Birger Norman får återigen förklara varför jag inte demonstrerar i dag

1 maj, 2017

1 maj

Bestig din smärtas berg och se
förlorade riken, förlorade drömmar
Mest förlorad är freden

Vi stod vid korsvägen, skiljevägen
Professorerna kom till oss
och våra kamrater ministrarna
De lade på oss ett ansvar
som var för gammalt och för tidigt
och som ledde oss undan ansvaret

Genom medvetandet om klassen
fanns ett medvetande om världen
och ett medvetande om människan
Vi övergav det trängre medvetande
som begärde vår trohet
och förlorade alla våra vägar   

 Intet blod må utkrävas
Förräderiet var redan berett i våra hjärtan

 


En sista fundering med anledning av en kongressdebatt

16 april, 2017

Nej, detta är den fasta jag vill se:
att du lossar orättfärdiga bojor,
sliter sönder okets rep,
befriar de förtryckta,
krossar alla ok.
Dela ditt bröd med den hungrige,
ge hemlösa stackare husrum,
ser du en naken så klä honom,
vänd inte dina egna ryggen!
Då bryter gryningsljuset fram för dig,
och dina sår skall genast läkas.
Din rättfärdighet skall gå framför dig
och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg.
Då skall Herren svara när du kallar,
när du ropar säger han: ”Här är jag.”

Om du gör slut på allt förtryck hos dig,
hot och hån och förtal,
om du räcker ditt bröd åt den hungrige
och mättar den som lider nöd,
då skall ljus bryta fram för dig i mörkret,
din natt bli strålande dag. (Jes 58:6-10)


Ytterligare en fundering med anledning av en kongressdebatt

15 april, 2017

”Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ‘Gå i frid, håll er varma och ät er mätta’, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.” Jakobsbrevet 2:14-17


En fundering till med anledning av en kongressdebatt

14 april, 2017

Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Matt 5:42


En fundering med anledning av en kongressdebatt

13 april, 2017

Är det inte Jesus som sitter vid ingången till ICA-butiken och tigger?

Jomenvisst är det så!


En inte helt oangenäm nostalgikväll

2 februari, 2017

Jag har i dag ägnat mig åt att i TV följa fullmäktigesammanträdet i Västerås. Det var oerhört intressant. Det var verkligen intressant, att uppliva gamla minnen från mina egna debatter i Västerås fullmäktige. I två omgångar har jag erfarenheter av att ha varit ordinarie ledamot. Debatterna var sig mycket lika från min tid, men med i stort helt andra deltagare. Förnyelsen har varit omfattande under de år jag inte bott i Västerås.

Jag måste också säga, att det var oerhört trevligt att se Ulla Persson i aktion som ordförande. Humöret var det inget fel på. Möjligen var hon lite väl snäll med beviljande av repliker. Men jag uppskattade hennes frejdiga sätt att leda mötet.

Jag måste också säga att SD förvånade mig något. I en rapport, som handlade om mottagandet av flyktingar i förskolor, grundskola och gymnasieskola i Västerås. Rapporten gav en positiv bild av hur Västerås stad klarade den stora flyktingmängd som kom till Sverige i slutet av 2015. I rapporten nämndes tydligen kostnader, vilket fick ett par SD:are att utbrista i ett: ”Vad var det vi sagt? Flyktingmottagandet kostar, vilket alla partier förnekat.” När Sverigedemokrater för ett antal år sedan hävdade den påstådda sanningen, att alla partier förnekade att flyktingmottagandet kostade många pengar, då kunde det skyllas på okunskap. I dag när SD sitter i nästan alla beslutande församlingar i Sverige, så fortsätter de med samma argumentation. Det tas budgetar och bokslut i alla de kommuner, landsting och riksdagen, där de kan ta del av förslagen, men ändå fortsätter de att påstå att överallt mörkar partierna kommunernas, landstingen och staten kostnader för delar av sin verksamhet.

Jag tror inte att Västerås ändrat sin ekonomiska praxis så, att inte alla kostnader redovisas på ett sätt att alla kan tolka siffrorna. så förhöll det sig, när jag var aktiv kommunalpolitiker. Jag utgår från att det inte finns något hemligt utskott i Västerås, som mörkar delar av kommunens ekonomi.  Har jag fel? Någon?

Jag tror nog att jag kommer att följa fler fullmäktigesammanträden i framtiden. Om inte för något annat än Ulla Perssons uppfriskande och personliga sätt att leda sammanträdena. Det gjorde en gammal mötesräv som mig, mycket glad.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Jag har skrivit på juluppropet och det helt skamlöst utan ett fullständigt regeringsprogram i ryggen!

