Ständigt dessa bevis, att vi lever i en offentlig lögn om alla människors lika värde!

17 oktober, 2017

Vi har alla hört de vackra orden som alla riksdagspartier svänger sig med: Alla människors lika värde! Orden sägs vara uttryck för en grundläggande svensk värdering, tydligen helt unik för Sverige. En värdering som alla invandrare inte bara bör, utan måste anpassa sig till och acceptera!

Vän av ordning undrar säkert vad det är som upprört mig i dag. Det ska jag berätta. Jag satt i min TV-fåtölj i kväll och slötittade på Rapport. Det mesta var som vanligt tills ett inslag berättade om ytterligare ett indraget bistånd enligt LSS dragits tillbaka av försäkringskassan.
Enligt utslag i domstol, hör och häpna och bli arga och frustrerade, hjälp att andas räknas inte längre som ett grundläggande behov!  7:19 minuter in i Rapportinslaget.

https://www.svtplay.se/video/15509813/rapport/rapport-17-okt-19-30-1?start=auto

Låt oss göra lille Amadeus till en symbol för statens omänskliga hantering av människor med funktionshinder!

Är jag arg och förbittrad? Det kan ni slå er i backen på, att jag är!


Halleluja, det sker ständiga helandeunder inom den statliga socialpolitiken!

3 mars, 2015

Jag vet inte hur ofta jag, de senaste åren, läst om öden liknande det som Stefan Rolander och hans anhöriga drabbats av. Efter att ha haft behov av personlig assistans dygnet runt, har behovet minskat med hälften! Vad jag förstår har inte sjukvården någon del i förbättringen, utan den enda förklaringen att det skett ett under!

Som kristen tror jag helt och fullt att Gud kan gripa in och hela. Jag har ändå lite svårt att teologiskt förklara, i Stefan Rolanders fall, vad det är som sker. I kristen tradition lär vi oss att vi ska vända oss till Gud med böner om förbättring och sen vänta på bönesvar. I de här fallen, som ofta beskrivs i våra medier, får jag intrycket att myndigheter kan beordra helande. Myndigheten ber inte, utan de säger ”vi omprövar tidigare beslut” och vips är helandet ett faktum!

Jag hoppas att jag ska få svar på min undring, när jag fortsätter med mina dagliga Bibelstudier.

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Jonas Gardell, det som inte sägs bär också på ett budskap!

29 september, 2014

I dag publicerar Expressen en mycket tänkvärd debattartikel skriven av Jonas Gardell. Artikeln är mycket läsvärd och sätter många av dagens händelser i ett, inte alltför ärorik svensk historiskt sammanhang. Jonas Gardell skriver:

”Herregud, det rasbiologiska institutet var en svensk uppfinning som mer eller mindre kopierades av de tyska nazisterna! Det J med vilket judarnas pass stämplades i Nazityskland tillkom på svensk begäran för att man skulle ha lättare att identifiera de judar som försökte ta sig in i landet! I Sverige tvångssteriliserades tusentals och åter tusentals människor mot sin vilja för att vi i den sociala ingenjörskonstens namn skulle framavla en så stark och livsduglig ”svensk” ras som möjligt! Så sent som för några månader sedan nekades en romsk kvinna ens att äta frukost på Sheraton hotel och det avslöjades att den svenska polisen ända tills alldeles nyligen fört register över romer. Homosexualitet var förbjudet i Sverige fram till 1944 och det är bara några år sedan som de sista apartheidlagarna avskaffades i Sverige och samkönade äktenskaps tilläts.”

Jag har ingen avsikt att på något sätt polemisera mot Gardells beskrivning. Jag skulle vilja, om det är möjligt i någon mening, polemisera mot det som utelämnas i uppräkningen. Jonas Gardell skriver I Sverige tvångssteriliserades tusentals och åter tusentals människor mot sin vilja för att vi i den sociala ingenjörskonstens namn skulle framavla en så stark och livsduglig ”svensk” ras som möjligt! Tvångssteriliseringarna pågick mellan 1935 – 1976. Jag vill lite illvilligt och antydningsvis påminna om vilka som hade makten under hela den perioden. Det viktiga är ändå inte personerna som ledde landet, utan det som skrämmer är det fullständiga samhälleliga accepterandet, som gjorde att det fick pågå så länge. Minst 63000, de flesta efter kriget blev steriliserade i namnet av en stark och frisk folkstam. Inte var det många inom läkarkåren som protesterade. De lydde bara order!

