Det är väl bara allianspartierna som är förvånade?

4 juli, 2011

Under ett antal år nu, har regeringspartierna försökt förklara för oss, något skeptiska medborgare, att de måste försämra för sjuka, i annat fall vill de inte arbeta.

Nu kan jag och många, många med mig, skadeglatt säga, vad var det vi sa?! De sjukas vilja eller ovilja har ingen betydelse i sammanhanget.

I DN redovisas sanningen som alla, utom allianspartierna, insett. Arbetsgivarna vill inte anställa sjuka människor. Det är bara att inse den bittra sanningen. Hur låga ersättningarna än blir, så anställer ändå inte arbetsgivarna sjuka människor. Behöver jag upprepa det en gång till? Arbetsgivarna vill inte anställa sjuka människor!

Det hjälper inte hur mycket än regeringen svingar sitt trollspö och uttalar de magiska orden – arbetslinjen, arbetslinjen.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Förvånad fundering.

9 september, 2008

Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på teologernas funderingar, redovisade i Dagen, om arbetslinjen har stöd i Bibeln eller inte. Har väl mina funderingar, men vid läsningen av artikeln fick jag andra associationer.

Är det någon som minns alla hånfulla kommentarer från näringsliv, politiker, ledarskribenter, fackliga ledare, när krav på på 6-timmars dag med bibehållen lön fördes fram i den politiska debatten?  Det var ingen hejd på argumenten om nödvändigheten av att alla arbetade 40 timmar i veckan. Det fanns inget utrymme för att människor skulle arbeta mindre. Hela vår välfärd balanserar på den sköra tråden – 40 timmars arbetsvecka.

Argumenten blev än hånfullare när någon vågade hävda den kätterska tanken, att fler skulle kunna få ett lönearbete om alla sänkte arbetstiden. Det mildaste argumentet mot denna befängda tanke, var det snusförnuftiga: ”Arbetstiden är inget nollsummespel.”

Vi vet hur det gått. De flesta organisationer som drev kravet på kortare arbetstid, har släppt kravet. Däremot ser vi hur stora grupper, främst kvinnor, fortfarande får vänta på heltiden, som var så nödvändig för samhällets fortbestånd.

I Delsbo har Hemköp, (verkar vara en nationell strategi), gått ett steg ännu längre. Hemköp vill minska personalens arbetstid till halvtid! Ett av argumenten är, hör och häpna, då kan de anställa fler!!

Hur var det nu? Samhället kräver att alla arbetar mera, inte mindre! Arbetstiden är inget nollsummespel! Det finns ingen given arbetsmängd att fördela!

Det är inte så konstigt, att ansiktet ibland får formen av en fågelholk!

Andra bloggar om: , , , , , ,


En regering med beslutskraft!

18 februari, 2008

Det är intressant att surfa runt bland tidningarna på nätet. Alltid stöter jag på något som får mig att ta mig för pannan. Det är inte konstigt att jag fått en mycket bred mittbena av allt botaniserande i våra tidningar. Nu nåddes jag av nyheten i Dagen, att ”Regeringen vill häva förbudet mot fängelsestraff för dem som begår brott när de har en allvarlig psykisk störning.” Jag tar mig för pannan och tänker, men va f..! Det är inte första gången och verkar inte heller bli den sista. Jag kommer inte att ha något hår kvar efter den här mandatperioden!

Det finns ett gammalt juridiskt talesätt: Enom till straff, androm till varnagel!

Vad är det för problem regeringen tänker sig lösa med förslaget att döma människor, som begått brott när de haft en allvarlig psykisk störning, till fängelsestraff? Det ska verkligen bli intressant att läsa domsskälen efter en sådan dom. Tingsrätten dömer dig XX, trots att du egentligen inte vet varför du begick brottet, till 10 års fängelse därför att… Ja, varför?

Ett straff skall ju enligt det gamla talesättet också vara en varning till oss andra. Vilka signaler, (regeringen signalerar gärna till oss medborgare), vill regeringen att vi ska förstå? Att vi inte bör drabbas av psykiska störningar i framtiden? Det kan leda till fängelse istället för vård. Kan vi överhuvudtaget ta till oss signalen?

Nu väntar jag bara att Reinfeldt skall dyka upp i TV och förklara för oss kritiker, att vi inte förstår att förslaget enbart är till för att stärka arbetslinjen. Regeringens patentförklaring till nästan alla sina förslag.