7 januari, 2017

Jag upplever en märklig kritik, när gäller alla oss, som protesterar mot eller kräver förändring av den förda flyktingpolitiken. Ni vet den som en riksdagsmajoritet beslutade i slutet av 2015. Jag protesterade då och har också fortsatt att protestera mot riksdagsmajoritetens omoraliska vilja att undergräva asylrätten. Regering och riksdag har varit lyckosam i sin ambition. Passkontroller i Danmark, taggtråd runt mängder av länder i Europa och med hjälp av subsidier till bl a Turkiet, för att de inte ska låta flyktingar ta sig vidare till Europa. Visst, de asylsökande har minskat eftersom de inte längre kan lägga handen på svenska gränsbommar och söka asyl.

Efter långt om länge har Sveriges kristna råd (SKR) startat en namninsamling, juluppropet, mot delar av riksdagens beslut. T ex svårigheten till familjeåterförening. Jag skulle nog formulerat uppropet hårdare, om jag blivit tillfrågad, men nu är det som det är och SKR:s krav är fullt rimliga och därför värda att stödja. SKR:s agerande har kritiserats av många kristna för att vara vänsterpolitisk. Anklagelsen kunde väl kunna tas med ro. Anklagelsen kommer alltid som ett brev på posten när kyrkor eller kyrkliga ledare påminner om stödbehovet hos nödlidande, men nu finns ett nytt element i kritiken mot SKR:s namninsamling. Det sägs att juluppropet saknar en fullständigt regeringsprogram om hur kraven skall lösas organisatoriskt och finansiellt.

Om den principen blir allmänt accepterad, då blir det intressant att i framtiden följa samhällsdebatten. När PRO och andra pensionärsorganisationer kräver höjda pensioner och större tillgång till äldreboenden av rimlig kvalité, där de äldre får ett värdigt bemötande med beaktande av de äldres självbestämmande, då kommer vän av ordning och frågar försmädligt – ”hur ser ert program för en sådan utveckling ut? Det lätt att komma här och komma och kräva, utan ett fullständigt program för genomförandet och hoppas att staten ska tillmötesgå alla ohemula krav.” Än värre blir det om det skulle hampa sig så, att någon kyrka eller församling ställer sig bakom pensionärsorganisationernas krav. Då kommer anklagelserna om att kyrkan eller församlingen är vänstervriden och otillåtet politisk. Kyrkor och församlingar ska inte inspirera sina medlemmar till krav som statsmakten och dess lakejer anser vara orimliga. Det är en inomkristen variant av, att inte blanda tro och politik. Tro är en privatsak och det är den sekulära statens ansvar att utforma politiken utan inblandning av enskilda kristna, kyrkor eller församlingar.

Om de här nya kraven skulle varit i kraft från 60-talets början, då skulle många härliga kampanjer och protestdemonstrationer, jag deltog i, varit omöjliga. Inte hade vi en egen statsbudget eller förslag till ny regionpolitik i ryggen, när vi t ex demonstrerade mot vapenexporten till Indien, som Palme var oerhört angelägen om att ro i hamn. Vi ställde kraven och hoppades att få många människor att stödja kraven. Det var partiernas, riksdagens och regeringens ansvar att utforma politiken så, att den svarade mot folkviljan.

Den principen borde givetvis vara vägledande när det gäller opinionsbildning när det gäller flyktingpolitiken. I annat fall skulle den rödgrönblå sörjan i riksdagen, helt utan inblandning från enskilda, folkrörelser och kristna kyrkor och församlingar, få sköta politiken. Pensionärsorganisationerna får ägna sig åt trivselträffar och låta politikerna sköta politiken.

Det vore, enligt min uppfattning, en helt förskräckande utveckling!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Tänk, det hade jag ingen aning om! Mikael Karlendal har uppenbarat en sanning!

4 januari, 2017

Mikael Karlendal skriver ett påpekande i sitt senaste blogginlägg, som jag blir något brydd av:

”Det står inte i Bibeln hur Sverige ska bedriva sin invandringspolitik. Det är upp till Sveriges regering och riksdag att utifrån noggranna överväganden avgöra detta, baserat både på den etik eller de värderingar vi önskar att vårt samhälle ska präglas av och på alla de ekonomiska och praktiska faktorer som är av så avgörande betydelse i en fråga som denna. Punkt!”

Jag får erkänna, som kristen att jag inte riktigt förstår vad som väntas av mig. Jag har inte läst Bibeln från pärm till pärm, men jag tror mig veta att Sverige inte nämns i Bibeln, men det kanske finns de som tror det, så det är bra att Mikael Karlendal påpekar det uppenbara. Så långt är jag enig med bloggaren.

