Det är bara att inse. Det finns tokkristna!

28 oktober, 2009

Läser i Dagen att det i USA, var annars, finns en baptistförsamling, Amazing Grace Baptist Church under ledning av Marc Grizzard, som underkänner alla bibelöversättningar förutom King James version från 1611. För att riktigt markera sin avsky för alla andra översättningar avser församlingen, att vid en grillfest bränna alla andra översättningar. När de nu ändå håller på att bränna Biblar passar de också på att elda upp några andra böcker också.

Enligt en källa skall böcker av följande författare brännas på bål: “We will also be burning Satan’s popular books written by heretics like Billy Graham, Rick Warren, Bill Hybels, John McArthur, James Dobson, Charles Swindoll, John Piper, Chuck Colson, Tony Evans, Oral Roberts, Jimmy Swagart, Mark Driskol, Franklin Graham, Bill Bright, Tim Lahaye, Paula White, T.D. Jakes, Benny Hinn, Joyce Myers, Brian McLaren, Robert Schuller, Mother Teresa, The Pope, Rob Bell, Erwin McManus, Donald Miller, Shane Claiborne, Brennan Manning (and) William Young.”

Nu är det bara att vänta på beska kommentarer från medlemmar i förbundet Humanisterna och andra ateister, att jag inte har förstått den sanna kristendomen. Ateister av olika schatteringar har ju den senaste tiden, till många fundamentalisters och traditionalisters stora glädje, tagit på sig den tunga bördan, att tala om för oss ”liberala kristna” vad kristen tro egentligen är. Amazing Grace Baptist Church torde uppfylla alla kriterier för att erhålla beskydd från Humanisterna.

Andra bloggar om: , , , , , ,