Många upplever nog att vi kommit så mycket längre idag. Den upplevelsen är falsk! I dag söker den svenska sjukvården på statens uppdrag upp så många foster med anlag för Downs syndrom, som möjligt och erbjuder kvinnorna abort. I Danmark har den kampanjen från statens sida varit en formidabel succé. Numer föds det bara något enstaka barn med Downs syndrom. I Norge är man i färd att med rasande fart uppnå samma resultat och Sverige lär inte vara långt efter. Det har dykt upp privata aktörer på marknaden som erbjuder ett enkelt blodprov för att upptäcka olika slag av anlag som föräldrarna kanske inte ser som önskvärda. Staten genom sjukvården effektuerar bortsorteringen. Inte är det många inom sjukvården som protesterar. De lyder bara order! Är det någon som på fullt allvar vill hävda, att Danmark blivit ett varmare och mer humant samhälle, nu när barn med Downs syndrom är bortsorterade? Är Norge och Sverige på väg också på väg till det förlovade landet , utan avvikande individer? Hur präglas samhällsklimatet, när vi stillatigande låter bortsorteringen ske?  Maktens våta dröm i gången tid, har förverkligats i dag. Med fruktansvärd effektivitet drivs bortsorteringen framåt och allt sker med samhällets tysta medgivande. Tystnaden är så öronbedövande, att snart brister mina trumhinnor!

Var finns ni alla, som talar så vacker om mångfald, om alla människors lika värde och att ingen skall lämnas utanför? Var är ni alla? Jag saknar er!

Jag kan inte låta bli, att till Svenska kyrkan ställa samvetsfrågan: Var står vi idag? När det gällde steriliseringskampanjens år, då stödde Svenska kyrkan statens aktiviteter. Jag läste som avslutning i en uppsats som handlade om kyrkans ställningstaganden till steriliseringarna, följande påpekande, som jag vill dela med mig:

”Sammanfattningsvis kan sägas att Svenska kyrkan var entydigt för sterilisering, både före och efter andra världskriget. Lika entydigt var den katolska kyrkan motståndare till sterilisering.” Är situationen den samma i dag, när det gäller selektiva aborter? Är Svenska kyrkan lika entydigt för fosterdiagnostik och selektiva aborter och den katolska kyrkan fortfarande lika entydigt emot? Det är något för en gammal man att fundera över! Än finns det lite tid kvar!

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Argumenten skiljer sig, men resultatet är detsamma. Alla är inte välkomna!

24 augusti, 2014

Den 21 augusti hamnade en text av Richard Dawkins på min nyhetssida på Facebook. I texten hävdar Dawkins att det är omoraliskt att inte abortera ett foster med anlag för Downs syndrom. Människor med Downs syndrom är ju bara ett problem för sina föräldrar och sig själv. De bidrar inte heller till utvecklingen i samhället. Läs själv texten jag länkar till och alla de länkar ni hittar i artikeln. Säg sen om mitt omdöme, att Richard Dawkins åsikter är öppet fascistoida, skulle vara felaktiga. Men ska jag backa från mitt omdöme, då måste argumenten vara mycket övertygande.

När jag läste artikeln om Richard Dawkins åsikter, då kändes det helt naturligt att jag påminde mig Statens Medicinsk-Etiska Rådets ställningstagande i samma fråga. Tuulikki Koivunen Bylund är en av undertecknarna av rådets rekommendation. Statens Medicinsk-Etiska råd är inte så rakt på sak som Richard Dawkins, men samtidigt måste det ju finnas någon grund varför staten önskar erbjuda kvinnor fosterdiagnostik. Självklart ser staten att det är problem med människor med funktionsbegränsningar och helst ser att sådana individer inte föds. Jag vill uppmana alla att läsa hur Statens Medicinskt-Etiska råd, inklusive Tuulikki Koivunen Bylund, argumenterar. Argumenten slinker som prästens lilla kråka än hit, än dit och än slinker hon ner i diket. Från diket hör vi, att det är moraliskt helt acceptabelt och inte bara acceptabelt, det är också önskvärt, att staten erbjuder kvinnor fosterdiagnostik. Jag skrev ett inlägg om Statens Medicinskt-Etiska Råds ställningstagande här.