Det jag däremot inte är enig med honom om är att jag stillatigande ska ge legitimitet åt vad riksdagen beslutar. I den bedömningen anser jag att jag alltid står på säker mark om jag tar hjälp av Bibeln, när jag ta ställning till den moraliska halten i riksdagens beslut. Jag anser, vilket jag också gett uttryck åt i många av mina blogginlägg, att den omsvängning som riksdagsmajoriteten gjorde, saknade moralisk kompass. Jag ser inte mycket av det som tydligen Karlendal ser,  om vi läser hans, av mig citerade, text.

Jag stöder min åsikt på min tvåfaldiga tillhörighet, dels mitt medborgarskap i nationen Sverige, dels min tillhörighet i den kristna gemenskapen. Av bägge dessa tillhörigheter har min kristna tro och identitet företräde före medborgarskapet i nationen Sverige.

Men som sagt, visst är det bra att vi får veta att Sverige inte nämns i Bibeln.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Ett senkommet gott råd till språkrören i MP

27 november, 2016

Ledningen i MP hävdar gång på gång, att man måste kompromissa i politiken. Ett helt korrekt påstående. Problemet med MP:s kompromisser är, att ingen, i vart fall inte jag, kan se vad som MP och S kompromissat om. Än mindre kan jag se vad kompromisserna lett till. Så här från sidan, dock inte från läktaren, verkar kompromissen enbart handla om att MP låter S bestämma, i utbyte mot att MP får vara med i regeringen. Möjligen lite väl illvilligt tänkt av mig, men jag tror jag skulle kunna stå för slutsatsen i en diskussion, öga mot öga, med någon företrädare från MP.

Nu till mitt råd. Jag uppmanar ledningen i MP att gå till läggen och studera det som vi lite föraktfullt kallade för kohandeln mellan Bondeförbundet och Socialdemokraterna. ”Kohandeln” ledde till en god regeringssamverkan, där Erlander och Hedlund verkade ha blivit mycket goda vänner och med stor tillit mellan företrädare för bägge partierna.

När förhandlingarna var klara, kunde landets bönder se ett konkret resultat av eventuella kompromisser, de fick mer betalt för mjölken! Det fanns säkert andra frågor som Hedlund kunde räkna in som framgångar, men det viktiga är att Bondeförbundets väljare såg att partiet inte lagt sig platt, utan att de också gynnades av samarbetet med det stora socialdemokratiska partiet. Ingen medlem krävde, att Bondeförbundet skulle krävt, att den gemensamma regeringsförklaringen skulle helt bygga på Bondeförbundets hela valplattform. Språkrören i MP hamnar i en märklig diskussion med sina medlemmar, att något, okänt vad, skulle blivit sämre om  MP inte kompromissat. Visst det kan förhålla sig så, men man kan inte kräva av partiets medlemmar att de skall gissa sig till vad som skulle blivit sämre om inte MP suttit med i regeringen. Som sagt, studera ”kohandeln” mellan Hedlund och Erlander.

Jag får väl också ge ett råd till partiledningen i S. Ni bör också gå till läggen och studera hur Erlander hanterade frågan om att ge Bondeförbundet något som de verkligen önskade. Löfven skulle t ex kunnat säga, i förhandlingarna med Fridolin och Romson,  ”okey, kolet får bli kvar i marken” för att ta ett exempel ur högen. Alla minns vi hur MP visade upp sig med en kolbit i handen under hela valrörelsen. Det kunde varit något att ta med sig till de interna partidiskussionerna i bägge partierna.

Det skulle åtminstone kunnat kallats för en kompromiss, som självfallet skulle fått betalas med eftergifter i andra frågor. Jag kan inte tydligt se, att det förekommit några förhandlingar överhuvudtaget.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Hur en lögn, medveten eller omedveten, blir till en sanning. Huvudsaken är tydligen att få förlöjliga alla tankar på jämställdhet.

15 november, 2016

Det lär väl inte undgått någon, att i Stockholm sägs snöröjningen vara feministisk. En vän på Facebook har t o m läst uppgiften i en amerikansk tidning och då måste uppgiften vara sann och en näsknäpp åt eliten. Vi andra som tillhör PK-folket, vi går till källorna vi. Först ska jag säga, att jag blev något förvånad över uppgiften att snöröjningen i Stockholm ändrat inriktning, vilket skulle inneburit att vägar inte, av någon feministisk ideologi, inte längre plogas i Stockholm. Jag blev också förvånad över uppgiften att det var orsaken till kaoset i Stockholm, som vad jag förstår, aldrig tidigare hänt i staden. Jag tänkte i mitt stilla sinne: Varifrån har vi fått alla de där skämten om stockholmarnas problem så fort vintern kommer. Jag har hört skämten i minst 30 år, men de har tydligen bara byggt på fördomar, ungefär som Norge-historier. Vi skrattar, men vet att norrmän inte är så korkade som historierna säger. Samma har tydligen gällt när det gäller snökaos i Stockholm. Det har aldrig tidigare hänt, förrän just när feministerna  ställde till det med känt resultat.

