Birger Norman får återigen förklara varför jag inte demonstrerar i dag

1 maj, 2017

1 maj

Bestig din smärtas berg och se
förlorade riken, förlorade drömmar
Mest förlorad är freden

Vi stod vid korsvägen, skiljevägen
Professorerna kom till oss
och våra kamrater ministrarna
De lade på oss ett ansvar
som var för gammalt och för tidigt
och som ledde oss undan ansvaret

Genom medvetandet om klassen
fanns ett medvetande om världen
och ett medvetande om människan
Vi övergav det trängre medvetande
som begärde vår trohet
och förlorade alla våra vägar   

 Intet blod må utkrävas
Förräderiet var redan berett i våra hjärtan

 


En sista fundering med anledning av en kongressdebatt

16 april, 2017

Nej, detta är den fasta jag vill se:
att du lossar orättfärdiga bojor,
sliter sönder okets rep,
befriar de förtryckta,
krossar alla ok.
Dela ditt bröd med den hungrige,
ge hemlösa stackare husrum,
ser du en naken så klä honom,
vänd inte dina egna ryggen!
Då bryter gryningsljuset fram för dig,
och dina sår skall genast läkas.
Din rättfärdighet skall gå framför dig
och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg.
Då skall Herren svara när du kallar,
när du ropar säger han: ”Här är jag.”

Om du gör slut på allt förtryck hos dig,
hot och hån och förtal,
om du räcker ditt bröd åt den hungrige
och mättar den som lider nöd,
då skall ljus bryta fram för dig i mörkret,
din natt bli strålande dag. (Jes 58:6-10)


Ytterligare en fundering med anledning av en kongressdebatt

15 april, 2017

”Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ‘Gå i frid, håll er varma och ät er mätta’, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.” Jakobsbrevet 2:14-17


En fundering till med anledning av en kongressdebatt

14 april, 2017

Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Matt 5:42


En fundering med anledning av en kongressdebatt

13 april, 2017

Är det inte Jesus som sitter vid ingången till ICA-butiken och tigger?

Jomenvisst är det så!


En inte helt oangenäm nostalgikväll

2 februari, 2017

Jag har i dag ägnat mig åt att i TV följa fullmäktigesammanträdet i Västerås. Det var oerhört intressant. Det var verkligen intressant, att uppliva gamla minnen från mina egna debatter i Västerås fullmäktige. I två omgångar har jag erfarenheter av att ha varit ordinarie ledamot. Debatterna var sig mycket lika från min tid, men med i stort helt andra deltagare. Förnyelsen har varit omfattande under de år jag inte bott i Västerås.

Jag måste också säga, att det var oerhört trevligt att se Ulla Persson i aktion som ordförande. Humöret var det inget fel på. Möjligen var hon lite väl snäll med beviljande av repliker. Men jag uppskattade hennes frejdiga sätt att leda mötet.

Jag måste också säga att SD förvånade mig något. I en rapport, som handlade om mottagandet av flyktingar i förskolor, grundskola och gymnasieskola i Västerås. Rapporten gav en positiv bild av hur Västerås stad klarade den stora flyktingmängd som kom till Sverige i slutet av 2015. I rapporten nämndes tydligen kostnader, vilket fick ett par SD:are att utbrista i ett: ”Vad var det vi sagt? Flyktingmottagandet kostar, vilket alla partier förnekat.” När Sverigedemokrater för ett antal år sedan hävdade den påstådda sanningen, att alla partier förnekade att flyktingmottagandet kostade många pengar, då kunde det skyllas på okunskap. I dag när SD sitter i nästan alla beslutande församlingar i Sverige, så fortsätter de med samma argumentation. Det tas budgetar och bokslut i alla de kommuner, landsting och riksdagen, där de kan ta del av förslagen, men ändå fortsätter de att påstå att överallt mörkar partierna kommunernas, landstingen och staten kostnader för delar av sin verksamhet.

Jag tror inte att Västerås ändrat sin ekonomiska praxis så, att inte alla kostnader redovisas på ett sätt att alla kan tolka siffrorna. så förhöll det sig, när jag var aktiv kommunalpolitiker. Jag utgår från att det inte finns något hemligt utskott i Västerås, som mörkar delar av kommunens ekonomi.  Har jag fel? Någon?