Det är bara att konstatera att Statens-Etiska Råds ställningstagande, trots de fina orden, hamnar exakt där Richars Dawkins står. Alla är inte välkomna att födas. Ett skrämmande budskap till alla människor som är födda med en funktionsnedsättning. I dag sorteras Downs syndrom bort, i morgon alla andra. Jag känner stor sorg över, att Svenska kyrkan ger legitimitet till en sådan utveckling.

Jag har också försökt få svar från landstingspolitiker i Gävleborg. Jag skrev en insändare som HT vänligt nog lät publicera den 28 februari. Jag skrev ett antal frågor, men våra förtroendevalda är fega och undvek att svara. Jag publicerade insändare också i ett blogginlägg, men det är väl lite förmätet att tro, att förtroendevalda skulle ha tid att läsa mina blogginlägg. Men tro nu inte att jag inte är glad över alla er andra som läser och ibland också kommenterar, det är jag!

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

 


Landstingspolitikerna i Gävleborg vågar inte diskutera etiska frågor!

16 mars, 2014

Den 24 februari hade jag förmånen att få en insändare publicerad i  Hudiksvalls tidning, Ljusdals Posten, Söderhamns kuriren och Ljusnan. Insändaren handlade om selektiva aborter och är en kortat blogginlägg, som många av er har läst. Den enda ändringen i det jag skrev var ändringen av rubriken. Tidningarna ville ha ”Selektiva aborter etisk fråga.” istället för mitt förslag ”Det hade jag ingen aaaning om!” Ändringen var till det bättre. Nu har det gått ett antal veckor och ännu har ingen förtroendevald politiker svarat på min insändare. Att människor inte läser mina blogginlägg. det kan jag förstå, men ingen förtroendevald politiker ska försöka få mig att tro, att de inte läser insändare. Visst förstår jag att frågan är känslig, men jag tror inte att tigande av feghet är den bästa lösningen. Självfallet kommer jag att skriva en nya insändare tills jag får svar från dem som är ansvariga för politiken i vårt landsting. Jag uppmanar andra att också ställa frågor till sina landsting och gärna också fler som ställer frågor till vårt landsting.

Här är insändaren jag skrev:

Det hade jag ingen aaaning om!

Av skilda anledningar har jag den senaste tiden intresserat mig kring frågan om fosterdiagnostik och KUB-tester. En av orsakerna är utvecklingen i Danmark, där det numer nästan inte föds något barn med Downs syndrom. Genom bl. a HT har jag också kunnat läsa att Gävleborgs landsting erbjuder KUB-testet till kvinnor över 35 år.

Jag blev intresserad och ville ta reda på när beslutet om KUB-testet togs i landstinget. Som den moderne pensionär jag är, så googlade jag. Jag ställde frågan: När fattades beslutet i Gävleborgs landsting att erbjuda KUB-testet? Glad blev jag, när det första jag hittade var en artikel ur Dagen från 2009, som ställde samma fråga till alla landsting. Snabbt sökte jag upp svaret från vårt landsting och till min stora överraskning hittade jag följande.

”3) Det finns inget politiskt beslut i Gävleborgs landsting utan vi drog igång ändå. Ledningsgruppen på kliniken bestämde att vi skulle börja. Från början var det bara sjukhuset i Gävle som erbjöd testet men nu gäller det i hela landstinget.”

Ni har säkert full förståelse, att jag länge satt med tom blick framför texten på datorskärmen, innan jag riktigt kunde ta den till mig. Det måste väl ändå anses vara en oerhörd politisk skandal, att de förtroendevalda i Gävleborgs landsting har en sådan delegationsordning att en ledningsgrupp på en klinik kan fatta, helt på egen hand, så långt gående beslut. Beslutet gäller ju inte nya vårdmetoder för hjärtpatienter, utan handlar om landstingets syn på människovärde och vilka människor som är önskvärda i vårt land. Det långsiktiga målet med att erbjuda KUB-testet är att landstinget, förneka inte den viljan, önskar att det inte ska födas barn med Downs syndrom i framtiden. Våra förtroendevalda kan inte i den här frågan gömma sig bakom påståendet, att de som förtroendevalda inte ska ta beslut i frågor som tillhör ”professionens” kompetensområde. Frågan om selektiva aborter är en etisk fråga, som politiker inte kan och får delegera till någon annan. Oavsett vad, så håller åtminstone jag varje landstingspolitiker personligt ansvarig för beslutet, som viktar människovärdet!

