Med anledning av en aktuell samhällsdebatt

7 november, 2017

Omvänd bevisbörda

Jag träffade en man på
ett diskotek.
Jag gick med honom hem
för att dricka té, som
vi kommit överens om.
Han våldtog mig och
hotade med att strypa mig.
Efteråt sa han till
polisen att jag varit
kåt på honom:
Att jag anmälde honom för våldtäkt
för att hämnas.
Därför att han inte
velat ha mig.

De meddelade mig att jag nu
hade svarandes rättigheter,
genom att anmäla honom
hade jag handlat kriminellt.

Det är ett allvarligt brott.
Mycket llvarligare
än våldtäkt
inser jag nu.
Jag hade ju ödslat
deras tid och det
är värre än att bruka
våld mot en kvinna.
Jag kunde inte låta bli att skratta.
Jag skrek av skratt:
Så löjligt, komiskt, absurt
och vansinnigt var det. Jag skrek och skrek av skratt
som en galning, tills
rösten bröts
av gråten.

”Kvinna du är offret” skriven av Tove Nielsen utgiven på förlaget Barrikaden 1980. Översatt från danskan av Ingamaj Beck.

Annonser

Vem betalar mest i skatt?

6 november, 2017

Ibland när jag följer debatter på FB, bloggar och tidningsledare klargör texter ur Bibeln, hur det verkligen ligger till, bakom alla ordridåer.

Änkans gåva

Han satte sig mitt för för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket . Så kom där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade: ”Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på.” Mark 12:41-44 Bibel 2000

Så är det fortfarande i dag. Leif Östling betala mindre i skatt än pensionärer, arbetslösa och sjukskrivna. Det är en oomkullrunkelig sanning, som jag inte viker ifrån. Samtidigt har också de grupperna större anledning att fråga sig: ”Vad får vi ut av pengarna? Vi som betalar mer i skatt än den rika överklassen!” Jag tror den frågan ställs, med större rätt, än när Leif Östling ställer den, i dessa dagar, när staten, myndigheter och domstolar raserar livet för tusentals människor med stora funktionshinder!

Den orättfärdigheten ropar till Gud!


Katolska kyrkans katekes leder till omprövning av tidigare ståndpunkter

5 november, 2017

Under en stor del (största?) av livet har jag ofta stött olika slag av revolutioner och väpnat motstånd mot förtryck och förtryckare. För någon tid sedan skrev jag ett blogginlägg (hittar den tyvärr inte) som handlade om en släkthistoria. Min morfar ansåg inte, att att revolutionen i Finland var berättigad. Han drog till Norge för att slippa delta. Min mormor däremot stödde revolutionen. Under stort sett hela mitt vuxna liv ansåg jag att mormor hade rätt och morfar hade fel. Med åren har jag helt omvärderat min ståndpunkt. Morfar hade rätt och mormor hade fel. Det är många revolutioner, som jag omvärderat, men inte alla. Detta om detta.

Det intressant är att Katolska Kyrkans katekes inte avvisar tanken på väpnat motstånd, men ger regler för när våldet är berättigad.

2243 Motståndet mot förtryck från den politiska maktens sida kan inte legitimt gripa till vapen om inte följande fem villkor är uppfyllda:
1. om säkra, allvarliga och långvariga kränkningar av grundläggande rättigheter förekommer;
2. när alla andra möjligheter är uttömda;
3. om man inte därmed framkallar värre förhållanden;
4. om det finns ett välgrundat hopp om att revolten skall lyckas;
5. om det är omöjligt att förutse bättre lösningar.

Jag behöver inte ompröva alla de revolutioner och revolter, där förtryckta tagit till vapen för att stoppa förtryck, men många har det blivit med åren. Inte bara revolutionen i Finland!


Vägarna till tro kan vara många

4 november, 2017

Ateismen som trons skola.
Men inte vilken ateism som helst. Inte vulgär-
ateismen , utan den sanna ateismen, den som
verkligen lodar tomhetens djup.
Det är när vi ska ska svara på den – hos andra och
hos oss själva – som vi tvingas in på djupplanet, in
i trons centrum, till mysteriet.

Gunnel Vallquist ”Steg på vägen” Utgiven på Libris 1995


Ytterligare undervisning i Katolsk tro.

3 november, 2017

När jag här på bloggen i april 2015 meddelade att jag ansökt om att bli upptagen i Katolska kyrkans fylla gemenskap. Då varnade många vänner mig för att jag då blev tvungen lyda påven i allt och inte bara det. Jag skulle också bli tvungen att att tillbe Maria och helgonen! Jag visste redan då, att det var en fördom. Katolska kyrkan lär inte att vi ska tillbe Maria och helgonen.
Nu till nattens undervisning! Att bli Jesu lärjunge med Maria


Efter den här entusiastiska undervisningen, lär det inte bli svårt att somna!

2 november, 2017


Så kan, i diktens form, ett maktskifte i en kyrka också skildras

1 november, 2017

När det nu firas 500 år, kan jag inte låta bli att reblogga en dikt som jag publicerade ca ett år sedan. Möjligen vill jag lägga till en personlig fråga: Blev något bättre i och med maktskiftet, när vi betraktar situationen av i dag?

Tankar i natten

Hammaren

Kung Gösta står vid sitt ekebord,
han talar manande, fromma ord
om Luther och nya läran.
En bisp hör på med förfäran.
När kungen slutat, klerken tar vid:
”För Luther oss Gud bevare!”
Så prisar han högt den Ofelbare
och curians makt. Det börjar klia
i kungens fingrar, han föga blid
från bordet griper sin fruktade hammare.

Då småler prelaten, bugar mjukt,
begynner på nytt – om jungfru Maria
och helgonskaran, vigda reliker,
om skalle och kota
som mäkta bota
allt ont och sjukt,
ja, aldrig den läkedomen sviker!
Slikt gyckel ej kungen smakar,
hans panna mörknar, hans min blir bister,
hans tålamod brister,
han lyfta hammaren skakar.
Nu blir för bispen det allvarsammare.

Han korsar sig, mumlar latin
och viker ett steg åt sidan.
Han står där i rådvill bidan.
Men kungen sänker sin högra hand –
då löser bispen sin tungas band
och börjar igen sitt fanatiska…

View original post 131 fler ord