Vad handlar debatten om?

2 augusti, 2008

Hetero-profilen Skytte är förbannad! Han skriver i dagens SvD: ”Inför Pride-festivalen uttalade sig gay-profilen med mera, Alexander Bard (20/7) i Svenska Dagbladet och sade: ‘Jag hatar kristendomen för den är så dum”.

Alexander Bards uttalande tillhör väl inte kategorin, övertänkta uttalanden, men vad har hans sexuella preferenser med saken att göra? Än mer förundrad blir jag, när Skytte ställer den retoriska frågan, vilken reaktion det skulle bli om någon svensk kyrkoledare skulle hävda att gayrörelsen är äcklig. Göran Skytte ser framför sig, stämningar, anmälningar och gatlopp. Nu finns det faktiskt exempel på en kyrkoledare som jämför gayrörerelsens parader med medeltida katolska processioner. Samme kristne ledare hävdar, att hedonismen och gayrörelsen är ansvariga för konsumismen i vårt samhälle och utgör en andlig överklass. Överdriver jag? Läs Fredrik Sidenvalls ledare i Kyrka & Folk och döm själva. Mig veterligen har Sidenvall varken anmälts eller behövt springa gatlopp i medierna. Visserligen noterade jag Sidenvalls ledarartikel, men den skapade ingen debatt, så hos mig blev det inget gatlopp. Vi kristna är nog inte så förföljda, som somliga av oss vill få det till.  

Jag förstår inte riktigt på vilket sätt en debatt gagnas av svepande och generella beskrivningar av en påstådd debattmotståndare. För om vi tänker efter, så är det väl inget förvånande, att sexuell läggning och skilda könsidentiteter inte med någon automatik, leder till gemensamma åsikter. Homosexuella och heterosexuella är spridda över hela det samhälleliga åsiktsfältet. Det är lika intellektuellt ohederligt, att angripa hela gayrörelsen för vad Bard anser, som det är att anklagande peka finger på alla kristna för Åke Greens åsikter om samhälleliga cansersvulster. Jag delar inte heller, trots min heterosexuella identitet, de åsikter Göran Skytte torgför.

I sig upplever jag det som en stor sorg, att vi kristna åsiktsmässigt och i handling kan omfatta alla uppfattningar och handlingar från moder Theresa och till president Bush eller Ku Klux Klan och Martin Luther King Jr, men den sorgen får jag bearbeta i ett annat inlägg.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,