Min förhoppning är att HT och alla andra tidningar i Gävleborg, startar en djupgranskning av landstinget. Med den beslutsordningen som landstinget håller sig med, kanske andra ledningsgrupper tagit beslut om andra tester, som de är i full färd med att erbjuda kvinnor i Gävleborg. Downs syndrom är säkert inte det enda funktionshindret landstinget stämplar som icke önskvärd.

Leo Holtter, Bjuråker

Ersättare i stiftsfullmäktige för Frimodig kyrka

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Till partierna i landstinget Gävleborg. Det går inte att fega sig ur hur länge som helst!

27 februari, 2014

Ibland måste alla politiska partier ut på banan och förklara sig. Visserligen sägs det att vi har representativ demokrati i vårt land, men det innebär inte att partierna ska anse sig ha rätt att mörka sin inställning i viktiga frågor och ändå hävda att de företräder medborgarna.

I morse satt jag och läste en gratistidning, Hälsinge Allehanda till morgonkaffet. I tidningen fanns ett reportage ”Det ozar hett om Glada Hudik-teatern igen.” Glada Hudik-teatern lyckas tydligen göra en ny succéföreställning jämförbar med Elvis-föreställningen. Nu ska inte det här inlägget bli en recension av föreställningen, utan mitt mål är att recensera, i mitt tycke, fega partier  och deras företrädare i landstinget Gävleborg.

I reportaget säger  verksamhetsledaren för Glada Hudik-teatern Pär Johansson: ”Det finns ett tydligt budskap i teatern att olikheter duger och vad är det som är viktigt egentligen? Att få alla egenskaper man inte har eller leva som den man är?” Vi vet vad partierna i landstinget Gävleborg i full enighet (?) anser. Tillsammans med många landsting har man anammat budskapet från Danmark, där man med hjälp av KUB-tester lyckats få till en utveckling, att det idag nästan inte föds något barn med Downs syndrom i landet. Det är bara en tidsfråga när vi får uppleva ett Downs syndromfritt Danmark. Till vilken nytta frågar en vän av ordning sig? Jag har full förståelse, utan att acceptera det, att partier inte vill tala om utsortering av icke önskvärda individer. Det är självklart lättare att vid högtidliga tillfällen tala om alla människors lika värde och att alla skall med. De talen rimmar lika illa som när Per-Albin Hansson i sitt berömda folkhemstal, sa att det goda hemmet inte kände till några styvbarn. Vi vet hur det egentligen var. Samhällets styvbarn fick sina skallar mätta i förnedrande undersökningar. Människor tvångssteriliserades på grund av låg social status och av rent rasistiska motiv. Jag får samma känsla, när jag ser dagens utveckling. Mycket tal om allas lika värde, men nu mäts inte skallar. Nu görs undersökningar  redan i moderlivet, så att utsorteringen kan ske snyggt och prydligt och utan alltför stor insyn. Den statliga ingenjörskonsten har fått nya instrument i sin hand. Instrument som de tidigare generationerna bara kunde drömma om. Makten tänker:  ”Först Downs syndrom sen ger vi oss på de andra ickeönskvärda egenskaperna och när vi är färdiga kan vi entusiastiskt utropa:

Välkommen du nya sköna värld!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Etiska frågor är ingenting för den politiska nivån, anser de förtroendevalda i Gävleborgs landsting.

19 februari, 2014

När jag i början av året skrev om mina prioriteringar för 2014, hade jag ingen aning om hur roligt det nya året skulle kunna tänkas bli. En av prioriteringarna är, som jag skrev, frågan om KUB-tester och den politiska viljan att vi i Sverige, som i Danmark, skulle eliminera barn födda med Downs syndrom. Anser, utan att känna mig självgod, att jag startat hyfsat energiskt vad gäller selektiva aborter. Jag planerade att höja nivån på skriverierna och på allvar utmana det politiska etablissemanget som aktivt stödjer fenomenet med selektiva aborter. Jag planerade att den närmsta tiden skriva mer programmatiska inlägg på min blogg, Tankar i natten och samtidigt bedriva lite provocerande kampanjer på Facebook. Kampanjen på Facebook hann knappt börja förrän den fått en ny inriktning. Jag utgick från att de politiska partierna i Gävleborgs landsting varit eniga om beslutet att erbjuda KUB-tester, men för säkerhets skull undrade jag om något parti röstat emot. Jag fick inget svar och jag tänkte att jag får väl börja forska på egen hand.

