Bänknötaren, ryggraden i Svenska Kyrkan

23 februari, 2013

För ett antal år sedan läste jag en beskrivning, av Kallistos Ware i hans bok ”Den ortodoxa kyrkan” av lekfolkets betydelse i den ortodoxa kyrkan. Så här står det på sidan 254: ”Bland oss skulle varken patriarker eller koncilier någonsin kunna införa en ny lära, för religionens väktare är kyrkans själva kropp, det vill säga folket (láos) självt.” Jag minns känslan av plötslig betydelse, när jag läste meningen (och fler i samma avsnitt av boken). Jag är inte bara en passiv mottagare av sanningar, när jag, mest varje söndag, nöter kyrkbänken. Jag är en del av trons väktarstyrka! Det är inte kattskit det, om jag får uttrycka mig lite vanvördigt, men med stor portion av stolthet. Visst, tro nu inte något annat, jag inser fuller väl, att så ser inte Svenska Kyrkan på min roll. Långt därifrån!

Som de flesta säkert redan vet, styrs Svenska Kyrkan inte av trons försvarare, utan vi ståtar med den märkliga ordningen att politiska partier och grupper med politisk identitet styr och ställer i kyrkan. Partiernas och de förment fristående politiska gruppernas program för kyrkan utgår inte från kyrkans tro och lära, utan programmen, vilket de politiska nomineringsgrupperna inte sticker under stol med, har den enda ambitionen att påverka Svenska Kyrkan att anta respektive organisations politiska proklamationer. Dag Sandahl berättar i sin blogg hur MP söker kandidater till sina listor, som vill påverka kyrkan i grön riktning. Jag tror inte att jag kan anklagas för att ha drabbats av någon svårartad konspirationsteori, när jag hävdar, att de politiska krafterna ser den gudstjänstfirande delen av församlingen som en möjlig och mycket farlig konkurrent om inflytandet i kyrkan. För så är det. En stark gudstjänstfirande församling är ett värn mot utomstående organisationers försök att påtvinga kyrkan förändringar, som inte har sitt ursprung i skriften, bekännelse och framförallt inte tar sin utgångspunkt i Kyrkans Herre, Jesus Kristus.

Det händer att jag får frågan om jag verkligen tror att det går att vrida utvecklingen rätt? Jag brukar svara, att mänskligt sett verkar loppet vara kört, men brukar tillägga: Vi får inte glömma, att vi inte är ensamma. Det vi inte med egna krafter förmår, där kan den helige Ande uträtta under! Det här är inga tomma och fromma förhoppningar. Det är ett löfte från Gud själv!

Allt framtida förändringsarbete i Svenska Kyrkan, som jag ser det, måste ha sin utgångspunkt i den gudstjänstfirande delen av församlingen för att återge den självförtroende och självständig handlingskraft. Det finns ingen anledning att vi hymlar med den ambitionen. I alla folkrörelser jag känner till är det alltid organisationens aktiva, som leder utvecklingen. Inte letar valberedningar kandidater till styrelser, som aldrig går på medlemsmöten! Självförtroendet kommer vi inte att få som en gåva, utan vi måste själva ta oss den rätten och självständigt utveckla församlingen. Frimodig kyrkas reservation till Kyrkomötets beslut om en ny struktur, är en bra utgångspunkt för en bred nationell mobilisering. Reservationen har den fördelen, att den i sig självt är mobiliserande. Den kräver inte någon omfattande åsiktsgemenskap. Det räcker gott med att samlas kring Kyrkans Herre.

En ytterligare fördel med reservationen från Frimodig kyrka, är att den inte låser handlingsalternativen till ”en enda väg”, utan ger möjligheter till stor lokal frihet, anpassad efter den egna förmågan och kraften. Jag är personligen mycket tilltalad av ett visionärt, ja rent av profetiskt förslag av Håkan Sunnliden. Håkan involverar alla kristna i en byggd till ett gemensamt arbete. Läs förslaget. Det ger många tankar.

Med den helige Andes hjälp och med en stor portion frimodighet kommer vi att lyckas!

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,