Undrar vad jag kommer att hitta nu när jag studerar ”Svenska kyrkans bekännelseskrifter.” Svenska kyrkans själ?

12 februari, 2015

För en tid sedan berättade jag att jag köpt ”Svenska kyrkans bekännelseskrifter.” Det har inte varit någon stuns i studierna, men de senaste veckorna har det tagit fart. Inspirationen är nog, att jag samtidigt läser ”Katolska kyrkans katekes.” Jag har också plockat fram Kallistos Wares ”Den ortodoxa kyrkan,” som jag köpte i augusti 2011. Jag använder Wares ”Den ortodoxa kyrkan” som referens till det jag hittar i de två böcker jag studerar. Med hjälp av den helige Ande kommer jag nog fram till resultat.

När våren utvecklas kan jag ta mig till Dalarna och besöka Heliga Annas ortodoxa församling och förhoppningsvis få ett samtal med en präst kring alla de frågor jag har om den ortodoxa traditionen. Än lättare blir det att få kontakt med Katolska kyrkan. Jesu Hjärtas kapell i Sörforsa är ju högst 3 mil bort. Jag utgår från, att jag i bägge fallen får besked om vad kyrkorna tror på, vilket är mycket viktigt för mig, som ni nog vid det här laget förstått.

Den stora svårigheten är Svenska kyrkan. Jag hittar nog många präster som kan förklara vad som står i ”Svenska kyrkans bekännelseskrifter,” men det är ju inte det jag är ute efter. Vad jag förstår och känner, är att Svenska kyrkans biskopar, präster och kyrkostyrelsen inte längre erkänner sina egna bekännelseskrifter. Det vore väl i sig inget problem om SvK skulle kunna presentera en enhetlig och dagsaktuell bekännelseskrift, som jag och andra kunde ta ställning till, men någon sådan skrift finns inte. Varje präst är fri att uttala sig om vad kyrkans tro och lära är och det är ju säkert trevligt för den enskilda prästen, men det känns lite osäkert för en sökande lekman. Frågan i rubriken kvarstår. Vad hittar jag när jag flitigt studerar ”Svenska kyrkans bekännelseskrifter”? Ett historiskt dokument, utan någon nutida relevans eller finns det ett litet hopp om att skrifterna ändå på något outgrundligt sätt avslöjar Svenska kyrkans själ?

KT