Finns det då ingen sanning i alla påståendena t o m i amerikansk press? Jag skulle våga mig på att säga mycket sturskt och bestämt: Nej det finns ingen sanning i historierna. Oavsett om de återfinns i amerikansk högerpress eller i Dag Sandahls blogg. Jag bestämde mig i morse att ta tag i frågan och började med en ledare i gårdagens ETC skriven av Andreas Gustavsson. Jag vet, det är lite simpelt att läsa en svensk tidning, när det finns tidningar på folklig engelska.  Andreas Gustavsson visar på enkel svenska att det senaste kaoset inte orsakades av någon jämställd snöröjning. För den har inte beslutats av berörda förtroendevalda i Stockholm. Det bedrevs en försöksverksamhet förra vintern vid sidan av den ordinarie verksamheten. Exakt hur beslutet kommer att bli, det vet jag inte, men vet att det som styr och som också styrde snöröjningen vid det senaste kaoset har varit i kraft under flera år. Det är en aning anmärkningsvärt att oppositionsborgarrådet och vice ordföranden i Trafiknämnden Cecilia Brink inte vet vilka prioriteringar som styr verksamheten i den nämnd hon själv sitter i. Än mer anmärkningsvärt är det att hon sprider uppgifter som baseras på hennes okunskap. Vore det inte lämpligt att hon avgick?

Nå hur ser då prioriteringarna ut som styrde verksamheten under snökaoset för några dagar sedan? Jag skulle kunna citera ur Andreas Gustavssons ledare, men det är bäst att gå till källan. För säkerhets skull citerar jag också:

  1. Först röjs trafikleder och bussgator med tillhörande gångbanor. Stadens ambition är även att tidigt ploga ett antal pendlingsstråk för cyklister.
  2. Därefter röjs övriga huvudgator med tillhörande gångbanor och gång-, cykel- och mopedvägar.
  3. Sedan tas bostadsgator med tillhörande gångbanor och gång-, cykel- och mopedvägar.

Vad jag kan se är det inget häpnadsväckande med de här prioriteringarna. Det viktiga är, om snökaoset förvärrades av kommunala beslut, så är det de här tre punkterna som i så fall är felaktiga och inte någon tänkt jämställd snöröjning. Jag tror också, att de här prioriteringarna varit i kraft under tidigare års snökaos. Varje år blir det problem i städerna när det kommer stora mängder snö på kort tid.

För saklighetens skull bör jag väl presentera tankarna bakom den jämställda snöröjningen. Så här presenteras tankegångarna:

”Forskning visar att kvinnor och män har olika beteenden i trafiken. Kvinnor går och åker kollektivt mer än män, som i större utsträckning kör bil. Kommunerna bör därför satsa på att få en snabb kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen, även på vintern.

Vi prioriterar gångstråk där många människor rör sig och gångstråk som leder till exempelvis sjukhus och vårdcentraler. Vi prioriterar också busslinje 4 som dagligen har runt 65 000 resenärer, fler resenärer än vad SJ har per dag.

Den här vintern (2015/2016) gör vi försök med nya metoder och nya maskiner för att förbättra snöröjningen på gångbanor och vid busshållplatser. Det handlar bland annat om sopsaltning av gångbanor och test av nya typer av plogar för gångbana. Vi ökar också frekvensen av moddplogning och halkbekämpning.

Vi testar kontinuerligt nya metoder för att utveckla vinterväghållningen så att den ska bli så bra som möjligt för alla trafikanter.”

Jag kan inte se hur det här skulle försämra snöröjningen i Stockholm, när den förhoppningsvis införs. Möjligen bör staden visa, att de tänker på alla äldre som rör sig i stadsmiljön. T o m i vårt lilla Hudiksvall klagar äldre personer över att de måste ta sig ut på gatorna över höga snövallar för trottoarerna inte är snöröjda. Förhållandet utgår en stor risk för alla som tvingas lämna trottoarerna.

I slutändan beror allt på hur budgeten blir för snöröjningen. Den sanningen gäller i lika hög grad det stora Stockholm som det lilla Hudiksvall.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,