Undras vad dagens ministrar kan tänkas säga?

28 februari, 2013

Med hjälp hittade jag en artikel, ”Ge amnesti åt hotade barnfamiljer” i Dagen skriven av Sture Lundström. Jag ställer mig helhjärtat bakom kravet och hoppas att det kan bli ett samlat krav riktad till riksdag och regering.

Vid ett tidigare tillfälle, när kyrkorna i Sverige samlade namnunderskrifter för en mänskligare flyktingpolitik framfördes också krav på amnesti. Då hävdade den dåvarande socialdemokratiska ministern Barbro Holmberg, att amnesti skulle ha inneburit en humanitär katastrof. Hur hon nu fick till det. Med tiden blev hon landshövding i Gävleborgs län. Vilka argument kommer dagens ministrar använda när de skall tillbakavisa kravet?

När Sture Lundström skriver om barn födda i Sverige, slog en tanke mig. Är det verkligen rimligt, att barn födda i Sverige skall betraktas som illegala invandrare? Hur skulle det ha gått till – rent praktiskt?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,