Jag tror nog att jag kommer att följa fler fullmäktigesammanträden i framtiden. Om inte för något annat än Ulla Perssons uppfriskande och personliga sätt att leda sammanträdena. Det gjorde en gammal mötesräv som mig, mycket glad.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Jag har skrivit på juluppropet och det helt skamlöst utan ett fullständigt regeringsprogram i ryggen!

7 januari, 2017

Jag upplever en märklig kritik, när gäller alla oss, som protesterar mot eller kräver förändring av den förda flyktingpolitiken. Ni vet den som en riksdagsmajoritet beslutade i slutet av 2015. Jag protesterade då och har också fortsatt att protestera mot riksdagsmajoritetens omoraliska vilja att undergräva asylrätten. Regering och riksdag har varit lyckosam i sin ambition. Passkontroller i Danmark, taggtråd runt mängder av länder i Europa och med hjälp av subsidier till bl a Turkiet, för att de inte ska låta flyktingar ta sig vidare till Europa. Visst, de asylsökande har minskat eftersom de inte längre kan lägga handen på svenska gränsbommar och söka asyl.

Efter långt om länge har Sveriges kristna råd (SKR) startat en namninsamling, juluppropet, mot delar av riksdagens beslut. T ex svårigheten till familjeåterförening. Jag skulle nog formulerat uppropet hårdare, om jag blivit tillfrågad, men nu är det som det är och SKR:s krav är fullt rimliga och därför värda att stödja. SKR:s agerande har kritiserats av många kristna för att vara vänsterpolitisk. Anklagelsen kunde väl kunna tas med ro. Anklagelsen kommer alltid som ett brev på posten när kyrkor eller kyrkliga ledare påminner om stödbehovet hos nödlidande, men nu finns ett nytt element i kritiken mot SKR:s namninsamling. Det sägs att juluppropet saknar en fullständigt regeringsprogram om hur kraven skall lösas organisatoriskt och finansiellt.

Om den principen blir allmänt accepterad, då blir det intressant att i framtiden följa samhällsdebatten. När PRO och andra pensionärsorganisationer kräver höjda pensioner och större tillgång till äldreboenden av rimlig kvalité, där de äldre får ett värdigt bemötande med beaktande av de äldres självbestämmande, då kommer vän av ordning och frågar försmädligt – ”hur ser ert program för en sådan utveckling ut? Det lätt att komma här och komma och kräva, utan ett fullständigt program för genomförandet och hoppas att staten ska tillmötesgå alla ohemula krav.” Än värre blir det om det skulle hampa sig så, att någon kyrka eller församling ställer sig bakom pensionärsorganisationernas krav. Då kommer anklagelserna om att kyrkan eller församlingen är vänstervriden och otillåtet politisk. Kyrkor och församlingar ska inte inspirera sina medlemmar till krav som statsmakten och dess lakejer anser vara orimliga. Det är en inomkristen variant av, att inte blanda tro och politik. Tro är en privatsak och det är den sekulära statens ansvar att utforma politiken utan inblandning av enskilda kristna, kyrkor eller församlingar.

Om de här nya kraven skulle varit i kraft från 60-talets början, då skulle många härliga kampanjer och protestdemonstrationer, jag deltog i, varit omöjliga. Inte hade vi en egen statsbudget eller förslag till ny regionpolitik i ryggen, när vi t ex demonstrerade mot vapenexporten till Indien, som Palme var oerhört angelägen om att ro i hamn. Vi ställde kraven och hoppades att få många människor att stödja kraven. Det var partiernas, riksdagens och regeringens ansvar att utforma politiken så, att den svarade mot folkviljan.

Den principen borde givetvis vara vägledande när det gäller opinionsbildning när det gäller flyktingpolitiken. I annat fall skulle den rödgrönblå sörjan i riksdagen, helt utan inblandning från enskilda, folkrörelser och kristna kyrkor och församlingar, få sköta politiken. Pensionärsorganisationerna får ägna sig åt trivselträffar och låta politikerna sköta politiken.

Det vore, enligt min uppfattning, en helt förskräckande utveckling!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,