En viktig påminnelse, riktad till mig personligen.

17 april, 2017

”Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.” Matt 7:3-5


Jag tror inte på björkristeologin!

2 april, 2008

I mitt barndomshem hade vi en spegel i hallen. Den var ca en meter hög och halv meter bred. Det var ingen märkvärdig spegel. Inga krusiduller, utan enkel nästan lite stram till formen. Trots sin oansenlighet har minnesbilden av spegeln betytt oerhört mycket för min förståelse av världen och tillvaron. För i övre högra hörnet av spegeln var ett björkris fastsatt. När mamma eller pappa önskade markera att ett förbud eller förmaning var extra viktig, pekade de mot björkriset och påminde vad olydnad kunde leda till. Understundom kom björkriset också till användning.

Under livsresans gång har jag ofta haft anledning att fundera över vilken betydelse björkriset egentligen haft för min utveckling? Blev jag en bättre människa för att björkriset fanns där? Det kanske rent av är så, att utan björkriset skulle jag inte haft någon anledning att överhuvudtaget sköta mig. Självklart inser jag att frågorna inte har några svar. Det som hänt har hänt. Det jag däremot vet är, att björkriset gjorde mig till en god ögontjänare och en hejare på att ljuga.

Minnesbilden av spegeln och björkriset blev allt klarare när jag i min påskmeditation började reflektera över straffets betydelse för den kristna tron. I mina samtal med vänner och här i bloggvärlden har jag upplevt att många kristna upplever, att det är en nödvändighet med insikten om straffet. I annat fall finns det ingen anledning att tala om synd och nåd, utan allt blir tillåtet. Det kanske är så, men jag tillåter mig att tvivla. Jag har svårt att se varför insikten om synden skulle behöva försvinna om straffet inte existerade. Den kristnes drivkraft att strida mot synden och ondskan är väl ändå inte rädslan för straffet, utan att vi vill leva enligt Jesus uttalade önskemål och föredöme?

När Jesus, enligt Matteusevangeliet, säger: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Jag kan inte höra, hur mycket jag än försöker läsa mellan raderna eller lyssna till en djupare betydelse av orden, att Jesus ens antyder att lärjungarna skall hota med björkriset om människorna inte lyssnar och tar till sig evangeliet. Jesus hotar inte ens lärjungarna med björkriset om de misslyckas med uppdraget att göra alla folk till lärjungar.

När Jesus säger till äktenskapsbryterskan: ”Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer.” Jag har genom åren varit mycket förvånad över att så många kristna verkar höra en fortsättning, som definitivt, enligt min uppfattning, inte ens antydningsvis står där. För då blir det björkriset!

Jesus säger enligt Matteus: ”Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.” Hela det avsnittet i Bergspredikan varnar oss för att inte alltför ivrigt vifta med björkriset. Risken är stor att det bara återfaller på oss själva.

Den största faran med björkristeologin är ändå, att glädjen över att vara lärjunge förminskas. (Eller för min del, att tillhöra kretsen alldeles intill lärjungarna.) Glädjen att vara accepterad av Jesus borde ju vara den enda grund vi står på, när vi tar strid mot ondskefulla och orättfärdiga strukturer, som förnedrar och förtrycker oss människor. Det är väl ändå så, att det är Jesu undervisning som vägleder och driver oss. Inte hot om att få smaka på björkriset. Det är åtminstone min fasta övertygelse!

Inlägget ingår i en serie påskmeditationer som finns här, här och här. Det kommer ytterligare en, som behandlar mina funderingar om den fria viljan.

För den som är intresserad av mer fullödig teologisk förklaring kan jag rekommendera ett besök hos Den radikal-reformatoriska bloggen. Dagen har läsvärda artiklar i ämnet.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,