En slafsig och människoföraktande regering!

10 mars, 2008

Jag surfade runt bland tidningarna för att läsa om valet i Spanien. Mitt i alla, som det verkar, glada nyheter, stötte jag på ett par artiklar i Sydsvenskan om regeringens förslag till nya sjukskrivningsregler. Målet är att minska antalet långa sjukskrivningar. Varje gång jag läser om förslagen stiger blodtrycket, säkert till farliga nivåer.

Jag förstår inte varför en regering, som efter vad jag förstår, önskar regera det här landet i många år, inte mer månar om att ge ett seriöst intryck. Istället väljer regeringen oftast en ideologisk infallsvinkel på sina förslag. Förslag som nästan alltid baserar sig på fördomar om vad som driver människor. Alla alliansregeringens partier, ingen nämnd och ingen glömd, har tydlig fått för sig att det är de ”generösa” ersättningsnivåerna i våra socialförsäkringssystem som ”gör” människor sjuka och arbetslösa. Sänk nivåerna och skärp villkoren, då blir människor friska! För regeringen vet, att någonstans i Sverige finns det säkert arbete åt alla som tror sig sjuka. Det är nästan ingen remissinstans som ser det regeringen ser. Inget konstigt med det. Det alliansregeringen ser, existerar ju inte i sinnevärlden! 

Sydsvenskan skriver, bara som ett exempel: Den som inte blivit tillräckligt frisk för att komma tillbaka till gamla jobbet efter sex månaders sjukskrivning, kan tvingas säga upp sig för att ta vilket jobb som helst i hela landet.” Märk ordet ”tillräckligt frisk.” Jag ser en trotjänare som råkar bli sjuk och inte hinner bli frisk på 6 månader blir tvungen att säga upp sig och söka, av försäkringskassan anvisat arbete någonstans i landet. Billigt och bra. Minskade rehabiliteringskostnader både för företagen och staten. För rehabilitering behövs ju inte, det finns ju arbeten någonstans i Sverige som den sjuke klarar av. Nu är det slut med att mata fågelungar! Vi får en ny variant av beredskapsschlager – För han är ju min friske gubbe, någonstans i Sverige.

Kan bara hoppas att Socialdemokratin kommer ut från sina rådslaggrupper och börjar organisera motståndet mot köksbordsfilosoferna och inte väntar till nästa val. 

Andra bloggar om: , , , , , ,


Jag blir så trött!

18 februari, 2008

Nu har återigen Jan Björklund tillsammans med Nyamko Sabuni visat handlingskraft! I DN berättar de för oss medborgare att nu skall de bli bättring! Det skall ställas krav på utbildningen, men främst på dem som skall utbildas! Nu skall invandrare äntligen få lära sig svenska och det skall ske på tre år! Genom nationella prov skall statsmakten kunna kontrollera att de verkligen lärt sig. Om inte, får de som straff gå till den kommunala vuxenutbildningen

Jag blir så trött på att makthavare tror att de kan ändra på verkligheten genom att till synes agera kraftfullt, men som egentligen bara är magiska besvärjelser.

Jag ställer mig frågan – vad är viktigast, att människor lär sig eller att det ska ske på en bestämd tid? Har alla invandrare en likartad bakgrund? Enligt min erfarenhet av arbete bland invandrare måste varje individ bedömas för sig. För en del kanske utbildningen tar 2 år för andra tar det kanske 5 år. Det förhållandet kommer inte statsmakten förbi, vare sig det gäller skolbarn eller vuxna invandrare som skall lära sig svenska.

Nationella prov är ingen pedagogisk genväg till kunskap, oavsett hur många gånger alliansregeringens företrädare upprepar det missförståndet. Prov, nationella eller lokala, kan i bästa fall mäta vad som uppnåtts, men bidrar inte på något sätt till själva kunskapsutvecklingen.


Är det läge för ett litet hånfullt fniss?

16 oktober, 2007

Läser om den kommunala fastighetsavgiften, nej den får ju inte kallas för avgift, fastighetsskatten skall det vara, i DN, E24 och säker i massor av fler tidningar.

Det vill sig inte för Kd och alliansen. Kristdemokraterna inledde med att fastighetsskatten skulle avskaffas och ersättas med en låg kommunal avgift. Allteftersom tiden led höjdes avgiften för att till slut landa på maximalt 6000 kr. Avgiften kopplades till fastigheternas taxering, vilket innebar att den fick en dämpad, men dock koppling, till hur dyrt grannen sålde sin villa. Konstruktionen innebär också att skatten mycket enkelt kommer att höjas i två led. Dels när taxeringsvärdet höjs och dels när staten höjer maxbeloppet.

Göran Hägglund försvarade tappert det senaste beslutet och framhöll att de flesta ändå skulle få sänkt ”avgift” eftersom fastighetsägaren bara skulle betala 75 % av taxeringsvärdet, men det vill sig inte riktigt för alliansen! Det är ju faktiskt 220 000 fastighetsägare som får höjd fastighetsskatt. Men alliansregeringen får väl fortsätta att upprepa sitt mantra, kritisera inte – vi vann ju valet!

Jag har i ett par inlägg frågat varför Göran Hägglund alltid ser så glad ut. Jag fortsätter att förundras! 220 000 fastighetsägare kan säkert hålla sig för skratt och kanske inte riktigt gläder sig åt att ägarna till mångmiljonvillorna klarar sig även efter den senaste kartläggningen. Kan ens Kristdemokraternas motsvarighet till Vänsterpartiets ”kamrat 4 %” rädda Kristdemokraterna i nästa val?