stöd för Karenerna från Burma, bidragit till och tagit ansvar för goda möten mellan människor. Arbetet har med all säkerhet inneburit att freden stärkts i Hudiksvall och därmed också i världen. 

Det som är sig likt från förra året är att mottagaren av priset får nöja sig med äran. Kommittén har inga pengar att ge pristagare. Däremot fick Gunnar Färnström motta ett diplom i form av en orginalakvarell, målad och skänkt av bygdens egen konstnär Bror-Eric.

Inramningen för prisutdelningen kunde inte ha varit bättre. Dagens texter, förbön, psalmer och inte minst Lena Funges predikan var som gjorda för att bekräfta valet av Gunnar Färnström till mottagare av Bjuråker-Norrbo Fredspris 2010.

Eller vad sägs om dagens GT-text:

Mose sade: ”Du skall inte vränga rätten för invandraren eller den faderlöse, och en änkas kläder skall du inte ta som pant. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren, din Gud, befriade dig därifrån. Därför ger jag dig denna befallning att följa.

Om du glömmer en kärve när du skördar din åker, skall du inte gå tillbaka och hämta den utan lämna kvar den åt invandraren, den faderlöse och änkan. Då skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt du gör. När du slagit ner dina oliver skall du inte söka igenom grenarna efter fler utan lämna det som är kvar till invandraren, den faderlöse och änkan. När du plockat druvorna i din vingård skall du inte göra någon efterskörd utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och änkan. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Därför ger jag dig denna befallning att följa.” (femte Moseboken 24:17-22)

Jag kan lugnt gå till säng ikväll och glädjas åt, att idén från en sen kväll i oktober 2009 hamnat i goda händer, vilket garanterar en ansvarsfull fortsättning och fortlevnad för Bjuråker-Norrbo fredspris.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,


Cindy Sheehan har gjort mer för freden än Obama!

18 oktober, 2009

Här och var i bloggosfären har jag den senaste tiden mött frågan: Vem har gjort mer för freden det senaste året än Obama? Varje gång jag läst frågan har jag fått mängder av mer lämpliga kandidater till fredspriset i tankarna, än Obama.

Nu har jag som enväldig och enda ledamot i Bjuråkers fredspriskommitté beslutat att tilldela Cindy Sheehan Bjuråkers fredspris 2009.

Prismotivering

Cindy Sheehan har modigt, buren av helig vrede, bidragit till att för det amerikanska folket avslöja krigets vanvett och maktens lögnaktiga motiveringar till angreppskrigen mot folken i Afghanistan och Irak.

Storleken på prissumman avgörs av hur mycket pengar det finns kvar på mitt konto, när oktober månads räkningar är betalda. Prissumman sätts, i Cindy Sheehans namn, in på postgirot för Svenska Kyrkans internationella arbete.

Förhoppningsvis har Bjuråkers fredspriskommitté fått fler ledamöter och en fastare struktur, när priset delas ut för andra gången 2010.

En mer fyllig presentation av pristagaren hittar ni här.

Andra bloggar om: , , , , , , ,