Är det tillrådligt att stöta i basun när vi inte ger allmosor?

21 oktober, 2016

Ofta stöter jag på intressanta tankar, när jag surfar runt. Det är också mycket vanligt, att  det jag råkar stöta på, ingenting har att göra med det jag för tillfället egentligen sökte. I kväll var ett sånt tillfälle. Jag letade lite fakta till ett planerat blogginlägg och råkade läsa en ansenlig mängd artiklar och debatter där bl a kristna lite småstolt, som det verkar, berättar att de minsann inte ger till tiggare utanför olika affärer. Efter en stund, när jag smält all denna information, började jag fundera över det Jesus säger i sin Bergspredikan:

”När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.” Matt 6:2

Min fundering den här fredagskvällen är alltså: Varför anser en del kristna, att det är viktigt att stöta i basun, när de inte ger? Från vem eller vilka förväntar de sig sin lön?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


En teologisk omtolkning

20 december, 2011

Har insett, att jag nog i grunden missförstått ett mycket välkänt citat av Jesus. Citatet jag tänker på, återfinns i Bergspredikan i Matteusevangeliet: ”Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör.” Matt 6:3

Vid en noggrannare genomläsning inser jag att det står: ”När du ger allmosor, se då till att skattemyndigheten vet vad den högra handen gör!” 

Vi kan också helt bortse från varningen som Jesus levererar: ”När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.” Matt 6:2

Texten får inte tolkas bokstavligt. En rimlig läsart torde vara: ”När du ger allmosor kräv då frimodigt ett kvitto på gåvan!”

Läs även andra bloggares åsikter om ,