Jag gick till Google och frågade: När fattades beslutet i Gävleborgs landsting att erbjuda KUB-tester? Överst på söksidan som jag kom till fanns en artikel ur Dagen från november 2009. Artikeln har rubriken ”Så svarade landstingen om KUB-testet.” Glad blev jag över att få en samlad bild och sökte mig genast till rapporten från Gävleborgs landsting. När jag läst färdigt, kunde jag bara konstatera att jag snubblat över en demokratisk skandal! Så här svarade vårt landsting:

 

”3) Det finns inget politiskt beslut i Gävleborgs landsting utan vi drog igång ändå. Ledningsgruppen på kliniken bestämde att vi skulle börja. Från början var det bara sjukhuset i Gävle som erbjöd testet men nu gäller det i hela landstinget.”

Ni har säkert full förståelse, att jag satt länge med tom blick framför texten på datorskärmen, innan jag riktigt kunde ta den till mig. Det måste väl ändå anses vara en oerhörd politisk skandal, att de förtroendevalda i Gävleborgs landsting har en sådan delegationsordning att en ledningsgrupp på en klinik kan fatta så långt gående beslut, först för ett sjukhus och sen för hela landstinget. Beslutet gäller ju inte nya vårdmetoder för hjärtpatienter, utan handlar om landstingets syn på människovärde och vilka människor som är önskvärda i vårt land. Det långsiktiga målet med att erbjuda KUB-testet är att landstinget, förneka inte den viljan, inte önskar att det ska födas barn med Downs syndrom i framtiden . Vilken annan anledning kan det i övrigt finnas? Beslutet känns än märkligare med tanke på att i vårt län finns den så hyllade Glada Hudikteatern , som många politiker nästan vill ta åt sig äran för. Våra förtroendevalda kan inte i den här frågan gömma sig bakom påståendet, att de som förtroendevalda inte ska ta beslut i frågor som tillhör ”professionens” kompetensområde. Frågan om selektiva aborter är en etisk fråga, som politiker inte kan och får delegera till någon annan. Oavsett vad, så håller åtminstone jag varje landstingspolitiker personligt ansvarig för beslutet, som viktar människovärdet!

När jag sitter här i den här sena timmen, så slås jag av en skrämmande tanke. Och nu ska ordet ”slås” tolkas bokstavligt. Jag har fått huvudvärk vid tanken eller frågan, vilka andra tester, mot icke önskvärda grupper, praktiseras inom landstingens sjukhus? Kanske kortväxta? Misstanken är inte oberättigad. Kan ledningsgrupper ta självständiga beslut i en fråga, varför inte i flera? Det kommande året kan bli riktigt spännande!

Jag avslutar mitt nattliga inlägg med att tillägna våra landstingspolitiker ett citat skriven av Birger Schlaug (har använt det tidigare och lär behöva använda citatet många gånger till):

”Teknik kan aldrig ligga i träda. Det är därför det inte alls är överraskande eller chockerande att den amerikanska staten utnyttjar den teknik som finns. Gamla kommunistdiktaturer utnyttjade sin tids teknik. Bolag utnyttjar den teknik som finns för att få avkastning på insatt kapital. Tekniken förändrar normer, värderingar, uppfattningen om normalitet. Det som tidigare betecknats som rashygien, och som förknippades med nazisterna, är idag vardagsmat eftersom gentekniken förflyttat vad som uppfattas som moral, etik och värdighet. Utsorterande av foster som inte skulle bli friska A-människor tillhörde nazismens tankegods, nu tillhör det flertalets. Vi sitter på ett sluttande plan, märker inte att vi glider och varje läge på planet för en stund blir normalitet. Det är i alla fall ganska smart om vi inser att det är så det förhåller sig. Allt annat är ju bara en form av livslögn.”

Läs även andra bloggares åsikter om ,