Årets snabbaste politiska frontförskjutning!

31 december, 2015

Regeringens mål: Att skicka signaler till omvärlden, att Sverige inte är något trevligt land för flyktingar!

Den 6 september deltar Löfven i en stor demonstration, Welcome Refugees!, på Medborgarplatsen. Löfven säger att hans Europa inte bygger gränshinder!

Den 23 oktober står representanter för regeringen och oppositionen och berättar för pressen att nu skärps reglerna för flyktingpolitiken. Tillfälliga uppehållstillstånd införs. Ensamkommande barn och barnfamiljer är undantagna. Reglerna för familjeåterförening skärps. Av någon anledning skall möjligheterna till RUT-avdrag utvecklas och flyktingar kan anställas i företag utan kollektivavtal.

Den 24 november meddelar Löfven och Romson på en presskonferens, att reglerna skärps ytterligare. Nu gäller tillfälliga uppehållstillstånd även ensamkommande barn och barnfamiljer. De ensamkommande barnens ålder skall avgöras med vetenskapligt tvivelaktiga metoder. Reglerna för anhöriginvandring skärps ytterligare. Kvotflyktingar är undantagna. Löfven ser bister ut och Romson är tårögd.

29 november (?) sluter EU ett avtal med Turkiet, att landet inte ska låta asylsökande ta sig från Turkiet till EU. EU pröjsar 30 miljarder. Sveriges andel blir ca 700 miljoner. Löfven uttrycker sin respekt och uppmanar oss andra att också känna respekt för Turkiet som ställer upp.

Den 17 december beslutar riksdagen att anta regeringens förslag om obligatoriska ID-kontroller tåg, färjor och bussar från Danmark. S, MP och SD röstar för. Liberalerna, KD och M röstar på ett eget förslag. V och C röstar emot.

Regeringen har med all säkerhet lyckats förmedla signalen, att Sverige inte är ett gästvänligt land och snabbt gick det! 6 september Welcome Refugees till riksdagsbeslutet om stängd gräns, den 17 december!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Makthavare sluta spela oskyldiga!

30 augusti, 2015

De senaste åren har den som så önskat, kunnat läsa om hur människor på flykt, i risiga båtar, försöker ta sig till Europa, många dör! Andra riskerar sina liv gåendes på vägar, andra dör i slutna lastbilar i Österrike. De här berättelserna och bilderna handlar om skeenden i hela världen och drabbar också andra delar i världen mycket hårdare än vad Europa drabbas. Att det förhåller sig så, är en sanning, som i egentligen mening inte går att diskutera. Det bara är så!

Vi vet också hur våra makthavare reagerar. De uttrycker avsky, sorg och förtvivlan över det som sker och lovar krafttag mot människosmugglarna. Men låt oss stanna upp och tänka efter och ställa oss frågan, varför sker det som sker? Här sitter en minnesgod och illvillig individ, som minns hur det gick till, att människor dör på världens hav, eller på grusiga vägar eller kvävs i lastbilar eller containrar. Sätt er till rätta och luta er bakåt och blunda. Låt minnet föra er tillbaka ett antal år. Minns ni hur mängder av flyktingar kom till Arlanda? Ofta utan ordentliga identitetshandlingar. Staten och myndigheterna upplevde det här som oerhört arbetsamt och ville ha ett slut på flyktingar på flygplatser, hamnar och gränsstationer. När vi nu sitter här och blundar, minns säkert många vilket genialt uppslag våra makthavare fick. ”Vi privatiserar flyktingmottagandet! Vi tar och beslutar att alla transportföretag får betalningsansvar för alla som inte har godkända identitetshandlingar!” Beslutet resulterade i att det under många år satt flyktingar på världens flygplatser för de kom inte vidare! Efter det beslutet fanns egentligen bara en legal väg att ta sig till Sverige. Med illegala transportföretag. Det är transportföretagen som är illegala, inte människorna på flykt. Nu planeras nya krafttag och nu motiveras det med humanitära skäl. De illegala transportföretagen ska stoppas, med militärmakt om så krävs.

