Jag har reserverat mig!

2 december, 2013

För någon dag sedan publicerades på Aftonbladets debattsida ett upprop till stöd för Antje Jackelén. Rubriken på uppropet var: Biskop Antje bra ledare för kyrkan. Orsaken till uppropet, är enligt AB den hatstorm som biskop Antje Jackelén drabbats av efter valet till blivande ärkebiskop. Eftersom undertecknarna är såpass många som de är, så tyder det på att erbjudandet att stödja uppropet måste ha gått ut relativt brett. Jag har inte fått erbjudandet och hade jag fått det, skulle jag inte ha undertecknat.

Innebär det att jag stödjer hatstormar och hot mot biskop Antje? Självfallet inte. Antje Jackelén skall inte behöva drabbas av könsförakt, hot eller hat i sociala medier. Inte heller hot om våldtäkter och liknande som många offentliga personer får motta i telefonsamtal, e-postmeddelande eller SMS. Uppräkningen kan göras hur lång som helst, när det gäller att beskriva vad många drabbas av.

Om uppropet handlat om de hot Antje Jackelén drabbats av efter valet, skulle jag inte haft några svårigheter att skriva under uppropet. Nu får det bli så här i ett enskilt blogginlägg, som inte blir läst av alltför många.

Orsaken till att jag inte skulle ha kunnat skriva under uppropet är att den inte handlar om hot och hat enbart. Undertecknarna av uppropet hävdar ju också:

”Vi tror Antje Jackelén om att vara en bra ledare för Svenska kyrkan. Vi är övertygade om att hon kommer att stärka Svenska kyrkans ställning i Sverige och i världen. Vi är glada att uppdraget givits åt en präst och teolog med starkt stöd i Svenska kyrkan, en troende som också är en skarp intellektuell.”

Jag skulle ha känt mig som en hycklare om jag undertecknat uppropet. Jag tror inte att Antje kommer att vara en bra ledare för Svenska kyrkan. Under de dryga 50 år jag varit föreningsaktiv har lärt mig en viktig etikettsregel. Om jag hamnat i minoritet i en omröstning då har jag haft två val. Jag kan acceptera beslutet och jag kan reservera mig mot beslutet. Det innebär att jag kan fortsätta att verka för min åsikt, trots att jag är i minoritet. Personligen var jag inte inblandad i valet av biskop Antje till blivande ÄB, annat än att jag var delaktig i valet av elektorer i Bjuråker-Norrbo församling. Men för säkerhet skull skrev jag ett blogginlägg den 3 oktober: ”Det känns allt märkligare att leva med den kyrkliga dubbelheten.” Inlägget kan ses som min reservation till valet av Antje Jackelén till blivande ÄB. Att jag inte instämmer i hyllningskören innebär väl inte, hoppas jag, att jag sprider hat?

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Konspirationsteorier som är tillåtna för Dagens Seglora, är väl också tillåtna för mig?

12 oktober, 2013

Den oerhört bidragsberoende bloggportalen Dagens Seglora har ilat till Antje Jackeléns försvar. Inlägget, ”Varför kampanjar Kyrkans Tidning mot Antje?” innehåller ett antal ögonbrynshöjande påståenden, men jag ska koncentrera mig på enbart ett exempel. Redaktionen, mer än antyder en konspiration till stöd för Ragnar Persenius, när de skriver:

”Att bedriva negativ kampanj mot den kandidat som är favorit i alla kyrkans stift utom två är komprometterande för en tidning som vill vara hela kyrkans tidning. Det blir inte mindre besvärande av att Jackeléns främsta utmanare Ragnar Persenius är ordförande i Berling Press, som driver Kyrkans Tidning. Därtill sitter tidningens debattredaktör Barbro Matzols med vid samma styrelsebord.”

För många år sedan ändrade jag ett gammalt talesätt, till. ”Kasta inte gurkor när du sitter i växthus!” Talesättet slår tillbaka på Dagens Seglora. Har det inte gått en liten rännil av penningar från Lunds stift till Dagens Seglora? Är misstanken, att orsaken till försvaret av Antje Jackelén, är ett resultat av förskottsbetalningar från Lunds stift för kommande tjänster från Dagens Seglora, egentligen så långsökt? Vi kanske också ska se stöden från Stockholms stift och församlingar med samma konspiratoriska glasögon, i kommande diskussioner?

När det gäller mitt stöd till Ragnar Persenius, kan jag med gott samvete säga, att jag står helt fri, från vare sig personlig vänskapskorruption eller penninggåvor till bloggen ”Tankar i natten.”

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,