Jag upplever det skamligt hur tyst makthavarna talar om konsekvenserna av sina tidigare och kommande beslut. Inte sägs det många ord om vad som ska hända med flyktingarna. Det ges inga legala vägar att ta sig till Sverige och Europa. Är det någon som tror att flyktingströmmen minskar på grund av omänskliga byråkratiska beslut? Självfallet inte. Människor på flykt kommer att ta ännu större risker, till ännu större kostnader för att ta sig till det de upplever som möjlig trygghet. Vi kommer även i framtiden se makthavare gråta krokodiltårar över mänskligt lidande. Jag ser det så här. Eftersom rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet, då måste vi skapa legala förutsättningar för människor att utöva sin mänskliga rättighet. Att hänvisa människor på flykt till kriminella ogärningsmän, vilket staterna i Europa och Sverige gör, innebär att vi måste se den obehagliga sanningen i vitögat. Sverige önskar inte att de vackra orden skall bli verklighet!

Nu när vi kommit så här långt i våra funderingar, är det bara att öppna ögonen och säga till våra makthavare:

”Vi ser vad ni håller på med, trots era vackra ord! Vi kräver att ni lever upp till humanitet och rimlig mänsklighet och underlättar för människor på flykt, att på legala vägar kunna söka asyl i Sverige och Europa! Det är en skam att ni inte redan beslutat så, men gör det nu! Alla bortförklaringar är uttömda!”

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


SKR – släpp inte taget!

23 november, 2009

I dag presenterade Sveriges kristna råd (SKR) sin rapport: Skilda världar – kyrkornas verklighetsbeskrivning av det som brister i det svenska asylsystemet.

Rapporten sammanfattar i ett antal punkter bristerna i asylpolitiken:

1. Bedömningen av situationen i olika länder håller inte tillräckligt hög kvalitet, och svenska myndigheter bör lita mer på information från oberoende källor.

2. Flyr man från urskillningslöst våld ges man sällan skydd, utan man måste kunna visa upp en personlig hotbild för att få asyl.

3. Det finns en bristande förståelse för tro som asylskäl.

4. Det finns en bristande kompetens på hur man värderar människors berättelser, och svenska myndigheter måste utveckla en större kulturell förståelse.

5. Det finns en obalans i tvåpartssystemet, där en asylsökandes resurser inte går att jämföras med de svenska myndigheterna.

6. Det finns bristande humanitära hänsyn, framförallt när det gäller barn, och därför bör exempelvis barnkonventionen införas som nationell lag.

Egentligen är det fel att peka ut någon av punkterna som viktigare än andra. Allt ingår i en nödvändig helhet för en värdig asylpolitik. Jag dristar mig ändå att peka på två av punkterna som ligger mig varmt om hjärtat.

Jag har aldrig förstått kravet på att den asylsökande, i alla lägen, skall visa en personlig hotbild. Stora flyktingströmmar skapades t ex i Irak, när olika krafter i landet i masskala försökte fördriva kristna ur landet. I en sådan situation är det mycket märkligt att kräva att den asylsökande skall kunna visa på vilket sätt han/hon som enskild blivit hotad eller förföljd. Att det inte ska räcka med att präster mördas, grannar trakasseras, misshandlas eller dödas. I sådana situationer är det fullt rimligt att anse att det föreligger skäl till att söka asyl.

Jag vill också särskilt ansluta mig till kravet att barnkonventionen införlivas med nationell lag. De senaste årens erfarenheter visar, att skyddet för barn i migrationsverkets nuvarande praxis, milt uttryckt är undermåligt. Apatiska barn kan avvisas. Flickor som blivit misshandlande av sin far har avvisats tillsammans med sin pappa. Exemplen är många och mycket entydiga. Barnkonventionen väger inte tungt i migrationsverkets hantering av asylärenden.

Jag har under en längre tid efterlyst ett nytt ”påskupprop.” Kan bara konstatera, att jag blivit bönhörd med råge!

Tack för det SKR!

Hela rapporten hittar ni här.

Andra bloggar om: , , , , ,